Instagram
English
A A A A A

Math Signs: [Number 8]
NHLAVUTELO 13:18
Leswi swi lava vutlhari: Loyi a nga ni ku twisisa a a kume nhlayo yoleyo ya xivandzana, hikuva i nhlayo leyi vulaka vito ra munhu. Nhlayo ya kona i 666.

DEUTERONOMA 6:4
“Yingisa Israele, HOSI Xikwembu xa hina, i HOSI yi ri yoxe, a ku na yin'wana.

LEVHITIKA 20:13
“Wanuna loyi a etlelaka ni wanuna-kulobye, wonge o va wansati, ú fanele ku dlayiwa swin'we ni wanuna wa kona; rifu ro tano va ta va va lo tivangela, hikuva va endlile manyala hi vumbirhi bya vona.

1 VAKORINTO 6:9-11
[9] Xana a mi tivi leswaku lavo homboloka va nga ka va nga dyi ndzhaka ya Mfumo wa Xikwembu, xana? Mi nga tshuki mi tikanganyisa: Loko ti ri timbhisa, ni lava gandzelaka swikwembu swa hava, ni vaoswi, ni vavanuna lava endlaka swa tingana ni vavanuna-kulobye,[10] ni vayivi, ni va makwanga, ni swidakwa, ni varhukani, ni vaxisi, va nga ka va nga dyi ndzhaka ya Mfumo wa Xikwembu.[11] Hi leswi van'wana va n'wina a mi ri swona; kambe sweswi mi basisiwile, naswona mi endliwile lava hlawulekeke ni lava lulameke, hi vito ra Hosi Yesu Kriste ni Moya wa Xikwembu xa hina.

NHLAVUTELO 11:2-3
[2] Kambe u nga pimi xivava xa Tempele xa le handle, xi tshike, hikuva xi nyiketiwile eka vamatiko, kutani va ta kandziyela muti lowo hlawuleka ku ringana tin'hweti ta 42.[3] Ndzi ta nyika timbhoni ta mina timbirhi ematimba yo vula Rito hi masiku lawa ya 1 260, ti ambele tinguvu leto khwaxa.”

LEVHITIKA 20:27
“Wanuna kumbe wansati loyi a nga ni swikwembu kumbe loyi a nga xingomantanda, ú fanele ku dlayiwa, a khandliwa hi maribye, a fa; rifu rero, ú ta va a lo tilavela rona.”

DEUTERONOMA 18:10-12
[10] Exikarhi ka n'wina, ku nga tshuki ku va ni loyi a humesaka magandzelo hi ku hisa n'wana wa yena wa xinuna kumbe wa xisati; naswona ku nga tshuki ku va na loyi a tirhisaka swa vungoma, ni loyi a vhumbhaka kumbe ku hlahluva, kumbe ku va nyamusoro,[11] kumbe loyi a endlaka migilo-gilo, kumbe xingomantanda, kumbe loyi a nga ni swikwembu, kumbe loyi a vutisaka timhaka eka swona.[12] Un'wana ni un'wana loyi a endlaka swilo swo tano, HOSI Xikwembu xa n'wi nyenya; hi swona swi endlaka leswaku xi hlongola vamatiko lava endlaka manyala layo tano va suka emahlweni ka n'wina.

2 TIHOSI 21:6
Naswona a hisa n'wana wa yena a endla gandzelo ha yena; a vhumbha ni ku hlahluva, a tirhisana ni vangoma, ni lava fembaka. A endla leswo biha ngopfu emahlweni ka HOSI Xikwembu, a kondza a xi hlundzukisa swinene.

MIKIYA 5:12
Vungoma ndzi ta byi herisa exikarhi ka n'wina, kutani a mi nga ha vi na vanyamusoro.

ESAYA 47:12
“U nga tshuki u hambana ni migilo-gilo ya wena ni vungoma bya wena. U tikarhatele swona ku sukela vutsongwanini bya wena: Kumbe siku rin'wana u nga tshuka u humelerile, vanhu va sungula ku ku chava.

TIMHAKA 8:11-24
[11] A va n'wi yingisa hi mukhuva lowu, hikuva a ku ri khale a va hlamarisa hi vungoma bya yena.[12] Kambe loko va pfumerile marito ya Filipi lawa a nga ma vula ehenhla ka Evhangeli ya Mfumo wa Xikwembu, ni ka vito ra Yesu Kriste, va khuvuriwa, vavanuna ni vavasati.[13] Na yena Simoni a pfumela, a khuvuriwa, kutani a namarhela Filipi, a hlamala ngopfu hi ku vona mahlori ni leswo hlamarisa leswikulu leswi humelelaka.[14] Loko vaapostola lava a va ri eYerusalema va twa leswaku Vasamariya va amukerile rito ra Xikwembu, va va rhumela Petro na Yohane;[15] loko vona va fikile, va khongelela vapfumeri leswaku va nyikiwa Moya lowo Kwetsima,[16] hikuva a wu nga si ta ni le henhla ka un'we wa vona; a va khuvuriwile ntsena hi vito ra Hosi Yesu.[17] Kavaloko vaapostola va va tlhandleka mavoko, kutani va amukela Moya lowo Kwetsima.[18] Loko Simoni a vona leswaku Moya lowo Kwetsima wu nyikiwa hi ku tlhandlekiwa mavoko hi vaapostola, a va tshembisa mali, a ku:[19] “Na mina ndzi nyikeni matimba lawa, leswaku un'wana ni un'wana loyi ndzi nga ta n'wi tlhandleka mavoko, a ta nyikiwa Moya lowo Kwetsima.”[20] Kambe Petro a ku ka yena: “Mali ya wena a yi love swin'we na wena, leswi u ehleketeke leswaku u nga xava nyiko ya Xikwembu hi mali![21] Ntirho lowu a hi wa wena, a wu ngheni eka wona, hikuva mbilu ya wena a yi lulamanga emahlweni ka Xikwembu.[22] Hikokwalaho, hundzuka u tshika ku biha ka wena loku, u khongela Hosi leswaku kumbexana yi nga ku rivalela miehleketo leyi u nga va na yona;[23] hikuva ndza swi vona leswaku u tele mavondzo layo chavisa, ni leswaku wa ha bohiwile hi leswo homboloka.”[24] Simoni a hlamula, a ku: “Ndzi khongeleleni mi ri n'wina eka Hosi, leswaku ndzi nga tshuki ndzi humeleriwa hi xilo ni xin'we xa leswi mi swi vuleke.”

GENESA 1:24-31
[24] Kutani Xikwembu xi ku: “Misava a yi humese swivumbiwa leswi hanyaka hi ku hambana-hambana ka swona: Swifuwo, ni swikokovi, ni swiharhi hi tinxaka-xaka ta swona.” Kutani swi va tano.[25] Xikwembu xi endla swiharhi ni swifuwo hi tinxaka-xaka ta swona, xi endla ni swikokovi hinkwaswo hi ku hambana-hambana ka swona. Kutani Xikwembu xi vona leswaku swilo leswi swi sasekile.[26] Kutani Xikwembu xi ku: “A hi endleni munhu hi xifaniso xa hina, a fana na hina, a ta fuma tinhlampfi ni tinyanyana, a fuma ni swifuwo ni misava, ni swiharhi hinkwaswo emisaveni, ni swikokovi hinkwaswo.”[27] Hiloko Xikwembu xi tumbuluxa munhu hi xifaniso xa xona, xi n'wi tumbuluxa a fana na xona, xi tumbuluxa munhu wa xinuna ni munhu wa xisati.[28] Kutani Xikwembu xi va katekisa, xi ku ka vona: “Tswalanani mi andza mi tata misava, mi yi fuma. Mi fuma tinhlampfi ni tinyanyana, ni swivumbiwa hinkwaswo leswi famba-fambaka emisaveni.”[29] Kutani Xikwembu xi ku: “Vonani, ximila xin'wana ni xin'wana lexi tswalaka mbewu laha misaveni, ndzi mi nyika xona; ndzi mi nyika ni murhi wun'wana ni wun'wana lowu nga ni mbewu emihandzwini ya wona. Swi ta va swakudya swa n'wina.[30] Swiharhi hinkwaswo, ni tinyanyana hinkwato, ni swikokovi hinkwaswo, ni swin'wana hinkwaswo leswi hanyaka, swona ndzi swi nyika swimila hinkwaswo swa rihlaza leswaku swi va swakudya swa swona.” Kutani swi va tano.[31] Hiloko Xikwembu xi languta swilo hinkwaswo leswi xi swi endleke, kutani xi vona leswaku swilo leswi swi sasekile ngopfu. Kutani ku va madyambu, ku tlhela ku va mixo, ri va siku ra vu-6.

1 VAKORINTO 6:9
Xana a mi tivi leswaku lavo homboloka va nga ka va nga dyi ndzhaka ya Mfumo wa Xikwembu, xana? Mi nga tshuki mi tikanganyisa: Loko ti ri timbhisa, ni lava gandzelaka swikwembu swa hava, ni vaoswi, ni vavanuna lava endlaka swa tingana ni vavanuna-kulobye,

YOHANE 1:8
A a nga ri yena ku vonakala, kambe ú tile ku ta veka vumbhoni ehenhla ka ta ku vonakala.

NHLAVUTELO 4:6-8
[6] Ni le mahlweni ka xiluvelo, a ku ri ni leswi fanaka ni lwandle ra nghilazi, ri vonikela kukota “kristala”. Xiluvelo a xi rhendzeriwile hi swivumbiwa leswi hanyaka swa mune, leswi a swi ri ni mahlo layo tala matlhelo hinkwawo.[7] Xivumbiwa xo hanya lexo sungula a xi fana ni nghala; xa vumbirhi a xi fana ni rhole; xa vunharhu a xi ri ni xivumbeko xo fana ni xa munhu; kutani xa vumune a xi fana ni gama leri hahaka.[8] Xin'wana ni xin'wana xa swivumbiwa leswi hanyaka leswi swa mune, a xi ri ni timpapa ta 6 leti nga tala hi mahlo hinkwako, endzeni ni le handle. Kutani vusiku ni nhlekanhi swi yimbelela swi nga miyeli, swi ku: “Wa kwetsima, wa kwetsima, wa kwetsima, loyi a nga Hosi ya matimba hinkwawo, loyi a a ri kona, loyi a nga kona, loyi a taka.”

GENESA 3:15
Ndzi ta vanga rivengo exikarhi ka wena ni wansati, ni le xikarhi ka vatukulu va wena ni vatukulu va yena. Va ta ku faya nhloko, wena u ta va luma xirhendze.”

NHLAVUTELO 13:5
Kutani xivandzana xi nyikiwa nomo wo humesa marito yo tikurisa ni yo sandza, xi pfumeleriwa ku tirha ku ringana tin'hweti ta 42.

EKSODA 7:11
Kwalaho Faro a vitana tintlhari ni vangoma va tiko, kutani vaendli lava va mahlori va tiko ra Egipta na vona va endla swo fana ni swa Aroni, hi migilo-gilo ya vona.

Tsonga Bible 1989
© Bible Society of South Africa. All rights reserved