A A A A A

Life: [War]


EKLESIASTA 3:8
Ku ni nkarhi wo rhandzana, ni nkarhi wo vengana; ku ni nkarhi wo lwa nyimpi, ni nkarhi wo phahlelana mariyeta.

VAEFESA 6:11
Havaxelani swisirhelelo ni matlhari hinkwawo lawa Xikwembu xi mi nyikaka wona, leswaku mi ta kota ku yima mi lwa ni mano layo biha ya Diyavulosi.

ESAYA 2:4
HOSI Xikwembu xi ta avanyisa timhaka ta matiko, hi xona xi nga ta tsema milandzu ya vanhu lavo tala; kutani va ta fula matlhari ya vona va endla swikomu, va endla ni mikwana yo khutulela ha yona; tiko rin'wana ri nga ka ri nga ha pfuki rin'wana, ni vanhu a va nga ha dyondzisiwi ku lwa nyimpi.

ESAYA 19:2
HOSI Xikwembu xi ri: “Ndzi ta endla leswaku Vaegipta va lwa, va dlayana hi xivona, hambi vaakelani va ta tshamela ku lwa, muti wun'wana wu ta ya hlasela wun'wana, hosi yin'wana yi ta lwa ni hosi yin'wana.

YEREMIYA 46:16
Masocha ya n'wina layo tala ma khuguka ma wa, kutani ma byelana ma ku: ‘A hi pfukeni, hi tlhelela karikwerhu etikweni leri hi velekiweke eka rona, hi hambana ni matlhari lama hi xanisaka lawa!’

YEREMIYA 51:20
HOSI Xikwembu xi ri: “Wena Babilona, a wu ri nyundzu ni tlhari evokweni ra mina; ndzi ku tirhisile ku hangalasa vamatiko ni ku herisa mimfumo.

YUWELE 3:9
Huwelelani, mi byela matiko mhaka leyi, mi ku: “Tilulamiseleni ku lwa nyimpi, pfuxani tinhenha. Masocha hinkwawo a ma tshinele kusuhi, ma humelela erivaleni.

MIKIYA 7:8
N'wina valala va hina, mi nga tshuki mi tsaka leswi hi weke, hikuva hi ta tlhela hi pfuka; hi le xinyamini, kambe HOSI Xikwembu xi ta va xona ku vonakala ka hina.

MATEWU 24:6
Mi ta twa huwa ya tinyimpi ni mahungundlela ya tinyimpi; tivoneleni leswaku mi nga tshukisiwi, hikuva sweswo swi fanele ku humelela, kambe a hi wona makumu.

TIPISALEMA 68:30
Tshinya swiharhi swa le nhlangeni, ntlhambi lowu wa tinkuzi, va nga Vaegipta lava fumaka matiko, lava kandziyelaka van'wana ehansi va lava mali. Hangalasa vanhu lava vo tsakela tinyimpi!

NHLAVUTELO 21:7
Loyi a hlulaka, ú ta kuma ndzhaka ya swilo leswi, kutani ndzi ta va Xikwembu xa yena, na yena a va n'wana wa mina.”

VARHOMA 8:37
E-e! Eka sweswo hinkwaswo, hi hlula hi va hi hlurisisa hikwalaho ka yena loyi a hi rhandzeke.

VARHOMA 12:19
Varhandziwa, mi nga tshuki mi tirihisela mi ri n'wina; kambe kendlukelani vukari bya Xikwembu, hikuva ku tsariwile va ku: “Ku rihisa i ka mina; hi mina loyi ndzi nga ta rihisela, ku vula Hosi.”

1 TIMOTIYA 6:12
Lwana nyimpi leyinene ya ku pfumela; tamela hi mandla mambirhi vutomi lebyi nga heriki, lebyi u nga vitaniwa hikwalaho ka byona ni ku veka vumbhoni lebyinene ehenhla ka byona, emahlweni ka vanhu lavo tala lava nga ku twa.

2 VAKORINTO 10:4
Hikuva matlhari lawa hi lwaka ha wona, a hi lama tirhisiwaka hi vanhu, kambe hi matimba ya Xikwembu ma ni ntamu wo hirimuxa makhokholo. Hi hlanhla makungu ya vunwa,

VARHOMA 13:4
hikuva hosi i nandza wa Xikwembu ku ku pfuna. Kambe loko u endla leswo biha, u fanele ku chava, hikuva hosi a yi lo halahala ku tamela banga; yi rhumiwile hi Xikwembu ku va murihiseti la baka mudyohi.

ZAKARIYA 10:5
Hinkwavo va ta va tinhenha enyimpini, va kandziyela valala endzhopeni. Va ta lwa va hlula, hikuva mina HOSI ndzi ta va na vona, kutani va ta nyumisa valala va vona lava gadeke tihanci.

ZAKARIYA 14:2
HOSI Xikwembu xi ta hlengeleta vanhu va matiko hinkwawo, leswaku va ta va ta lwa na Yerusalema. Muti wu ta tekiwa, leswi nga tindlwini swi phanghiwa, vavasati va pfinyeteriwa; hafu ya va le Yerusalema va ta yisiwa evukhumbini, kambe lavan'wana va ta tshikiwa va tshama emutini.

YAKOBO 4:1-2
[1] Tinyimpi ti vangiwa hi yini, ni ku lwa exikarhi ka n'wina ku vangiwa hi yini? Xana a swi vangiwi hi ku navela ka n'wina ka ku titsakisa, loku pfuxaka tinyimpi eswirhweni swa n'wina, xana?[2] Ma navela, kambe a mi kumi nchumu, hikokwalaho ma dlaya. Naswona, mi tela hi timbilu, kambe a mi koti ku swi kuma, hikokwalaho ma lwa, mi vanga tinyimpi. A mi swi kumi, hikuva a mi kombeli.

DEUTERONOMA 20:1-4
[1] “Loko mi huma nyimpi mi ya lwa ni valala va n'wina, mi nga tshuki mi chava loko mi vona tihanci ta vona ni makalichi ya nyimpi; hambiloko vuthu ra vona ri kurile ku tlula ra n'wina, mi nga va chavi hikuva HOSI Xikwembu xa n'wina, xona lexi xi mi humeseke etikweni ra Egipta, xi ta va na n'wina.[2] Loko nyimpi yi ri kusuhi ni ku sungula, muprista ú ta yima emahlweni ka ntshungu a vulavula na wona,[3] a ku: ‘N'wina Vaisraele, namuntlha mi le nyimpini, mi lwa ni valala va n'wina. Mi nga tsemeki minhlana, naswona mi nga va chavi, mi nga tshukisiwi mi rhurhumela emahlweni ka vona,[4] hikuva HOSI Xikwembu xa n'wina, hi xona xi mi lwelaka; xi ta famba na n'wina, xi mi hlulela valala.’

VARHOMA 13:1-5
[1] Munhu un'wana ni un'wana a a tiveke ehansi ka tihosi, hikuva a ku na vuhosi lebyi nga humiki eka Xikwembu; kutani tihosi leti nga kona, ti vekiwile hi Xikwembu.[2] Hikwalaho loyi a solaka vuhosi, ú sola ku lerisa ka Xikwembu; kutani lava solaka, va tivangela ku avanyisiwa.[3] Tihosi i valala ku nga ri eka lava endlaka leswinene, kambe eka lava endlaka leswo biha. Xana u lava ku hanya u nga chavi emahlweni ka hosi xana? Endla leswinene, yi ta ku nkhensa;[4] hikuva hosi i nandza wa Xikwembu ku ku pfuna. Kambe loko u endla leswo biha, u fanele ku chava, hikuva hosi a yi lo halahala ku tamela banga; yi rhumiwile hi Xikwembu ku va murihiseti la baka mudyohi.[5] Hikwalaho swa fanela leswaku munhu a tiveka ehansi ka vuhosi, ku nga ri ntsena hikwalaho ka ku chava ku biwa, kambe ku ri hikwalaho ka ripfalo.

TIPISALEMA 144:1-15
[1] Ndza ku nkhensa HOSI, wena ribye ranga, wena la ndzi letelaka eku hlomeni ka matlhari, ni le ku lweni ka tinyimpi.[2] U yima na mina, wa ndzi biyelela, eka mina u mulweri ni mukutsuri, u xitlhangu xa mina ni khokholo ranga wa ndzi pfuna ku fuma vanhu va mina.[3] We HOSI, xana munhu i ncini u kalaka u n'wi anakanya xana? Munhu wa nyama o va yini eka wena leswaku u tikarhatela yena xana?[4] Munhu ú fana ni moyanyana, vutomi bya yena byi hatla byi hundza tanihi ndzhutinyana.[5] Pfalula matilo ya wena we HOSI, u rhelela, khumba tintshava ti mbuluka musi.[6] Vangamisa rihati u hlongorisa valala, va cope hi miseve ya wena u va hangalasa.[7] Tshambuluta voko ra wena, u ndzi humesa exidziveni, u ndzi ponisa emavokweni ya vamatiko.[8] Vanhu lava va vulavula mavunwa ntsena; loko va tiboha hi ku tlakusa voko ra xinene, va le ku hembeni![9] We Xikwembu, ndzi ta yimbelela risimu lerintshwa ndzi ku dzunisa, ndzi ta ku twarisa hi haripa ya khume ra tingoti,[10] ndzi ku: “Tihosi ti pfuniwa hi Xikwembu ku hlula valala va tona, hi xona lexi poniseke nandza wa xona Davhida.”[11] We HOSI, ndzi sirhelele ematlharini lama ndzi xanisaka, u ndzi ponisa emavokweni ya vamatiko. Vanhu lava va vulavula mavunwa ntsena; loko va tiboha hi ku tlakusa voko ra xinene, va le ku hembeni![12] Vana va hina va xinuna a va fane ni mirhi leyi nga mila yi tiya ku sukela loko yi byariwile; vana va hina va xisati a va fane ni timhandze leti vatliweke ta yinhla, leti sasekisaka tindlu ta vuhosi.[13] Switlati swa hina a swi tlhemuke hi swakudya swa tinxaka-xaka. Tinyimpfu ta hina ni timbuti ta hina a ti andze emadyelweni hi madzana-dzana,[14] tihomu na tona ti dya ti nona. Ku ngheneriwa hi valala ni ku huma nyimpi a swi hele, vanhu va nga ha tlhavi mukhosi emagondzweni.[15] Ku katekile vanhu lava humelelaka hi ndlela leyi, ri katekile tiko leri HOSI yi nga Xikwembu xa rona!

Tsonga Bible 1989
© Bible Society of South Africa. All rights reserved