A A A A A

Life: [Health]


1 VAKORINTO 6:19-20
[19] Xana a mi swi tivi leswaku miri wa n'wina i tempele ya Moya lowo Kwetsima lowu mi nga na wona, lowu Xikwembu xi mi nyikeke wona, ni leswaku a mi tifumi, xana?[20] Mi xaviwile hi nxavo lowukulu; hikokwalaho, dzunisani Xikwembu hi miri wa n'wina.

3 YOHANE 1:2
ndzi ri karhi ndzi khongela leswaku swilo swa wena hinkwaswo swi famba swinene, ni leswaku u va la tsakeke swinene emirini; ndza swi tiva leswaku swa moya wa wena swona swi lulamile swinene.

1 VAKORINTO 10:31
Nhlamulo hi leyi: Hambi ma dya, hambi ma nwa, hambi mi endla yini na yini, endlani hinkwaswo ku dzunisa Xikwembu.

1 TIMOTIYA 4:8
hikuva hambiloko ku chuka-chukisa miri ku ri loku ku pfunaka hi matlhelo man'wana, vukhongeri byi pfuna hi matlhelo hinkwawo, naswona byi tshembisa vutomi bya nkarhi lowu, ni bya lowu taka.

SWIVURISO 17:22
Ku tsaka ka mbilu, swi tshungula miri, ku khunguvanyeka, swi heta matimba.

SWIVURISO 31:17
Ú yima hi milenge a titirhela, a nga tshami hi mavoko.

VAEFESA 5:18
Mi nga nwi vhinyo yi mi pyopya, hikuva swi vanga vundendele, kambe ematshan'wini ya sweswo mi tala Moya.

SWIVURISO 20:1
Vhinyo ya sandzisa, byalwa byi vanga huwa, hinkwavo lava yengiwaka hi swona, a va tlharihanga.

DEUTERONOMA 7:12-15
[12] “Leswi mi nga ta va mi yingisile swiletelo leswi, mi swi hlayisa mi hanya ha swona, HOSI Xikwembu xa n'wina na xona xi ta hlayisa ntwanano wa xona na n'wina ni rirhandzu ra xona leri tshembekeke, hilaha xi hlambanyeleke vatata wa n'wina hakona.[13] HOSI Xikwembu xi ta mi rhandza, xi mi katekisa leswaku mi andza mi va ni vana lavo tala. Xi ta katekisa ni masimu ya n'wina leswaku mi pfuna mavele ni vhinyo ni mafurha, xi mi nyika ni swifuwo leswo tala leswikulu ni leswitsongo, etikweni leri xi tshembiseke vatata wa n'wina leswaku xi ta mi nyika rona.[14] Mi ta tlula tinxaka letin'wana hinkwato hi ku kateka: Exikarhi ka n'wina a ku nga vi na loyi a pfumalaka n'wana, hambi swi ri swifuwo swa n'wina hinkwaswo swi ta tswala.[15] HOSI Xikwembu xi ta susa mavabyi hinkwawo exikarhi ka n'wina. A ku nga vi na rin'we ra makhombo hinkwawo ya tiko ra Egipta lawa mi ma tivaka, leri ri nga ta mi wela, kambe Xikwembu xi ta ma tirhisa ku ba vanhu hinkwavo lava va mi vengaka.

YEREMIYA 33:6
Hambiswiritano, ndzi ta tisela va le Yerusalema ku tsaka ni ku hanyisiwa, ndzi ta va horisa, ndzi va avela rifuwo ni ku rhula loku tiyeke.

TIMHAKA 27:34
Ndza mi khongotela ku dya xanchumu; swa laveka, loko mi rhandza ku pona; hikuva a ku na un'we wa n'wina loyi a nga ta lahlekeriwa hi nsisi wa nhloko ya yena hambi wu ri wun'we.”

DEUTERONOMA 28:53
Loko valala va n'wina va ta va va mi rhendzerile, mi ta xaniseka swinene mi kondza mi dlaya vana va n'wina va xinuna ni va xisati lava HOSI Xikwembu xa n'wina xi mi nyikeke vona, mi dya nyama ya vona.

LEVHITIKA 11:1-4
[1] HOSI Xikwembu xi byela Muxe na Aroni[2] ku ya vulavula ni Vaisraele, va va tivisa marito ya xona lama nge: “Exikarhi ka swiharhi hinkwaswo leswi hanyaka laha misaveni, leswi mi nga swi dyaka hi leswi:[3] Mi nga dya xiharhi xin'wana ni xin'wana lexi swinyondzwana swa xona swi avaneke hi le xikarhi, naswona swi ri leswi gayelaka.[4] Hambiswiritano, exikarhi ka swiharhi leswi gayelaka kumbe leswi swinyondzwana swa swona swi avaneke, leswi mi nga fanelangiki ku swi dya hi leswi: I kamela; ya gayela, kambe eka n'wina a yi ve leyi nga tengangiki, hikuva a yi na swinyondzwana leswi avaneke;

NHLAVUTELO 14:12
Leswi swi lava leswaku vahlawuriwa va Xikwembu va tiyisela, va ri karhi va hlayisa milawu ya xona, ni ku pfumela ka vona eka Yesu.

SWIVURISO 16:24
Marito lama tsakisaka ma fana ni xihlenge xa vulombe, lexi nandzihaka enon'weni, xi tlhela xi tiyisa miri.

SWIVURISO 4:20-22
[20] N'wananga, rhiya ndleve u twa marito ya mina, yingisa leswi ndzi ku byelaka swona,[21] u nga swi tshiki swi wela ehansi, swi hlayise embilini ya wena,[22] hikuva i vutomi eka loyi a swi kumaka, swi horisa miri wa yena hinkwawo.

SWIVURISO 3:7-8
[7] U nga tshuki u tiendla ntlhari, chava HOSI Xikwembu, u hambana ni leswo biha.[8] Leswi, swi ta horisa miri wa wena, swi tiyisa ni marhambu ya wena.

EKSODA 15:26
Kutani xi ku ka vona: “Loko mi tinyiketa ku yingisa leswi mina HOSI Xikwembu xa n'wina ndzi mi byelaka swona, mi endla leswi swi ndzi tsakisaka, mi landza milawu ya mina ni ku hlayisa swileriso swa mina hinkwaswo, ndzi nga ka ndzi nga mi vangeli ni ntungu ni wun'we wo fana ni leyi ndzi yi vangeleke Vaegipta, hikuva hi mina HOSI Xikwembu, mutshunguri wa n'wina.”

Tsonga Bible 1989
© Bible Society of South Africa. All rights reserved