A A A A A

Life: [Animals]


GENESA 1:21
Hiloko Xikwembu xi tumbuluxa swiharhi leswikulu swa le lwandle, ni swivumbiwa hinkwaswo leswi hanyaka ematini hi ku hambana-hambana ka swona, ni tinyanyana hinkwato hi tinxaka-xaka ta tona. Kutani Xikwembu xi vona leswaku swilo leswi swi sasekile.

GENESA 1:30
Swiharhi hinkwaswo, ni tinyanyana hinkwato, ni swikokovi hinkwaswo, ni swin'wana hinkwaswo leswi hanyaka, swona ndzi swi nyika swimila hinkwaswo swa rihlaza leswaku swi va swakudya swa swona.” Kutani swi va tano.

YAKOBO 3:7
Tinxaka hinkwato ta swiharhi ni ta tinyanyana ni ta swikokovi ni ta swa le lwandle, ti nga dyondzisiwa, ti va ti dyondzisiwile hi rixaka ra vanhu.

YEREMIYA 8:7
Magumba ma tiva tinguva ta lembe, ni tinyanyana to fana ni matuva ni timbewulani ni minchukwana swi tiva minkarhi ya swona ya ku rhurha. Kambe vanhu va mina vona a va na mhaka ni leswi ndzi nga va lerisa swona mina HOSI.

YOBO 35:11
U kwihi ke, wena u hi nyikaka vutlhari byo tlula bya swiharhi ni bya tinyanyana xana?’

LUKA 3:6
kutani munhu un'wana ni un'wana ú ta vona hilaha Xikwembu xi ponisaka vanhu hakona.’ ”

LUKA 12:24
Anakanyani mawukuwuku: A ma byari, a ma tshoveri, a ma na ngula kumbe xitlati, hikuva Xikwembu xa ma phamela. Kutani n'wina, mi tlula ngopfu tinyanyana!

MATEWU 6:26
Langutani tinyanyana leti hahaka empfhukeni: A ti byari, a ti tshoveri, a ti hlengeleti nchumu eswitlatini, hikuva Tata wa n'wina wa le tilweni wa ti fihluta; xana n'wina a mi ti tluri ngopfu ke?

SWIVURISO 12:10
La lulameke ú tsetselela swifuwo swa yena, kambe vanhu va tihanyi, va swi xanisa.

TIPISALEMA 104:21
Swinghalana swa bonga, swi lava nyama, swi langutela wena ku swi phamela.

GENESA 2:19-20
[19] Hiloko HOSI Xikwembu xi teka misava xi vumba swiharhi hinkwaswo ni tinyanyana hinkwato, kutani xi swi yisa eka munhu ku vona leswaku munhu ú ta swi thya mavito wahi. Kutani vito leri munhu a ri thyeke xivumbiwa xin'wana ni xin'wana, ri vile rona vito ra xona.[20] Munhu ú thyile swifuwo hinkwaswo, ni tinyanyana hinkwato, ni swiharhi hinkwaswo emavito; kambe yena a a nga si kumeriwa nakulobye loyi a n'wi fanelaka.

GENESA 9:2-3
[2] Swiharhi hinkwaswo, ni tinyanyana hinkwato, ni swikokovi hinkwaswo, ni tinhlampfi hinkwato, swi ta mi chava swinene; swilo leswi swi ta lawuriwa hi n'wina.[3] Swilo hinkwaswo leswi hanyaka swi ta va swakudya swa n'wina; ndzi mi nyika swona hinkwaswo, ku fana ni leswi ndzi mi nyikeke swimila swa rihlaza.

GENESA 1:24-28
[24] Kutani Xikwembu xi ku: “Misava a yi humese swivumbiwa leswi hanyaka hi ku hambana-hambana ka swona: Swifuwo, ni swikokovi, ni swiharhi hi tinxaka-xaka ta swona.” Kutani swi va tano.[25] Xikwembu xi endla swiharhi ni swifuwo hi tinxaka-xaka ta swona, xi endla ni swikokovi hinkwaswo hi ku hambana-hambana ka swona. Kutani Xikwembu xi vona leswaku swilo leswi swi sasekile.[26] Kutani Xikwembu xi ku: “A hi endleni munhu hi xifaniso xa hina, a fana na hina, a ta fuma tinhlampfi ni tinyanyana, a fuma ni swifuwo ni misava, ni swiharhi hinkwaswo emisaveni, ni swikokovi hinkwaswo.”[27] Hiloko Xikwembu xi tumbuluxa munhu hi xifaniso xa xona, xi n'wi tumbuluxa a fana na xona, xi tumbuluxa munhu wa xinuna ni munhu wa xisati.[28] Kutani Xikwembu xi va katekisa, xi ku ka vona: “Tswalanani mi andza mi tata misava, mi yi fuma. Mi fuma tinhlampfi ni tinyanyana, ni swivumbiwa hinkwaswo leswi famba-fambaka emisaveni.”

SWIVURISO 6:6-8
[6] Wena lolo, yana eka vusokoti, u xiyaxiya mahanyelo ya byona, u ta tlhariha.[7] A byi na hosi, ni murhangeri kumbe ndhuna byi hava,[8] kambe hi ximumu byi hlengeleta swakudya swa byona, byi tivekela timbuva enkarhini wa ntshovelo.

TIPISALEMA 8:6-9
[6] U n'wi nyikile ku fuma swilo leswi mavoko ya wena ma swi vumbeke, u vekile hinkwaswo swi va hansi ka minkondzo ya yena:[7] Swifuwo hinkwaswo, leswikulu ni leswitsongo, ni swiharhi swa nhova,[8] ni tinyanyana empfhukeni ni tinhlampfi ematini, ni swivumbiwa hinkwaswo leswi famba-fambaka elwandle.[9] We HOSI, N'wini wa hina, vito ra wena ri dzuneka ngopfu emisaveni hinkwayo!

YOBO 12:7-10
[7] “Kambe wena nakulorhi, vutisa swiharhi, swi ta ku dyondzisa; na tona tinyanyana ti ta ku byela ntiyiso.[8] Vulavula na misava, yi ta ku komba ndlela, na tona tinhlampfi ti ta ku tisela mahungu.[9] Swivumbiwa leswi hinkwaswo swi tiva mhaka leyi: HOSI Xikwembu hi xona xi nga endla hinkwaswo hi matimba ya xona.[10] Hi xona xi hlayisaka vutomi bya leswi hanyaka hinkwaswo, munhu un'wana ni un'wana ú hanyisiwa hi xona.

ESAYA 11:6-9
[6] Hlolwa ni xinyimpfana swi ta tshama swin'we, yingwe yi ta vundza ni ximbutana, rhole ni nghala swi ta famba-famba swin'we, murisi wa swona ú ta va n'wananyana lontsongo.[7] Homu ya ntswele ni xinkankanka swi ta dya swin'we, kutani vana va kona va ta vundza swin'we; nghala yi ta dya byanyi ku fana ni homu.[8] Loyi a ha mamaka, ú ta huhela enceleni wa xivatlankombe; ndzumulo yi ta nghenisa voko ebakweni ra mhiri.[9] Hinkwako entshaveni leyo hlawuleka ya HOSI Xikwembu, a ku nga vi na ku vavisana kumbe ku dlayana, hikuva vanhu lava tivaka HOSI Xikwembu va ta va va tatile tiko, ku fana ni mati lama funengetaka hinkwako elwandle.

EKLESIASTA 3:18-21
[18] Naswona ndzi te: Leswi Xikwembu xi kambelaka vanhu, xi lava ku va komba leswaku hakunene a va hambananga ni swiharhi.[19] Vanhu ni swiharhi i swivumbiwa leswi kombiweke ndlela yin'we: Hinkwaswo swa hefemula, naswona hinkwaswo swa fa. Vanhu a va tluli swiharhi ha nchumu. Hakunene ku hava lexi pfunaka.[20] Vanhu ni swiharhi swi ya endhawini yin'we: Hinkwaswo swi huma entshurini, hinkwaswo swi tlhelela kona.[21] Xana moya wa munhu hi wona wu tlhandlukelaka ehenhla, ni moya wa swiharhi hi wona wu rhelelaka wu ya ehansi, xana? Ku hava loyi a swi tivaka.

TIPISALEMA 148:7-12
[7] Dzunisani HOSI Xikwembu, n'wina swivumbiwa swa laha misaveni, xi dzuniseni n'wina swiharhi leswikulu swa le lwandle na n'wina hinkwenu swidziva swa kona,[8] wena ndzilo na wena xihangu, wena gamboko na wena gwitsi, hambi a ri wena xidzedze, wena u endlaka ku rhandza ka xona.[9] Tintshava ni swintshabyana hinkwaswo, mirhi ya mihandzu na swona swihlahla,[10] swiharhi ni swifuwo hinkwaswo, swikokovi ni tinyanyana, hinkwaswo a swi dzunise HOSI Xikwembu.[11] Xi dzuniseni n'wina tihosi ta la misaveni na n'wina hinkwenu mi akeke eka yona, n'wina tihosana na n'wina hinkwenu vafambisi,[12] n'wina majaha na n'wina vanhwana, n'wina lavakulu na n'wina lavatsongo.

Tsonga Bible 1989
© Bible Society of South Africa. All rights reserved