A A A A A

Church: [Wachungaji]


2 TIMOTIYA ౪:౨
hubiri huo ujumbe, sisitiza kuutangaza (iwe ni wakati wa kufaa au wakati usiofaa), karipia, onya na himiza watu ukiwafundisha kwa uvumilivu wote.

TIMHAKA 20:28
Tilanguteleni ke, mi langutela ni ntlhambi hinkwawo lowu Moya lowo Kwetsima wu nga mi veka ku va varhangeri va wona; risani Kereke ya Xikwembu, leyi xi nga tikumela yona hi rifu ra N'wana wa xona wa xiviri.

VAHEVERU ౧౩:౧౭
Yingisani vafambisi va n'wina, mi titsongahata eka vona, hikuva va hitekela mimoya ya n'wina, tanihi vanhu lava nga ta vutisiwa ehenhla ka yona. Mi vona leswaku va tirha ntirho wa vona hi ku tsaka, va nga wu endli hi ku vilela, hikuva loko va vilela, a swi nga mi pfuni nchumu n'wina.

YAKOBO ౩:౧
Vamakwerhu, a swi fanelanga leswaku lavo tala exikarhi ka n'wina va hundzuka vadyondzisi, hikuva ma swi tiva leswaku ku avanyisiwa ka hina vadyondzisi, ku ta tika ku tlula ku avanyisiwa ka vanhu lavan'wana.

YEREMIYA 3:15
Ndzi ta mi nyika varisi lava ndzi twananaka na vona, kutani va ta mi risa hi vutivi ni vutlhari.”

SWIVURISO ౨౩:౨౭
hikuva vavasati va tinghwavava kumbe madlakuta va nga ku nghenisa ekhombyeni lero chavisa:

VAEFESA ౪:౧౧-౧౨
[౧౧] Naswona, hi yena “loyi a nyikeke vanhu tinyiko”, van'wana ku va vaapostola, van'wana vaprofeta, van'wana ku va vavuri va Evhangeli, van'wana ku va vafundhisi ni vadyondzisi.[౧౨] Ntirho wa vona i ku pfuna vahlawuriwa va Xikwembu leswaku va ta kota ku tirhela van'wana, va aka miri wa Kriste.

1 PETRO ౫:౧-౪
[౧] Sweswi ke, ndzi khongotela vakulukumba lava nge xikarhi ka n'wina, leswi na mina ndzi nga un'wana wa vona; ndzi mbhoni ya ku vaviseka ka Kriste, ni loyi a tshembaka ku averiwa ku kwetsima loku nga ta humelela, kutani ndzi ri:[౨] Risani ntlhambi wa Xikwembu lowu nge hansi ka n'wina, mi wu hlayisa ku nga ri hi ku sindzisiwa, kambe ku ri hi ku swi rhandza, hilaha Xikwembu xi swi lavaka hakona, naswona ku nga ri hi ku langutela bindzu leri khomisaka tingana, kambe hi ku hiseka.[౩] Mi nga tshuki mi fuma lava mi nga nyikiwa vona ku va risa, kambe mi boxela ntlhambi entila lowunene.[౪] Kutani siku murisi lonkulu a nga ta humelela, mi ta kuma harhi leyo kwetsima, leyi nga riki na ku onhaka.

TITO ౧:౫-౯
[౫] Mhaka leyi endleke leswaku ndzi ku siya le Kreta, hileswaku u sala u hetisa swilo leswi swa ha lavaka ku lulamisiwa, naswona u veka vakulukumba va kereke emutini wun'wana ni wun'wana. Tsundzuka leswi ndzi ku leriseke swona:[౬] Nkulukumba ú fanele ku va munhu la nga riki na xisandzu, a va ni nsati un'we ntsena; vana va yena va fanele ku va vapfumeri, lava nga soriwiki hikwalaho ka mahanyelo ya vona ya vusopfa, ni ku tiarisa ka vona,[౭] hikuva murhangeri ekerekeni ú fanele ku va munhu wo pfumala xisandzu, leswi a langutelaka ntirho wa Xikwembu. A nga tshuki a va munhu la titivaka ngopfu, kumbe munhu wa ximbilwa-mbilwana. A nga vi xidakwa, kumbe munhu wa tinyimpi, kumbe wa makwanga;[౮] kambe ú fanele ku va munhu la tsakelaka ku amukela vaendzi, la rhandzaka swilo leswinene, la tikhomaka, la lulameke, la hlawulekeke, la kotaka ku fuma mahanyelo ya yena;[౯] a a ve munhu la namarhelaka Rito leri tshembekeke, leri fambelanaka ni leswi swi dyondzisiwaka, a ta kota ku tiyisa van'wana hi dyondzo leyi nga yona ya xiviri, ni ku komba ku hoxa ka lava lwaka na yona.

EZEKIELE 34:1-10
[1] HOSI Xikwembu xi vulavula na mina xi ku:[2] “Wena munhu, yana u ya tshinya tihosi leti risaka tiko ra Israele; tshinya varisi lava, u va byela leswaku mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ni rito eka vona leri nge: ‘Mi ni khombo n'wina varisi va Israele, hikuva mi le ku tihlayiseni n'wina ntsena! Xana ntirho wa varisi a hi ku hlayisa tinyimpfu xana?[3] N'wina mi le ku dyeni ka mafurha; mi funengela voya bya tinyimpfu ta n'wina, mi tlhava leto nona, kambe ntlhambi wa kona a mi na mhaka na wona.[4] A mi tikarhatelanga leto ka ti nga tiyanga, leti vabyaka a mi ti tshungulanga, a mi bohelelanga leti khwitaka, a mi vuyisanga leti hambukeke endleleni, leti lahlekeke a mi ti landzanga mi vuya na tona; mi fambisile ntlhambi wa kona hi voko ro tika ra tihanyi.[5] Kutani leswi tinyimpfu a ti pfumala varisi, ti hangalakile, ti ya dyiwa ha yin'we yin'we hi swiharhi swa le nhoveni.[6] Ti famba-fambile hinkwako etintshaveni, ni le switsungeni hinkwaswo; ti hangalakile etikweni hinkwaro, ku ri hava loyi a tikarhatelaka tona kumbe ku ti landza a vuya na tona.’ ”[7] Hikokwalaho n'wina varisi, yingisani leswi HOSI Xikwembu xi mi byelaka swona.[8] Yena N'wini wa hinkwaswo ú tiyisa a ku: “Tinyimpfu ta mina ti khomiwile hi swiharhi swa tinxaka-xaka ti dyiwa ha swona, hikuva a ti pfumala varisi; leti nga lahleka, varisi a va ti landzanga va vuya na tona, hikuva a va anakanya ntsena ku tihlayisa vona vinyi ematshan'weni ya ku hlayisa tinyimpfu ta mina!”[9] Kutani n'wina varisi, yingisani kambe leswi HOSI Xikwembu xi mi byelaka swona;[10] xi ri: “Mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi lwa ni varisi volavo! Ndzi ta susa tinyimpfu ta mina emavokweni ya vona leswaku va nga ha vi varisi va tona, naswona va nga ha tiphini va ri voxe; varisi lava va ta tshika ku dya nyama ya tinyimpfu ta mina, hikuva ndzi ta ti susa emavokweni ya vona.

1 TIMOTIYA ౩:౧-౧౩
[౧] Rito leri ri tiyile, leri nge: Loko munhu a navela ku va mufambisi wa kereke, ú navela ntirho lowunene.[౨] Hikokwalaho, mufambisi ú fanele ku va munhu la nga riki na xisandzu, a teka nsati un'we ntsena, a dya hi ku pima, a tikhoma, a chaviseka, a tsakela vaendzi, a kota ku dyondzisa.[౩] A nga vi xidakwa, kumbe munhu wa tinyimpi, kambe a va lowo rhula, a nga vi na vuntswaka, naswona a nga vi loyi a rhandzaka ngopfu mali.[౪] Ú fanela ku fambisa ndyangu wa yena swinene, a vona leswaku vana va yena va dyondzisiwa ku yingisa, va va ni xichavo hi matlhelo hinkwawo.[౫] Hikuva loko munhu a nga tivi ku fambisa ndyangu wa yena, ú ta swi kotisa ku yini ku risa kereke ya Xikwembu xana?[౬] A nga vi munhu loyi a ha ku pfumelaka, hikuva a nga tshuka a tela hi manyunyu a tikukumuxa, kutani a avanyisiwa kukota Diyavulosi.[౭] Naswona u fanele ku va loyi vanhu va le handle va n'wi xiximaka, hikuva nkarhi wun'wana a nga wela eku sandziweni ni le ntlhan'wini wa Diyavulosi.[౮] Vatirheli ekerekeni na vona va fanele ku va lava chavisekaka, va nga vi na milomo mimbirhi, va nga tinyiketi ebyalweni, va nga vi na makwanga yo lava ku vuyeriwa;[౯] va fanele ku hlayisa xihundla xa vupfumeri hi ripfalo leri tengeke.[౧౦] Naswona, a va rhange hi ku kambiwa, kutani loko va tikomba leswaku va hava xisandzu, va nga tirha ntirho wa vona wa vatirheli ekerekeni.[౧౧] Hi mukhuva wolowo vavasati na vona a va chaviseke, va nga vi na rilumbeto, kambe va dya hi ku pima, va tshembeka eswilweni hinkwaswo.[౧౨] Vatirheli ekerekeni a va teke nsati un'we ntsena, kutani va fambisa vana va vona ni ndyangu wa vona swinene.[౧౩] Hikuva lava endlaka ntirho wa vutirheli ekerekeni hi nawu wa kona, va tinyika ndzhuti evanhwini, naswona va tiyisiwa swinene eku pfumeleni ka vona eka Kriste Yesu.

Tsonga Bible 1989
© Bible Society of South Africa. All rights reserved