A A A A A

Church: [Pentecost]


EKSODA 34:22-43
[22] “Mi ta endla Nkhuvo wa Mavhiki, mi humesa ntshovelo wo sungula wa koroni; kasi eku heleni ka nkarhi wa ntshovelo, mi ta endla Nkhuvo wo Hlengeleta.[23] “Vavanuna va ka n'wina hinkwavo va fanele ku hlengeletana kanharhu hi lembe emahlweni ka mina HOSI N'wini wa hinkwaswo, Xikwembu xa Israele.[24] Ndzi ta hlongola vamatiko emahlweni ka n'wina, ndzi kurisa tiko ra n'wina, kutani enkarhini lowu mi nga ta ta mi ta hlengeletana emahlweni ka mina kanharhu elembeni, a ku nga vi na munhu loyi a nga ta sala a ringeta ku mi tekela tiko.[25] “Loko mi ndzi tlhavela magandzelo, mi nga tshuki mi katsa ngati ya xifuwo ni xinkwa lexi nga ni comela; naswona, loko mi humesa magandzelo enkhubyeni wa Paseka, ku nga tshuki ku va ni leswi nga ta tshama ku fikela nimpundzu.[26] “Leswi mi nga ta rhanga mi swi tshovela eka ntshovelo wo sungula wa le masin'wini ya n'wina, mi ta swi tisa endlwini ya mina HOSI, Xikwembu xa n'wina. “Mi nga tshuki mi sweka ximbutana hi masi ya mana wa xona.”[27] Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe: “Tsala marito lawa, hikuva ndzi bohile ntwanano na wena na Vaisraele, hi ku landza wona.”[28] Muxe ú tshamile na HOSI Xikwembu kwale ntshaveni masiku ya 40 ni vusiku bya kona, a nga dyi nchumu, a nga nwi nchumu; kutani a tsala marito ya ntwanano, yi nga Milawu ya khume, emaribyeni ya swiphepherhele.[29] Loko Muxe a ri karhi a rhelela a ta hi le ntshaveni ya Sinayi, a khomile maribye lawa mambirhi ya Ntwanano, a a nga swi tivi leswaku mombo wa yena wa hatima, hi mhaka ya leswi a vulavuleke na HOSI Xikwembu.[30] Loko Aroni ni Vaisraele hinkwavo va languta Muxe, va vona mombo wa yena wu hatima, kutani va chava ku ta kusuhi na yena.[31] Kambe Muxe a va vitana, kutani Aroni ni varhangeri hinkwavo va ntshungu wa Vaisraele va ya kusuhi na yena, kutani Muxe a vulavula na vona.[32] Endzhaku ka sweswo, na vona Vaisraele hinkwavo va ta kusuhi, kutani a va tivisa milawu hinkwayo leyi HOSI Xikwembu xi n'wi byeleke yona loko a ri entshaveni ya Sinayi.[33] Loko Muxe a hetile ku vulavula na vona, a siva mombo wa yena hi xincekana.[34] Kambe nkarhi hinkwawo loko Muxe a nghena entsongeni ku ya vulavula na HOSI Xikwembu, a a susa xincekana emombyeni, ku kondza loko a huma. Loko Muxe a suka emahlweni ka HOSI Xikwembu, a ya tivisa Vaisraele leswi xi n'wi leriseke swona,[35] Vaisraele a va vona mombo wa yena wu ri karhi wu hatima; hikokwalaho, a a tisiva mombo hi xincekana, ku kondza loko a tlhelela entsongeni ku ya vulavula na HOSI Xikwembu.[36] Kutani Muxe a vitana ntshungu hinkwawo wa Vaisraele, a ku ka vona: “Leswi HOSI Xikwembu xi mi leriseke ku swi endla, hi leswi:[37] Ku ta tirhiwa hi masiku ya 6, kambe eka n'wina, siku ra vu-7 ri ta va leri hlawulekeke ra ku wisa, siku ra Savata leri hlawuleriweke HOSI Xikwembu; un'wana ni un'wana loyi a nga ta tirha hi siku leri, ú faneriwile hi ku fa.[38] Hambi wu ri ndzilo, mi nga tshuki mi wu tshivela emitini ya n'wina, hi siku leri ra Savata.”[39] Kutani Muxe a byela nhlengeletano hinkwayo ya Vaisraele, a ku: “Leswi HOSI Xikwembu xi nga lerisa swona hi leswi:[40] Vanhu hinkwavo exikarhi ka n'wina lava tinyiketaka ku humesela HOSI Xikwembu enhlengo hi mbilu yo basa, a va tise leswi: Nsuku, ni silivhere, ni koporo;[41] voya bya tinyimpfu bya muhlovo wa rihlaza ra tilo, ni wa xivunguvungu, ni lowo tshwuka, ni ntsembyani lowo saseka, ni voya bya timbuti;[42] madzovo ya tinyimpfu lama tlhuvutsiweke, ni madzovo ya timbuti, ni mapulangi ya murhi wa munga;[43] mafurha yo voninga, ni mirhi yo nun'hwerisa mafurha yo tola, ni swinun'hweriso swa mirhi leyi hisiwaka egandzelweni;

DEUTERONOMA 16:9-25
[9] “Ku sukela siku leri mi sungulaka ku tshovela mavele ha rona, hlayelani mavhiki ya 7,[10] kutani mi endla Nkhuvo wa Mavhiki, mi tlangela HOSI Xikwembu xa n'wina, mi humesa tinyiko hilaha mi nga ta titwa hakona, mi ti humesa hi ku ya hilaha HOSI Xikwembu xa n'wina xi mi katekiseke hakona.[11] Loko mi ri endhawini leyi HOSI Xikwembu xa n'wina xi nga ta yi hlawula leswaku vito ra xona ri gandzeleriwa eka yona, mi fanele ku tsaka, n'wina ni vana va n'wina va xinuna ni va xisati, ni malandza ya n'wina ya xinuna ni ya xisati, ni Valevhi lava tshamaka emitini ya n'wina, ni valuveri, ni lava pfumalaka vatswari, ni tinoni leti tshamaka emitini ya n'wina.[12] “Tsundzukani leswaku a mi ri mahlonga etikweni ra Egipta; hikokwalaho mi tikarhatela ku hlayisa milawu leyi.[13] “Loko mi heta ku hlengeleta ntshovelo wa n'wina wa mavele ni vhinyo, mi fanele ku endla Nkhuvo wa Mintsonga, lowu nga ta heta masiku ya 7.[14] Enkhubyeni wa kona, mi ta tsaka, n'wina ni vana va n'wina va xinuna ni va xisati, ni malandza ya n'wina ya xinuna ni ya xisati, ni Valevhi, ni valuveri, ni lava pfumalaka vatswari, ni tinoni leti tshamaka emitini ya n'wina.[15] Nkhuvo lowu, mi ta wu dya masiku ya 7, mi tlangela HOSI Xikwembu xa n'wina endhawini leyi xi nga ta yi hlawula; mi ta tsaka, hikuva HOSI Xikwembu xi ta va xi katekisile mintirho hinkwayo ya mavoko ya n'wina, xi mi nyika ntshovelo lowunene.[16] “Vavanuna va ka n'wina hinkwavo va fanele ku hlengeletana emahlweni ka HOSI Xikwembu xa n'wina kanharhu hi lembe, endhawini leyi xi nga ta yi hlawula: Hi nkarhi wa Nkhuvo wa Xinkwa lexo-ke-comela, ni nkarhi wa Nkhuvo wa Mavhiki, ni wa Nkhuvo wa Mintsonga. Va nga yi emahlweni ka HOSI Xikwembu va nga tamelanga nchumu![17] Un'wana ni un'wana ú ta humesa leswi a swi kotaka, hi ku ya hilaha HOSI Xikwembu xi n'wi katekiseke hakona.[18] “Mi fanele ku veka vaavanyisi ni tindhuna emitini hinkwayo leyi HOSI Xikwembu xa n'wina xi nga ta mi nyika yona, hi ku ya hi tinyimba ta n'wina. Vanhu lava, va ta avanyisela vanhu milandzu ya vona hi ndlela leyi lulameke.[19] Mi nga tshuki mi avanyisa timhaka hi ndlela leyi nga riki yona, naswona mi nga tshuki mi ya hi nghohe kumbe mi pfumela ku xaviwa, hikuva sweswo swi dlaya mahlo ya lavo tlhariha, kutani va gombonyokisa timhaka ta lava lulameke.[20] Mi fanele ku avanyisa timhaka hi ndlela leyi lulameke ntsena, leswaku minkarhi hinkwayo, mi ta kota ku hanya etikweni leri HOSI Xikwembu xa n'wina xi nga ta mi nyika rona, ri va ndzhaka ya n'wina.[21] “Mi nga tshuki mi dzima mhandze leyi fanaka ni ya Axera xikwembukazi kusuhi ni alitari leyi mi nga ta yi akela HOSI Xikwembu xa n'wina.[22] Nasona mi nga tshuki mi yimisa maribye ya vugandzeri bya hava, hikuva sweswo HOSI Xikwembu xa swi venga.[23] “Mi nga tshuki mi humesela HOSI Xikwembu xa n'wina gandzelo hi homu kumbe nyimpfu leyi nga ni xivati xihi na xihi; sweswo, HOSI Xikwembu xa swi nyenya.[24] “Eka wun'wana wa miti leyi HOSI Xikwembu xa n'wina xi nga ta mi nyika yona, ku nga tshuka ku va ni munhu wa xinuna kumbe wa xisati loyi a tshovaka ntwanano wa HOSI Xikwembu xa n'wina hi ku endla leswi nga nkhensekiki emahlweni ka xona.[25] Munhu loyi, a nga va a yile a ya tirhela swikwembu swin'wana a swi gandzela, kumbe a gandzela dyambu, kumbe n'weti, kumbe tinyeleti, swi nga swilo leswi ndzi mi ariseke ku swi gandzela.

TIMHAKA 2:1-13
[1] Kuteloko siku ra Pentekosta ri fikile, vadyondzisiwa hinkwavo a va hlengeletanile exivandleni xi ri xin'we.[2] Kutani hi nomu lo, ku twakala mpfumawulo lowu humaka etilweni, wu fana ni ku hunga ka xidzedze, wu tata yindlu hinkwayo leyi a va tshamile ka yona.[3] Kutani va vona leswi fanaka ni malangavi ya ndzilo, swi avana, swi tshama ehenhla ka un'wana ni un'wana wa vona.[4] Hinkwavo va tala hi Moya lowo Kwetsima, kutani va sungula ku vulavula hi tindzimi tin'wana, hilaha Moya wu nga va nyika ku vulavula hakona.[5] A ku ri ni Vayuda lava akeke eYerusalema, vanhu vo chava Xikwembu lava humaka ematikweni hinkwawo ya laha misaveni.[6] Loko mpfumawulo lowu wu twakala, ntshungu wu hlengeletana, kutani wu hlamala ngopfu, hikuva un'wana ni un'wana a a twa vadyondzisiwa va vulavula hi ririmi leri nga ra yena.[7] Kutani hinkwavo va tshuka ni ku hlamala va ku: “Xana vanhu lava vulavulaka lava, a hi Vagaleliya hinkwavo xana?[8] Swi endlisa ku yini loko un'wana ni un'wana wa hina a va twa va vulavula hi ririmi leri nga ra yena ke?[9] Van'wana va hina, hi Vaparta ni Vameda ni Vaelamu; van'wana va hina, hi huma eMesopotamiya, na la Yudiya ni le Kapadokiya, ni le Ponto ni le Asiya,[10] le Frigiya ni le Pamfiliya, le Egipta ni le matlhelweni ya Libiya lama nge kusuhi na Kirena; ku ni vaendzi lava humaka eRhoma:[11] Van'wana i Vayuda, van'wana i vamatiko lava amukeriweke eXiyudeni; van'wana va hina hi Vakreta ni Maarabiya; kambe hinkwerhu hi va twa va vula mintirho leyikulu ya Xikwembu hi tindzimi ta ka hina!”[12] Kutani hinkwavo va tshuka ni ku hlamala ngopfu, va vutisana va ku: “Mhaka leyi yi yisa kwihi xana?”[13] Kambe van'wana va hleka vadyondzisiwa va ku: “Vanhu lava va pyopyiwile!”

Tsonga Bible 1989
© Bible Society of South Africa. All rights reserved