A A A A A

Bad Character: [Bullying]


1 YOHANE 2:9
Loyi a vulaka leswaku ú le ku vonakaleni, kambe a venga makwawo, wa ha ri emunyameni nisweswi.

1 YOHANE 3:15
Un'wana ni un'wana loyi a vengaka makwavo i mudlayi, kutani ma swi tiva leswaku ku hava mudlayi loyi vutomi lebyi nga heriki byi tshamaka eka yena.

2 TIMOTIYA 1:7
Hikuva Xikwembu a xi hi nyikanga moya wa vutoya, kambe xi hi nyikile moya wa matimba, ni wa rirhandzu, ni wa ku tikhoma.

DEUTERONOMA 31:6
Hikokwalaho, tiyani mi va ni xivindzi, va nga tshuki va mi chavisa kumbe ku mi rhurhumerisa, hikuva HOSI Xikwembu hi xoxe, hi xona xi fambaka na n'wina. Xi nga ka xi nga mi fularheli, kumbe ku mi tshika mi ri n'wexe.”

VAEFESA 4:29
Eku vulavuleni ka n'wina mi nga tshuki mi tirhisa marito ya tingana, kambe tirhisani ntsena marito lama pfunaka, lama akisaka ni ku hlamula leswi lavekaka, kutani ku vulavula ka n'wina ku ta tisa nkateko eka lava va mi yingisaka.

VAEFESA 6:12
Hikuva a hi lwi ni vanhu va misava leyi, kambe hi lwa ni mimoya leyo biha leyi nge henhla emimpfhukeni: Hi lwa ni tindhuna, ni vafumi, ni tihosi leti fumaka ta nguva leyi ya munyama.

LEVHITIKA 19:18
Mi nga rihiseli, naswona mi nga vi na xikhomela; un'wana ni un'wana a a rhandze munhukulobye, kukota loko a tirhandza: Hi mina HOSI.

MATEWU 5:11
“Mi ta kateka loko va mi rhuketela, loko va mi xanisa ni ku mi lumbeta hi mavunwa layo tala hikwalaho ka mina.

SWIVURISO 17:9
Loyi a rivalelaka van'wana, ú rhandza xinakulobye, kasi loyi a nga ni xikhomela, ú onha vunghana.

SWIVURISO 22:10
Hlongola musandzi, kutani madzolonga ma ta yima, ku holova ni ku rhuketelana swi ta hela.

SWIVURISO 24:16
hikuva munhu la lulameke, hambiloko o wa ka 7, ú tlhela a pfuka, kambe loko khombo ri fika, lavo homboloka va khuguka va wela makumu.

TIPISALEMA 138:7
Loko ndzi tikuma ndzi rhendzeriwe hi maxangu, wa ndzi biyelela we HOSI; ni loko valala va ndzi karihela, voko ra wena ra ndzi sirhelela ri ndzi lamulela.

VARHOMA 2:1
Loko swi ri tano, wena munhu la avanyisaka van'wana, a wu na ku tilandzula, hambi u nga va mani kumbe mani, hikuva loko u ri karhi u avanyisa van'wana, na wena wa tiavanyisa, leswi wena muavanyisi wa van'wana, u endlaka swo leswi vona va swi endlaka.

VARHOMA 12:18-19
[18] Endlani hinkwaswo leswi mi swi kotaka, hi tlhelo ra n'wina, ku hanyisana ni vanhu hinkwavo hi ku rhula.[19] Varhandziwa, mi nga tshuki mi tirihisela mi ri n'wina; kambe kendlukelani vukari bya Xikwembu, hikuva ku tsariwile va ku: “Ku rihisa i ka mina; hi mina loyi ndzi nga ta rihisela, ku vula Hosi.”

VARHOMA 12:20-21
[20] Hikokwalaho: “Loko nala wa wena a ri ni ndlala, n'wi phamele; loko a ri ni torha, n'wi siyele a nwa; hikuva loko u endlisa sweswo, u ta n'wi khomisa tingana letikulu.”[21] U nga tshuki u hluriwa hi leswo biha, kambe hlula leswo biha hi leswinene.

LUKA 6:27-28
[27] “Kambe eka n'wina lava mi ndzi yingisaka ndzi ri: Rhandzani valala va n'wina, mi endla leswinene eka lava va mi vengaka.[28] Katekisani lava va mi rhukanaka, mi khongelela lava va mi karhataka.

MATEWU 5:44-45
[44] Kambe mina ndzi ri ka n'wina: Rhandzani valala va n'wina, mi khongelela lava va mi xanisaka,[45] leswaku mi hundzuka vana va Tata wa n'wina la nge matilweni, hikuva ú tsuvukisa dyambu ra yena ehenhla ka lavo biha ni lavanene, ú nisa mpfula ehenhla ka lavo lulama ni lavo homboloka.

ESAYA 41:11-13
[11] “Hinkwavo lava va mi hlundzukeleke, va ta tsongahatiwa, va khomisiwa tingana; vanhu lava lwaka na n'wina a va nga ha vi kona, va ta hela va ku bì![12] Lava holovaka na n'wina, mi ta va lava, mi va pfumala, lava va mi hlaselaka, a va nga ha vi kona, va ta nyamalala,[13] hikuva mina HOSI Xikwembu xa n'wina, ndzi mi khome hi voko, hi mina ndzi nge: ‘Mi nga chavi, ndzi ta mi pfuna.’ ”

MATEWU 5:38-41
[38] “Mi swi twile leswi nga vuriwa loko va te: ‘Tihlo ri rihiwa hi tihlo, tino hi tino.’[39] Kambe mina ndzi ri ka n'wina: Mi nga tshuki mi alela loyi a mi endlaka swo biha; kambe loko munhu a ku makala rhama ra xinene, n'wi kangatelele ni lerin'wana.[40] Ni loko munhu a lava ku ku mangalela, a ku tekela baji, n'wi tshike a teka na rona jasi.[41] Loko munhu a ku sindzisa ku famba mpfhuka wun'we, famba na yena mimpfhuka mimbirhi.

TIPISALEMA 34:12-18
[12] Loko mi navela vutomi lebyinene, ni ku kuma minkateko emasikwini ya n'wina ya ku hanya,[13] chavani ku vulavula leswo biha, mi nga tshuki mi kanganyisa van'wana hi marito;[14] tshikani leswo biha mi endla leswinene, lavani ku rhula, mi tiyisela endleleni ya kona,[15] hikuva HOSI Xikwembu xi hlayisa lavo lulama; loko va ya rila eka xona, xa va yingisa,[16] kambe xi lwa ni lava endlaka leswo biha, xi va herisa leswaku va nga ha tsundzukiwi laha misaveni.[17] Loko lavo lulama va kombela ku pfuniwa, HOSI Xikwembu xa va twa, xi va kutsula emaxangwini ya vona hinkwawo.[18] HOSI Xikwembu xi le kusuhi ni vanhu lava timbilu ta vona ti nga eku vavisekeni, xi ponisa lava mimoya ya vona yi tshovekeke.

Tsonga Bible 1989
© Bible Society of South Africa. All rights reserved