A A A A A

Additional: [Halloween]


1 YOHANE 1:5
Mahungu lawa hi ma tweke eka N'wana, lawa hi mi tivisaka wona, hi lawa: Hileswaku Xikwembu i ku vonakala, kutani eka xona ku hava munyama nikutsongo.

1 PETRO 5:8
Tikhomeni mi hiteka. Nala wa n'wina a nga Diyavulosi, wa rhendzeleka-rhendzeleka ku fana ni nghala leyi bongaka, yi lava loyi yi nga n'wi dyaka.

2 VAKORINTO 11:14
Kutani a swi hlamarisi, hikuva na yena Sathana, ú tiendla onge i ntsumi ya ku vonakala.

ESAYA 8:19-20
[19] Van'wana va ta mi kucetela ku ya eka lava nga ni swikwembu ni le ka swingomantanda leswi vulavulaka hi ku hlevetela, swi n'unun'uta kunene. Kambe xana loko Vaisraele va ri ni mhaka, a va nga fanelanga ku ya vutisa eka Xikwembu xa vona xana? Xana va nga vutisa eka lava feke etimhaka ta lava hanyaka xana?[20] Leswi vanhu vo tano va swi vulavulaka, swi nge tlhaveli hi sana. N'wina tiyiselani eka leswi mi dyondzisiweke swona, leswi nga ni vumbhoni!

3 YOHANE 1:11
Nakulorhi, u nga tekeleli mikhuva leyo biha, kambe tekelela leyinene. Loyi a endlaka leswinene i wa Xikwembu; loyi a endlaka leswo biha a nga vonanga Xikwembu.

ESAYA 35:4
Khongotelani lava nga ku kanakaneni, mi ku: “Tiyani, mi nga chavi! Vonani, Xikwembu xa n'wina xi ta ta xi ta mi rihisela eka valala va n'wina, xi ta mi lwela, xi mi ponisa!”

VARHOMA 14:9
Hikuva Kriste ú file, a tlhela a pfuka a hanya, leswaku a ta va Hosi ya lava feke ni ya lava hanyaka.

YOXUWA 1:9
Tsundzuka leswi ndzi ku leriseke swona: Tiya, u va ni xivindzi; u nga chavi nchumu, u nga heli matimba, hikuva mina HOSI Xikwembu xa wena ndzi ta va na wena hinkwako lomu u nga ta ya kona.”

TIPISALEMA 23:4
Ni loko ndzi nga famba enkoveni wa xinyami xo chavisa, a ndzi chavi nchumu xo biha, hikuva u na mina: Wa ndzi lwela ni ku ndzi hlayisa.

TIPISALEMA 27:1
Rivoni ra mina ni muponisi wa mina i HOSI Xikwembu, xana i mani la nga ndzi chavisaka xana? HOSI Xikwembu i khokholo ra vutomi bya mina, xana i mani loyi ndzi nga n'wi chavaka xana?

TIPISALEMA 118:6
A ndzi chavi nchumu, hikuva HOSI Xikwembu xi na mina, xana munhu a nga ndzi endla yini xana?

VARHOMA 12:2
Mi nga landzi hanyelo ra nguva leyi, kambe mi pfumela ku hundzuka mi va vantshwa emiehleketweni ya n'wina, mi ta kota ku twisisa leswi ku rhandza lokunene ka Xikwembu, loku nkhensekaka ni ku hetiseka, ku nga swona.

VAGALATIYA 5:19-21
[19] Mintirho ya ntumbuluko wa nyama yi le rivaleni: I ku oswa, ni mikhuva ya thyaka, ni manyala,[20] ni ku phahla swikwembu swa hava, ni xiloyiloyi, ni rivengo, ni timholovo, ni vukwele, ni ku kariha, ni ku tirhandza, ni ku avana, ni ku lwetana,[21] ni mavondzo, ni vudakwa, ni makampfu, ni swo kota sweswo. Ndza mi tsundzuxa, hilaha ndzi tshamaka ndzi mi tsundzuxa hakona, leswaku lava endlaka leswo tano, va nga ka va nga vi na ku averiwa eku fumeni ka Xikwembu.

VARHOMA 8:38-39
[38] Hikuva ndzi kholwa swinene ngopfu leswaku, hambi ri nga va rifu kumbe vutomi, hambi ti nga va tintsumi kumbe matimba ya mademona, hambi swi nga va leswi nga kona sweswi kumbe leswi nga ta ta, hambi yi nga va mimoya ya matimba[39] leyi nge henhla mpfhukeni kumbe leyi nge hansi ka misava, hambi xi nga va xivumbiwa xihi na xihi, ndzi ri: Ku hava lexi nga ta kota ku hi hambanisa ni rirhandzu ra Xikwembu leri nga kombisiwa ha Kriste Yesu, Hosi ya hina.

TITO 1:15
Swilo hinkwaswo swi tengile eka lava tengeke; kambe a ku na lexi tengeke eka lava nyameke, ni ka lava nga pfumeriki, hikuva miehleketo ya vona ni mapfalo ya vona swi nyamisiwile.

1 VATESALONIKA 5:22
Hambanani swinene ni hinkwaswo leswo biha swa tinxaka-xaka.

MIKIYA 5:12
Vungoma ndzi ta byi herisa exikarhi ka n'wina, kutani a mi nga ha vi na vanyamusoro.

VAEFESA 6:12
Hikuva a hi lwi ni vanhu va misava leyi, kambe hi lwa ni mimoya leyo biha leyi nge henhla emimpfhukeni: Hi lwa ni tindhuna, ni vafumi, ni tihosi leti fumaka ta nguva leyi ya munyama.

DEUTERONOMA 18:14
Vanhu va tinxaka leti mi nga kusuhi ni ku ti tekela tiko, va hlahluva ni ku vhumbha, kambe n'wina, HOSI Xikwembu xa n'wina xa mi alela ku endla sweswo.

MATEWU 12:43-45
[43] “Loko moya wa thyaka wu sukile eka munhu, wu ya emananga ku ya lava ku wisa, kambe wu tsandzeka ku ku kuma;[44] hiloko wu ku: ‘Ndzi ta tlhelela endlwini ya mina leyi ndzi humeke eka yona.’ Kutani loko wu fika, wu yi kuma yi nga ri na nchumu, yi kukuriwile, yi lunghisiwile.[45] Hiloko wu tlhela wu ya teka mimoya yin'wana ya 7 leyo biha ku tlula wona, kutani yi nghena, yi tshama endlwini leyi; kutani matshamele yo hetelela ya munhu loyi, ma tlula layo sungula hi ku biha. Swi ta va tano eka rixaka leri ro biha.”

VAEFESA 5:15-16
[15] Loko swi ri tano, xiyani swinene mahanyelo ya n'wina; mi nga hanyi tanihi vanhu lava nga twisisiki nchumu, kambe hanyani tanihi lavo tlhariha.[16] Londzovotani nkarhi lowu mi nga na wona, hikuva masiku lawa hi nga ka wona ma bihile.

Tsonga Bible 1989
© Bible Society of South Africa. All rights reserved