Instagram
English
A A A A A

Mysteries: [Dreams]
1 SAMIELE 28:15
Samiele a ku eka Sawulo: “U ndzi pfuxele yini hi ku ndzi tlhandlukisa xana?” Sawulo a ku: “Ndzi le khombyeni lerikulu, hikuva Vafilista va lwa na mina, kambe Xikwembu xi sukile eka mina, a xa ha ndzi hlamuli, hambi ku ri hi vaprofeta, hambi hi milorho. Kutani ndzi ku vitanile leswaku u ndzi tivisa leswi ndzi fanelaka ku swi endla.”

TIMHAKA 2:17
‘Hi masiku ya makumu, ku vula Xikwembu, ndzi ta chela nyama hinkwayo hi Moya wa mina; vana va n'wina va xinuna ni va xisati va ta bvumbha, lavantshwa va n'wina va ta vona mahlori; ni swidyuhati swa n'wina swi ta lorha milorho.

DANIELE 1:17
Kutani Xikwembu xi nyika majaha laya mune lawa, vutlhari ni ku twisisa matsalwa, ni vutlhari hinkwabyo; kambe Daniele a va ni ku twisisa swikombiso hinkwaswo ni milorho.

EKLESIASTA 5:7
Hikuva kukotisa loko milorho leyo tala swi ri swahava, swi tano ni ka marito layo tala. Loko swi ri tano, chava Xikwembu.

GENESA 20:3
Kambe Xikwembu xi ta eka Abimeleke, enorhweni wa vusiku, xi ku eka yena: “Waswivo, u ta fa hikwalaho ka nsati loyi u n'wi tekeke, hikuva u ni nuna.”

GENESA 40:8
Kutani va ku eka yena: “Hi lorhile milorho, kambe a ku na loyi a hi hlamuselaka.” Yosefa a ku eka vona: “Ku hlamusela a ku humi eka Xikwembu xana? Mi nga ndzi byela yona.”

GENESA 42:9
Kavaloko Yosefa a tsundzuka milorho ya yena leyi ingi a yi lorhile ehenhla ka vona; a ku eka vona: “Mi vakamberi, mi tele ku ta vona laha tiko ri pfulekeke kona.”

YEREMIYA 23:32
Vonani, ndzi ni mitengo na lava profetaka milorho ya mavunwa, ku vula Yehovha, va yi vulavulaka ku hambuxa tiko ra mina hi mavunwa ya vona, ni ku tikanganyisa ka vona; kasi a ndzi va rhumanga, a ndzi va nyikanga ku lerisa; loko ku ri ku pfuna, a va pfuni tiko leri ha nchumu, ku vula Yehovha.

MATEWU 2:13
Kuteloko va sukile, ntsumi ya Hosi, yi ta eka Yosefa hi norho, yi ku: “Pfuka, u teka xihlangi, ni mana wa xona, u balekela eEgipta, u tshama kona ndzi ko ndzi ku byela, hikuva Heroda u ta lava xihlangi ku xi dlaya.”

MATEWU 2:19
Kambe, kuteloko Heroda a file, ntsumi ya Hosi yi humelela eka Yosefa eEgipta hi norho, yi ku:

TINHLAYO 12:6
Kavaloko a ku: “Yingisani swinene marito ya mina! Loko muprofeta u kona exikarhi ka n'wina, mina Yehovha ndzi tikombisa ka yena hi mahlori, ndzi vulavula na yena enorhweni.

ZAKARIYA 10:2
Hikuva titerafi ti vula swahava. Vangoma va bvumbhile swa mavunwa, i milorho yo xisa leyi va nga yi lorha, va chavelela hi swahava. Hikwalaho, tiko ri sukile kukotisa ntlhambi, va xaniseka hi ku pfumala murisi.

YUWELE 2:28
“Endzhaku ka sweswo, ndzi ta chela moya wa mina ehenhla ka nyama hinkwayo, ku ta profeta vana va n'wina va xinuna ni va xisati; swidyuhati swa n'wina swi ta lorha milorho, ni majaha ya n'wina ma vona mahlori.

ESAYA 29:7-8
[7] Kutani ntshungu wa matiko hinkwawo lowu lwaka na Ariele, ni hinkwavo lava rhendzeleke muti ni khokholo ra wona, wu ta va tanihi norho, ni leswi voniwaka emunyameni wa vusiku.[8] Tanihi munhu loko a ri ni ndlala a lorha, leswaku wa dya, kutani a pfuka, a twa ndlala; kukotisa ni munhu la nga ni torha, loko a lorha a ri karhi a nwa; kutani a pfuka, a karhele, kambe moya wa yena wu ni torha; swi ta va tano ni mitshungu ya matiko lama humaka nyimpi ku lwa ni ntshava ya Siyoni.

DANIELE 7:1-3
[1] Hi lembe ra ku sungula ka ku fuma ka Belxatsara, hosi ya Babilona, Daniele, a ri vulawini bya yena, a va ni norho ni swivono emoyeni wa yena.[2] Kutani a tsala norho lowu, a tivisa tinhloko ta wona. Daniele a sungula, a ku: “A ndzi languta enorhweni wa mina wa vusiku, kutani ndzi vona timheho leta mune ta le tilweni ti pfuka hi matimba ehenhla ka Lwandle Lerikulu.[3] Kutani swivandza leswikulu swa mune swi huma elwandle, xin'wana xi hambene ni xin'wana.

DEUTERONOMA 13:1-3
[1] “Kungakuloko muprofeta kumbe mulorhi a tikurisa exikarhi ka n'wina kutani a ku bvumbhela xikombiso kumbe masingita,[2] ni loko ku humelela xikombiso ni masingita leswi a ku byeleke loko a te: ‘A hi landzeni swikwembu swin'wana leswi,’ u nga swi tivangiki, ‘hi ta swi tirhela,’[3] u nga tshuki u yingisa marito ya muprofeta loyi, ni ya mulorhi loyi, hikuva Yehovha, Xikwembu xa n'wina, a mi ringa ku tiva xana mi rhandza Yehovha, Xikwembu xa n'wina, hi timbilu hinkwato ta n'wina, ni mimoya hinkwayo ya n'wina.

GENESA 41:25-27
[25] Yosefa a ku eka Faro: “Norho wa Faro i wun'we; Xikwembu xi tivisa Faro leswi xi nga ta swi endla.[26] Tihomu letinene ta ntlhanu na timbirhi, i malembe ya ntlhanu na mambirhi; kutani min'oko leyinene ya ntlhanu na mimbirhi, i malembe ya ntlhanu na mambirhi; i norho wun'we.[27] Kambe tihomu leta ntlhanu na timbirhi leta ku ondza, to nyenyetsa, leti nga huma endzhaku ka teto, i malembe ya ntlhanu na mambirhi; ni timbakarhi leta ntlhanu na timbirhi, leti swinyeke, leti nga tshwa hi moya wa vuxa, ma ta va malembe ya ntlhanu na mambirhi ya ndlala.

MATEWU 1:20-23
[20] Kakuloko a anakanya swona, ntsumi ya Xikwembu, yi ta eka yena hi norho, yi ku: “Yosefa, n'wana Davhida u nga chavi ku titekela Mariya, nsati wa wena, hikuva leswi xurheke hi yena, i swa Moya lowo Kwetsima;[21] U ta veleka wandzisanyana, kutani u ta n'wi thya vito ra Yesu (hileswaku Muponisi), hikuva hi yena la nga ta ponisa tiko ra yena eku biheni ka rona.”[22] Leswo hinkwaswo swi humelele leswaku ku endleka leswi Hosi yi nga swi vula hi muprofeta la nga te:[23] “Maswivo, wanhwana u ta tika nyimba, u ta veleka n'wana wa wandzisanyana vito ra yena, u ta churiwa Emanuwele”; loko va hlamusela hileswaku: “Xikwembu xi na hina.”

GENESA 41:8-12
[8] Nimixo, moya wa Faro a wu tshukile; kutani a rhuma ku ya vitana vangoma hinkwavo va Egipta ni tintlhari ta kona. Kutani Faro a va hlavutela milorho ya yena, kambe a ku vanga na un'we wa vona la tivaka ku hlamusela swona eka Faro.[9] Kavaloko ndhuna ya vacheleri a vulavula na Faro, a ku: “Namuntlha ndzi tsundzuka milandzu ya mina.[10] Faro a a karihele malandza ya yena, a hi nghenise ekhotsweni, endlwini ya ndhuna ya valanguteri, mina ni ndhuna ya vaphameri.[11] Kutani hi lorhe milorho hi vusiku byin'we, mina na yena; un'wana ni un'wana a lorha norho lowu nga ni ku hlamuseriwa ka wona.[12] Kambe wandzisanyana wa Muheveru, a a ri kona na hina, nandza wa ndhuna ya valanguteri; hi n'wi hlavutela, kutani a hi hlamusela milorho ya hina, un'wana ni un'wana hilaha a lorheke hakona.

YOBO 33:14-18
[14] Hambiswiritano, Xikwembu xi vulavula kan'we, Na kambirhi, kambe a xi tsundzuki hi munhu.[15] Xi vulavula hi milorho ni ku vona ka vusiku, Loko vanhu va khomiwile hi vurhongo lebyo tika, Loko va khutsehela emasangwini ya vona.[16] Hi laha xi hlavutelaka vanhu, Xi tiyisa dyondzo leyi xi va dyondzisaka ha yona.[17] Xi ta tlherisa munhu eku endleni ka yena, Xi papalatisa ku tikurisa eka yena;[18] Xi n'wi sivela leswaku a nga xikeli esirheni, Ni ku dlawa hi fumu lero kariha.

Tsonga Bible
© Bible Society of South Africa. All rights reserved