A A A A A

Life: [Animals]


GENESA 1:21
Xikwembu xi endla swiharhi leswikulu swa mati, ni leswi hanyaka hinkwaswo leswi fambaka leswi talaka ematini, hi tinxaka ta swona, ni leswi hahaka hinkwaswo hi tinxaka ta swona; Xikwembu xi vona leswaku swi sasekile.

GENESA 1:30
Loko swi ri swiharhi hinkwaswo swa misava, ni tinyanyana hinkwato ta tilo, ni swilo swin'wana hinkwaswo leswi fambaka emisaveni, leswi nga ni ku hefemula loku hanyaka ka swona, ndzi swi nyikile byanyi byin'wana ni byin'wana bya rihlaza, swi va swakudya swa swona.” Kutani swi va tano.

YAKOBO 3:7
Kasi tinxaka hinkwato ta swivandzana ni tinyanyana hambi swi ri swikokovi, ni tinhlampfi, swi nga hluriwa, swi va swi hluriwile hi rixaka ra vanhu;

YEREMIYA 8:7
Hambi ri ri gumba, ri tiva mikarhi ya rona empfhukeni, ni tuva, ni mbewulana, ni ntsavila, swi tiva nkarhi wa ku tlhela ka swona; kambe tiko ra mina, a ri tivi ku lulama ka Yehovha.

YOBO 35:11
Xi hi nyikile ku twisisa loku tlulaka ka swiharhi, Ni vutlhari lebyi tlulaka bya tinyanyana ta le tilweni.’

LUKA 3:6
kutani nyama hinkwayo yi ta vona ku hlayiseka ka Xikwembu.”

LUKA 12:24
Anakanyani mawukuwuku, hikuva a ma byari, a ma tshoveri, a ma na ngula ni nkundla; kambe Xikwembu xa ma phamela. Kasi a mi tluri tinyanyana swinene ngopfu xana?

MATEWU 6:26
“Langutani tinyanyana ta le tilweni: A ti byari, a ti tshoveri, a ti hlengeleti nchumu eswitlatini; kasi tata wa n'wina la nga ematilweni wa ti fihluta; a ndzi ku, n'wina a mi ti tluri ngopfu xana?

SWIVURISO 12:10
Munhu wo lulama u tsetselela vutomi bya xifuwo xa yena, Kambe ku tsetselela ka lavo biha ka vavisa.

TIPISALEMA 104:21
Swinghalana swi dzuma swi lava swiharhi, Swi lava leswi swi nga dyaka swona eka Xikwembu;

GENESA 2:19-20
[19] Kambe Yehovha Xikwembu a a vumbile hi misava swiharhi hinkwaswo swa tiko, ni tinyanyana hinkwato ta tilo, a swi neha ka munhu leswaku a ta vona hilaha a nga ta swi thya mavito hakona, ni leswaku mavito hinkwawo lawa munhu a nga ta thya swivumbiwa hinkwaswo ha wona, ma ve mavito ya swona.[20] Kutani munhu a thya swifuwo hinkwaswo mavito, ni tinyanyana ta tilo, ni swiharhi hinkwaswo swa tiko; kambe a nga kumanga nakulobye la fanaka na yena.

GENESA 9:2-3
[2] Swiharhi hinkwaswo swa misava, ni tinyanyana hinkwato ta tilo, swi ta tshuka swi mi chava, ni hinkwaswo leswi kokovaka emisaveni, ni tinhlampfi hinkwato ta lwandle, swi vekiwile emavokweni ya n'wina.[3] Hinkwaswo leswi fambaka ni leswi hanyaka swi ta va swakudya swa n'wina, ndzi mi nyikile hinkwaswo kukotisa byanyi.

GENESA 1:24-28
[24] Kutani Xikwembu xi ku: “Misava a yi humese leswo hanya hi tinxaka ta swona, swifuwo, ni swikokovi, ni swiharhi swa misava hi tinxaka ta swona.” Kutani swi va tano.[25] Xikwembu xi endla swiharhi swa misava hi tinxaka ta swona ni swifuwo hi tinxaka ta swona, ni leswi kokovaka emisaveni hi tinxaka ta swona. Xikwembu xi vona leswaku swi sasekile.[26] Kutani Xikwembu xi ku: “A hi endleni munhu hi xifaniso xa hina a ta fana na hina; a ta fuma tinhlampfi ta lwandle, ni tinyanyana ta tilo, ni swifuwo, ni misava hinkwayo, ni swikokovi hinkwaswo leswi kokovaka emisaveni.”[27] Xikwembu xi endla munhu hi xifaniso xa xona. Xi n'wi endla a fana ni Xikwembu; xi endla wanuna ni wansati.[28] Xikwembu xi va katekisa. Xi ku eka vona: “Tswalanani, mi andza, mi tata misava mi yi fuma, mi fuma ni tinhlampfi ta lwandle, ni tinyanyana ta tilo, ni swin'wana hinkwaswo leswi hanyaka emisaveni.”

SWIVURISO 6:6-8
[6] Wena lolo, yana eka vusokoti, U xiya mikhuva ya byona, u ta tlhariha.[7] A byi na murisi, Hambi mukamberi, kumbe hosi;[8] Byi tilunghisela swakudya swa byona hi ximumu, Byi tihlengeletela mphamo loko ku tshoveriwa.

TIPISALEMA 8:6-9
[6] U n'wi fumisile mitirho ya mavoko ya wena; U vekile hinkwaswo ehansi ka mikondzo ya yena,[7] Tinyimpfu ni tihomu, ni swiharhi swa nhova;[8] Ni tinyanyana ta tilo, ni tinhlampfi ta lwandle, Ni hinkwaswo leswi fambafambaka etindleleni ta malwandle.[9] Oho Yehovha, Hosi ya hina! Vito ra wena ri kwetsimile swonghasi emisaveni hinkwayo!

YOBO 12:7-10
[7] “Wa nga vutisa tihomu, ti ta ku dyondzisa, Ni tinyanyana ta le tilweni, ti ta ku byela;[8] Kumbe xana u vutisa misava, yi ta ku dyondzisa, Ni tinhlampfi ta lwandle, ti ta ku hlamusela.[9] Ka swona hinkwaswo, i mani la nga alaka ku vona leswaku voko ra Yehovha ri endlile swilo hinkwaswo.[10] Loyi mimoya ya leswi hanyaka hinkwaswo yi nga evokweni ra yena, Ni ku hefemula ka vanhu hinkwavo.

ESAYA 11:6-9
[6] Hlolwa ri ta tshamisa ni xinyimpfana, yingwe yi ta etlela ni ximbutana. Rhole ni xinghalana, ni homu leyi noneke, swi ta va kun'we, swi byisiwa hi wandzisanyana.[7] Ntswele ya homu ni ya bere swi ta dya swin'we, marhole ya swona ma ta etlela kun'we; nghala yi ta dya byanyi tanihi homu.[8] Xihlangi lexi an'waka xi ta titlangela enceleni wa mhiri, ni n'wana la lumukeke u ta nghenisa voko enceleni wa xihiridyana.[9] Ku nga ka ku nga endliwi swo biha, ni ku onhiwa entshaveni hinkwayo leyi kwetsimaka ya mina; hikuva ku tiva Yehovha ku ta eneta misava, tanihi leswi mati ma funengetaka vuento bya lwandle.

EKLESIASTA 3:18-21
[18] Ndzi tlhela kambe ndzi ku embilwini ya mina: Timhaka ti tano hikwalaho ka vana va vanhu, Xikwembu xi ta va ringa, va ta tiva va ri vona leswaku va fana ni swiharhi.[19] Hikuva khombo leri humelelaka vana va vanhu, ri humelela ni swiharhi havambirhi va humeleriwa hi khombo rin'we. Mukhuva lowu munhu a faka ha wona, na xona xiharhi xi fisa sweswo; moya wa hinkwaswo i wun'we, a ku na laha munhu a tlulanaka ni xiharhi, hikuva hinkwaswo i vuhava.[20] Hinkwaswo swi ya exivandleni xin'we. Hinkwaswo swi huma entshurini, kutani hinkwaswo swi tlhelela entshurini.[21] I mani la tivaka leswaku moya wa vana va vanhu wu tlhandlukela ehenhla. Kumbe loko moya wa xiharhi wu ngirimela ehansi emisaveni xana?

TIPISALEMA 148:7-12
[7] Dzunisani Yehovha, la emisaveni, N'wina madragona, na n'wina swidziva hinkwenu.[8] Ndzilo ni xihangu; gamboko ni tihunguva, Mimoya ya xidzedze leyi hetisaka ku lerisa ka yena.[9] Tintshava ni switsunga hinkwaswo, Mirhi ya mihandzu, na n'wina tikedari hinkwenu,[10] Swiharhi ni swifuwo hinkwaswo, Leswi kokovaka ni tinyanyana leti nga ni timpapa,[11] Tihosi ta misava ni matiko hinkwawo, Tihosana, na n'wina hinkwenu vaavanyisi va misava,[12] Majaha ni vanhwana, swikoxa ni vana! A va dzunise vito ra Yehovha!

Tsonga Bible
© Bible Society of South Africa. All rights reserved