A A A A A

God: [God's Will]


YEREMIYA 29:11
Hikuva mina ndzi tiva mianakanyo ya mina leyi ndzi yi anakanyaka ematshan'weni ya n'wina, ku vula Yehovha, hikuva i mianakanyo yo rhula yi nga ri ya ku biha, ndzi ta mi nyika ku hetelela ka ku saseka ni ku tshemba.

1 TIMOTIYA 2:3-4
[3] Hikuva i xilo lexo saseka lexi amukelekaka emahlweni ya Xikwembu, Mulondzovoti wa hina,[4] la rhandzaka leswaku vanhu hinkwavo va hlayiseka, va fika eku tiveni ka ntiyiso;

1 VATESALONIKA 5:18
Etimhakeni hinkwato, mi khensa; hikuva hi swona leswi Xikwembu xi swi rhandzaka, ha Yesu Kriste.

1 VATESALONIKA 4:3
hikuva ku rhandza ka Xikwembu hileswaku mi kwetsimisiwa, ni leswaku mi tshika vuoswi,

VAHEVERU 13:20-21
[20] Xikwembu xa ku rhula lexi vuyiseke exikarhi ka vafi, Hosi ya hina Yesu, murisi lonkulu wa tinyimpfu, hi ngati ya ntwanano lowu nga heriki;[21] a swi xi mi lunghise ku tirha ntirho wun'wana ni wun'wana lowo saseka, mi ta endla ku rhandza ka xona, xi ri karhi xi endla eka n'wina, leswi xi tsakisaka ha Yesu Kriste; ku kwetsima a ku ve eka yena hilaha ku nga heriki.

LUKA 9:23
Kambe a va byela hinkwavo, a ku: “Kungakuloko un'wana a rhandza ku ndzi landza, a a titshike, a tirhwexa xihambano xa yena hi siku rin'wana ni rin'wana, kutani a ndzi landza.

TIPISALEMA 119:105
Rito ra wena i rivoningo emilengeni ya mina, Ni ku vonakala endleleni ya mina.

YAKOBO 1:5
Loko un'wana wa n'wina a pfumala vutlhari, a a kombele eka Xikwembu lexi nyikaka hinkwavo hi nsovo, xi nga holovi, kutani u ta nyikiwa.

SWIVURISO 3:5-6
[5] Tshemba Yehovha hi mbilu ya wena hinkwayo, U nga titshembi ku tlhariha ka wena.[6] U n'wi nghenisa emakungwini ya wena hinkwawo, U ta lulamisa tindlela ta wena.

1 PETRO 2:15
Hikuva hi kona ku rhandza ka Xikwembu, leswaku hi ku endla leswinene, mi miyeta vuphukuphuku bya vanhu lava nga tiviki nchumu;

MATEWU 6:10
a ku te ku fuma ka wena; ku rhandza ka wena a ku endliwe emisaveni swa nga hi le tilweni.

VAEFESA 5:15-20
[15] Loko swi ri tano, tilanguteleni leswaku mi famba hi ku tianakanya, mi nga va tanihi lava nga riki na mano kambe mi va vanhu lava tlhariheke,[16] hatliselani mikarhi hikuva masiku ma bihile.[17] Hikwalaho-ke, mi nga tshuki mi endla hi ku rivala, kambe mi twisisa swinene leswi rhandziwaka hi Hosi.[18] Kutani mi nga tshuki mi pyopyiwa hi vhinyo, hikuva yi ni vuhunguki, kambe mi tala Moya,[19] mi khongotelana hi tipisalema, ni tinsimu, ni ku yimbelela swa Moya, mi yimbelelela Hosi mi vuvutela etimbilwini ta n'wina;[20] mi khensa hi masiku Xikwembu Tata wa n'wina, hikwalaho ka hinkwaswo hi vito ra Hosi ya hina, Yesu Kriste.

2 PETRO 3:9
Hosi a yi hlweri ku endla leswi yi nga tshembisa swona, kukotisa loko van'wana va ehleketa leswaku ku hlwela ku kona, kambe wa ha lehisa mbilu hikwalaho ka n'wina, hikuva a nga rhandzi leswaku ku lova ni un'we, kambe u rhandza leswaku hinkwavo va ta eku hundzukeni.

1 YOHANE 1:9
Loko hi tivula swidyoho swa hina, Xikwembu xa tshembeka, xi lulamile ku hi rivalela swidyoho, ni ku hi hlantswa ku homboloka hinkwako.

1 TIMOTIYA 2:4
la rhandzaka leswaku vanhu hinkwavo va hlayiseka, va fika eku tiveni ka ntiyiso;

MIKIYA 6:8
Wena munhu u tivisiwile leswi lulameke, ni leswi Yehovha a swi lavaka eka wena; hileswaku u endla leswi lulameke, u rhandza tintswalo, ni ku famba hi ku titsongahata emahlweni ka Xikwembu xa wena.

SWIVURISO 16:4
Yehovha u lerisile swilo hinkwaswo emakungwini ya yena, Na yena lowo biha, u endleriwe siku ra khombo.

VAHEVERU 10:36
Hikuva mi fanele ku va ni ku tiyisela leswaku, kutakuloko mi endle ku rhandza ka Xikwembu, mi kuma leswi mi tshembisiweke swona.

Tsonga Bible
© Bible Society of South Africa. All rights reserved