A A A A A

God: [Come As You Are]


MATEWU 11:27-30
[27] Swilo hinkwaswo swi vekiwe eka mina hi Tatana; a ku na la tivaka N'wana, loko a nga ri Tatana; naswona a ku na la tivaka Tatana loko a nga ri N'wana, ni loyi N'wana a rhandzaka ku n'wi hlavutela yena.[28] “Tanani eka mina n'wina hinkwenu lava karheleke, ni lava tikeriwaka, ndzi ta mi wisisa.[29] Rhwalani joko ra mina, mi dyondza eka mina, hikuva ndzi ni vunene ni mbilu ya tintswalo, kutani mi ta kumela mimoya ya n'wina ku wisa;[30] hikuva joko ra mina ra olova, ni ndzhwalo wa mina wa vevuka.”

YOHANE 6:63-65
[63] Moya hi wona lowu hanyisaka; nyama a yi pfuni nchumu. Timhaka leti ndzi mi byelaka tona, i moya ni vutomi.[64] Kambe van'wana va kona exikarhi ka n'wina lava nga pfumeriki.” (Hikuva Yesu a a tiva ka ha ri eku sunguleni leswaku lava nga pfumeriki i vamani, ni loyi a nga ta n'wi xenga.)[65] Kutani a ku: “Hikwalaho ndzi nga mi byela, ndzi ku: A ku na munhu la nga taka eka mina, loko a nga nyikiwi hi Tatana.”

MATEWU 11:28
“Tanani eka mina n'wina hinkwenu lava karheleke, ni lava tikeriwaka, ndzi ta mi wisisa.

ESAYA 1:18
“Tanani, hi tenga timhaka!” ku vula Yehovha. “Loko swidyoho swa n'wina swi tshwukile, swi kotisa xivunguvungu, xana swi nga basa tanihi gamboko? Loko swi tshwukile tanihi crimson, xana swi nga fana ni voya bya tinyimpfu?

ESAYA 55:1-3
[1] “N'wina hinkwenu lava nga ni torha, tanani ematini hambi n'wina lava pfumalaka mali! Tanani, mi ta xava, mi dya; tanani, mi xava vhinyo ni ntswamba, hambi mi nga ri na mali, a mi nga hakeri![2] Xana mi xavela yini hi mali, leswi swi nga riki vuswa xana? Xana mi tirhela yini, leswi nga xurhisiki xana? Ndzi yingiseni, mi ta dya leswo nandziha; mimoya ya n'wina yi ta titsakela endzalweni.[3] Rhiyani tindleve, tanani eka mina, yingisani, kutani mimoya ya n'wina yi ta hanya: ndzi ta endla na n'wina ntwanano lowu nga heriki, ku tiyisa tintswalo ta mina eka Davhida.

MATEWU 15:7-9
[7] Vakanganyisi, Esaya u mi bvumbhele swinene loko a te:[8] ‘Tiko leri ra ndzi chava hi milomu ya rona: kambe timbilu ta vona ti le kule na mina ngopfu.[9] Va ndzi khinsamela swahava loko va dyondzisa tidyondzo, leyi nga milawu ya vanhu ntsena.’ ”

MARKA 10:13-16
[13] Kutani a tiseriwa vana leswaku a va khumba; kambe vadyondzisiwa va tshinya lava va tisaka.[14] Yesu, loko a swi vona, a kariha, a ku eka vona: “Tshikani vana va ta eka mina, mi nga tshuki mi va sivela, hikuva ku fuma ka Xikwembu i ka lava fanaka na vona.[15] Ndzi tiyisile, ndzi ri eka n'wina: Un'wana ni un'wana la nga amukeriki ku fuma ka Xikwembu tanihi n'wana, a nga ka a nga ngheni kona.”[16] Kuteloko a va vukarhile, a va tlhandleka mavoko ehenhla, a va katekisa.

YAKOBO 4:6-8
[6] Kasi wu hi engetela tintswalo hikwalaho wu nge: “Xikwembu xi alela lava tikurisaka, kambe xi tsetselela lava titsongahataka.”[7] Hikwalaho, tivekani ehansi ka Xikwembu; alelani Diyavulosi, kutani u ta suka eka n'wina.[8] Tshinelelani Xikwembu, kutani xi ta mi tshinelela. Hlambani mandla, n'wina vadyohi; na n'wina va timbilu timbirhi hlantswani timbilu ta n'wina.

2 VAKORINTO 5:17
Hikwalaho, loko munhu a ri eka Kriste, i xivumbiwa lexintshwa; swa khale swi herile; hinkwaswo swi sasekisiwile.

YOHANE 5:24
Ndzi vurisile ndzi ri eka n'wina: La yingisaka rito ra mina, a va a pfumela eka la ndzi rhumeke, u ni vutomi lebyi nga heriki, kutani a nga ka a nga ti eku avanyisiweni, kambe u sukile eku feni ku nghena evutomini.

VARHOMA 12:1-2
[1] Vamakwerhu, ndza mi khongotela hi tintswalo ta Xikwembu, leswaku mi nyiketa miri wa n'wina, wu va mhamba leyi hanyaka, leyi kwetsimaka, leyi tsakisaka Xikwembu; hi rona gandzelo leri mi fanelaka.[2] Mi nga tshuki mi tifanisa ni misava leyi, kambe mi hundzuka hi vuntshwa bya miehleketo ya n'wina, mi ta twisisa hakona leswaku ku rhandza ka Xikwembu, hi lokunene, ka tsakisa, ku hetisekile.

VAHEVERU 12:1
Hikwalaho-ke, na hina, leswi hi nga rhendzeriwa hi papa leronghasi ri timbhoni, a hi cukumeteni hinkwaswo leswi hi tikelaka, ni vudyoho lebyi hi namarhelaka hi ku hatlisa, hi tsutsuma hi ku tiyisela empfhukeni lowu hi wu vekeriweke,

LEVHITIKA 25:44
Lava fuyiwaka, va xinuna ni va xisati, lava mi nga ta va fuwa, va ta huma ematikweni lawa mi xaxameleke na wona; mi ta xava eka vona makhumbi ya xinuna ni ya xisati.

TIPISALEMA 32:8-10
[8] Ndzi ta ku tlharihisa ndzi ku komba ndlela leyi u faneleke ku famba ha yona; Ndzi ta ku letela, ni mahlo ya mina ma ta va eka wena.[9] Mi nga tshuki mi fana ni hanci kumbe mbhongolo leyi nga riki na ku twisisa; Swi fanele ku khomiwa enon'wini hi matomu, Loko swi nga ri tano, swi nga ka swi nga ku tshineleri.[10] Mahlomulo layo tala ma tela lowo biha, Kambe la tshembaka Yehovha u ta rhendzeriwa hi tintswalo.

ESAYA 29:13
Hosi yi te: “Loko tiko leri, ri titshinetile eka mina hi milomu, va ndzi chava hi nomu, kasi timbilu ta vona ti le kule na mina, ni xichavo lexi va ndzi chavaka ha xona, wu ri nawu ntsena wa vanhu lowu va wu dyondzeke.

YOHANE 5:40
Kutani a mi rhandzi ku ta eka mina ku kuma vutomi.

YOHANE 6:44-45
[44] A ku na munhu la nga taka eka mina, loko a nga kokiwi hi Tatana la ndzi rhumeke, kutani mina ndzi ta n'wi pfuxa hi siku ra makumu.[45] Ku tsariwile ebukwini ya vaprofeta, va ku: ‘Va ta dyondzisiwa hinkwavo hi Xikwembu.’ Hikwalaho un'wana ni un'wana la yingiseke Tatana, kutani a dyondzisiwa hi yena, u ta eka mina.

YOHANE 7:37-39
[37] Hi siku ra ku hetelela ka nkhuvo, ri nga lerikulu, Yesu a a yimile, kutani a huwelela, a ku: “Kungakuloko munhu a ri ni torha, a a te eka mina, a nwa.[38] La pfumelaka eka mina, ‘milambu ya mati lama khulukaka yi ta pfelela exifuveni xa yena,’ hilaha Matsalwa ma vuleke hakona.”[39] Hi rito lero, a a ringanisa Moya lowu lava pfumelaka eka yena va nga ta wu nyikiwa; hikuva Moya a wu nga si va kona, hikuva Yesu a a nga si dzunisiwa.

VAHEVERU 4:14-16
[14] Hikwalaho, leswi hi nga ni muprista lonkulu ngopfu, la tsemakanyeke matilo, a nga Yesu, N'wana wa Xikwembu, a hi tiyiseleni eka lexi hi tivuleke xona.[15] Hikuva muprista lonkulu, loyi hi nga na yena, a hi loyi a nga tsandzekaka ku hi twela vusiwana emikarhalweni ya hina, kambe hi loyi a ringiweke ematlhelweni hinkwawo, a kotisa hina, kambe a nga vanga na xidyoho.[16] Hikwalaho, a hi tshineleleni hi ku tshemba xiluvelo xa tintswalo, leswaku hi ta tweriwa vusiwana, hi kuma tintswalo, hi ta pfuniwa enkarhini lowu lulameke.

NHLAVUTELO 22:16-17
[16] “Mina Yesu, ndzi rhumile ntsumi ya mina ku vula vumbhoni bya timhaka teto etikerekeni. Hi mina rimitsu ni rixaka ra Davhida, ni nyeleti leyi voningaka ya mixo.”[17] Moya ni Mutekiwa va ri: “Tana!” Ni la yingisaka, a vule a ku: “Tana!” Ni la nga ni torha, a a te; ni la swi rhandzaka, a a teke ntsena mati ya vutomi.

YOHANE 6:37
Hinkwaswo leswi ndzi swi nyikiwaka hi Tatana, swi ta ta eka mina; la taka eka mina, ndzi nga ka ndzi nga n'wi cukumeteli ehandle.

NHLAVUTELO 22:17
Moya ni Mutekiwa va ri: “Tana!” Ni la yingisaka, a vule a ku: “Tana!” Ni la nga ni torha, a a te; ni la swi rhandzaka, a a teke ntsena mati ya vutomi.

ESAYA 13:6-8
[6] Vovolani, hikuva siku ra Yehovha ri kusuki: ri ta tanihi ku onha loku rhumiweke hi Lowa matimba hinkwawo.[7] Hikwalaho mavoko hinkwawo ma we nkorha, ku herile timbilu hinkwato ta vavanuna.[8] Va tlhakamile, gome ni mapfalo swi va khomile; va hlalavandzeka tanihi wansati la velekaka, va langutana va huwelela; mimombo ya vona yi tshwukile tanihi ndzilo.

NHLAVUTELO 12:9
Kutani dragona leyikulu, yi nga nyoka ya khale, leyi vuriwaka Diyavulosi na Satana, leyi xisaka misava hinkwayo, yi cukumetiwa emisaveni ni tintsumi ta yona ti cukumetiwa na yona.

VAFILIPIYA 1:6
Ndza tshemba leswaku la sunguleke ntirho lowunene eka n'wina, u ta wu heta ku fikela siku ra Yesu Kriste;

NHLAVUTELO 21:4
Xikwembu xi ta hlangula mihloti hinkwayo emahlweni ya vona, kutani rifu a ri nga ha vi kona, a ku nga ha vi na nkosi, hambi ku ri ku kolola, kumbe ku vaviseka, hikuva leswo sungula swi hundzile.”

VAHEVERU 10:19-22
[19] Hikwalaho, vamakwerhu, leswi hi pfumeleriwaka ku nghena evukwetsimelweni hi ngati ya Yesu,[20] yi nga ndlela leyintshwa leyi hanyaka, leyi Yesu a nga hi boxela yona hi ku boxa xisirhelelo, yi nga nyama ya yena;[21] kutani leswi hi nga ni muprista lonkulu la vekiweke endlwini ya Xikwembu,[22] a hi tshineleleni hi mbilu leyinene, ni ku pfumela loku hetisekeke, timbilu ta hina ti basisiwile, ti nga ha ri na mapfalo layo biha,

YUWELE 2:32
“Kutani un'wana ni un'wana la khongelaka vito ra Yehovha u ta pona; hikuva entshaveni ya Siyoni, ni le Yerusalema, ku pona ku ta va kona, hilaha Yehovha a vuleke hakona, exikarhi ka lava nga ta sala van'wana hi lava nga ta vitiwa hi Yehovha.

TIPISALEMA 104:9
U vekele mati ndzilakana leswaku ma nga tshuki ma wu tlula, Ma nga vuyi ma funengeta misava.

GENESA 6:12
Xikwembu xi languta misava, kutani maswivo, a yi onhakile, hikuva nyama yin'wana ni yin'wana a yi onhile ndlela ya yona emisaveni.

GENESA 8:9
Kambe tuva a ri kumanga laha ri nga yimaka kona hi tincondzo ta rona kutani ri vuya eka yena engalaveni, hikuva mati a ma ri kona ehenhla ka misava hinkwayo; kutani a tshambuluta voko, a khoma tuva, a ri tlherisela eka yena engalaveni.

GENESA 9:11
Ndzi ta tiyisa na n'wina ntwanano wa mina wa leswaku nyama yin'wana ni yin'wana yi nga ka yi nga ha lovisiwi hi mati ya ndhambi, ni leswaku ku nga ka ku nga ha vi na ndhambi yin'wana leyi nga ta lovisa misava.”

GENESA 7:20
Mati ma ti tlula hi swisungunhu swa khume na ntlhanu, tintshava ti va ti funengetiwa.

GENESA 8:5
Kambe mati ma engeta ma hunguteka ku fika eka n'hweti ya khume. Hi n'hweti leya khume, hi siku ro rhanga, ku humelele tinhlohlorhi ta tintshava.

SWIVURISO 31:30
Ku saseka ka kanganyisa, vumbhurhi i vusinge! Wansati la chavaka Yehovha hi yena la nga ta dzunisiwa.

Tsonga Bible
© Bible Society of South Africa. All rights reserved