A A A A A

God: [Blessing]


LUKA 6:38
Hananani, mi ta hananiwa; va ta mi nyika exifuveni hi mpimo lowukulu, lowu congiweke, lowu hlunguhliweke, lowu halakaka; hikuva ku ringanisa loku mi ringanisaka van'wana hakona, mi ta ringanisiwa hakona na n'wina.”

MATEWU 5:4
Ku katekile lava rilaka, hikuva va ta chaveleriwa.

VAFILIPIYA 4:19
Kambe Xikwembu xa mina xi ta mi tatisela hinkwaswo leswi mi swi pfumalaka, hikuva ku fuwa ni ku kwetsima i ka xona, ha Yesu Kriste.

TIPISALEMA 67:7
Xikwembu xi ta hi katekisa, Kutani matlhelo hinkwawo ya misava ma ta xi chava.

TINHLAYO 6:24-25
[24] “ ‘Yehovha a a ku katekise, a a ku hlayise.[25] Yehovha a a ku hatimisele mombo wa yena, a a ku endlele hi tintswalo!

VAFILIPIYA 4:6-7
[6] Mi nga tshuki mi kanakana ha nchumu; kambe etimhakeni hinkwato, tivisani ku pfumala ka n'wina eka Xikwembu hi ku khongela, ni ku kombela, mi va mi khensa;[7] kutani ku rhula ka Xikwembu loku tlurisaka ku twisisa hinkwako, ku ta hlayisa timbilu ta n'wina, ni miehleketo ya n'wina eka Yesu Kriste.

YAKOBO 1:17
ku nyika hinkwako loku sasekeke, hambi ku ri ku ha hinkwako loku hetisekeke, ku ta hi le henhla, ku xika hi le ka Tata wa ku vonakala, loyi a nga riki na ku hundzuka, hambi wu ri ndzhutinyana kona.

YEREMIYA 17:7-8
[7] Ku katekile munhu la titshembelaka Yehovha, loyi ku tshemba ka yena ku nga ka Yehovha![8] U kotisa murhi lowu simekiweke ekusuhi ni mati, lowu timitsu ta wona ti navaka ematini; ni loko ku nga ta dyandza, a wu twi nchumu; ni matluka ya wona ma va ya ntima; hi lembe ra dyandza a wu tshuki nchumu, kambe a wu tshiki ku veka mihandzu.

ESAYA 41:10
U nga chavi, ndzi na wena. U nga tshuki hikuva ndzi Xikwembu xa wena. Ndza ku tiyisa, ndza ku lwela, ndzi ku khoma hi voko ra mina ra xinene leri hlulaka.

YOHANE 1:16
Kutani hi amukele hinkwerhu tintswalo ehenhla ka tintswalo, ti huma eku taleriweni ka yena.

GENESA 22:16-17
[16] yi ku: “Ndzi hlambanyile ha mina, ku vula Yehovha, ndzi ri: ‘Leswi u endliseke sweswo, u nga ndzi alelanga n'wana wa wena, loyi a nga swakwe,[17] ndzi ta ku katekisa kunene, ndzi andzisa vatukulu va wena ngopfungopfu, va ta kotisa tinyeleti ta le tilweni, ni sava ra le ribuwini ra lwandle, kambe rixaka ra wena ri ta fuma nyangwa ya valala va rona.

GENESA 27:28-29
[28] Xikwembu a xi ku nyike swa mberha ya tilo, ni swa mafurha ya misava, ni ndzalo ya vuswa, ni vhinyo.[29] Matiko a ma ku tirhele, tinxaka ti ku khinsamela. U va hosi ya vamakwenu, ni vana va mana wa wena a va ku khinsamele! A ku rhuketeriwe loyi a nga ta ku rhuketela! Ku katekisiwa loyi a nga ta ku katekisa!”

TIPISALEMA 1:1-3
[1] Ku katekile munhu la nga fambiki hi ku letela ka lavo homboloka, La nga yimiki endleleni ya vadyohi, La nga tshamisiki exitshan'weni xa vasandzi,[2] Kambe a titsakela enawini wa Yehovha, A wu anakanya nhlekanhi ni vusiku.[3] U fana ni murhi lowu simekiweke kusuhi ni milambu ya mati, Lowu tswalaka mihandzu ya wona hi nkarhi wa wona, Lowu matluka ya wona ma nga omiki: Hinkwaswo leswi a swi endlaka swi ta kateka.

TIPISALEMA 23:1-4
[1] Yehovha i murisi wa mina: ndzi nga ka ndzi nga pfumari nchumu.[2] U ndzi wisisa emadyelweni ya rihlaza, U ndzi fambisa ekusuhi ni mati layo rhula;[3] U hanyisa moya wa mina, U ndzi fambisa etindleleni leto lulama, Hikwalaho ka vito ra yena.[4] Ni loko ndzi famba enkoveni wa ndzhuti wa rifu, A ndzi chavi ku biha ni kun'we, hikuva u na mina: Nhonga ya wena ni xongotelo ra wena, hi swona leswi ndzi tiyisaka.

2 SAMIELE 22:3-4
[3] Oho! Xikwembu xa mina, ribye ra mina leri ndzi chavelaka eka rona, Xitlhangu xa mina, ni matimba lawa ndzi hlayisekaka ha wona, Ni khokholo leri tlakukeke ra mina, ni xichavelo xa mina! Muponisi wanga! U ndzi sirhelela eka lava ndzi endlaka hi matimba.[4] Ndzi huwelela, ndzi ku: ‘Yehovha a a vongiwe!’ Kutani ndzi lweriwa eka valala va mina.

1 YOHANE 5:18
Ha swi tiva leswaku un'wana ni un'wana la tswariweke hi Xikwembu a nga dyohi; kambe la tswariweke hi Xikwembu wa tihlayisa, kutani lowo biha a nga n'wi khumbi.

TIPISALEMA 138:7
Loko ndzi famba exikarhi ka maxaniseko, wena wa ndzi hanyisa, U tshambuluta voko ra wena ku ndzi sirhelela ka vukari bya valala va mina, Kutani voko ra wena ra xinene ra ndzi ponisa.

2 VAKORINTO 9:8
Kambe Xikwembu xi ni matimba ku mi engetelela ku nyika kun'wana ni kun'wana ka tintswalo mi ta kuma leswi mi ringanaka hi masiku ematlhelweni hinkwawo, mi va mi taleriwa hi leswi mi nga ta endla ntirho lowo saseka ha swona, hilaha ku nga tsariwa, va ku:

VAFILIPIYA 4:7
kutani ku rhula ka Xikwembu loku tlurisaka ku twisisa hinkwako, ku ta hlayisa timbilu ta n'wina, ni miehleketo ya n'wina eka Yesu Kriste.

Tsonga Bible
© Bible Society of South Africa. All rights reserved