A A A A A

Bad Character: [Bullying]


1 YOHANE 2:9
La vulaka leswaku u le ku vonakaleni, kasi a ri karhi a venga makwavo, wa ha ri emunyameni, ni sweswi.

1 YOHANE 3:15
Un'wana ni un'wana la vengaka makwavo i mudlayi; kambe ma swi tiva leswaku a ku na mudlayi loyi vutomi lebyi nga heriki byi tshamaka eka yena.

2 TIMOTIYA 1:7
Hikuva Xikwembu a xi hi nyikangi moya wa vutoya, kambe i moya wa matimba, ni wa rirhandzu, ni wa vutlhari.

DEUTERONOMA 31:6
Tiyisani mbilu, mi tiya! Mi nga chaveni, kambe mi nga chavisiwi hi vona, hikuva Yehovha, Xikwembu xa wena, a famba emahlweni ka wena, a nga ka a nga ku siyi, a nga ka a nga ku tshiki.”

VAEFESA 4:29
Ku nga tshuki ku huma emilon'wini ya n'wina rito ra tingana, hambi ri ri rin'we, kambe a ku hume rito ro nandziha ra ku akisa hi mfanelo, ri nga rito leri humeselaka lava yingisaka vunene byin'wana.

VAEFESA 6:12
Hikuva eku lweni ka hina, a hi lwi na nyama na ngati, kambe hi lwa ni vafumi, ni leswa matimba, ni tihosi hinkwato ta munyama, ni mimoya leyo biha ya swivandla swa le henhla.

LEVHITIKA 19:18
“ ‘U nga tshuki u tirihisela, u nga tshami u va ni rivengo ni vana va tiko ra wena; u ta rhandza warikwenu kukotisa loko u tirhandza: hi mina Yehovha.

MATEWU 5:11
Mi ta kateka loko va mi rhuketela hikwalaho ka mina, loko va mi lumbeta hi mavunwa layo tala.

SWIVURISO 17:9
La nga fihla milandzu u lava rirhandzu; La yi pfuxaka u nghenisa ku hambana exikarhi ka lava rhandzanaka.

SWIVURISO 22:10
Hlongorisa musandzi, timholovo ti ta hela; Ku hambana ni tingana swi ta hela na swona.

SWIVURISO 24:16
Hikuva la lulameke, hambi a nga wa kantlhanu na kambirhi, u ta pfuka, Kambe vadyohi loko va khunguvanyekile va wela eku biheni.

TIPISALEMA 138:7
Loko ndzi famba exikarhi ka maxaniseko, wena wa ndzi hanyisa, U tshambuluta voko ra wena ku ndzi sirhelela ka vukari bya valala va mina, Kutani voko ra wena ra xinene ra ndzi ponisa.

VARHOMA 2:1
Loko swi ri tano, wena munhu, hambi u ri mani na mani la avanyisaka van'wana, a ku na ku tilandzula; hikuva loko u ri karhi u avanyisa van'wana, wa tiavanyisa na wena, hikuva u endla leswi u avanyisaka van'wana ha swona.

VARHOMA 12:18-19
[18] Loko swi nga endleka, ni loko mi swi kota, tshamani hi ku tsakelana ni vanhu hinkwavo.[19] Varhandziwa, mi nga tshuki mi tirihisela mi ri n'wina; kambe kendlukelani vukari bya Xikwembu, hikuva ku tsariwe leswaku: “Ku rihisa, i ka mina; hi mina loyi ndzi nga ta rihisa; ku vula Hosi.”

VARHOMA 12:20-21
[20] Hikwalaho, “la nga nala eka wena, loko a ri ni ndlala, n'wi phamele; loko a ri ni torha, n'wi siyele a nwa; hikuva, loko u endlisa sweswo, u n'wi hlengeletele mpfundze enhlokweni.”[21] U nga tshuki u hluriwa hi leswo biha, kambe hlula leswo biha hi leswo saseka.

LUKA 6:27-28
[27] “Kambe ndzi ri eka n'wina lava ndzi yingisaka: Rhandzani valala va n'wina, mi endla swinene eka lava mi vengaka.[28] Mi katekisa lava mi rhukanaka, mi khongelela lava mi pfukelaka matimba.

MATEWU 5:44-45
[44] Kambe mina ndzi ri eka n'wina: Rhandzani lava nga valala eka n'wina; mi katekisa lava mi rhukanaka; lava mi vengaka mi va endla swinene; mi khongelela lava mi xanisaka;[45] hileswaku mi hundzuka vana va Tata wa n'wina la nga ematilweni, hikuva u tsuvukisa dyambu ra yena ehenhla ka lavo biha ni lavo saseka, u nisa mpfula ehenhla ka lavo lulama ni lavo homboloka.

ESAYA 41:11-13
[11] Vonani! Va ta chava, va va ni tingana hinkwavo lava ku karihelaka, va ta herisiwa, va ta lova hinkwavo lava kanetanaka na wena;[12] u ta va lava, kutani u nga ha va kumi lava nga ku pfukela; va ta herisiwa va hundzuka swahava, lava nga valala va wena.[13] Hikuva ndzi Xikwembu xa wena la tiyisaka voko ra wena ra xinene, la ku byelaka: U nga chavi, ndza ta ku ta ku lamulela.

MATEWU 5:38-41
[38] “Mi swi twile leswaku ku vuriwile va te: ‘Tihlo ri rihisiwa hi tihlo, tino hi tino.’[39] Kambe mina ndzi ri eka n'wina: Mi nga tshuki mi alela la mi endlaka swo biha; kambe loko munhu a ku phakata rhama ra xinene, u n'wi hundzukela ni rin'wana.[40] Ni loko munhu a rhandza ku ku tengisa ni ku ku tekela baji, u n'wi tshika na rona jasi.[41] Loko munhu a ku sindzisa leswaku u famba na yena mpfhuka wun'we, famba mimpfhuka mimbirhi.

TIPISALEMA 34:12-18
[12] I mani la rhandzaka ku hanya, La navelaka ku vona masiku ya ku kateka?[13] Chavisa ririmi ra wena eka leswo biha, Ni milomu ya wena eka marito ya ku kanganyisa.[14] Fularhela leswo biha, u endla leswinene; Lava ku rhula, u ku landzelela.[15] Mahlo ya Yehovha ma languta lava lulameke, Ni tindleve ta yena ti pfulekela ku huwelela ka vona.[16] Mombo wa Yehovha wu honolela lava endlaka swo biha Ku susa ku tsundzuka ka vona emisaveni.[17] Lava lulameke va huwelela, kutani Yehovha a va yingisa, U va wisisa emapfalweni hinkwawo ya vona.[18] Yehovha u kusuhi ni lava nga ni timbilu leti tshovekeke, U ponisa va mimoya leyi khinyekeke.

Tsonga Bible
© Bible Society of South Africa. All rights reserved