A A A A A

Bad Character: [Lazy]


VAKOLOSA 3:17-23
[17] Kutani leswi mi swi endlaka, hambi yi ri yini na yini, hi ku vulavula kumbe hi ku tirha, endlani hinkwaswo hi vito ra Hosi Yesu, mi ri karhi mi khensa ha yena eka Xikwembu Tatana.[18] N'wina vavasati, yingisani vanuna va n'wina hilaha swi fanelaka eHosini.[19] N'wina vavanuna, rhandzani vasati va n'wina, mi nga tshuki mi va ni xiviti eka vona.[20] Vana, yingisani vatata wa n'wina, ni vamana wa n'wina etimhakeni hinkwato, hikuva hi swona leswi tsakisaka Hosi.[21] Vatatana, mi nga vi na xiviti eka vana va n'wina, va nga ti hela timbilu.[22] Malandza, yingisani etimhakeni hinkwato lava nga veni va n'wina hi nyama; mi nga tshuki mi va tirhela loko va mi languta ntsena, swo nge mi rhandza ku tsakisa vanhu, kambe tirhani hi mbilu leyo saseka, ni ku chava Xikwembu.[23] Kutani leswi mi swi endlaka, hambi yi ri yini na yini, swi endleni hi timbilu ni ku rhandza, mi endlela Hosi, va nga ri vanhu;

EKLESIASTA 9:10
Hinkwaswo leswi voko ra wena ri nga swi kumaka ku tirha, swi tirhe hi matimba ya wena hikuva exivandleni xa vafi laha u yaka kona, a ka ha ri na ntirho, hambi makungu, ni ku tiva, hambi vutlhari.

1 TIMOTIYA 5:8
Loko un'wana a nga hlayisi varikwavo, ngopfu va yindlu ya yena, u landzurile ku pfumela, u tlula hi ku biha la nga pfumeriki.

GENESA 2:15
Kutani Yehovha Xikwembu a teka munhu, a n'wi veka entangeni wa Edeni ku wu rima ni ku wu langutela.

LUKA 16:10
La dzunekaka eka leswitsongo, ni ka leswikulu u ta dzuneka; la nga dzunekiki eka leswitsongo, ni ka leswikulu a nga ka a nga dzuneki.

SWIVURISO 10:4
Lowa voko ro loloha u ta pfumala, Kambe mavoko ya switirhi ma ta va fuwisa.

SWIVURISO 10:5
La hlengeletaka hi xirimo i n'wana wo tlhariha, Kambe la etlelaka loko va tshovela i n'wana la khomisaka tingana.

SWIVURISO 12:11
La tirimelaka nsimu u ta xurha swakudya; Loko a ri loyi a tinyiketaka mafenya, u pfumala vutlhari.

SWIVURISO 12:24
Voko ra munhu la tirhaka ri ta fuma, Kambe voko ra lolo ri ta tirhela van'wana.

SWIVURISO 13:4
Mbilu ya lolo yi dyiwa hi ku navela, hambiswiritano, a ri fuwi nchumu Kambe moya wa ngingi wu ta nona.

SWIVURISO 14:23
Ntirho wun'wana ni wun'wana wu ni hakelo, Kambe ku vulavula ka milomu ku helela endlaleni.

SWIVURISO 19:15
Vulolo byi wisela munhu evurhongweni, Kutani moya wa lolo wu ta va ni ndlala.

SWIVURISO 20:4
Lolo a ri rimi loko ku ri ni xirhami; Hi nkarhi wa ku tshovela ra kombela, kambe a ri na nchumu.

SWIVURISO 6:6
Wena lolo, yana eka vusokoti, U xiya mikhuva ya byona, u ta tlhariha.

SWIVURISO 26:15
Lolo ri yisa voko enkambaneni, Kambe ri hluleka ku ri tlherisela enon'wini wa rona hi ku karhala.

VAEFESA 5:15-17
[15] Loko swi ri tano, tilanguteleni leswaku mi famba hi ku tianakanya, mi nga va tanihi lava nga riki na mano kambe mi va vanhu lava tlhariheke,[16] hatliselani mikarhi hikuva masiku ma bihile.[17] Hikwalaho-ke, mi nga tshuki mi endla hi ku rivala, kambe mi twisisa swinene leswi rhandziwaka hi Hosi.

SWIVURISO 6:9-12
[9] Wena lolo, u ta etlela ku yisa kwihi xana? U ta pfuka rini evurhongweni bya wena?[10] Ku etlelanyana, ku khudzehela switsanana, Ku tilata nkarhinyana hi ku khondla mavoko![11] Vusiwana bya wena byi ta ku wonga kukotisa muendzi, Ni ndlala, kukotisa munhu la hlomeke.[12] I munhu wa hava, wo homboloka, La fambaka hi nomu wa ku kanganyisa;

2 VATESALONIKA 3:6-10
[6] Ha mi khongotela, vamakwerhu, hi vito ra Yesu Kriste, Hosi ya hina, leswaku mi hambana ni makwenu wihi ni wihi la nga fambiki hi nawu ni ku dyondzisa loku a ku amukeleke eka hina.[7] Hikuva ma swi tiva na n'wina, hilaha mi faneleke ku hi etisa hakona, hikuva a hi fambanga exikarhi ka n'wina hi mukhuva lowu arisiweke hi nawu;[8] na swona, a hi dyangi vuswa bya munhu ntsena, kambe a hi tirha nhlekanhi ni vusiku hi ku nonon'hwa ni mikarhalo, leswaku hi nga tshuki hi tikerisa munhu exikarhi ka n'wina.[9] Swi nga ri leswaku hi pfumarile timfanelo ta ku endlisa sweswo; kambe a ku ri ku mi endlela ntila ha hina, mi ta hi etisa.[10] Hikuva kakuloko ha ha ri karikwenu, hi tshama hi mi byela, hi ku: Loko un'wana a ala ku tirha, ni ku dya, a nga tshuki a dya.

SWIVURISO 24:30-34
[30] Ndzi tshama ndzi hundza ensin'wini ya lolo, Ni le vhinyeni ya loyi a hungukeke.[31] Ndzi vona ku mirile madinda, Ni rikumbakumba ri funengetile hinkwako, Kutani rirhangu ra maribye ri mbundzumukile.[32] Loko ndzi ri mina, ndzi langutisisa, Ndzi anakanya, ndzi kuma dyondzo kona;[33] Vurhongwanyana, ni ku khudzehelanyana, Ni ku khondla mavoko ku tilata,[34] Vusiwana byi ta ta byi ku tshukisa kukota muendzi, Ni ndlala kukota munhu la hlomeke.

MATEWU 25:24-29
[24] Loyi ingi a nyikiwile talenta yin'we na yena a ta, a ku: ‘Hosi, ndzi ku tivile leswaku u munhu wa ku nonon'hwa, la tshovelaka laha u nga byalangiki kona, u hlengeleta laha u nga hlwanyangiki kona;[25] kwalaho ndzi chavile, kutani ndzi ya fihla talenta ya wena emisaveni; vona, xa ha ri xolexo xilo xa wena.’[26] Kutani hosi ya yena yi n'wi hlamula, yi ku: ‘Nandza lowa lunya, wo loloha, a wu ri karhi u ndzi tiva leswaku ndzi tshovela laha ndzi nga byalangiki kona, ndzi hlengeleta laha ndzi nga hlwanyangiki kona;[27] loko swi ri sweswo, ingi u vekile mali ya mina eka lava bindzurisaka, kutani loko ndzi fika, ingi ndzi tekile xilo xa mina ni bindzu ra xona.[28] N'wi tekeleni talenta, mi nyika la nga ni titalenta ta khume.[29] Hikuva un'wana ni un'wana la nga ni xilo, u ta nyikiwa, kutani u ta va ni swilo leswo tala; kambe la nga riki na nchumu u ta tekeriwa ni leswi a nga na swona.

Tsonga Bible
© Bible Society of South Africa. All rights reserved