A A A A A

Angels and Demons: [Guardian Angels]


1 VAKORINTO ൪:൯
Hikuva ndzi ringanisa leswaku Xikwembu xi hi kombisile, hina vaapostola, lava nga ndzhaku ka hinkwavo, kukota vanhu lava vekeriweke rifu, hikuva hi kombisiwile erivaleni emahlweni ka misava, ni le mahlweni ka tintsumi, ni ka vanhu.

1 YOHANE ൪:൧
Varhandziwa, mi nga tshuki mi pfumela mimoya hinkwayo, kambe mi ringeta mimoya ku tiva xana yi huma eka Xikwembu, hikuva vaprofeta va mavunwa va tile emisaveni, va tele.

TIMHAKA 8:26
Kutani ntsumi ya Hosi yi byela Filipi, yi ku: “Suka, u ya tlhelo ra dzonga endleleni leyi xikaka hi le Yerusalema, yi rhelela eGaza,” laha ku nga mananga;

TIMHAKA ൧൨:൧൫
Va ku eka yena: “U ni rihuhu.” Kambe yena a tiyisa leswaku swi tano; kutani va ku: “I ntsumi ya yena.”

VAKOLOSA 2:18
Munhu a nga tshuki a mi tekela hakelo hi ku rhandza ka yena, wo nge a swi endla hi ku titsongahata ni ku gandzela tintsumi; a tinghenisa eka leswi a nga swi vonangiki, hi ku tikurisela swahava hi ku anakanya ka nyama ya yena;

DANIELE 9:21
kakuloko ndza ha vulavula hi xikhongelo, wanuna Gabriele, yeloyi a ndzi sungurile ku n'wi vona exivonweni a hatlisa a ta eka mina, wu ri nkarhi wa gandzelo ra madyambu.

HOSIYA ൧൦:൧൩
Mi rimile ku homboloka, mi va mi tshovela ku biha, kutani mi dyile swakudya swa mavunwa; hikuva u tshembile ku famba ka wena, ni vunyingi bya tinhenha ta wena.

HOSIYA 12:1
Efrayimi u ndzi rhendzele hi mavunwa, ni yindlu ya Israele, hi ku kanganyisa; loko a ri Yuda, wa ha tiarisa, wa ala ku yingisa Xikwembu, Muhlawuriwa la tshembekaka.

VAHEVERU ൧:൧൪
Xana hinkwato a hi mimoya leyi tirhaka xana, leyi rhumiweke entirhweni, yi rhumeriwa lava nga ta fuwa ndzhaka ya ku hlayiseka xana?

VAHEVERU ൧൩:൨
Mi nga rivali ku amukela vaendzi, hikuva hakona van'wana va amukerile tintsumi va nga swi tivi.

YUDA ൧:൬-൯
[൬] kambe, ni tintsumi leti nga hlayisangiki swa ku sungula ka tona, kambe ti sukele ekaya ka tona, yi ti hlayisile emunyameni, hi ku bohiwa loku nga heriki, ku langutela kona ku avanyisa ka siku lerikulu.[൭] Kukotisa Sodoma na Gomora, ni miti leyi ngi yi ri ekusuhi na kona, yi nga leyi tinyiketeke vuoswini ni ku landzela nyama yimbe, hi mukhuva wu ri wun'we na tona, miti leyi yi vekiwile ku va xikombiso, yi ri karhi yi avanyiseriwe ndzilo lowu nga heriki.[൮] Hi mukhuva wolowo, eku lorheni ka vona, va tinyamisa enyameni, va engeta va alela vuhosi, va sandza lava nga eku kwetsimeni.[൯] Kasi loko a ri Mikaele, ntsumi leyikulu, loko a kanetana na Diyavulosi, va ri karhi va lwetana hi ntsumbu wa Muxe, u chavile ku n'wi avanyisa hi mirhukano, kambe a ku: “Hosi a yi ku tshinye!”

LUKA ൧൬:൨൨
Kambe xisiwana xi fa, kutani tintsumi ti n'wi tekela exifuveni xa Abrahama. Mufuwi, na yena, a fa, a lahliwa esirheni.

MATEWU 18:10
“Tilanguteleni, mi nga tshuki mi sola un'wana wa lavatsongo lava hikuva ndzi ri eka n'wina, tintsumi ta vona ematilweni ti languta hi masiku mombo wa Tatana la nga ematilweni.

TIPISALEMA 34:7
Ntsumi ya Yehovha yi rhendzela lava n'wi chavaka, Kutani yi va kutsula.

TIPISALEMA 91:11
Hikuva u ta ku lerisela tintsumi ta yena, Ti ku hlayisa etindleleni ta wena hinkwato;

TIPISALEMA ൧൦൩:൨൦
Khensani Yehovha, n'wina tintsumi ta yena, Leti tiyeke matimba, leti endlaka swileriso swa yena, Hi ku yingisa mpfumawulo wa rito ra yena!

NHLAVUTELO 5:11
Kuteloko ndzi langutile, ndzi twa rito ra tintsumi leto tala leti rhendzeleke xiluvelo, ni swivumbiwa leswi hanyaka leswa mune, ni vakulukumba; ntsengo wa vona a wu ri wa makume ya magidigidi ya magidigidi, ni magidigidi ya magidigidi; va ku hi rito lerikulu:

NHLAVUTELO ൧൯:൧൦
Kutani ndzi wela emilengeni ya yona ku yi gandzela, kambe yi ku eka mina: “U nga tshuki u endlisa sweswo; ndzi nakuloni entirhweni, ni wa vamakwenu lava nga ni vumbhoni bya Yesu, gandzela Xikwembu.” Hikuva vumbhoni bya Yesu i moya wa vuprofeta.

ZAKARIYA ൫:൯
Kutani ndzi tlakusa mahlo ya mina ndzi languta, kutani vonani, ku humelela vavasati vambirhi, etimpapeni ta vona a ku ri ni moya, tona timpapa ti kotisa timpapa ta ntsavila; va tlakusela efa exikarhi ka misava ni tilo.

Tsonga Bible
© Bible Society of South Africa. All rights reserved