A A A A A

Additional: [Polygamy]


1 TIKRONIKA 4:5
Axuru, tata wa Tekowa, a a ri ni vasati vambirhi: Hela na Naara.

2 SAMIELE 5:13
Davhida, kuteloko a tile a suka eHebroni, a engeta a teka tinhlantswa ni vavasati va Yerusalema, kutani vana va varisanyana ni va vanhwanyana va velekeriwa Davhida.

2 SAMIELE 12:8
ndzi ku nyikile yindlu ya hosi ya wena, ndzi vekile vasati va hosi ya wena exifuveni xa wena; ndzi ku nyikile yindlu ya Israele ni ya Yuda; ni loko xi ri xilo lexitsongo, ingi ndzi ta ku engetela xilo xihi ni xihi.

2 TIKRONIKA 11:21
Rhobuwamu a a rhandza Maaka, n'wana Abixalomu, ku tlurisa vasati va yena hinkwavo ni vasati lavatsongo; hikuva a a tekile vasati va 18 ni vasati lavatsongo va 60; a veleka vana va xinuna va 28, ni vana va xisati va 60.

2 TIKRONIKA 13:21
Kambe Abiya a kuma matimba; a teka vasati va 14, a veleka vana va xinuna va 22 ni vana va xisati va 16.

EKSODA 21:10
Loko a teke nsati un'wana, a nga tshuki a hunguta nchumu eka swakudya, ni tinguvu, ni le ka timfanelo ta vukati.

GENESA 4:19
Kutani Lameke a teka vasati vambirhi, vito ra un'wana a a ri Ada, ni vito ra un'wana a a ri Sila.

GENESA 30:4-9
[4] Kavaloko a n'wi nyika Biliha, nandza wa yena, leswaku a va nsati wa yena. Yakobo a ya eka yena.[5] Biliha a xurha nyimba, a velekela Yakobo n'wana wa wanuna.[6] Kutani Rahele a ku: “Xikwembu xi ndzi avanyisele mhaka, xi twile rito ra mina, xi ndzi nyika n'wana”; hikwalaho-ke a n'wi thya vito ra Dani (ku avanyisa).[7] Biliha, nandza wa Rahele, a engeta a xurha nyimba, a velekela Yakobo n'wana wa wanuna lowa vumbirhi.[8] Rahele a ku: “Ndzi lwile ni makwerhu hi ku lwa ka Xikwembu, hi laho-ke ndzi nga n'wi hlula!” Kutani a n'wi thya vito ra Neftali (ku lwa ka mina).[9] Kuteloko Leya a vona leswaku a nga ha veleki vana, a teka Zilipa, nandza wa yena, a n'wi nyika Yakobo leswaku a va nsati wa yena.

ESAYA 4:1
Kutani hi siku rero vavasati va ntlhanu na vambirhi va ta tikhomelela eka nuna un'we va ta ku eka yena: Hi ta dya vuswa bya hina, hi ta ambala tinguvu ta hina, ntsena hi rhandza ku thyiwa hi vito ra wena, susa ku soriwa ka hina.

VAAVANYISI 8:30
Gidiyoni a va ni vana va vavanuna va 70, lava tswariweke hi yena, hikuva a a tekile vasati lavo tala.

TINHLAYO 12:1
Meriyamu na Aroni va hleva Muxe hikwalaho ka wansati wa Mukuxi loyi a n'wi tekeke, hikuva a a tekile wansati wa Mukuxi.

1 SAMIELE 1:1-2
[1] A ku ri ni munhu wa Ramatayimi-Sofimi, entshaveni ya Efrayimi, vito ra yena a a ri Elikana. A a ri n'wana Yerohama, n'wana Elihu, n'wana Tohu, n'wana Sufu, wa Efrayimi.[2] A a ri ni vasati vambirhi, vito ra lowo rhanga a a ri Hana, ra lowa vumbirhi a a ri Penina; Penina a a ri ni vana, kambe Hana a a nga ri na vana.

DEUTERONOMA 21:15-17
[15] “Kutakuloko wanuna a tekile vasati vambirhi, un'wana loko a rhandziwa, kambe un'wana a vengiwa; loko va n'wi velekele vana va vavanuna havambirhi, hambi a ri la rhandziwaka, hambi la vengiwaka, loko mativula a ri n'wana wa loyi a vengiwaka,[16] siku a nga ta nyika vana va yena rifuwo ra yena leswaku yi va ndzhaka ya vona, a nga ka a nga veki hosi n'wana wa loyi a rhandziwaka emahlweni ka n'wana wa loyi a vengiwaka, a nga mativula.[17] Kambe u ta veka hosi n'wana wa la vengiwaka ku n'wi nyika ku averiwa kambirhi ka hinkwaswo leswi a nga na swona; hikuva hi xona xirhangana xa matimba ya yena; hi yena hosi.

2 TIKRONIKA 24:1-3
[1] Yowasi a a ri wa malembe ya ntlhanu na mambirhi, loko a sungula ku fuma; a fuma malembe ya mune wa makume eYerusalema, Vito ra mana wa yena a a ri Sibiya, wa Berexeba.[2] Yowasi a endla leswi lulameke emahlweni ka Yehovha eku hanyeni hinkwako ka Yehoyada, muprista.[3] Yehoyada a n'wi tekisa vasati vambirhi, kutani a veleka vana va xinuna ni vana va xisati.

EZEKIELE 23:1-4
[1] Rito ra Yehovha ri ta eka mina na kambe, ri ku:[2] “N'wana wa munhu a ku ri ni vavasati vambirhi, vana va nsati un'we,[3] va endle vuoswi le Egipta; evuntshweni bya vona va endle vuoswi; kona, va koka mavele ya vona, ku khomiwa mavele ya vona va ha ri vanhwana.[4] Mavito ya vona, lonkulu a a ri Ohola, na Oholiba, ndzisana ya yena; a va ri va mina, va veleke varisanyana ni vanhwanyana; loko ma ri mavito ya vona, Ohola, i Samariya, Oholiba, i Yerusalema.

1 VAKORINTO 7:1-5
[1] Loko ti ri timhaka leti mi ndzi tsaleleke tona, ndzi nga ku: Swi lulamile loko munhu a nga khumbi wansati.[2] Kambe, hikwalaho ka vuoswi, wanuna un'wana ni un'wana a a ve ni nsati wa yena, ni wansati un'wana ni un'wana a a ve ni nuna wa yena.[3] Wanuna a a nyike nsati leswi faneleke, ni wansati a endlise sweswo eka nuna wa yena.[4] Miri wa nsati a wu le ku fumeni ka yena, kambe wu le ku fumeni ka nuna; ni miri wanuna a wu le ku fumeni ka yena, kambe wu le ku fumeni ka nsati wa yena.[5] Mi nga tshuki mi tsonana, loko ku nga ri hi ku pfumelelana, hi nkarhi wun'wana, loko mi rhandza ku titsona swakudya ni ku khongela, kutani ndzhaku, mi tlhela mi hlangana, Satana a nga ti tshuka a mi ringa hi ku navela ka n'wina loku mi hlulaka.

DEUTERONOMA 25:5-10
[5] “Kungakuloko vamakwavo va akile swin'we, kutani ku fa un'wana a nga siyanga n'wana, nsati wa loyi a feke a nga ka a nga tekiwi ehandle hi nuna wa rixaka rin'wana, namu wa yena u ta ya eka yena, a n'wi teka, a va nsati wa yena, u ta n'wi endlela hi mfanelo ya yena ya namu.[6] Kutani mativula ya yena loyi a nga ta n'wi veleka, u ta pfuxa vito ra makwavo la feke; hi sweswo, vito leri ri nga ka ri nga hlanguriwi eIsraeleni.[7] Kambe loko munhu loyi a nga swi rhandzi ku teka namu wa yena, yeloyi u ta ya ehubyeni eka vakulukumba, u ta ku: ‘Namu wanga u ala ku pfuxa vito ra makwavo eIsraeleni; a nga rhandzi ku ndzi teka hi mfanelo ya namu.’[8] Kavaloko vakulukumba va muti wa yena va ta vita wanuna, va vulavula na yena.[9] Kutani loko a phikelela, a ku: ‘A ndzi swi rhandzi ku n'wi teka,’ namu wa yena u ta n'wi tshinelela emahlweni ka vakulukumba, a n'wi tshunxela ntanghu enengeni, kutani a n'wi tshwutela marhi emahlweni; hi kona a nga ta vulavula, a ku: ‘Ku ta endlisiwa sweswo eka munhu loyi a nga akiki yindlu ya makwavo.’[10] Kutani vito ra yindlu leyi, eIsraeleni, yi ta vuriwa yindlu ya la susiweke ntanghu.

1 TIKRONIKA 3:1-9
[1] Hi vona vana va xinuna va Davhida lava velekeriweke yena eHebroni: Mativula i Aminoni, wa Ahinowama wa Yizriele; wa vumbirhi i Daniele, wa Abigayele wa Karmele;[2] wa vunharhu i Abixalomu, n'wana Maaka, n'wana wa wansati wa Talimayi, hosi ya Gexuri; wa vumune i Adoniya, n'wana Hagiti;[3] wa vuntlhanu i Xefatiya, wa Abitali, wa ntlhanu na un'we i Yitereyamu, wa Egila, nsati wa yena.[4] Vana va xinuna lava ntlhanu na un'we va velekeriwe yena eHebroni; a fuma kona malembe ya ntlhanu na mambirhi ni tin'hweti ta ntlhanu na yin'we kutani a fuma malembe ya 33 eYerusalema.[5] Hi vona lava velekeriweke yena eYerusalema: Ximeya, Xobabu, Natani na Solomoni, va mune va Bata-Xuwaka n'wana Amiele,[6] Yibehari, Elixama, Elifelete,[7] Noga, Nefege, Yafiya,[8] Elixama, Eliyada, Elifelete; va ntlhanu na mune.[9] Hi vona lava vana hinkwavo va xinuna va Davhida, loko ku nga hlayiwi vana va vasati lavatsongo; Tamari a a ri makwavo wa vona wa wansati.

Tsonga Bible
© Bible Society of South Africa. All rights reserved