A A A A A

ตัวละครที่ดี: [การละเว้น]


๒ โครินธ์ ๑๒:๒๑
ข้าพเจ้า เกรง ว่า เมื่อ ข้าพเจ้า กลับ มา พระเจ้า ของ ข้าพเจ้า จะ ทรง ให้ ข้าพเจ้า ต่ำต้อย ใน หมู่ พวก ท่าน และ ข้าพเจ้า จะ ต้อง เศร้า ใจ เพราะ เหตุ หลาย คน ที่ ได้ ทำ ผิด มา ก่อน แล้ว และ มิได้ กลับ ใจ ทิ้ง การ โสโครก การ ผิด ประเวณี และ การ ลามก ซึ่ง เขา ได้ กระทำ อยู่ นั้น

๒ ทิโมธี ๒:๒๒
จง หลีก หนี เสีย จาก ราคะ ตัณหา ของ คน หนุ่ม แต่ จง ใฝ่ ใน ความชอบ ธรรม ใน ความ เชื่อ ความ รัก และ สันติ สุข ร่วม กับ ผู้ ที่ ออก พระ นาม ของ องค์ พระผู้เป็นเจ้า ด้วย ใจ บริสุทธิ์

กิจการของอัครทูต ๑๕:๒๐
แต่ เรา จง เขียน หนังสือ ฝาก ไป ถึง เขา ว่า ให้ งด เว้น เสีย จาก สิ่ง ที่ มลทิน เนื่องด้วย รูป เคารพ จาก การ ล่วงประเวณี จาก การ รับประทาน เนื้อ สัตว์ ที่ รัด คอ ตาย และ จาก การ รับประทาน เลือด

โคโลสี ๓:๕
จง สวม มนุษย์ ใหม่ ทุก วัน เหตุ ฉะนั้น จง ประหาร อวัยวะ ของ ท่าน ซึ่ง อยู่ ฝ่าย โลก นี้ คือ การ ล่วงประเวณี การ โสโครก ราคะ ตัณหา ความ ปรารถนา ชั่ว และ ความ โลภ ซึ่ง เป็นการ นับถือ รูป เคารพ

เอเฟซัส ๕:๓
แต่ การ เอ่ย ถึง การ ล่วงประเวณี การ ลามก ต่างๆ และ ความ โลภ อย่า ให้ มี ขึ้น ใน พวก ท่าน เลย จะ ได้ สม กับ ที่ ท่าน เป็น วิ สุทธิ ชน

กาลาเทีย ๕:๑๙
แล้ว การ งาน ของ เนื้อ หนัง นั้น เห็น ได้ ชัด คือ การ เล่นชู้ การ ล่วงประเวณี การ โสโครก การ ลามก

๑ โครินธ์ ๖:๑๘-๑๙
[๑๘] จง หลีก เลี่ยง เสีย จาก การ ล่วงประเวณี ความ บาป ทุก อย่าง ที่ มนุษย์ กระทำ นั้น เป็น บาป นอก กาย แต่ คน ที่ ล่วงประเวณี นั้น ทำ ผิด ต่อ ร่างกาย ของ ตน เอง[๑๙] ร่างกาย ของ คริสเตียน เป็น วิหาร ของ พระ วิญญาณ บริสุทธิ์ ท่าน ไม่ รู้ หรือ ว่า ร่างกาย ของ ท่าน เป็น วิหาร ของ พระ วิญญาณ บริสุทธิ์ ซึ่ง สถิต อยู่ ใน ท่าน ซึ่ง ท่าน ได้ รับ จาก พระเจ้า ท่าน ไม่ ใช่ เจ้าของ ตัว ท่าน เอง

๑ โครินธ์ ๗:๒
แต่ เพื่อ ป้องกัน การ ล่วงประเวณี ผู้ชาย ทุก คน ควร มี ภรรยา เป็น ของ ตน และ ผู้หญิง ทุก คน มี สามี เป็น ของ ตน

๑ โครินธ์ ๑๐:๑๓
ไม่ มี การ ทดลอง ใดๆ เกิด ขึ้น กับ ท่าน นอกเหนือ จาก การ ทดลอง ซึ่ง เคย เกิด กับ มนุษย์ ทั้งหลาย แต่ พระเจ้า ทรง สัตย์ ซื่อ พระองค์ จะ ไม่ ทรง ให้ท่า น ต้อง ถูก ทดลอง เกิน กว่า ที่ ท่าน จะ ทน ได้ แต่ เมื่อ ท่าน ถูก ทดลอง นั้น พระองค์ จะ ทรง โปรด ให้ท่า น มี ทาง ที่ จะ หลีก เลี่ยง ได้ ด้วย เพื่อ ท่าน จะ มี กำลัง ทน ได้

๑ เปโตร ๒:๑๑
พวก ที่รัก ข้าพเจ้า วิงวอน ท่าน ทั้งหลาย เหมือน ท่าน เป็น คน ต่างด้าว และ เป็น ผู้ สัญจร ให้ท่า น ละเว้น จาก ตัณหา ของ เนื้อ หนัง ซึ่ง ทำ ศึก กับ จิต วิญญาณ

ฮีบรู ๑๓:๔
การ สมรส เป็น ที่ นับถือ แก่ คน ทั้งปวง และ ที่นอน ก็ ปราศจาก มลทิน แต่ คน ที่ ล่วงประเวณี และ คน เล่นชู้ นั้น พระเจ้า จะ ทรง พิพากษา โทษ เขา

ยูดา ๑:๗
เช่น เดียว กับ เมือง โสโดมและ เมือง โกโมราห์และ เมือง ที่ อยู่ รอบ ๆ นั้น ที่ ได้ หลง ตัว ไป กับ การ ผิด ประเวณี และ มัวเมา ใน กามวิตถาร ก็ได้ ทรง บัญญัติ ไว้ เป็น ตัวอย่าง ของ การ ที่ จะ ต้อง ได้ รับ พระ อาชญา ใน ไฟนิรันดร์

มัทธิว ๕:๘
บุคคล ผู้ ใด มี ใจ บริสุทธิ์ ผู้ นั้น เป็น สุข เพราะว่า เขา จะ ได้ เห็น พระเจ้า

สุภาษิต 31:30
เสน่ห์ เป็น ของ หลอกลวง และ ความ งาม ก็ เปล่า ประโยชน์ แต่ สตรี ยำเกรง พระ เยโฮ วาห์จะ ได้ รับ การ สรรเสริญ

ปฐมกาล 39:7-10
[7] וַיְהִי אַחַר הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה וַתִּשָּׂא אֵשֶׁת־אֲדֹנָיו אֶת־עֵינֶיהָ אֶל־יוֹסֵף וַתֹּאמֶר שִׁכְבָה עִמִּי ׃[8] וַיְמָאֵן וַיֹּאמֶר אֶל־אֵשֶׁת אֲדֹנָיו הֵן אֲדֹנִי לֹא־יָדַע אִתִּי מַה־בַּבָּיִת וְכֹל אֲשֶׁר־יֶשׁ־לוֹ נָתַן בְּיָדִי ׃[9] אֵינֶנּוּ גָדוֹל בַּבַּיִת הַזֶּה מִמֶּנִּי וְלֹא־חָשַׂךְ מִמֶּנִּי מְאוּמָה כִּי אִם־אוֹתָךְ בַּאֲשֶׁר אַתְּ־אִשְׁתּוֹ וְאֵיךְ אֶעֱשֶׂה הָרָעָה הַגְּדֹלָה הַזֹּאת וְחָטָאתִי לֵאלֹהִים ׃[10] וַיְהִי כְּדַבְּרָהּ אֶל־יוֹסֵף יוֹם יוֹם וְלֹא־שָׁמַע אֵלֶיהָ לִשְׁכַּב אֶצְלָהּ לִהְיוֹת עִמָּהּ ׃

Hebrew Bible Leningrad Codex
Public Domain: Copyright (C) 1991-2016 by The J. Alan Groves Center for Advanced Biblical Research