A A A A A

บาป: [โกหก]

ปฐมกาล ๓:๔
งูบอกหญิงนั้นว่า “เจ้าจะไม่ตายแน่นอน

เลวีนิติ ๑๙:๑๑
“ ‘อย่าลักขโมย “ ‘อย่าโกหก “ ‘อย่าหลอกลวงซึ่งกันและกัน

สดุดี 119:163
ข้าพระองค์ชิงชังรังเกียจความเท็จ แต่ข้าพระองค์รักบทบัญญัติของพระองค์

สุภาษิต 12:22
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงชิงชังปากที่มุสาหลอกลวง แต่ทรงชื่นชมผู้ที่ซื่อสัตย์

สุภาษิต ๑๓:๕
คนชอบธรรมเกลียดคำโกหก แต่คนชั่วทำให้ตัวเองฉาวโฉ่และอับอายขายหน้า

สุภาษิต ๑๔:๕
พยานซื่อสัตย์ไม่โกหก แต่พยานเท็จโกหกอยู่เรื่อย

สุภาษิต ๑๗:๗
หากวาจาคมคายไม่เหมาะกับคนโฉดเขลา คำโกหกยิ่งไม่เหมาะกับผู้นำสักเท่าใด!

โฮเชยา ๑๑:๑๒
เอฟราอิมล้อมกรอบเราด้วยคำโกหก พงศ์พันธุ์อิสราเอลห้อมล้อมเราด้วยการหลอกลวง และยูดาห์ดื้อด้านแม้แต่กับพระเจ้า ซึ่งเป็นองค์บริสุทธิ์ผู้ซื่อสัตย์

เศฟันยาห์ ๓:๑๓
ชนหยิบมือที่เหลือของอิสราเอลจะไม่ทำผิด พวกเขาจะไม่พูดโกหก หรือล่อลวง เขาจะดำเนินชีวิตเป็นปกติสุข และไม่มีใครทำให้เขาหวาดกลัวอีกต่อไป”

ยอห์น ๘:๔๔
ท่านเป็นของมารผู้เป็นบิดาของท่านและท่านต้องการทำตามความประสงค์ของบิดาของท่าน มารเป็นผู้ฆ่าคนมาตั้งแต่แรก มันไม่ได้ยึดมั่นในความจริงเพราะไม่มีความจริงอยู่ในมาร เมื่อพูดโกหกมันก็พูดตามสันดานของมันเพราะมารเป็นผู้มุสาและเป็นบิดาแห่งคำมุสา

กิจการของอัครทูต ๕:๓
แล้วเปโตรจึงกล่าวว่า “อานาเนียเอ๋ย เหตุใดซาตานจึงครอบงำใจของท่าน จนท่านมุสาต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์และเก็บเงินค่าที่ดินส่วนหนึ่งไว้เพื่อตัวท่านเอง?

เอเฟซัส ๔:๒๙
อย่าหลุดปากเอ่ยสิ่งที่ไม่สมควร แต่จงกล่าววาจาอันเป็นประโยชน์เพื่อเสริมสร้างผู้อื่นขึ้นตามความจำเป็นของเขา จะได้เป็นผลดีแก่ผู้ฟัง

โคโลสี ๓:๙
อย่าโกหกกันในเมื่อท่านสลัดทิ้งตัวตนเก่าๆ พร้อมกับความประพฤติเดิมๆ แล้ว

๑ ทิโมธี ๔:๒
คำสอนเช่นนี้ผ่านมาทางเหล่าคนโกหกหน้าซื่อใจคด ผู้ซึ่งจิตสำนึกตายด้าน

ยากอบ ๓:๑
พี่น้องทั้งหลาย อย่าตั้งตัวเป็นอาจารย์กันให้มากนักเลยเพราะรู้อยู่ว่าเราทั้งหลายที่เป็นผู้สอนนั้นจะถูกตัดสินอย่างเข้มงวดกว่าผู้อื่น

วิวรณ์ ๒๒:๑๕
พวกที่อยู่ภายนอกคือสุนัข คนที่ใช้คาถาอาคม คนที่ผิดศีลธรรมทางเพศ ฆาตกร คนกราบไหว้รูปเคารพ และทุกคนที่รักการมุสาและประพฤติตามนั้น

Thai Bible (TNCV) 2007
Thai New Contemporary Bible Copyright © 1999, 2001, 2007 by Biblica, Inc.®