A A A A A

ตัวละครไม่ดี: [บ่น]

สดุดี ๑๔๔:๑๔
ขอให้ฝูงวัวของข้าพระองค์ทั้งหลายมีลูกดก ไม่มีใครพังเข้ามา ไม่มีออกไป และขออย่าให้มีเสียงร้องทุกข์ในถนนหนทางของข้าพระองค์ทั้งหลาย

เนหะมีย์ ๘:๑
ประชาชนทั้งหมดได้ชุมนุมพร้อมหน้ากันที่ลานเมืองหน้าประตูน้ำ และพวกเขาบอกเอสราธรรมาจารย์ ให้นำหนังสือธรรมบัญญัติของโมเสสซึ่งพระยาห์เวห์ทรงบัญชาแก่อิสราเอลนั้นมา

อิสยาห์ ๒๔:๑๑
มีเสียงเรียกร้องเรื่องเหล้าองุ่นตามถนน ความยินดีทั้งหมดก็จางหาย ความสนุกสนานของโลกก็สาบสูญ

เยเรมีย์ ๑๔:๒
“ยูดาห์ไว้ทุกข์ และประตูเมืองทั้งหลายของเธอก็อ่อนกำลังลง ประชาชนของเธอก็คร่ำครวญอยู่บนแผ่นดิน และเสียงร้องของเยรูซาเล็มก็ดังขึ้น

สุภาษิต ๒๓:๒๙
ใครที่ร้องโอย? ใครที่ร้องอุย? ใครมีเรื่องวิวาท? ใครบ่นพึมพำ? ใครมีแผลโดยไม่จำเป็น? ใครมีตาแดงก่ำ?

ฟีลิปปี ๔:๖-๗
[๖] อย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆ เลย แต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอ โดยการอธิษฐานและการวิงวอน พร้อมกับการขอบพระคุณ[๗] แล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจ จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสต์

Thai Bible (THS) 2011
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ฉบับมาตรฐาน