A A A A A

บาป: [หย่า]

มัทธิว 19:9
เรา​จะ​บอก​ให้​รู้​ว่า ใคร​ก็​ตาม​ที่​หย่า​กับ​ภรรยา​แล้ว​ไป​แต่งงาน​ใหม่ ก็​ถือ​ว่า​มี​ชู้ นอก​จาก​เขา​จะ​หย่า​เพราะ​ภรรยา​ทำ​บาป​ทางเพศ​เท่านั้น”

มัทธิว 5:32
แต่​เรา​จะ​บอก​คุณ​ว่า ใคร​ก็​ตาม​ที่​หย่า​กับ​ภรรยา ยกเว้น​หย่า​เพราะ​เรื่อง​การ​ทำ​บาป​ทาง​เพศ ก็​ทำ​ให้​ภรรยา​มี​ชู้​เมื่อ​เธอ​ไป​แต่งงาน​ใหม่ และ​ผู้ชาย​ที่​มา​แต่งงาน​กับ​เธอ​ก็​ถือ​ว่า​มี​ชู้​ด้วย

ลูกา 16:18
ผู้ชาย​ที่​หย่า​กับ​ภรรยา​ของ​ตน​แล้ว​ไป​แต่งงาน​ใหม่ ก็​ถือ​ว่า​มี​ชู้ และ​ผู้ชาย​ที่​มา​แต่งงาน​กับ​หญิง​ที่​หย่าร้าง​นี้ ก็​ถือ​ว่า​มี​ชู้​ด้วย

๑ โครินธ์ 7:10-11
[10] ตอนนี้​ผม​ขอ​สั่ง​คน​ที่​แต่งงาน​แล้ว​ว่า (ไม่ใช่​ผม​สั่ง​หรอก​แต่​เป็น​องค์​เจ้า​ชีวิต​ต่างหาก) ภรรยา​ต้อง​ไม่หย่า​จาก​สามี[11] (แต่​ถ้า​เธอ​หย่า เธอ​ก็​ต้อง​อยู่​เป็น​โสด หรือ​ไม่​ก็​ให้​กลับ​ไป​คืนดี​กับ​สามี​ของ​เธอ) และ​สามี​ก็​จะ​ต้อง​ไม่หย่า​ภรรยา​เหมือนกัน

มัทธิว 5:31-32
[31] มี​คำ​พูด​ว่า ‘ถ้า​ใคร​จะ​หย่า​กับ​ภรรยา ก็​ให้​ทำ​หนังสือ​หย่า ให้​กับ​ภรรยา’[32] แต่​เรา​จะ​บอก​คุณ​ว่า ใคร​ก็​ตาม​ที่​หย่า​กับ​ภรรยา ยกเว้น​หย่า​เพราะ​เรื่อง​การ​ทำ​บาป​ทาง​เพศ ก็​ทำ​ให้​ภรรยา​มี​ชู้​เมื่อ​เธอ​ไป​แต่งงาน​ใหม่ และ​ผู้ชาย​ที่​มา​แต่งงาน​กับ​เธอ​ก็​ถือ​ว่า​มี​ชู้​ด้วย

มัทธิว 19:3-9
[3] พวก​ฟาริสี​บางคน​มา​หา​พระองค์​และ​ทดสอบ​พระองค์​โดย​ถาม​ว่า “มัน​ถูก​กฎ​หรือ​เปล่า​ที่​ผู้ชาย​จะ​หย่า​กับ​ภรรยา​ไม่ว่า​ด้วย​เหตุผล​ใด​ก็​ตาม”[4] พระเยซู​ตอบ​ว่า “พวก​คุณ​ไม่​เคย​อ่าน​หรือ​ว่า ‘เมื่อ​เริ่ม​แรก​พระผู้สร้าง​ได้​สร้าง​มนุษย์​เป็น​ชาย​และ​หญิง’[5] พระองค์​พูด​ว่า ‘ผู้ชาย​จะ​แยก​จาก​พ่อ​แม่​ไป​อยู่​ร่วม​กัน​กับ​ภรรยา​ของ​เขา แล้ว​ทั้ง​สอง​จะ​กลาย​เป็น​คนๆ​เดียว​กัน’[6] พวก​เขา​จึง​ไม่​ใช่​สอง​คน​อีก​ต่อ​ไป แต่​เป็น​คนๆ​เดียว​กัน ดังนั้น​สิ่ง​ที่​พระเจ้า​ได้​ผูกพัน​เข้า​ด้วย​กัน​แล้ว ก็​อย่า​ให้​ใคร​มา​แยก​ออก​จาก​กัน​เลย”[7] พวก​ฟาริสี​จึง​ถาม​อีก​ว่า “แล้ว​ทำไม​โมเสส​ถึง​สั่ง​ให้​ผู้ชาย​แค่​เขียน​ใบหย่า​ให้​กับ​ภรรยา แล้ว​ก็​หย่า​ได้”[8] พระเยซู​ตอบ​ว่า “โมเสส​อนุญาต​ให้​พวก​คุณ​หย่า​กับ​ภรรยา​ได้ เพราะ​คุณ​ดื้อดึง​ไม่​เชื่อฟัง​คำ​สอน​ของ​พระเจ้า แต่​พระเจ้า​ไม่​ได้​ตั้งใจ​ให้​เป็น​อย่าง​นั้น​ตั้ง​แต่​แรก[9] เรา​จะ​บอก​ให้​รู้​ว่า ใคร​ก็​ตาม​ที่​หย่า​กับ​ภรรยา​แล้ว​ไป​แต่งงาน​ใหม่ ก็​ถือ​ว่า​มี​ชู้ นอก​จาก​เขา​จะ​หย่า​เพราะ​ภรรยา​ทำ​บาป​ทางเพศ​เท่านั้น”

มาระโก 10:2-12
[2] มี​ฟาริสี​บางคน​มา​ทดสอบ​พระองค์ โดย​ถาม​ว่า “มัน​ถูก​กฎ​หรือ​เปล่า​ที่​ผู้ชาย​จะ​หย่า​กับ​ภรรยา”[3] พระองค์​ย้อน​ถาม​ว่า “แล้ว​โมเสส​สั่ง​ว่า​อย่าง​ไร​เกี่ยวกับ​เรื่องนี้”[4] พวก​เขา​ตอบ​ว่า “โมเสส​ยอม​ให้​ผู้ชาย​เขียน​ใบ​หย่า​ให้​กับ​ภรรยา แล้ว​ก็​หย่า​ได้”[5] พระองค์​จึง​พูด​ว่า “ที่​โมเสส​เขียน​อย่าง​นั้น​ให้ ก็​เพราะ​จิตใจ​ของ​พวก​คุณ​มัน​ดื้อ​ด้าน[6] แต่​อันที่จริง ตั้ง​แต่​เริ่ม​สร้าง​โลก​มา​แล้ว ‘พระเจ้า​สร้าง​มนุษย์​ให้​เป็น​ชาย​และ​หญิง’[7] ผู้ชาย​ถึง​ได้​แยก​จาก​พ่อ​แม่​ไป​อยู่​ร่วม​กัน​กับ​ภรรยา​ของ​เขา[8] แล้ว​ทั้ง​สอง​ก็​กลาย​เป็น​คนๆ​เดียว​กัน พวก​เขา​ไม่​ใช่​สอง​คน​อีก​ต่อ​ไป​แต่​เป็น​คนๆ​เดียว​กัน[9] ดังนั้น​สิ่ง​ที่​พระเจ้า​ได้​ผูกพัน​เข้า​ด้วย​กัน​แล้ว​ก็​อย่า​ให้​ใคร​มา​แยก​ออก​จาก​กัน​เลย”[10] เมื่อ​พวก​เขา​อยู่​กัน​ตาม​ลำพัง​ใน​บ้าน พวก​ศิษย์​ก็​ถาม​พระเยซู​เกี่ยวกับ​เรื่องนี้[11] พระองค์​ตอบ​ว่า “ใคร​ก็​ตาม​ที่​หย่า​กับ​ภรรยา​แล้ว​ไป​แต่งงาน​ใหม่ ก็​ถือ​ว่า​มี​ชู้[12] และ​ถ้า​หญิง​ที่​หย่า​กับ​สามี​แล้ว​ไป​แต่งงาน​ใหม่ ก็​ถือ​ว่า​นาง​มี​ชู้​เหมือน​กัน”

๑ โครินธ์ 7:10-16
[10] ตอนนี้​ผม​ขอ​สั่ง​คน​ที่​แต่งงาน​แล้ว​ว่า (ไม่ใช่​ผม​สั่ง​หรอก​แต่​เป็น​องค์​เจ้า​ชีวิต​ต่างหาก) ภรรยา​ต้อง​ไม่หย่า​จาก​สามี[11] (แต่​ถ้า​เธอ​หย่า เธอ​ก็​ต้อง​อยู่​เป็น​โสด หรือ​ไม่​ก็​ให้​กลับ​ไป​คืนดี​กับ​สามี​ของ​เธอ) และ​สามี​ก็​จะ​ต้อง​ไม่หย่า​ภรรยา​เหมือนกัน[12] ตอนนี้​ขอ​พูด​ถึง​คน​ที่​เหลือ​ว่า (ตรงนี้​ผม​พูด​เอง​นะครับ ไม่ใช่​องค์​เจ้า​ชีวิต​พูด) ถ้า​พี่น้อง​คน​ไหน​มี​ภรรยา​ที่​ไม่ได้​ไว้วางใจ​ใน​พระคริสต์ และ​เธอ​ตกลงใจ​ที่​จะ​อยู่​กับ​เขา เขา​ก็​ต้อง​ไม่หย่า​กับ​เธอ[13] ถ้า​หญิง​คนไหน​มี​สามี​ที่​ไม่ได้​ไว้วางใจ​ใน​พระคริสต์ และ​เขา​ตกลงใจ​ที่​จะ​อยู่​กับ​เธอ เธอ​ก็​ต้อง​ไม่หย่า​กับ​เขา[14] เพราะ​สามี​ที่​ไม่ได้​ไว้วางใจ​ใน​พระคริสต์​ก็​บริสุทธิ์​แล้ว เพราะ​ภรรยา​ของ​เขา​ที่​ไว้วางใจ ส่วน​ภรรยา​ที่​ไม่ได้​ไว้วางใจ​ใน​พระคริสต์​ก็​บริสุทธิ์​แล้ว เพราะ​สามี​ของ​เธอ​ที่​ไว้วางใจ ไม่​อย่างนั้น​ลูกๆ​ของ​พวกคุณ​จะ​สกปรก​ต่อหน้า​พระเจ้า แต่​ความจริง​ตอนนี้​ลูกๆ​ของ​พวกคุณ​ก็​เป็น​ของ​พระเจ้า​แล้ว[15] แต่​ถ้า​คน​ที่​ไม่ได้​ไว้วางใจ​ใน​พระคริสต์​อยาก​จะ​หย่า ก็​ให้​เขา​หย่า​ไป พี่น้อง​ที่​ไว้วางใจ​ใน​พระคริสต์​คนนั้น​ก็​เป็น​อิสระ​แล้ว เพราะ​พระเจ้า​เรียก​ให้​พวกเรา​มา​อยู่​กัน​อย่าง​สงบสุข[16] คน​ที่​เป็น​ภรรยา​ก็​ไม่ต้อง​ไป​รั้ง​เขา​ไว้​หรอก คุณ​แน่ใจ​หรือ​ว่า​คุณ​จะ​ช่วย​สามี​ที่​ไม่​ไว้วางใจ​ใน​พระคริสต์​ให้​รอด​ได้ คน​ที่​เป็น​สามี​ก็​เหมือนกัน คุณ​แน่ใจ​หรือ​ว่า​คุณ​จะ​ช่วย​ภรรยา​ที่​ไม่​ไว้วางใจ​ใน​พระคริสต์​ให้​รอด​ได้

มัทธิว 19:3-12
[3] พวก​ฟาริสี​บางคน​มา​หา​พระองค์​และ​ทดสอบ​พระองค์​โดย​ถาม​ว่า “มัน​ถูก​กฎ​หรือ​เปล่า​ที่​ผู้ชาย​จะ​หย่า​กับ​ภรรยา​ไม่ว่า​ด้วย​เหตุผล​ใด​ก็​ตาม”[4] พระเยซู​ตอบ​ว่า “พวก​คุณ​ไม่​เคย​อ่าน​หรือ​ว่า ‘เมื่อ​เริ่ม​แรก​พระผู้สร้าง​ได้​สร้าง​มนุษย์​เป็น​ชาย​และ​หญิง’[5] พระองค์​พูด​ว่า ‘ผู้ชาย​จะ​แยก​จาก​พ่อ​แม่​ไป​อยู่​ร่วม​กัน​กับ​ภรรยา​ของ​เขา แล้ว​ทั้ง​สอง​จะ​กลาย​เป็น​คนๆ​เดียว​กัน’[6] พวก​เขา​จึง​ไม่​ใช่​สอง​คน​อีก​ต่อ​ไป แต่​เป็น​คนๆ​เดียว​กัน ดังนั้น​สิ่ง​ที่​พระเจ้า​ได้​ผูกพัน​เข้า​ด้วย​กัน​แล้ว ก็​อย่า​ให้​ใคร​มา​แยก​ออก​จาก​กัน​เลย”[7] พวก​ฟาริสี​จึง​ถาม​อีก​ว่า “แล้ว​ทำไม​โมเสส​ถึง​สั่ง​ให้​ผู้ชาย​แค่​เขียน​ใบหย่า​ให้​กับ​ภรรยา แล้ว​ก็​หย่า​ได้”[8] พระเยซู​ตอบ​ว่า “โมเสส​อนุญาต​ให้​พวก​คุณ​หย่า​กับ​ภรรยา​ได้ เพราะ​คุณ​ดื้อดึง​ไม่​เชื่อฟัง​คำ​สอน​ของ​พระเจ้า แต่​พระเจ้า​ไม่​ได้​ตั้งใจ​ให้​เป็น​อย่าง​นั้น​ตั้ง​แต่​แรก[9] เรา​จะ​บอก​ให้​รู้​ว่า ใคร​ก็​ตาม​ที่​หย่า​กับ​ภรรยา​แล้ว​ไป​แต่งงาน​ใหม่ ก็​ถือ​ว่า​มี​ชู้ นอก​จาก​เขา​จะ​หย่า​เพราะ​ภรรยา​ทำ​บาป​ทางเพศ​เท่านั้น”[10] พวก​ศิษย์​พูด​กับ​พระเยซู​ว่า “ถ้า​นั่น​เป็น​เหตุผล​เดียว​ที่​ผู้ชาย​จะ​หย่า​ภรรยา​ได้ ก็​อย่า​แต่งงาน​เสีย​เลย​จะ​ดี​กว่า”[11] พระเยซู​ตอบ​ว่า “ไม่​ใช่​ผู้ชาย​ทุก​คน​จะ​รับ​คำสอนนี้​ได้ แต่​มี​บางคน​ที่​พระเจ้า​ทำ​ให้​รับ​ได้[12] มี​หลาย​เหตุผล​ที่​คน​ไม่​แต่งงาน บางคน​เกิด​มา​เป็น​ขันที บางคน​ถูก​จับ​ตอน และ​บาง​คน​ไม่​แต่งงาน​เพราะ​เห็นแก่​อาณาจักร​แห่ง​สวรรค์ ถ้า​ใคร​สามารถ​อยู่​เป็น​โสด​ได้ ก็​ไม่​ควร​แต่ง”

มาระโก 10:12
และ​ถ้า​หญิง​ที่​หย่า​กับ​สามี​แล้ว​ไป​แต่งงาน​ใหม่ ก็​ถือ​ว่า​นาง​มี​ชู้​เหมือน​กัน”

เฉลยธรรมบัญญัติ 24:1-4
[1] ถ้า​ชาย​คนไหน​รับ​ผู้หญิง​มา​และ​แต่งงาน​กับ​นาง ต่อมา​เขา​เริ่ม​ไม่​พอใจ​นาง เพราะ​เขา​ค้น​พบ​ว่า​นาง​ได้​ไป​ทำ​สิ่ง​ที่​น่า​รังเกียจ และ​ถ้า​เขา​เขียน​ใบ​หย่า​ให้​กับ​นาง​และ​ส่ง​นาง​ออก​จาก​บ้าน​เขา​ไป[2] นาง​ก็​ออก​จาก​บ้าน​เขา​และ​ไป​เป็น​เมีย​ของ​ชาย​คน​อื่น[3] และ​ถ้า​สามี​คน​ใหม่​ก็​ไม่​ชอบ​นาง​เหมือน​กัน และ​เขียน​ใบ​หย่า​ให้​กับ​นาง​และ​ส่ง​นาง​ออก​จาก​บ้าน​เขา​ไป หรือ​ถ้า​สามี​คน​ใหม่​ตาย[4] สามี​คนแรก​ที่​ส่ง​นาง​ออก​ไป​จาก​บ้านนั้น จะ​รับ​นาง​กลับ​ไป​เป็น​เมีย​อีก​ไม่​ได้​แล้ว เพราะ​นาง​กลาย​เป็น​คน​ที่​ไม่​บริสุทธิ์​สำหรับ​เขา​แล้ว เพราะ​พระยาห์เวห์​เกลียด​การ​กระทำนี้ และ​ท่าน​ต้อง​ไม่​นำ​บาป​เข้า​มา​บน​แผ่นดิน​ที่​พระยาห์เวห์​พระเจ้า​ของ​ท่าน​กำลัง​จะ​ยก​ให้​กับ​ท่าน​ไว้​เป็น​เจ้าของ

มาลาคี 2:16
พระยาห์เวห์ พระเจ้า​ของ​อิสราเอล​พูดว่า “ที่​เรา​พูด​อย่างนี้ ก็​เพราะ​เรา​เกลียด​การ​หย่าร้าง และ​เกลียด​คน​ที่​ปกปิด​เสื้อผ้า​ของเขา​ด้วย​รอย​ของ​ความเหี้ยมโหด” พระยาห์เวห์​ผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้น​พูด​อย่างนั้น ดังนั้น​ให้​ระวัง​จิตใจ​ของ​พวกเจ้า​และ​อย่า​ได้​นอกใจ​เมีย

๑ โครินธ์ 7:39
ผู้หญิง​จะ​ผูกมัด​กับ​สามี​ของ​นาง​ไป​ตลอดชีวิต​ของ​เขา เมื่อ​สามี​ตาย​นาง​ก็​เป็น​อิสระ อยาก​จะ​ไป​แต่งงาน​กับ​ใคร​ก็​แต่ง​ได้ แต่​ต้อง​เป็น​คน​ที่​มี​ความ​ไว้วางใจ​ใน​องค์​เจ้า​ชีวิต​เท่านั้น

โรม 7:2-5
[2] ยก​ตัวอย่าง​เช่น ผู้หญิง​ที่​แต่งงาน​แล้ว​จะ​ต้อง​ผูกมัด​อยู่​กับ​สามี​ตาม​กฎ​เมื่อ​สามี​ของ​เธอ​ยัง​มี​ชีวิต​อยู่ แต่​ถ้า​สามี​ของ​เธอ​ตาย​ไป เธอ​ก็​หลุดพ้น​จาก​กฎ​การ​แต่งงาน​นั้น[3] แต่​ถ้า​สามี​เธอ​ยัง​มี​ชีวิต​อยู่ แล้ว​เธอ​ไป​เป็น​เมีย​ชาย​อื่น ก็​ถือ​ว่า​เธอ​คบ​ชู้ แต่​ถ้า​สามี​เธอ​ตาย​แล้ว เธอ​ก็​เป็น​อิสระ​จาก​กฎ​การ​แต่ง​งาน​นั้น และ​ถ้า​เธอ​ไป​เป็น​เมีย​ชาย​อื่น ก็​ไม่​ถือ​ว่า​เธอ​คบ​ชู้[4] พี่น้อง​ก็​เหมือน​กัน เป็น​เพราะ​ความตาย​ของ​พระคริสต์ คุณ​เอง​ถึง​ตาย​ไป​แล้ว​ด้วย​และ​เป็น​อิสระ​จาก​กฎ​นั้น​แล้ว เพื่อ​คุณ​จะ​ได้​เป็น​ของ​พระคริสต์​ผู้​ที่​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความตาย และ​เพื่อ​ที่​เรา​จะ​ได้​เกิด​ผล​สำหรับ​พระเจ้า[5] แต่​ก่อน​ตอน​ที่​เรา​ใช้​ชีวิต​ตาม​สันดาน​นั้น กฎ​ก็​กระตุ้น​ให้​เกิด​กิเลสตัณหา​ขึ้น​มา แล้ว​กิเลสตัณหานี้​ก็​มา​ควบคุม​อวัยวะ​ใน​ตัว​เรา เรา​จึง​ไป​ทำ​สิ่ง​ที่​นำ​ไป​สู่​ความตาย

ฮีบรู 13:4
ขอให้​ทุกคน​ให้เกียรติ​กับ​ชีวิต​สมรส และ​ขอให้​เตียง​สมรส​นั้น​บริสุทธิ์ เพราะ​พระเจ้า​จะ​ลงโทษ​คน​ที่​มีชู้​และ​ทำผิด​ทาง​เพศ

เฉลยธรรมบัญญัติ 24:1
ถ้า​ชาย​คนไหน​รับ​ผู้หญิง​มา​และ​แต่งงาน​กับ​นาง ต่อมา​เขา​เริ่ม​ไม่​พอใจ​นาง เพราะ​เขา​ค้น​พบ​ว่า​นาง​ได้​ไป​ทำ​สิ่ง​ที่​น่า​รังเกียจ และ​ถ้า​เขา​เขียน​ใบ​หย่า​ให้​กับ​นาง​และ​ส่ง​นาง​ออก​จาก​บ้าน​เขา​ไป

มัทธิว 19:4-6
[4] พระเยซู​ตอบ​ว่า “พวก​คุณ​ไม่​เคย​อ่าน​หรือ​ว่า ‘เมื่อ​เริ่ม​แรก​พระผู้สร้าง​ได้​สร้าง​มนุษย์​เป็น​ชาย​และ​หญิง’[5] พระองค์​พูด​ว่า ‘ผู้ชาย​จะ​แยก​จาก​พ่อ​แม่​ไป​อยู่​ร่วม​กัน​กับ​ภรรยา​ของ​เขา แล้ว​ทั้ง​สอง​จะ​กลาย​เป็น​คนๆ​เดียว​กัน’[6] พวก​เขา​จึง​ไม่​ใช่​สอง​คน​อีก​ต่อ​ไป แต่​เป็น​คนๆ​เดียว​กัน ดังนั้น​สิ่ง​ที่​พระเจ้า​ได้​ผูกพัน​เข้า​ด้วย​กัน​แล้ว ก็​อย่า​ให้​ใคร​มา​แยก​ออก​จาก​กัน​เลย”

มัทธิว 18:15-17
[15] ถ้า​พี่น้อง​ทำ​บาป​ต่อ​คุณ ก็​ให้​ไป​ชี้แจง​ความ​ผิด​ของ​เขา​ตัว​ต่อ​ตัว ถ้า​เขา​ฟัง คุณ​ก็​ได้​เขา​กลับ​มา​เป็น​พี่น้อง​อีก[16] แต่​ถ้า​เขา​ไม่​ยอมฟัง ก็​ให้​พา​อีก​คน​หรือ​สอง​คน​ไปหา​เขา​ด้วย​กัน เพื่อ​จะ​ได้​มี​พยาน​รู้เห็น​สอง​หรือ​สาม​คน[17] ถ้า​เขา​ยัง​ไม่​ยอม​ฟัง​อีก ก็​ให้​เอา​เรื่องนี้​ไป​บอก​หมู่​ประชุม​ของ​พระเจ้า และ​ถ้า​เขา​ยัง​ไม่​ฟัง​แม้​แต่​หมู่​ประชุม​ของ​พระเจ้า ก็​ให้​ทำ​กับ​เขา​เหมือน​กับ​เป็น​คน​นอก​ศาสนา​หรือ​คน​เก็บ​ภาษี

มาลาคี 2:14-16
[14] แล้ว​เจ้า​ก็​ถามว่า “ทำไม​พระเจ้า​ถึง​ไม่​ยอมรับ​เรา” ก็​เพราะ​พระยาห์เวห์​เป็น​พยาน​ถึง​สิ่ง​ที่​เกิดขึ้น​ระหว่าง​เจ้า​และ​เมีย​ที่​เจ้า​แต่ง​ด้วย​ตั้งแต่​เป็น​หนุ่ม ผู้หญิง​ที่​เจ้า​ได้​นอกใจ ทั้งๆที่​นาง​ก็​เป็น​คู่ทุกข์​คู่ยาก​ของเจ้า และ​เป็น​ผู้หญิง​ที่​เจ้า​เคย​ให้​คำมั่นสัญญา​ที่​จะ​อยู่​ด้วย​ตลอดไป[15] พระเจ้า​ต้องการ​ให้​สามี​และ​ภรรยา​เป็น​หนึ่งเดียว​กัน​ทั้ง​ร่างกาย​และ​จิตใจ เพื่อ​ลูก​ที่​เกิดมา​จะ​ได้​อยู่​ใน​แนวทาง​ของ​พระองค์ ดังนั้น​ระวัง​จิตใจ​ของ​พวกเจ้า​ให้ดี อย่าได้​นอกใจ​เมีย​ที่​เจ้า​แต่ง​ด้วย​ตั้งแต่​เป็น​หนุ่ม[16] พระยาห์เวห์ พระเจ้า​ของ​อิสราเอล​พูดว่า “ที่​เรา​พูด​อย่างนี้ ก็​เพราะ​เรา​เกลียด​การ​หย่าร้าง และ​เกลียด​คน​ที่​ปกปิด​เสื้อผ้า​ของเขา​ด้วย​รอย​ของ​ความเหี้ยมโหด” พระยาห์เวห์​ผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้น​พูด​อย่างนั้น ดังนั้น​ให้​ระวัง​จิตใจ​ของ​พวกเจ้า​และ​อย่า​ได้​นอกใจ​เมีย

เอเฟซัส ๕:๒๒-๒๓
[๒๒] พวกคุณ​ที่​เป็น​ภรรยา ให้​ยินยอม​สามี เหมือน​ที่​ยินยอม​องค์​เจ้า​ชีวิต[๒๓] เพราะ​สามี​คือ​ศีรษะ​ของ​ภรรยา เหมือนกับ​ที่​พระคริสต์​เป็น​ศีรษะ​ของ​หมู่ประชุม คือ​พระองค์​เอง​เป็น​ผู้ช่วย​ให้​รอด​ของ​ร่างกาย

๑ ทิโมธี ๕:๘
แต่​ถ้า​มี​ใคร​ไม่​ยอม​เลี้ยงดู​ญาติ​พี่น้อง​โดย​เฉพาะ​ครอบครัว​ของ​ตัวเอง เขา​ก็​ได้​ทิ้ง​ความเชื่อ​แล้ว และ​แย่​ยิ่งกว่า​คน​ที่​ไม่​เชื่อ​เสียอีก

๑ โครินธ์ ๗:๑๗-๒๔
[๑๗] แต่​อย่างไร​ก็ตาม องค์​เจ้า​ชีวิต​ได้​กำหนด​ให้​คุณ​อยู่​ใน​สภาพไหน​ก็​ให้​อยู่​ใน​สภาพนั้น​ตามที่​พระเจ้า​ได้​เรียก​มา นี่แหละ​เป็น​กฎ​ที่​ผม​สั่ง​ไว้​ใน​ทุกๆ​หมู่ประชุม[๑๘] ตอนที่​พระเจ้า​เรียกนั้น ถ้า​มีใคร​ทำ​พิธี​ขลิบ​มาแล้ว ก็​อย่า​ไป​เปลี่ยน​สภาพ​ให้​กลับ​มา​เหมือนเดิม​เลย หรือ​ถ้า​มี​ใคร​ที่​ยัง​ไม่ได้​ทำ​พิธี​ขลิบ ก็​อย่า​ไปทำ[๑๙] เพราะ​จะ​ทำ​หรือ​ไม่ทำ​พิธี​ขลิบ​ก็​ไม่ได้​สำคัญ​อะไร สิ่ง​ที่​สำคัญ​คือ​การ​ทำ​ตาม​คำสั่ง​ของ​พระเจ้า[๒๐] ใคร​อยู่​ใน​สภาพไหน​ตอน​ที่​พระเจ้า​เรียก ก็​ให้​อยู่​ใน​สภาพนั้น[๒๑] ถ้า​เป็น​ทาส​อยู่​ก็​ไม่ต้อง​กลุ้มใจ แต่​ถ้า​มี​โอกาส​เป็น​อิสระ​ก็​ให้​ฉวย​เอา​ไว้[๒๒] ตอน​ที่​องค์​เจ้า​ชีวิต​เรียกนั้น คน​ที่​เป็น​ทาส​ก็​กลายเป็น​คน​อิสระ​ของ​องค์​เจ้า​ชีวิต ส่วน​คน​ที่​เป็น​อิสระ​ก็​กลาย​เป็น​ทาส​ของ​พระคริสต์[๒๓] พระเจ้า​ซื้อ​พวกคุณ​มา​ใน​ราคา​แพง ดังนั้น​ก็​อย่า​เป็น​ทาส​ของ​มนุษย์​คนไหน​เลย[๒๔] พี่น้อง​ครับ พระเจ้า​เรียก​ให้​คุณ​มา​อยู่​ใน​สภาพไหน พวกคุณ​แต่ละ​คน​ก็​ควร​จะ​อยู่​ใน​สภาพนั้น​ต่อหน้า​พระเจ้า

มัทธิว ๒๓:๒๓
น่าละอาย​จริงๆ​พวก​เจ้า​ที่​เป็น​ครู​สอน​กฎปฏิบัติ​และ​พวก​ฟาริสี​หน้าซื่อใจคด พวก​เจ้า​ได้​ให้​หนึ่ง​ใน​สิบ​ส่วน​ของ​ทุก​อย่าง​ที่​เจ้า​มี​กับ​พระเจ้า แม้แต่​สะระแหน่ ลูก​ผักชี และ​ยี่หร่า เจ้า​ก็​ให้ แต่​พวก​เจ้า​กลับ​มอง​ข้าม​เรื่อง​ที่​สำคัญ​กว่า​ใน​กฎ​ปฏิบัติ​นั้น คือ​ความ​ยุติธรรม ความ​เมตตา และ​ความซื่อสัตย์ การ​ให้​หนึ่ง​ใน​สิบ​ส่วน​นั้น​ก็ดี​อยู่​แล้ว แต่​ก็​ไม่​ควร​ทิ้ง​คำ​สอน​ที่​สำคัญ​กว่า​นี้​ด้วย​เหมือน​กัน

โรม ๗:๑-๓
[๑] พี่น้อง​ครับ พวก​คุณ​ไม่​รู้​หรือ​ว่า​กฎ​นั้น​มี​อำนาจ​เหนือ​มนุษย์​เฉพาะ​ตอน​มี​ชีวิต​อยู่​เท่านั้น (คุณ​ก็​คุ้นเคย​กับ​กฎ​ดี​อยู่​แล้ว)[๒] ยก​ตัวอย่าง​เช่น ผู้หญิง​ที่​แต่งงาน​แล้ว​จะ​ต้อง​ผูกมัด​อยู่​กับ​สามี​ตาม​กฎ​เมื่อ​สามี​ของ​เธอ​ยัง​มี​ชีวิต​อยู่ แต่​ถ้า​สามี​ของ​เธอ​ตาย​ไป เธอ​ก็​หลุดพ้น​จาก​กฎ​การ​แต่งงาน​นั้น[๓] แต่​ถ้า​สามี​เธอ​ยัง​มี​ชีวิต​อยู่ แล้ว​เธอ​ไป​เป็น​เมีย​ชาย​อื่น ก็​ถือ​ว่า​เธอ​คบ​ชู้ แต่​ถ้า​สามี​เธอ​ตาย​แล้ว เธอ​ก็​เป็น​อิสระ​จาก​กฎ​การ​แต่ง​งาน​นั้น และ​ถ้า​เธอ​ไป​เป็น​เมีย​ชาย​อื่น ก็​ไม่​ถือ​ว่า​เธอ​คบ​ชู้

ลูกา ๖:๓๐
ถ้า​มี​ใคร​มา​ขอ​อะไร​จาก​คุณ​ก็​ให้​เขา​ไป และ​ถ้า​มี​ใคร​เอา​ของๆ​คุณ​ไป ก็​อย่า​ทวง​คืน

มัทธิว ๑๙:๖-๑๒
[๖] พวก​เขา​จึง​ไม่​ใช่​สอง​คน​อีก​ต่อ​ไป แต่​เป็น​คนๆ​เดียว​กัน ดังนั้น​สิ่ง​ที่​พระเจ้า​ได้​ผูกพัน​เข้า​ด้วย​กัน​แล้ว ก็​อย่า​ให้​ใคร​มา​แยก​ออก​จาก​กัน​เลย”[๗] พวก​ฟาริสี​จึง​ถาม​อีก​ว่า “แล้ว​ทำไม​โมเสส​ถึง​สั่ง​ให้​ผู้ชาย​แค่​เขียน​ใบหย่า​ให้​กับ​ภรรยา แล้ว​ก็​หย่า​ได้”[๘] พระเยซู​ตอบ​ว่า “โมเสส​อนุญาต​ให้​พวก​คุณ​หย่า​กับ​ภรรยา​ได้ เพราะ​คุณ​ดื้อดึง​ไม่​เชื่อฟัง​คำ​สอน​ของ​พระเจ้า แต่​พระเจ้า​ไม่​ได้​ตั้งใจ​ให้​เป็น​อย่าง​นั้น​ตั้ง​แต่​แรก[๙] เรา​จะ​บอก​ให้​รู้​ว่า ใคร​ก็​ตาม​ที่​หย่า​กับ​ภรรยา​แล้ว​ไป​แต่งงาน​ใหม่ ก็​ถือ​ว่า​มี​ชู้ นอก​จาก​เขา​จะ​หย่า​เพราะ​ภรรยา​ทำ​บาป​ทางเพศ​เท่านั้น”[๑๐] พวก​ศิษย์​พูด​กับ​พระเยซู​ว่า “ถ้า​นั่น​เป็น​เหตุผล​เดียว​ที่​ผู้ชาย​จะ​หย่า​ภรรยา​ได้ ก็​อย่า​แต่งงาน​เสีย​เลย​จะ​ดี​กว่า”[๑๑] พระเยซู​ตอบ​ว่า “ไม่​ใช่​ผู้ชาย​ทุก​คน​จะ​รับ​คำสอนนี้​ได้ แต่​มี​บางคน​ที่​พระเจ้า​ทำ​ให้​รับ​ได้[๑๒] มี​หลาย​เหตุผล​ที่​คน​ไม่​แต่งงาน บางคน​เกิด​มา​เป็น​ขันที บางคน​ถูก​จับ​ตอน และ​บาง​คน​ไม่​แต่งงาน​เพราะ​เห็นแก่​อาณาจักร​แห่ง​สวรรค์ ถ้า​ใคร​สามารถ​อยู่​เป็น​โสด​ได้ ก็​ไม่​ควร​แต่ง”

เอเฟซัส ๕:๓๑
เหมือนกับ​ที่​พระคัมภีร์​พูด​เอาไว้​ว่า “ดังนั้น​ผู้ชาย​จะ​จาก​พ่อ​และ​แม่​ของ​เขา ไป​เป็น​หนึ่งเดียว​กับ​ภรรยา​ของ​ตน และ​เขา​ทั้งสอง​จะ​เป็น​ร่างกาย​เดียวกัน”

เยเรมีย์ ๓:๘
นาง​เห็น​เรื่อง​สำส่อน​ทุกเรื่อง​ที่​อิสราเอล​ผู้​ไม่​สัตย์ซื่อ​ได้​ทำไป และ​เห็น​ว่า​เรา​ได้​ขับไล่​อิสราเอล​ไป และ​เรา​ได้​หย่า​กับนาง แต่​ยูดาห์​น้องสาว​จอมโกง​ของนาง​ก็​ไม่​กลัว และ​นาง​ก็​ไป​สำส่อน​เหมือน​กัน

กิจการของอัครทูต ๒:๓๘
เปโตร​พูด​กับ​พวก​เขา​ว่า “กลับ​ตัว​กลับ​ใจ​เสียใหม่ และ​เข้า​พิธี​จุ่มน้ำ​ใน​นาม​ของ​พระเยซู​ผู้​เป็น​พระคริสต์ เพื่อ​พระเจ้า​จะ​ได้​ยกโทษ​ความ​ผิด​บาป​ของ​คุณ แล้ว​คุณ​ก็​จะ​ได้รับ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​เป็น​ของขวัญ

โรม ๔:๑๕
เพราะ​กฎ​นำ​ไป​สู่​การ​ลง​โทษ​จาก​พระเจ้า เพราะ​คน​ทำ​ผิด​กฎ​เสมอ แต่​ถ้า​ที่​ไหน​ไม่​มี​กฎ ที่​นั่น​ก็​ไม่​มี​การ​ทำ​ผิด​กฎ

๑ โครินธ์ ๗:๑๔-๑๕
[๑๔] เพราะ​สามี​ที่​ไม่ได้​ไว้วางใจ​ใน​พระคริสต์​ก็​บริสุทธิ์​แล้ว เพราะ​ภรรยา​ของ​เขา​ที่​ไว้วางใจ ส่วน​ภรรยา​ที่​ไม่ได้​ไว้วางใจ​ใน​พระคริสต์​ก็​บริสุทธิ์​แล้ว เพราะ​สามี​ของ​เธอ​ที่​ไว้วางใจ ไม่​อย่างนั้น​ลูกๆ​ของ​พวกคุณ​จะ​สกปรก​ต่อหน้า​พระเจ้า แต่​ความจริง​ตอนนี้​ลูกๆ​ของ​พวกคุณ​ก็​เป็น​ของ​พระเจ้า​แล้ว[๑๕] แต่​ถ้า​คน​ที่​ไม่ได้​ไว้วางใจ​ใน​พระคริสต์​อยาก​จะ​หย่า ก็​ให้​เขา​หย่า​ไป พี่น้อง​ที่​ไว้วางใจ​ใน​พระคริสต์​คนนั้น​ก็​เป็น​อิสระ​แล้ว เพราะ​พระเจ้า​เรียก​ให้​พวกเรา​มา​อยู่​กัน​อย่าง​สงบสุข

มัทธิว ๑๙:๑
หลังจาก​ที่​พระเยซู​พูด​เรื่อง​พวกนี้​แล้ว พระองค์​ก็​ออก​จาก​แคว้น​กาลิลี​ไป​ที่​แคว้น​ยูเดีย ที่​อยู่​อีก​ฝั่ง​หนึ่ง​ของ​แม่น้ำ​จอร์แดน

๑ โครินธ์ ๗:๘-๙
[๘] ตอนนี้​ขอ​พูด​กับ​คนโสด​และ​แม่ม่าย​ว่า ถ้า​พวกเขา​จะ​อยู่​เป็น​โสด​เหมือนกับ​ผม ก็​จะ​ดีกว่า​นะ[๙] แต่​ถ้า​เห็น​ว่า​ควบคุม​ตัวเอง​ไม่ได้ ก็​ให้​แต่งงาน​เสียเถอะ เพราะ​ทำ​อย่างนี้ ย่อม​ดีกว่า​ถูก​เผา​จน​เร่าร้อน​ไป​ด้วย​ราคะตัณหา

มาลาคี ๒:๑๓-๑๖
[๑๓] และ​พวกเจ้า​จะ​ทำ​อีก​อย่างหนึ่ง​คือ พวกเจ้า​จะ​ต้อง​ร้องไห้​คร่ำครวญ จน​น้ำตาไหล​นอง​ทั่ว​แท่นบูชา​ของ​พระยาห์เวห์ เพราะ​พระองค์​ไม่ยอม​หัน​มา​มอง​ของขวัญ​ที่​เจ้า​เอามา และ​ไม่​ยินดี​ที่​จะ​รับ​มัน​มา​จาก​มือ​ของ​พวกเจ้า[๑๔] แล้ว​เจ้า​ก็​ถามว่า “ทำไม​พระเจ้า​ถึง​ไม่​ยอมรับ​เรา” ก็​เพราะ​พระยาห์เวห์​เป็น​พยาน​ถึง​สิ่ง​ที่​เกิดขึ้น​ระหว่าง​เจ้า​และ​เมีย​ที่​เจ้า​แต่ง​ด้วย​ตั้งแต่​เป็น​หนุ่ม ผู้หญิง​ที่​เจ้า​ได้​นอกใจ ทั้งๆที่​นาง​ก็​เป็น​คู่ทุกข์​คู่ยาก​ของเจ้า และ​เป็น​ผู้หญิง​ที่​เจ้า​เคย​ให้​คำมั่นสัญญา​ที่​จะ​อยู่​ด้วย​ตลอดไป[๑๕] พระเจ้า​ต้องการ​ให้​สามี​และ​ภรรยา​เป็น​หนึ่งเดียว​กัน​ทั้ง​ร่างกาย​และ​จิตใจ เพื่อ​ลูก​ที่​เกิดมา​จะ​ได้​อยู่​ใน​แนวทาง​ของ​พระองค์ ดังนั้น​ระวัง​จิตใจ​ของ​พวกเจ้า​ให้ดี อย่าได้​นอกใจ​เมีย​ที่​เจ้า​แต่ง​ด้วย​ตั้งแต่​เป็น​หนุ่ม[๑๖] พระยาห์เวห์ พระเจ้า​ของ​อิสราเอล​พูดว่า “ที่​เรา​พูด​อย่างนี้ ก็​เพราะ​เรา​เกลียด​การ​หย่าร้าง และ​เกลียด​คน​ที่​ปกปิด​เสื้อผ้า​ของเขา​ด้วย​รอย​ของ​ความเหี้ยมโหด” พระยาห์เวห์​ผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้น​พูด​อย่างนั้น ดังนั้น​ให้​ระวัง​จิตใจ​ของ​พวกเจ้า​และ​อย่า​ได้​นอกใจ​เมีย

โรม ๗:๒
ยก​ตัวอย่าง​เช่น ผู้หญิง​ที่​แต่งงาน​แล้ว​จะ​ต้อง​ผูกมัด​อยู่​กับ​สามี​ตาม​กฎ​เมื่อ​สามี​ของ​เธอ​ยัง​มี​ชีวิต​อยู่ แต่​ถ้า​สามี​ของ​เธอ​ตาย​ไป เธอ​ก็​หลุดพ้น​จาก​กฎ​การ​แต่งงาน​นั้น

มัทธิว ๙:๑๓
พวก​คุณ​ไป​ศึกษา​ดู​สิ​ว่า พระคัมภีร์​ข้อนี้​หมาย​ถึง​อะไร​ที่​ว่า ‘เรา​อยาก​จะ​เห็น​ความ​เมตตา ไม่​ใช่​เครื่อง​บูชา’ เพราะ​เรา​ไม่​ได้​มา​เพื่อ​เรียก​คนดี แต่​มา​เพื่อ​เรียก​คน​บาป”

โรม ๗:๓
แต่​ถ้า​สามี​เธอ​ยัง​มี​ชีวิต​อยู่ แล้ว​เธอ​ไป​เป็น​เมีย​ชาย​อื่น ก็​ถือ​ว่า​เธอ​คบ​ชู้ แต่​ถ้า​สามี​เธอ​ตาย​แล้ว เธอ​ก็​เป็น​อิสระ​จาก​กฎ​การ​แต่ง​งาน​นั้น และ​ถ้า​เธอ​ไป​เป็น​เมีย​ชาย​อื่น ก็​ไม่​ถือ​ว่า​เธอ​คบ​ชู้

๑ โครินธ์ ๗:๒๗-๒๘
[๒๗] แต่​ถ้า​คุณ​หมั้น​กันแล้ว​ก็​อย่า​คิด​ที่​จะ​ถอนหมั้น​เธอ แต่​ถ้า​คุณ​ยัง​เป็น​โสด​อยู่​ก็​อย่าคิด​ที่​จะ​หา​ภรรยา[๒๘] แต่​ถ้า​คุณ​จะ​แต่งงาน​ก็​ไม่บาป​หรอก และ​ถ้า​หาก​หญิง​โสด​จะ​แต่งงาน​ก็​ไม่บาป​เหมือนกัน แต่​ขอเตือน​ว่า​คน​ที่​แต่งงาน​จะ​เจอ​กับ​ปัญหา​มากมาย​ใน​ชีวิต และ​ผม​ก็​ไม่อยาก​ให้​พวกคุณ​เจอ​กับ​ปัญหา​พวกนี้

ปฐมกาล ๒:๑๘-๒๔
[๑๘] พระยาห์เวห์​พระเจ้า​พูดว่า “มัน​ไม่ดี​ที่​จะ​ให้​ผู้ชาย​คนนี้​อยู่​คนเดียว เรา​จะ​สร้าง​ผู้ช่วย​คนหนึ่ง​ที่​เหมือน​กับเขา​ให้​กับเขา”[๑๙] พระยาห์เวห์​พระเจ้า​ได้​ใช้​ดิน​สร้าง​เป็น​สัตว์​ทุกชนิด​ใน​ท้องทุ่ง​และ​นก​ทุกชนิด​ใน​อากาศ แล้ว​พระองค์​ได้​นำ​สัตว์​พวกนี้​แต่ละ​ตัว​ไป​มอบ​ให้​กับ​ชาย​คนนี้ เพื่อ​ดู​ว่า​เขา​จะ​เรียก​มัน​ว่า​อะไร ชาย​คนนี้​เรียก​สิ่งมีชีวิต​พวกนั้น​ว่า​อะไร มัน​ก็​มี​ชื่อ​ตามนั้น[๒๐] ชาย​คนนี้​ตั้งชื่อ​ให้​กับ​สัตว์เลี้ยง​ขนาดใหญ่ พวกนก​ที่​อยู่​ใน​อากาศ และ​สัตว์ป่า​ทุกชนิด แต่​ก็​ไม่เจอ​ผู้ช่วย​ที่​เหมือนกับ​เขาเลย[๒๑] พระยาห์เวห์​พระเจ้า​ทำให้​ชาย​คนนี้​หลับสนิท ตอน​ที่​เขา​หลับ​อยู่นั้น พระองค์​เอา​ซี่โครง​ซี่หนึ่ง​ของเขา​ออก​มา แล้ว​ปิด​แผล​บน​ผิวหนัง​ของเขา[๒๒] จากนั้น พระยาห์เวห์​พระเจ้า​ก็​เอา​ซี่โครง​ที่​มา​จาก​ชายนั้น มา​สร้าง​เป็น​ผู้หญิง​คนหนึ่ง แล้ว​พระองค์​ก็​เอา​นาง​ไป​ให้​กับ​ชายคนนั้น[๒๓] ชายนั้น​จึง​พูด​ว่า “ในที่สุด นี่แหละ​คือ​กระดูก​จาก​กระดูก​ของเรา และ​เนื้อ​จาก​เนื้อ​ของเรา เธอ​จะ​ถูก​เรียกว่า ผู้หญิง เพราะ​เธอ​ถูก​ดึง​ออก​มา​จาก​ผู้ชาย”[๒๔] เพราะ​เหตุนี้ ผู้ชาย​จึง​ได้​จาก​พ่อแม่​ของเขา ไป​ผูกพัน​อยู่​กับ​เมีย​ของเขา และ​ทั้งสอง​คน​ก็​กลาย​เป็น​หนึ่ง​เดียวกัน

Thai Bible (ERV) 2001
Copyright © 2001 by Bible League International