English
A A A A A

บาป: [หื่น]

อพยพ ๒๐:๑๔
ห้าม​มีชู้​กับ​ผัวเมีย​คนอื่น

สดุดี ๑๐๑:๓
ข้าพเจ้า​จะ​ไม่ยอม​วาง​สิ่งชั่วร้ายใดๆ​ไว้​ต่อหน้าต่อตา​ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า​เกลียด​การกระทำ​ที่​คดโกงทั้งหลาย​และ​ข้าพเจ้า​จะ​ไม่ยอม​ให้​สิ่งเหล่านั้น​ติดตัว​ข้าพเจ้าเลย

มัทธิว ๕:๒๘
แต่​เรา​จะ​บอก​คุณ​ว่า แค่​มอง​ผู้หญิง​แล้ว​เกิด​ความ​ใคร่ ก็​ถือ​ว่า​คุณ​เป็น​ชู้​ทาง​ใจ​กับ​ผู้หญิง​คน​นั้น​แล้ว

๑ โครินธ์ ๖:๑๓
บางคน​พูด​ว่า “อาหาร​มี​ไว้​สำหรับ​ท้อง และ​ท้อง​ก็​มี​ไว้​สำหรับ​อาหาร” แต่​พระเจ้า​จะ​ทำลาย​ทั้ง​ท้อง​และ​อาหาร​นั้น ร่างกาย​ไม่ได้​มี​ไว้​สำหรับ​ทำ​ความ​ผิดบาป​ทาง​เพศ แต่​มี​ไว้​สำหรับ​รับใช้​องค์​เจ้า​ชีวิต และ​องค์​เจ้า​ชีวิต​ก็​มี​ไว้​สำหรับ​ร่างกาย

๒ ทิโมธี ๒:๒๒
ให้​วิ่งหนี​จาก​ราคะตัณหา​ของ​คน​หนุ่มสาว แต่​ไล่ตาม​สิ่ง​ที่​ถูกต้อง เช่น​ความเชื่อ ความรัก และ​สันติสุข ร่วมกับ​คน​เหล่านั้น​ที่​ร้องเรียก​องค์​เจ้า​ชีวิต​ด้วย​ใจ​ที่​สะอาด​บริสุทธิ์

๑ ยอห์น ๒:๑๖
เพราะ​ทุกสิ่ง​ทุกอย่าง​ใน​โลกนี้ คือ​กิเลสตัณหา​ของ​สันดาน กิเลสตัณหา​ของ​ตา และ​การ​โอ้อวด​ใน​สิ่ง​ที่​ทำ​หรือ​มี สิ่ง​เหล่านี้​ไม่ได้​มา​จาก​พระบิดา แต่​มา​จาก​โลกนี้

สุภาษิต 6:25
อย่า​ปล่อย​ให้​ใจ​ของ​เจ้า​กระสัน​ใน​ความงาม​ของ​เธอ และ​อย่า​ปล่อย​ให้​เธอ​สะกด​เจ้า​ด้วย​หาง​ตาของ​เธอ

กาลาเทีย ๕:๑๖
แต่​ผม​ขอ​บอก​ว่า ให้​ใช้ชีวิต​ตาม​พระวิญญาณ แล้ว​คุณ​จะ​ไม่ทำ​ตาม​กิเลสตัณหา​ของ​สันดาน

โรม ๘:๖
จิตใจ​ที่​สันดาน​ควบคุม​อยู่​นั้น​นำ​ไป​สู่​ความตาย แต่​จิตใจ​ที่​พระวิญญาณ​ควบคุม​นำ​ไป​สู่​ชีวิต​และ​สันติสุข

ยากอบ ๑:๑๔-๑๕
[๑๔] แต่​เป็น​เพราะ​กิเลส​ของ​ตัวเอง​ต่างหาก​ที่​มา​ล่อลวง​และ​ชักนำ​ให้​หลง​ไป[๑๕] เมื่อ​กิเลส​ตั้ง​ท้อง มัน​ก็​จะ​คลอด​ความบาป​ออก​มา แล้ว​เมื่อ​ความบาป​โต​เต็มที่ มัน​ก็​จะ​คลอด​ความตาย​ออก​มา

Thai Bible (ERV) 2001
Copyright © 2001 by Bible League International