English
A A A A A

ชีวิต: [อาการซึมเศร้า]

ฟีลิปปี ๔:๘
สุดท้าย​นี้ พี่น้อง​ครับ อะไร​ก็​ตาม​ที่​จริง ที่​น่านับถือ ที่​ถูกต้อง ที่​บริสุทธิ์ ที่​น่ารัก ที่​น่ายกย่อง นั่น​คือ​อะไรก็ตาม​ที่​ยอดเยี่ยม​และ​น่าสรรเสริญ ให้​เอาใจใส่​ใน​เรื่อง​เหล่า​นั้น

เฉลยธรรมบัญญัติ ๓๑:๘
พระยาห์เวห์​จะ​เป็น​ผู้ที่​นำ​เจ้า พระองค์​จะ​อยู่​กับ​เจ้า พระองค์​จะ​ไม่​ละ​เจ้า​ไป​หรือ​ทอดทิ้ง​เจ้า ไม่​ต้อง​กลัว​หรือ​ตื่นตกใจ”

สดุดี ๓๔:๑๗
เมื่อ​คน​ที่​ทำ​ตามใจ​พระเจ้า​ร้องขอ​ความช่วยเหลือ พระองค์​รับฟัง และ​ช่วย​ให้​พวกเขา​รอดพ้น​จาก​ความ​ทุกข์ยาก​ทั้งหมด​ของเขา

สดุดี ๔๐:๑-๓
[๑] ถึง​หัวหน้า​นัก​ร้อง เพลง​ของ​ดาวิด ข้าพเจ้า​คอย​พระยาห์เวห์​อย่าง​อดทน พระองค์​หัน​มาหา​ข้าพเจ้า​และ​ฟัง​เสียง​ร้องขอ​ให้​ช่วย​ของ​ข้าพเจ้า[๒] พระองค์​ฉุด​ข้าพเจ้า​ขึ้น​จาก​หลุมศพ​ที่​เต็ม​ไปด้วย​โคลนตม แล้ว​วาง​เท้า​ข้าพเจ้า​ลง​บน​หิน​และ​ทำ​ให้​ข้าพเจ้า​ก้าวเท้า​อย่าง​มั่นคง[๓] พระองค์​ใส่​เพลงใหม่​เข้า​ใน​ปาก​ของ​ข้าพเจ้า เป็น​เพลง​สรรเสริญ​พระเจ้า​ของเรา หลายคน​จะ​ได้​เห็น​สิ่ง​ที่​พระเจ้าทำ พวกเขา​จะได้​ยำเกรง​และ​ไว้วางใจ​ใน​พระยาห์เวห์

สดุดี 3:3
แต่​พระยาห์เวห์​เจ้าข้า พระองค์​เป็น​โล่กำบัง​ของ​ข้าพเจ้า พระองค์​เป็น​ศักดิ์ศรี​ของ​ข้าพเจ้า พระองค์​เป็น​ผู้ที่​ยกหัว​ของ​ข้าพเจ้า​ขึ้น

สดุดี 32:10
พวกคนชั่ว​จะ​พบ​กับ​ความ​ทุกข์ยากมาก แต่​คน​ที่​ไว้วางใจ​ใน​พระยาห์เวห์ ความรัก​อัน​มั่นคง​ของ​พระองค์​จะ​ล้อมรอบ​เขาไว้

สดุดี 42:11
ข้าพเจ้า​ถาม​ตัวเอง​ว่า ทำไม​ข้าพเจ้า​ถึง​โศกเศร้านัก ทำไม​ข้าพเจ้า​ถึง​วุ่นวายใจ​อย่างนี้ ข้าพเจ้า​ควร​จะ​ฝาก​ความหวัง​ไว้​กับ​พระเจ้า ใช่แล้ว ข้าพเจ้า​จะ​มี​เหตุ​ที่​จะ​สรรเสริญ​พระองค์​อีกครั้ง พระองค์​เป็น​พระผู้ช่วยให้รอด​ของ​ข้าพเจ้า​และ​เป็น​พระเจ้า​ของ​ข้าพเจ้า

๑ เปโตร 5:6-7
[6] ถ้า​อย่างนั้น ให้​พวกคุณ​อ่อนน้อม​ถ่อมตัว​ลง​ใต้​อำนาจ​ที่​ยิ่งใหญ่​ของ​พระเจ้า เพื่อ​พระเจ้า​จะ​ได้​ยก​คุณ​ขึ้น​เมื่อ​ถึง​เวลาที่​เหมาะสม[7] ให้​เอา​ความ​กังวล​ทั้งหมด​ของ​คุณ​ฝากไว้​กับ​พระเจ้า เพราะ​พระองค์​ห่วงใย​คุณ

ยอห์น 16:33
เรา​พูด​เรื่อง​พวกนี้​เพื่อ​ว่า​คุณ​จะ​ได้​มี​สันติสุข​เพราะ​คุณ​มี​ส่วนร่วม​ใน​ตัวเรา ใน​โลกนี้​คุณ​จะ​มี​ปัญหา​เดือด​ร้อน​สารพัด แต่​ให้​เข้มแข็ง​ไว้ เพราะ​เรา​ชนะ​โลก​แล้ว”

โรม 8:38-39
[38] เพราะ​ผม​มั่นใจ​ว่า ไม่ว่า​จะ​เป็น​ความตาย​หรือ​ชีวิต ทูตสวรรค์​หรือ​เทพเจ้า สิ่ง​ที่​เป็น​อยู่​ใน​ปัจจุบัน​หรือ​สิ่ง​ที่​จะ​เกิด​ขึ้น​ใน​อนาคต พวก​วิญญาณ​ที่​มี​ฤทธิ์​อำนาจ[39] สิ่ง​ที่​อยู่​เหนือ​เรา หรือ​สิ่ง​ที่​อยู่​ต่ำ​กว่า​เรา หรือ​อะไรก็​ตาม​ที่​ถูก​สร้าง​ขึ้น​มา พวก​มัน​ก็​ไม่​มี​ทาง​แยก​เรา​ออก​จาก​ความรัก​ของ​พระเจ้า​ที่​เรา​เห็น​ใน​พระเยซู​คริสต์เจ้า​ของ​เรา

๑ เปโตร 4:12-13
[12] เพื่อนรัก อย่าเพิ่ง​แปลกใจ​กับ​ปัญหา​ที่​เกิดขึ้น​กับ​พวกคุณ มัน​ไม่ใช่​เรื่อง​แปลก​อะไรเลย แต่​ปัญหา​ก็​คือ​การ​ลองใจ​คุณ[13] ให้​ดีใจ​ที่​คุณ​ได้​ร่วมทุกข์​กับ​พระคริสต์ เพราะ​คุณ​จะ​ได้​ดีใจ​เป็น​ล้นพ้น​เมื่อ​พระคริสต์​กลับมา​อย่าง​มีเกียรติ

สดุดี ๓๗:๒๓-๒๔
[๒๓] พระยาห์เวห์​จะ​นำ​คน​ที่​พระองค์​พอใจ​ไป​ตามทาง​ที่​ดีที่สุด[๒๔] ถ้า​คนดี​สะดุด เขา​ก็​จะ​ไม่ล้มหรอก เพราะ​พระยาห์เวห์​จับมือ​ของเขาอยู่

อิสยาห์ ๔๑:๑๐
ไม่ต้องกลัว เพราะ​เรา​อยู่​กับเจ้า อย่ากลัวเลย เพราะ​เรา​เป็น​พระเจ้า​ของเจ้า เรา​จะ​ทำให้​เจ้า​มีกำลัง ใช่แล้ว เรา​จะ​ช่วยเจ้า เรา​จะ​พยุงเจ้า​ด้วย​มือขวา​แห่ง​ชัยชนะ​ของเรา

๒ โครินธ์ ๑:๓-๔
[๓] สรรเสริญ​พระเจ้า พระบิดา​ของ​พระเยซู​คริสต์เจ้า​ของเรา พระบิดา​ผู้​เต็ม​ไปด้วย​ความ​เมตตา​กรุณา พระเจ้า​ผู้​ที่​ปลอบโยน​เรา​ใน​ทุกเรื่อง[๔] เมื่อ​เรา​มี​ความทุกข์ พระองค์​ปลอบโยน​เรา เพื่อว่า​เมื่อ​คนอื่น​มี​ความทุกข์ เรา​จะ​ได้​ปลอบโยน​เขา​เหมือนกับ​ที่​พระเจ้า​ทำ​กับ​เรา

Thai Bible (ERV) 2001
Copyright © 2001 by Bible League International