English
A A A A A

ชีวิต: [ความตาย]

ยอห์น 3:16
เพราะ​ว่า​พระเจ้า​รัก​ผูกพัน​กับ​มนุษย์​ใน​โลกนี้​มาก จน​ถึง​ขนาด​ยอม​สละ​พระบุตร​เพียง​องค์​เดียว​ของ​พระองค์ เพื่อ​ว่า​ทุก​คน​ที่​ไว้วางใจ​ใน​พระบุตร​นั้น​จะ​ไม่​สูญ​สิ้น แต่​จะ​มี​ชีวิต​กับ​พระเจ้า​ตลอด​ไป

๑ เธสะโลนิกา ๔:๑๔
ถ้า​เรา​เชื่อ​ว่า​พระเยซู​ตาย​ไปแล้ว​และ​ได้​ฟื้น​ขึ้น​มาอีก เรา​ก็​ต้อง​เชื่อ​ว่า พระเจ้า​จะ​นำ​ผู้เชื่อ​เหล่านั้น​ที่​ได้​ตาย​ไปแล้ว​กลับ​มา​พร้อม​กับ​พระเยซู โดย​ทาง​พระเยซู

ยอห์น ๑๑:๒๖
และ​ทุก​คน​ที่​ยัง​มี​ชีวิต​อยู่​และ​ไว้วางใจ​ใน​เรา​ก็​จะ​ไม่​มี​วัน​ตาย มารธา​เชื่อ​อย่าง​นั้น​ไหม”

โรม ๖:๒๓
เพราะ​ค่าจ้าง​ที่​ความบาป​จ่าย​ให้​กับ​เรา​คือ​ความตาย แต่​ของขวัญ​ที่​พระเจ้า​ให้​กับ​เรา​นั้น​คือ​ชีวิต​ที่​อยู่​กับ​พระเจ้า​ตลอด​ไป ใน​พระเยซู​คริสต์เจ้า​ของ​เรา

สดุดี ๒๓:๔
แม้​ใน​ยาม​ที่​ข้าพเจ้า​เดิน​ไป​ตาม​หุบเขา​ที่​มืดมิด​อย่าง​ความตาย ข้าพเจ้า​ก็​ไม่​เกรง​กลัว​อันตราย​ใดๆ​ทั้งนั้น เพราะ​พระองค์​อยู่​กับ​ข้าพเจ้า ไม้กระบอง​และ​ไม้เท้า​เลี้ยงแกะ​ของ​พระองค์​ทำให้​ข้าพเจ้า​รู้สึก​ปลอดภัย

วิวรณ์ ๒๑:๔
พระเจ้า​จะ​เช็ด​น้ำตา​ทุกหยด​ของเขา แล้ว​จะ​ไม่มี​ความตาย ความ​เศร้าโศก การ​ร้องไห้​หรือ​ความ​เจ็บปวด​อีก​ต่อไป เพราะ​สิ่งเก่าๆ​ที่​เคย​เป็น​มา​ได้​ผ่านพ้น​ไปแล้ว”

โรม ๑๔:๘
เพราะ​ถ้า​เรา​มี​ชีวิต​อยู่ เรา​ก็​อยู่​เพื่อ​องค์​เจ้า​ชีวิต และ​ถ้า​เรา​ตาย เรา​ก็​ตาย​เพื่อ​องค์​เจ้า​ชีวิต ดัง​นั้น​ไม่ว่า​เรา​จะ​อยู่​หรือ​ตาย เรา​ก็​เป็น​ของ​องค์​เจ้า​ชีวิต

ปัญญาจารย์ ๑๒:๗
เมื่อ​ผงคลี​กลับ​ไป​เป็น​ดิน​เหมือน​ที่​มัน​เคยเป็น และ​เมื่อ​วิญญาณ​กลับ​ไปหา​พระเจ้า​ผู้ซึ่ง​ให้​มันมา

ลูกา ๒๓:๔๓
พระองค์​จึง​ตอบ​ว่า “เรา​จะ​บอก​ให้​รู้​ว่า วันนี้​คุณ​จะ​ได้​อยู่​กับ​เรา​ใน​สวน​สวรรค์​อย่าง​แน่​นอน”

Thai Bible (ERV) 2001
Copyright © 2001 by Bible League International