A A A A A

ชีวิต: [การทดลอง]

ยากอบ 1:2-4
[2] พี่น้อง​ครับ เมื่อ​คุณ​ถูก​ลองใจ​ใน​เรื่อง​ต่างๆ ก็​ให้​ถือ​ว่า​เป็น​เรื่อง​ที่​น่ายินดี[3] เพราะ​คุณ​ก็​รู้​อยู่​แล้ว​ว่า การ​ถูก​ลองใจ​นั้น​จะ​ทดสอบ​ความเชื่อ​ของ​คุณ ซึ่ง​จะ​ช่วย​ให้​คุณ​เกิด​ความ​อดทน​อดกลั้น[4] คุณ​ต้อง​เรียนรู้​ที่​จะ​อดทน​อดกลั้น​กับ​ทุก​อย่าง เพื่อ​จะ​ได้​เติบโต​เป็น​ผู้ใหญ่​เต็มที่ จะ​ได้​ไม่​ขาด​ตกบกพร่อง​อะไร​เลย

๑ เปโตร ๑:๖
เรื่องนี้​ทำให้​พวกคุณ​มี​ความ​ชื่นชม​ยินดี​มาก ถึง​แม้​จะ​ต้อง​ทนทุกข์​ด้วย​ปัญหา​สารพัด​ชั่ว​ประเดี๋ยวหนึ่ง

ยอห์น ๑๖:๓๓
เรา​พูด​เรื่อง​พวกนี้​เพื่อ​ว่า​คุณ​จะ​ได้​มี​สันติสุข​เพราะ​คุณ​มี​ส่วนร่วม​ใน​ตัวเรา ใน​โลกนี้​คุณ​จะ​มี​ปัญหา​เดือด​ร้อน​สารพัด แต่​ให้​เข้มแข็ง​ไว้ เพราะ​เรา​ชนะ​โลก​แล้ว”

โรม ๘:๒๘
เรา​รู้​ว่า​พระเจ้า​ทำ​ให้​ทุก​อย่าง​เกิด​ผลดี​สำหรับ​คน​ที่รัก​พระองค์ พวก​เขา​เป็น​คน​ที่​พระเจ้า​เรียก​ตาม​แผนงาน​ของ​พระองค์

โรม ๑๒:๑๒
ให้​ชื่นชม​ยินดี​ใน​ความหวัง​ที่​คุณ​มี ให้​อดทน​ต่อ​ความ​ยาก​ลำบาก ให้​ขะมักเขม้น​ใน​การ​อธิษฐาน​อยู่​เสมอ

ยากอบ ๑:๑๒
สำหรับ​คน​ที่​ทน​ต่อ​การ​ทดลอง​และ​การ​ล่อลวง​ต่างๆ​ได้ ก็​ถือ​ว่า​มี​เกียรติ​จริงๆ​เพราะ​เมื่อ​เขา​ผ่าน​การ​ทดลอง​นี้​ไป​ได้ เขา​จะ​ได้รับ​รางวัล ​แห่ง​ชีวิต​แท้ เป็น​รางวัล​ที่​พระเจ้า​ได้​สัญญา​ว่า​จะ​ให้​กับ​คน​ที่​รัก​พระองค์

สุภาษิต ๓:๕-๖
[๕] ให้​ไว้วางใจ​ใน​พระยาห์เวห์​ด้วย​สุดใจ​ของ​เจ้า และ​อย่า​ได้​พึ่ง​ความ​เข้าใจ​ของ​ตัว​เจ้า​เอง[๖] ให้​เชื่อฟัง​พระองค์​ใน​ทุกหน​ทาง​ของ​เจ้า แล้ว​พระองค์​จะ​ทำ​ให้​เส้นทาง​ของ​เจ้า​ราบ​รื่น

๑ เปโตร 5:10
พระเจ้า​ผู้​เป็น​แหล่ง​ของ​ความ​เมตตา​ทุกอย่าง​ได้​เรียก​คุณ​ผ่านทาง​พระเยซู​คริสต์ ให้​คุณ​เข้ามา​มี​ส่วนร่วม​ใน​เกียรติ​ของ​พระองค์​ที่​ไม่มี​วัน​หมด คุณ​จะ​ต้อง​ทนทุกข์​อยู่​ประเดี๋ยวหนึ่ง แล้ว​หลังจากนั้น​พระเจ้า​ก็​จะ​ช่วยให้​คุณ​กลับคืน​สู่​สภาพ​สมบูรณ์แบบ จะ​ให้​คุณ​เข้มแข็ง มี​กำลัง​มากขึ้น​และ​มั่นคง

โรม ๘:๑๘
ผม​ถือ​ว่า​ความ​ทุกข์​ยาก​ใน​ชีวิตนี้ ไม่​หนักหนา​อะไร​เลย เมื่อ​เปรียบเทียบ​กับ​ศักดิ์ศรี​ที่​พระองค์​จะ​เปิดเผย​ให้​กับ​เรา​ใน​อนาคต

๑ เปโตร 4:12
เพื่อนรัก อย่าเพิ่ง​แปลกใจ​กับ​ปัญหา​ที่​เกิดขึ้น​กับ​พวกคุณ มัน​ไม่ใช่​เรื่อง​แปลก​อะไรเลย แต่​ปัญหา​ก็​คือ​การ​ลองใจ​คุณ

๑ เธสะโลนิกา ๕:๑๖-๑๘
[๑๖] ขอให้​เบิกบาน​แจ่มใส​อยู่​ตลอด[๑๗] ให้​อธิษฐาน​ตลอดเวลา[๑๘] และ​ให้​ขอบคุณ​พระเจ้า​ใน​ทุก​สถานการณ์ นี่แหละ​เป็น​สิ่ง​ที่​พระเจ้า​อยาก​ให้​คุณ​ทำ​ใน​พระเยซู​คริสต์

๑ โครินธ์ ๑๐:๑๓
การ​ทดลอง​ที่​พวกคุณ​มี​นั้น​ก็​ไม่ได้​แตกต่าง​ไป​จาก​ที่​คนอื่น​มี​หรอกครับ แต่​พระเจ้า​นั้น​ซื่อสัตย์ พระองค์​จะ​ไม่​ปล่อย​ให้​คุณ​ถูก​ทดลอง​จน​ทน​ไม่ไหว แต่​พระองค์​จะ​มี​ทาง​ออก​ให้ เพื่อ​คุณ​จะ​ทนได้

ปฐมกาล ๕๐:๒๐
พวกพี่​ตั้งใจ​จะ​ทำร้าย​ผม​ก็จริง แต่​พระเจ้า​ตั้งใจ​ให้​มัน​ออกมา​ดี เพื่อ​จะได้​มี​วันนี้​เกิดขึ้น เพื่อ​ที่​จะ​รักษา​ชีวิต​ของ​คน​มากมาย

ฟีลิปปี ๔:๖-๗
[๖] เลิก​กังวล​ได้​แล้ว แต่​ให้​อธิษฐาน​ใน​ทุกๆ​สถานการณ์ และ​ขอ​ใน​สิ่ง​ที่​คุณ​ต้องการ​จาก​พระเจ้า และ​เมื่อ​อธิษฐาน​ก็​ให้​ขอบคุณ​พระเจ้า​ด้วย[๗] แล้ว​สันติสุข​ที่​มา​จาก​พระเจ้า ซึ่ง​ดี​กว่า​สันติสุข​ที่​มา​จาก​แผน​งาน​ต่างๆ​ของ​มนุษย์ จะ​ปกป้อง​รักษา​จิตใจ และ​ความคิด​ของ​คุณ​ไว้​ใน​พระเยซู​คริสต์

สดุดี ๕๕:๒๒
มอบ​ภาระ​ของเจ้า​ไว้​กับ​พระยาห์เวห์​สิ แล้ว​พระองค์​จะ​ดูแลเจ้า พระองค์​ไม่เคย​ปล่อย​ให้​คนดี​ลื่นล้ม

โรม ๕:๓-๕
[๓] นอกจาก​นั้น เรา​ยัง​ชื่นชม​ยินดี​กับ​ความ​ทุกข์ยาก​ต่างๆ​ที่​เรา​ได้รับ​ด้วย เพราะ​เรา​รู้​ว่า​ความ​ทุกข์ยาก​ต่างๆ​จะ​ทำ​ให้​เรา​เรียนรู้​ที่​จะ​อดทน[๔] ความ​อดทนนี้​จะ​ทำ​ให้​เรา​เกิด​ความ​ไว้วางใจ ที่​ได้รับ​การ​พิสูจน์​มา​แล้ว​ว่า​เป็น​ของ​แท้ ซึ่ง​จะ​ทำ​ให้​เรา​เกิด​ความหวัง[๕] ความหวัง​นั้น​ไม่​เคย​ทำ​ให้​เรา​ผิดหวัง​เลย เพราะ​พระเจ้า​ได้​เท​ความรัก​ของ​พระองค์​เข้า​มา​ใน​จิตใจ​ของ​เรา ผ่าน​ทาง​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​ที่​พระองค์​ได้​ให้​กับ​เรา​ไว้

อิสยาห์ ๕๕:๘-๙
[๘] พระยาห์เวห์​พูดว่า “ความคิดต่างๆ​ของเรา​ไม่เหมือนกับ​ความคิดต่างๆ​ของเจ้า และ​ทาง​ทั้งหลาย​ของเจ้า​ก็​ไม่เหมือน​กับ​ทางทั้งหลาย​ของเรา[๙] ท้องฟ้า​อยู่​สูงกว่า​พื้นดิน​ขนาดไหน ทางทั้งหลาย​ของเรา​ก็​อยู่สูงกว่า​ทางทั้งหลาย​ของเจ้า​ขนาดนั้น และ​ความคิดต่างๆ​ของเรา​ก็​อยู่สูงกว่า​ความคิดต่างๆ​ของเจ้า​ขนาดนั้นด้วย

มาระโก ๔:๑๗
แต่​ราก​ไม่​ลึก​จึง​ไม่​ทนทาน เมื่อ​เจอ​กับ​ความทุกข์​เดือด​ร้อน​หรือ​ถูก​ข่มเหง​เพราะ​เชื่อ​ใน​ถ้อยคำ​นั้น เขา​ก็​เลิก​เชื่อ​ทันที

โรม ๘:๓๕
ใคร​จะ​แยก​เรา​ออก​จาก​ความรัก​ที่​พระคริสต์​มี​ต่อ​เรา​ได้ ไม่​มี​เลย แม้แต่​ความ​ทุกข์ยาก​หรือ​ความ​ลำบาก หรือ​การ​ถูก​กดขี่​ข่มเหง หรือ​ความ​อดอยาก​หิวโหย หรือ​การ​เปลือยกาย หรือ​อันตราย​ต่างๆ หรือ​แม้แต่​การ​ถูก​ฆ่า​ฟัน ก็​ไม่​มี​ทาง​แยก​เรา​ออก​จาก​ความรัก​ที่​พระคริสต์​มี​ต่อ​เรา​ได้

๑ เปโตร ๔:๑๒-๑๓
[๑๒] เพื่อนรัก อย่าเพิ่ง​แปลกใจ​กับ​ปัญหา​ที่​เกิดขึ้น​กับ​พวกคุณ มัน​ไม่ใช่​เรื่อง​แปลก​อะไรเลย แต่​ปัญหา​ก็​คือ​การ​ลองใจ​คุณ[๑๓] ให้​ดีใจ​ที่​คุณ​ได้​ร่วมทุกข์​กับ​พระคริสต์ เพราะ​คุณ​จะ​ได้​ดีใจ​เป็น​ล้นพ้น​เมื่อ​พระคริสต์​กลับมา​อย่าง​มีเกียรติ

ยากอบ ๔:๗
ดังนั้น ให้​อุทิศ​ตัว​ต่อ​พระเจ้า​และ​ต่อสู้​กับ​มาร แล้ว​มัน​จะ​หนี​ไป​จาก​คุณ

๒ โครินธ์ ๑:๓-๔
[๓] สรรเสริญ​พระเจ้า พระบิดา​ของ​พระเยซู​คริสต์เจ้า​ของเรา พระบิดา​ผู้​เต็ม​ไปด้วย​ความ​เมตตา​กรุณา พระเจ้า​ผู้​ที่​ปลอบโยน​เรา​ใน​ทุกเรื่อง[๔] เมื่อ​เรา​มี​ความทุกข์ พระองค์​ปลอบโยน​เรา เพื่อว่า​เมื่อ​คนอื่น​มี​ความทุกข์ เรา​จะ​ได้​ปลอบโยน​เขา​เหมือนกับ​ที่​พระเจ้า​ทำ​กับ​เรา

ฟีลิปปี ๔:๑๓
พระคริสต์​ให้​ผม​มี​กำลัง​ที่​จะ​ทน​ได้​กับ​ทุก​สิ่ง

อิสยาห์ ๔๑:๑๐
ไม่ต้องกลัว เพราะ​เรา​อยู่​กับเจ้า อย่ากลัวเลย เพราะ​เรา​เป็น​พระเจ้า​ของเจ้า เรา​จะ​ทำให้​เจ้า​มีกำลัง ใช่แล้ว เรา​จะ​ช่วยเจ้า เรา​จะ​พยุงเจ้า​ด้วย​มือขวา​แห่ง​ชัยชนะ​ของเรา

ฟีลิปปี ๔:๑๙
พระเจ้า​ของ​ผม​จะ​ให้​ทุก​สิ่ง​ที่​จำเป็น​สำหรับ​คุณ จาก​ความ​มั่งคั่ง​อัน​มหาศาล​ของ​พระองค์​ที่​อยู่​ใน​พระเยซู​คริสต์

โรม ๕:๓-๔
[๓] นอกจาก​นั้น เรา​ยัง​ชื่นชม​ยินดี​กับ​ความ​ทุกข์ยาก​ต่างๆ​ที่​เรา​ได้รับ​ด้วย เพราะ​เรา​รู้​ว่า​ความ​ทุกข์ยาก​ต่างๆ​จะ​ทำ​ให้​เรา​เรียนรู้​ที่​จะ​อดทน[๔] ความ​อดทนนี้​จะ​ทำ​ให้​เรา​เกิด​ความ​ไว้วางใจ ที่​ได้รับ​การ​พิสูจน์​มา​แล้ว​ว่า​เป็น​ของ​แท้ ซึ่ง​จะ​ทำ​ให้​เรา​เกิด​ความหวัง

Thai Bible (ERV) 2001
Copyright © 2001 by Bible League International