A A A A A

ชีวิต: [วันเกิด]

เอเฟซัส 2:10
เพราะ​เรา​เป็น​ผลงาน​ของ​พระเจ้า​ที่​พระองค์​สร้าง​ผ่าน​มา​ทาง​พระเยซู​คริสต์ เพื่อ​ให้​เรา​ทำ​สิ่ง​ดีๆ​ที่​พระเจ้า​ได้​เตรียม​ไว้​ล่วงหน้า​แล้ว​ให้​เราทำ

เยเรมีย์ ๒๙:๑๑
พระยาห์เวห์​พูด​ว่า “เพราะ​เรา​รู้​แผนงาน​ต่างๆ​ที่​เรา​วางไว้​ให้​กับเจ้า เป็น​แผนงาน​สำหรับ​ความ​เจริญ​รุ่งเรือง ไม่ใช่​สำหรับ​ความ​หายนะ เพื่อ​จะ​ให้​อนาคต​และ​ความหวัง​กับเจ้า

ยอห์น ๑๖:๒๑
เหมือน​กับ​ผู้หญิง​ที่​ถึง​กำหนด​คลอด​ก็​เป็น​ทุกข์​เพราะ​ความเจ็บปวด​ทรมาน แต่​เมื่อ​เธอ​คลอด​ลูก​แล้ว​ก็​ลืม​ความเจ็บปวด​ไป​หมด เพราะ​ดีใจ​ที่​ได้​เห็น​ลูก​เกิด​มา​ใน​โลกนี้

สุภาษิต ๙:๑๑
สติปัญญา​บอก​ว่า “ฉัน​จะ​ทำ​ให้​วัน​คืน​ของ​เจ้า​เพิ่ม​มากขึ้น และ​จะ​เพิ่ม​จำนวน​ปี​เข้า​ไป​ใน​ชีวิต​ของ​เจ้า

สดุดี ๑๖:๑๑
ข้าแต่​พระยาห์เวห์ พระองค์​สอน​ให้​ข้าพเจ้า​รู้จัก​ทาง​ที่​นำไปสู่​ชีวิต เมื่อ​ข้าพเจ้า​อยู่​ต่อหน้า​พระองค์ ข้าพเจ้า​มีความสุข​อย่างเต็มที่ เมื่อ​ข้าพเจ้า​อยู่​เคียง​ข้าง​พระองค์ ข้าพเจ้า​รู้สึก​ยินดีเสมอ

สดุดี ๒๐:๔
ขอให้​พระองค์​ให้​ทุกสิ่ง​ทุกอย่าง​ที่​ใจ​ท่าน​อยากได้ ขอให้​พระองค์​ทำให้​แผนการ​ของท่าน​ประสบ​ผลสำเร็จ

สดุดี ๒๗:๔-๗
[๔] ข้าพเจ้า​ขอเพียง​สิ่งหนึ่ง​จาก​พระยาห์เวห์ เป็น​สิ่ง​ที่​ข้าพเจ้า​อยากได้​มากที่สุด คือ ขอ​ให้ได้​อาศัย​อยู่​ใน​วิหาร​ของ​พระองค์​ทุกวัน​ตลอดชีวิต เพื่อ​ข้าพเจ้า​จะได้​สัมผัส​ถึง​ความปรานี​ของ​พระยาห์เวห์ และ​แสวงหา​การทรงนำ​ของ​พระองค์​ใน​วิหาร​ของ​พระองค์[๕] เพราะ​พระองค์​จะได้​ปกป้อง​ข้าพเจ้า​ไว้​ใน​ที่กำบัง​ของ​พระองค์​ใน​วัน​ที่มี​ภัยอันตราย พระองค์​จะ​ซ่อน​ข้าพเจ้า​ไว้​ใน​เต็นท์​ของพระองค์ พระองค์​จะ​ยก​ข้าพเจ้า​ไว้​ใน​ที่ปลอดภัย​บนผาสูง[๖] และ​ตอนนี้ พระยาห์เวห์​จะ​ยกหัว​ของ​ข้าพเจ้า​ขึ้น​เหนือ​พวกศัตรู​ที่​ล้อมรอบ​ข้าพเจ้าอยู่ ข้าพเจ้า​จะ​ถวาย​เครื่อง​บูชา​พร้อม​เสียง​โห่ร้อง​ยินดี​ใน​วิหาร​ของ​พระองค์ และ​ข้าพเจ้า​จะ​ร้องเพลง​และ​เล่นดนตรี​เพื่อ​ถวายเกียรติ​ให้กับ​พระยาห์เวห์[๗] ข้าแต่​พระยาห์เวห์ โปรด​ฟังเสียง​ของ​ข้าพเจ้า​เมื่อ​ข้าพเจ้า​ร้องเรียก​พระองค์ โปรด​เมตตา และ​ตอบ​ข้าพเจ้า​ด้วยเถิด

สดุดี ๙๐:๑๒
โปรด​ช่วย​เรา​ให้รู้จัก​นับวันเวลา​อันแสนสั้น​ของ​พวกเรา เพื่อ​เรา​จะได้​ใช้ชีวิต​อย่าง​ชาญฉลาด

สดุดี ๙๑:๑๑
เพราะ​ไม่ว่า​ท่าน​จะ​ไป​ที่ไหน​ก็ตาม พระเจ้า​จะ​มอบหมาย​ให้​พวกทูตสวรรค์​คอย​คุ้มครอง​ท่าน

สดุดี ๙๑:๑๖
เรา​จะ​ทำให้​เขา​เต็มอิ่ม​ด้วย​ชีวิต​ที่ยืนยาว แล้ว​ให้​เขา​เห็นว่า​เรา​สามารถ​ช่วย​ให้​เขารอดได้”

สดุดี ๑๑๘:๒๔
พระยาห์เวห์​ได้​ทำให้​วันนี้​เกิดขึ้น ให้​พวกเรา​ชื่นชม​ยินดี​และ​มีความสุข​ในวันนี้เถิด

เศฟันยาห์ ๓:๑๗
พระยาห์เวห์​พระเจ้า​ของเจ้า​อยู่​ท่ามกลาง​เจ้า พระองค์​เป็น​นักรบ​ผู้ช่วย​กู้​ชีวิต​เจ้า พระองค์​จะ​ร้องเพลง​และ​เฉลิม​ฉลอง​เพราะ​ตัวเจ้า พระองค์​จะ​รื้อฟื้น​ความรัก​ที่​มีต่อ​เจ้า​ขึ้นใหม่ พระองค์​จะ​ชื่นชม​ยินดี​ใน​ตัวเจ้า​ด้วย​เสียงเพลง​แห่งความสุข

สดุดี ๓๗:๔-๕
[๔] ให้​มี​ความสุข​กับ​การรับใช้​พระยาห์เวห์ แล้ว​พระองค์​จะให้​สิ่งที่​ใจ​เจ้า​ต้องการ[๕] ให้​มอบ​ทั้งชีวิต​ของเจ้า​กับ​พระยาห์เวห์ ไว้วางใจ​ใน​พระองค์ แล้ว​พระองค์​จะ​จัดการ​เรื่อง​ของเจ้าให้

เพลงคร่ำครวญ ๓:๒๒-๒๓
[๒๒] แน่นอน ความรัก​ของ​พระยาห์เวห์​ไม่มี​วัน​สิ้นสุด แน่นอน ความเมตตา​ของ​พระองค์​ไม่มี​วัน​หมดสิ้น[๒๓] ความรัก​และ​ความเมตตา​ของ​พระองค์​เริ่มต้นใหม่​ใน​ทุกๆเช้า ความซื่อสัตย์​ของ​พระองค์​นั้น​ยิ่งใหญ่

กันดารวิถี ๖:๒๔-๒๖
[๒๔] ‘ขอ​ให้​พระยาห์เวห์​อวยพร​เจ้า และ​ปกป้อง​ดูแล​เจ้า[๒๕] ขอ​ให้​ใบ​หน้า​ของ​พระยาห์เวห์​ส่อง​ลง​บน​เจ้า และ​เอ็นดู​เจ้า[๒๖] ขอ​ให้​พระยาห์เวห์​มอง​เจ้า​ด้วย​ความ​เมตตา​ปรานี และ​ให้​ความ​สงบสุข​กับ​เจ้า’

สดุดี ๑๓๙:๑-๒๔
[๑] ถึง​หัวหน้า​นักร้อง เพลง​สดุดี​ของ​ดาวิด ข้าแต่​พระยาห์เวห์ พระองค์​ได้​สำรวจ​ข้าพเจ้า และ​รู้​ทุกอย่าง​เกี่ยวกับ​ข้าพเจ้า[๒] ข้าพเจ้า​จะ​นั่งลง​หรือ​ลุกขึ้น พระองค์ก็รู้ ข้าพเจ้า​คิดอะไรอยู่ พระองค์​ก็​เข้าใจ​แม้​พระองค์​จะอยู่ห่างไกล[๓] ไม่ว่า​ข้าพเจ้า​จะไป​ที่ไหน​หรือ​นอน​ที่ไหน พระองค์​ก็เฝ้ามองอยู่ ข้าพเจ้า​ทำอะไร พระองค์​ก็รับรู้หมด[๔] ข้าแต่​พระยาห์เวห์ พระองค์​รู้ว่า​ข้าพเจ้า​จะพูดอะไร​ก่อนที่​ลิ้น​ของข้าพเจ้า​จะพูด​เสียอีก[๕] พระองค์​อยู่รอบตัว​ข้าพเจ้า​ทั้งหน้าหลัง พระองค์​วางมือ​อยู่​บน​ข้าพเจ้า[๖] ความรู้​ของพระองค์​น่าทึ่ง​เหลือเกิน​สำหรับข้าพเจ้า สูงส่ง​เกินกว่า​ที่​ข้าพเจ้า​จะเข้าใจได้[๗] ข้าพเจ้า​จะ​หนี​พระวิญญาณ​ของ​พระองค์​ไปไหนพ้น ข้าพเจ้า​หนีหน้า​พระองค์​ไปไหนได้[๘] ถ้า​ข้าพเจ้า​จะ​ขึ้นไป​บนสวรรค์​พระองค์​ก็อยู่ที่นั่น ถ้า​ข้าพเจ้า​นอนลง​ที่​แดน​คนตาย​พระองค์​ก็อยู่ที่นั่น[๙] ถ้า​ข้าพเจ้า​จะ​ขึ้นมา​พร้อมกับ​ดวง​อาทิตย์​ทางตะวันออก และ​ข้าม​ขอบฟ้า​ไปตก​อีกฝากหนึ่ง​ของทะเล[๑๐] แม้แต่​ที่นั่น มือ​ของพระองค์​ก็​ยัง​นำ​ข้าพเจ้า และ​มือขวา​ของพระองค์​พยุง​ข้าพเจ้าไว้[๑๑] ถ้า​ข้าพเจ้า​ขอให้​ความมืด​ซ่อนตัว​ข้าพเจ้าไว้ และ​ขอให้​กลางวัน​กลายเป็น​กลางคืน​รอบตัว​ข้าพเจ้า[๑๒] มัน​ก็ยัง​ไม่มืด​เกินไป​สำหรับ​พระองค์ สำหรับ​พระองค์แล้ว​กลางคืน​ก็สว่าง​เหมือน​กลางวัน สำหรับ​พระองค์แล้ว​กลางคืน​และ​กลางวัน​ไม่แตกต่างกันเลย[๑๓] พระองค์​สร้าง​ทั้งจิต​และใจ​ของข้าพเจ้า พระองค์​ทอ​ข้าพเจ้า​เข้าด้วยกัน​ใน​ท้องแม่[๑๔] ข้าพเจ้า​จึง​ขอบคุณ​พระองค์​เพราะ​งาน​ของพระองค์นั้น​ช่างน่าเกรง​ขาม​และน่าทึ่ง พระองค์​รู้จัก​ข้าพเจ้า​อย่าง​ทะลุปรุโปร่ง[๑๕] ตอนที่​ข้าพเจ้า​ถูกก่อ​ขึ้นมา​ใน​ที่ลึกลับ​ในท้องแม่ ตอนนั้น​ที่​ข้าพเจ้า​ประกอบ​เข้าด้วยกัน​ใน​สถานที่​ที่มองไม่เห็น ไม่มี​กระดูก​สักชิ้นหนึ่ง​ของข้าพเจ้า​ที่รอดพ้น​สายตา​ของพระองค์​ไปได้[๑๖] ดวงตา​ของพระองค์​มองดู​ข้าพเจ้า​ก่อนที่​ข้าพเจ้า​จะ​เป็นรูปเป็นร่าง ทุกวันคืน​ที่​พระองค์​ให้​ข้าพเจ้า​มีชีวิตอยู่ พระองค์​ได้​จดบันทึก​ไว้แล้ว​ในสมุด​ของพระองค์​ก่อนที่​มันจะเกิดขึ้น​เสียอีก[๑๗] ข้าแต่​พระเจ้า ความคิดทั้งหลาย​ของพระองค์นั้น​ยาก​เกินกว่า​ที่​ข้าพเจ้า​จะเข้าใจได้ รวมเข้า​ด้วยกันแล้ว​มัน​มากมาย​จนนับไม่ถ้วน[๑๘] ถ้า​ข้าพเจ้า​นับ​ความคิด​เหล่านั้นได้​ก็คง​มี​มากกว่า​เม็ดทราย ถ้า​จะให้​ข้าพเจ้า​นับหมด ข้าพเจ้า​คงจะต้อง​มีชีวิต​ยืนยาว​เท่ากับ​พระองค์[๑๙] ข้าแต่​พระเจ้า ข้าพเจ้า​หวัง​จะเห็น​พระองค์​ฆ่าคนชั่ว​เหลือเกิน ไอ้พวกฆาตกร​ไปให้พ้น​จากข้า[๒๐] คนพวกนั้น​พูด​สิ่งไม่ดี​เกี่ยวกับ​พระองค์ พวกศัตรู​ของพระองค์​อ้างชื่อ​ของพระองค์​ใน​คำ​สาบาน​ที่หลอกลวง[๒๑] ข้าแต่​พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้า​เกลียดชัง​คนเหล่านั้น​ที่เกลียดชัง​พระองค์ ข้าพเจ้า​รังเกียจ​คนเหล่านั้น​ที่กบฏ​ต่อพระองค์[๒๒] ข้าพเจ้า​เกลียด​คนเหล่านั้น​เข้ากระดูกดำ ศัตรู​ของพระองค์​คือ​ศัตรู​ของข้าพเจ้าด้วย[๒๓] ข้าแต่​พระเจ้า โปรด​สำรวจ​ข้าพเจ้า​โปรดรู้​ถึง​จิตใจ​ของข้าพเจ้า โปรด​ทดสอบ โปรดรู้​ถึง​สิ่งต่างๆ​ที่ข้าพเจ้า​เป็นห่วง[๒๔] ดูสิว่า ข้าพเจ้า​เดิน​ผิดทาง​หรือเปล่า โปรดนำ​ข้าพเจ้า​ไป​บนหนทาง​อันเก่าแก่นั้น​ที่ถูกต้อง​มาตลอด

Thai Bible (ERV) 2001
Copyright © 2001 by Bible League International