A A A A A

ชีวิต: [เพลง]

สดุดี ๙๕:๑
มาเถิด ให้​พวกเรา​มา​ร้องเพลง​ด้วยความชื่นบาน​ให้กับ​พระยาห์เวห์​กันเถิด ให้โห่ร้อง​สรรเสริญ​หินกำบัง​ผู้ช่วยให้รอด​ของเราเถิด

เอเฟซัส ๕:๑๙
คือ​ร้องเพลง​สดุดี เพลง​สรรเสริญ และ​เพลง​จาก​พระวิญญาณ​ให้กัน​และ​กัน และ​ให้​ร้องเพลง​สรรเสริญ​องค์​เจ้า​ชีวิต​จากใจ

ฮีบรู ๒:๑๒
พระองค์​พูดว่า “เรา​จะ​ประกาศ​ชื่อ​ของ​พระองค์​ให้​กับ​พี่น้อง​ของ​เรา เรา​จะ​ร้องเพลง​สรรเสริญ​พระองค์​ต่อหน้า​หมู่ประชุม”

สดุดี ๗๑:๒๓
ริมฝีปาก​ของ​ข้าพเจ้า​จะ​ชื่นชม​ยินดี​และ​ร้องเพลง​สรรเสริญ​พระองค์ เพราะ​พระองค์​ได้​ช่วยกู้​ข้าพเจ้า

อพยพ ๑๕:๑
แล้ว​โมเสส​และ​ประชาชน​ชาว​อิสราเอล ต่าง​ก็​ร้องเพลง​นี้​ให้กับ​พระยาห์เวห์​ว่า “ข้าพเจ้า​จะ​ร้องเพลง​ให้กับ​พระยาห์เวห์ เพราะ​พระองค์​เป็น​ผู้ที่​ได้รับ​การยกย่อง​สูงส่ง พระองค์​เหวี่ยงม้า​และ​ทหารม้า​ลงสู่​ทะเล

สดุดี ๑๐๕:๒
ร้องเพลง​ให้กับ​พระองค์ ร้องเพลง​สรรเสริญ​ให้กับ​พระองค์เถิด ใคร่ครวญ​ถึง​สิ่งน่าทึ่ง​ทั้งหมด​ที่​พระองค์​ได้ทำ

สดุดี ๔๙:๔
ข้าพเจ้า​จะ​หันไป​ให้​ความสนใจ​กับ​ปัญหา​เรื่องหนึ่ง และ​อธิบาย​ปริศนา​เรื่องนั้น​ใน​ขณะที่​ข้าพเจ้า​เล่นพิณ

สดุดี ๑๐๑:๑
บทเพลง​สดุดี​ของ​ดาวิด ข้าแต่​พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้า​ร้องเพลง​สรรเสริญนี้​ให้กับ​พระองค์ และ​สรรเสริญ​พระองค์​สำหรับ​ความรักมั่นคง และ​ความยุติธรรม​ของพระองค์

สดุดี ๑๕๐:๑-๕
[๑] สรรเสริญ​พระยาห์เวห์ สรรเสริญ​พระเจ้า​ในวิหาร​ของพระองค์ สรรเสริญ​พระองค์​ใน​ฟ้าสวรรค์​อัน​เป็นป้อมปราการ​ของพระองค์[๒] สรรเสริญ​พระองค์​สำหรับ​การกระทำ​อันทรงฤทธิ์​ทั้งหลาย​ของพระองค์ สรรเสริญ​พระองค์​ให้สม​กับ​ความยิ่งใหญ่​ของพระองค์[๓] สรรเสริญ​พระองค์​ด้วยเสียงแตร สรรเสริญ​พระองค์​ด้วยการเล่นพิณใหญ่​และพิณเล็ก[๔] สรรเสริญ​พระองค์​ด้วยการตีกลองรำมะนา​และการเต้นรำ สรรเสริญ​พระองค์​ด้วยเครื่องสาย​และขลุ่ย[๕] สรรเสริญ​พระองค์​ด้วยเสียงฉาบ​อันดัง สรรเสริญ​พระองค์​ด้วยเสียงฉาบ​อันกึกก้องเถิด

โคโลสี ๓:๑๖
ขอให้​ถ้อยคำ​ของ​พระคริสต์​ตั้ง​รกราก​อยู่​ใน​กลุ่ม​พวก​คุณ​อย่าง​เหลือล้น คือ​ให้​สั่งสอน​เตือนสติ​ซึ่ง​กัน​และ​กัน​ด้วย​สติปัญญา​ทั้งสิ้น และ​ร้องเพลง​สดุดี เพลง​สรรเสริญ และ​เพลง​จาก​พระวิญญาณ ให้​ร้องเพลง​เหล่า​นี้​สุด​หัวใจ​ถวาย​ให้​กับ​พระเจ้า​ด้วย​ใจ​กตัญญู

สดุดี ๙๘:๑-๗
[๑] บทเพลง​สดุดี ร้องเพลง​บทใหม่​ให้กับ​พระยาห์เวห์​เพราะ​พระองค์​ทำ​สิ่งที่​น่าทึ่งทั้งหลาย มือขวา​อัน​ทรงฤทธิ์​และ​แขน​อันศักดิ์สิทธิ์​ของพระองค์​ได้นำ​ชัยชนะ​มาสู่​พระองค์[๒] พระยาห์เวห์​แสดง​อำนาจ​ใน​การช่วยกู้​ของพระองค์ พระองค์​ได้​แสดง​ความยุติธรรม​ของพระองค์​ให้​ชนชาติต่างๆ​เห็น[๓] พระองค์​ระลึกถึง​ความรักมั่นคง​และ​ความซื่อสัตย์​ที่​พระองค์​มี​ต่ออิสราเอล ผู้คน​จาก​ทั่ว​ทุกมุมโลก​ต่าง​ก็เห็น​อำนาจ​ใน​การช่วยกู้​ของ​พระเจ้า​ของเรา[๔] ชาวโลกทั้งหลาย​ให้​ตะโกน​เรียก​พระยาห์เวห์ ให้​เปล่งเสียง​ออกมา​เป็น​เพลง​แห่งความสุข​และ​เล่นดนตรี​กันเถิด[๕] ให้​เล่นดนตรี​เพื่อ​เป็นเกียรติ​แด่​พระยาห์เวห์ โดย​ใช้​พิณ​และ​เครื่อง​ดนตรีอื่นๆ[๖] ให้​เป่าปี่​และ​แตรเขาสัตว์ ต่อหน้า​พระยาห์เวห์​ผู้เป็นกษัตริย์[๗] ให้​ท้องทะเล​และ​ทุกชีวิต​ใน​ทะเลนั้น​ร้องคำราม ให้​แผ่นดินโลก​และ​ทุกชีวิต​บนโลกนั้น​โห่ร้อง

วิวรณ์ ๑๔:๓-๔
[๓] พวกเขา​กำลัง​ร้องเพลง​บทใหม่​ต่อหน้า​บัลลังก์ ต่อหน้า​สิ่งมีชีวิต​ทั้ง​สี่​และ​พวก​ผู้​อาวุโส ไม่มี​ใคร​สามารถ​ร้องเพลง​บทใหม่​นี้​ได้ นอกจาก​คน​หนึ่งแสน​สี่หมื่น​สี่พัน​คน​จาก​แผ่นดิน​โลก​ที่​พระองค์​ได้​ซื้อ​ให้​เป็น​อิสระ​นั้น[๔] คน​พวกนี้​ไม่เคย​แปดเปื้อน​จาก​การ​มี​เพศสัมพันธ์​กับ​ผู้หญิง เพราะ​คน​พวกนี้​เป็น​พวก​พรหมจรรย์ พวกเขา​ติดตาม​ลูกแกะ​ไป​ทุกหน​ทุกแห่ง พระองค์​ได้​ซื้อ​พวกเขา​จาก​คน​ทั้งหลาย​บน​โลก และ​พวกเขา​เป็น​ของ​พระเจ้า​และ​ของ​ลูกแกะ เหมือน​กับ​พืชผล​ที่​ได้รับ​การ​เก็บเกี่ยว​ครั้งแรก​ที่​เอา​มา​บูชา​พระเจ้า

สดุดี ๑๓๕:๓
สรรเสริญ​พระยาห์เวห์ เพราะ​พระองค์​นั้นดี ร้องเพลง​สรรเสริญ​พระนาม​ของพระองค์​เพราะ​เป็น​เรื่อง​ที่​น่ายินดี

อาโมส ๖:๕
พวกเจ้า​ร้อง​ตาม​เสียง​พิณใหญ่ เหมือนกับ​ดาวิด พวกเจ้า​แต่งเพลง​ให้​ตัวเอง​เข้ากับ​เครื่อง​ดนตรี

สดุดี ๕๗:๗
ข้าแต่​พระเจ้า ข้าพเจ้า​พร้อมแล้ว ใจ​ของ​ข้าพเจ้า​เตรียม​พร้อม​แล้ว ข้าพเจ้า​จะ​ร้องเพลง และ​เล่นดนตรี​เพื่อ​สรรเสริญ​พระองค์

๒ พงศาวดาร ๕:๑๓
บรรดา​คน​เป่า​แตร​และ​นักร้อง​ต่าง​ทำ​หน้าที่​เป็น​หนึ่งเดียวกัน เพื่อ​ที่​จะ​สรรเสริญ​และ​ขอบคุณ​พระยาห์เวห์ พวกเขา​ได้​ประสาน​เสียง​สรรเสริญ​พระยาห์เวห์ และ​ร้องเพลง คลอ​ไป​กับ​เสียง​ของ​แตร ฉาบ และ​เครื่อง​ดนตรี​ทั้งหมด พวกเขา​ร้อง​ว่า “สรรเสริญ​พระยาห์เวห์ เพราะ​พระองค์​ทรงดี ความรัก​มั่นคง​ของ​พระองค์​จะ​คง​อยู่​ตลอดไป” แล้ว​วิหาร​ของ​พระยาห์เวห์​ก็​เต็ม​ไป​ด้วยเมฆ

สดุดี ๔๐:๓
พระองค์​ใส่​เพลงใหม่​เข้า​ใน​ปาก​ของ​ข้าพเจ้า เป็น​เพลง​สรรเสริญ​พระเจ้า​ของเรา หลายคน​จะ​ได้​เห็น​สิ่ง​ที่​พระเจ้าทำ พวกเขา​จะได้​ยำเกรง​และ​ไว้วางใจ​ใน​พระยาห์เวห์

Thai Bible (ERV) 2001
Copyright © 2001 by Bible League International