English
A A A A A

ตัวละครที่ดี: [ความกล้าหาญ / กล้าหาญ]

๑ พงศาวดาร ๒๘:๒๐
แล้ว​ดาวิด​พูด​กับ​ซาโลมอน​ลูกชาย​ของ​เขา​ว่า “เข้มแข็ง​และ​กล้า​หาญ​ไว้ ลงมือ​ทำ​เถิด อย่า​กลัว​หรือ​ท้อถอย​เพราะ​พระยาห์เวห์​พระเจ้า​ของ​พ่อ​จะ​อยู่​กับ​เจ้า พระองค์​จะ​ไม่​ทิ้ง​ลูก​และ​ไม่​จาก​ลูก​ไป​ไหน แต่​พระองค์​จะ​ช่วย​เหลือ​ลูก​จน​กว่า​งาน​รับใช้​ทุก​อย่าง​ของ​วิหาร​ของ​พระยาห์เวห์​จะ​เสร็จสิ้น​ลง

๑ โครินธ์ 15:58
ดังนั้น พี่น้อง​ที่รัก ให้​มั่นคง อย่า​หวั่นไหว และ​ให้​ทุ่มเท​กับ​งาน​ของ​องค์​เจ้า​ชีวิต​ตลอด​เวลา เพราะ​คุณ​ก็​รู้​ว่า​จะ​ได้รับ​รางวัล​สำหรับ​งาน​หนัก​ที่​คุณ​ทำ​เพื่อ​องค์​เจ้า​ชีวิต​นั้น​แน่

เฉลยธรรมบัญญัติ ๓๑:๖-๘
[๖] ให้​เข้มแข็ง​และ​กล้าหาญ​ไว้ ไม่​ต้อง​กลัว​หรือ​ตื่นตกใจ​เพราะ​พวกนั้น เพราะ​พระยาห์เวห์​พระเจ้า​ของ​ท่าน​คือ​ผู้ที่​จะ​ไป​กับ​ท่าน พระองค์​จะ​ไม่​ละ​ท่าน​ไป​หรือ​ทอดทิ้ง​ท่าน​หรอก”[๗] แล้ว​โมเสส​ก็​เรียก​โยชูวา​มา​ต่อหน้า​ประชาชน​ชาว​อิสราเอล โมเสส​พูด​กับ​โยชูวา​ว่า “ให้​เข้มแข็ง​และ​กล้าหาญ เพราะ​เจ้า​จะ​ต้อง​นำ​ประชาชน​เหล่านี้​เข้า​สู่​แผ่นดิน​ที่​พระยาห์เวห์​สัญญา​ว่า​จะ​ยก​ให้​กับ​บรรพบุรุษ​ของ​พวกเขา และ​เจ้า​จะ​ต้อง​จัดสรร​ปัน​ส่วน​ที่ดินนั้น​ให้​กับ​พวกเขา[๘] พระยาห์เวห์​จะ​เป็น​ผู้ที่​นำ​เจ้า พระองค์​จะ​อยู่​กับ​เจ้า พระองค์​จะ​ไม่​ละ​เจ้า​ไป​หรือ​ทอดทิ้ง​เจ้า ไม่​ต้อง​กลัว​หรือ​ตื่นตกใจ”

เอเฟซัส ๖:๑๐
สุดท้ายนี้ ขอให้​เข้มแข็ง​ใน​องค์​เจ้า​ชีวิต และ​ใน​ฤทธิ์​อำนาจ​อัน​ยิ่งใหญ่​ของ​พระองค์

อิสยาห์ ๕๔:๔
ไม่ต้องกลัว เพราะ​เจ้า​จะ​ไม่ต้อง​อับอาย และ​ไม่ต้อง​หมดกำลังใจ​เพราะ​เจ้า​จะ​ไม่ต้อง​ขายหน้า เจ้า​จะ​ลืม​ความอับอาย​ในวัยสาว​ของเจ้า และ​เจ้า​ก็จะ​ไม่ต้อง​หวน​คิดถึง​ความอับอาย​ของเจ้า​ตอน​เป็นหม้าย​อีกต่อไป

ยอห์น ๑๔:๒๗
เรา​ได้​ให้​สันติสุข​ไว้​กับ​คุณ สันติสุข​ที่​เรา​ให้​นี้​ไม่​เหมือน​กับ​ที่​โลก​ให้ ดังนั้น​คุณ​จึง​ไม่​ต้อง​ทุกข์ใจ หรือ​หวาดกลัว​เลย

สดุดี ๒๗:๑
เพลง​สดุดี​ของ​ดาวิด พระยาห์เวห์​คือ​แสงสว่าง​และ​ผู้ช่วยให้รอด​ของ​ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า​จะ​ต้อง​ไป​หวาดกลัว​ใครอีก พระยาห์เวห์​คือ​ที่​ลี้ภัย​ของ​ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า​จะ​ต้อง​ไป​หวั่นเกรง​ใครอีก

สดุดี ๕๖:๓-๔
[๓] เมื่อ​ข้าพเจ้า​หวาดกลัว ข้าพเจ้า​จะ​ไว้วางใจ​ใน​พระองค์[๔] ข้าพเจ้า​ไว้วางใจ​พระเจ้า และ​โอ้อวด​ใน​คำ​สัญญา​ของ​พระองค์ ข้าพเจ้า​ไว้วางใจ​พระเจ้า ข้าพเจ้า​ก็​เลย​ไม่กลัว มนุษย์​จะ​ทำ​อะไร​ข้าพเจ้า​ได้

๒ ทิโมธี ๑:๗
เพราะ​พระวิญญาณ​ที่​พระเจ้า​ให้​กับ​เรา​นั้น​ไม่​ทำให้​เรา​ขี้ขลาด แต่​พระวิญญาณ​นี้​ทำให้​เรา​เต็ม​ไปด้วย​ฤทธิ์​อำนาจ ความรัก และ​การ​ควบคุม​ตนเอง

โยชูวา ๑:๙-๑๑
[๙] อย่าลืม​ว่า​เรา​ได้​สั่ง​เจ้า​ให้​เข้มแข็ง​และ​กล้าหาญ​ไว้ อย่า​ได้​หวาดกลัว​หรือ​ท้อถอย เพราะ​เรา ยาห์เวห์ พระเจ้า​ของเจ้า จะ​อยู่​กับเจ้า​ใน​ทุกที่​ที่​เจ้าไป”[๑๐] แล้ว​โยชูวา​ได้​สั่ง​พวก​ผู้นำ​ของ​ประชาชน​ว่า[๑๑] “ให้​เข้าไป​ใน​ค่าย​และ​สั่ง​กับ​ประชาชน​ว่า ‘เตรียม​เสบียง​อาหาร​สำหรับ​ตัวเอง เพราะ​ใน​อีก​สามวัน พวกเรา​จะ​ข้าม​แม่น้ำ​จอร์แดน เพื่อ​เข้า​ไป​ยึดครอง​แผ่นดิน​ที่​พระยาห์เวห์​พระเจ้า​ของ​พวกเรา​กำลัง​ยกให้​กับเรา’”

อิสยาห์ ๔๑:๑๐-๑๓
[๑๐] ไม่ต้องกลัว เพราะ​เรา​อยู่​กับเจ้า อย่ากลัวเลย เพราะ​เรา​เป็น​พระเจ้า​ของเจ้า เรา​จะ​ทำให้​เจ้า​มีกำลัง ใช่แล้ว เรา​จะ​ช่วยเจ้า เรา​จะ​พยุงเจ้า​ด้วย​มือขวา​แห่ง​ชัยชนะ​ของเรา[๑๑] ดูสิ คน​ทั้งหลาย​ที่​โกรธเคืองเจ้า​จะ​ได้รับ​ความอับอายขายหน้า พวกนั้น​ที่​ต่อต้านเจ้า​จะ​เป็น​อย่างกับ​ศูนย์​และ​พินาศไป[๑๒] เจ้า​จะ​มองหา​คนพวกนั้น​ที่​ต่อสู้​กับเจ้า​แต่​จะ​หาไม่เจอ คนพวกนั้น​ที่​ทำ​สงคราม​กับเจ้า​จะ​เป็น​อย่างกับ​ศูนย์​ไปเลย[๑๓] เพราะ​เรา ยาห์เวห์​พระเจ้า​ของเจ้า​กำลัง​จับ​มือขวา​ของเจ้าไว้ เป็น​เราเอง ที่​กำลัง​พูด​กับเจ้า​ว่า ‘ไม่ต้องกลัว เรา​จะ​ช่วยเจ้า’”

๑ โครินธ์ ๑๖:๑๓
ระวัง​ตัว​ให้​ดี จง​ยืนหยัด​มั่นคง​ใน​คำสอน​ที่​คุณ​ได้​ไว้วางใจ​แล้ว มี​ใจ​กล้า​เหมือน​ผู้ใหญ่ และ​เข้มแข็ง​ไว้

สดุดี ๒๗:๑๔
ให้​ฝาก​ความหวัง​ไว้​กับ​พระยาห์เวห์ ให้​เข้มแข็ง​และ​กล้าหาญไว้ ให้​ฝาก​ความหวัง​ไว้​กับ​พระยาห์เวห์

สุภาษิต ๓:๕-๖
[๕] ให้​ไว้วางใจ​ใน​พระยาห์เวห์​ด้วย​สุดใจ​ของ​เจ้า และ​อย่า​ได้​พึ่ง​ความ​เข้าใจ​ของ​ตัว​เจ้า​เอง[๖] ให้​เชื่อฟัง​พระองค์​ใน​ทุกหน​ทาง​ของ​เจ้า แล้ว​พระองค์​จะ​ทำ​ให้​เส้นทาง​ของ​เจ้า​ราบ​รื่น

สดุดี ๒๓:๑-๔
[๑] เพลง​สดุดี​ของ​ดาวิด พระยาห์เวห์​เลี้ยงดู​ข้าพเจ้า​เหมือน​เลี้ยงแกะ ดังนั้น ข้าพเจ้า​ไม่ขาด​อะไรเลย[๒] พระองค์​นำ​ข้าพเจ้า​ไป​นอน​ลง​ที่​ทุ่งหญ้า​เขียวขจี พระองค์​นำ​ข้าพเจ้า​ไปยัง​ลำธาร​ที่​สงบเงียบ[๓] พระองค์​ทำให้​ข้าพเจ้า​กลับ​มี​เรี่ยวแรง​เหมือนเดิม พระองค์​นำ​ข้าพเจ้า​เดิน​ไป​บน​หนทาง​ที่​ถูกต้อง​ทั้งหลาย​เพื่อ​รักษา​ชื่อเสียง​ที่ดี​ของ​พระองค์[๔] แม้​ใน​ยาม​ที่​ข้าพเจ้า​เดิน​ไป​ตาม​หุบเขา​ที่​มืดมิด​อย่าง​ความตาย ข้าพเจ้า​ก็​ไม่​เกรง​กลัว​อันตราย​ใดๆ​ทั้งนั้น เพราะ​พระองค์​อยู่​กับ​ข้าพเจ้า ไม้กระบอง​และ​ไม้เท้า​เลี้ยงแกะ​ของ​พระองค์​ทำให้​ข้าพเจ้า​รู้สึก​ปลอดภัย

มาระโก ๕:๓๖
พระเยซู​ได้ยิน​ที่​พวก​เขา​คุย​กัน​จึง​บอก​ไยรัส​ว่า “ไม่​ต้อง​กลัว​หรอก ขอ​ให้​เชื่อ​เท่านั้น”

ฟีลิปปี ๑:๒๘
แล้ว​คุณ​ก็​จะ​ไม่​กลัว​คน​ที่​ต่อต้าน​คุณ​เลย​สัก​นิดเดียว เพราะ​ความ​เป็น​หนึ่งเดียว​และ​ความ​กล้า​ของ​คุณ จะ​ทำ​ให้​เห็น​ว่า​พวก​มัน​จะ​ถูก​ทำลาย แต่​พวก​คุณ​จะ​ได้รับ​ความรอด ซึ่ง​ทั้งหมด​นี้​มา​จาก​พระเจ้า

สดุดี ๑๑๒:๗
เขา​จะ​ไม่กลัว​ข่าวร้าย เขา​มีจิตใจ​ที่มั่นคง​เพราะ​เขา​ไว้วางใจ​ในพระยาห์เวห์

โยชูวา ๑:๖
โยชูวา​ให้​เข้มแข็ง​และ​กล้า​หาญ​ไว้ เพราะ​เจ้า​จะ​เป็น​ผู้นำ​คน​พวก​นี้​ให้​เข้า​ไป​ครอบ​ครอง​แผ่นดิน​นั้น ที่​เรา​ได้​สัญญา​ไว้​กับ​บรรพบุรุษ​ของ​พวกเขา ว่า​จะ​ยก​ให้​กับ​พวกเขา

สดุดี ๓๑:๒๔
ดังนั้น ท่าน​ทั้งหลาย​ที่​ฝาก​ความหวัง​ไว้​กับ​พระยาห์เวห์ ให้​เข้มแข็ง​และ​กล้าหาญ​ไว้เถิด

Thai Bible (ERV) 2001
Copyright © 2001 by Bible League International