A A A A A

ตัวละครที่ดี: [ความกล้าหาญ]

กิจการของอัครทูต ๔:๒๙-๓๑
[๒๙] ตอนนี้​องค์​เจ้า​ชีวิต ขอ​โปรด​ฟัง​คำ​ขู่​ของ​พวก​เขา และ​ช่วย​พวก​เรา​ผู้รับใช้​ของ​พระองค์​ให้​กล้า​ที่​จะ​ประกาศ​พระคำ​ของ​พระองค์​ด้วย​เถิด[๓๐] ขอ​โปรด​ยื่น​มือ​ของ​พระองค์​ออก​มา​รักษา​โรค และ​ทำ​เรื่อง​อัศจรรย์​และ​ปาฏิหาริย์ ผ่าน​ทาง​ชื่อ​ของ​พระเยซู ผู้รับใช้​ที่​ศักดิ์สิทธิ์​ของ​พระองค์”[๓๑] เมื่อ​พวก​ผู้เชื่อ​อธิษฐาน​เสร็จ ที่​ที่​พวก​เขา​มา​รวม​ตัว​กัน​ก็​สั่น​สะเทือน จาก​นั้น​พวก​เขา​ทุก​คน​ก็​เต็ม​ไป​ด้วย​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์ และ​เริ่ม​ประกาศ​พระคำ​ของ​พระเจ้า​อย่าง​กล้าหาญ

๒ โครินธ์ ๓:๑๒
ใน​เมื่อ​เรา​มี​ความหวัง​อย่างนี้ เรา​จึง​กล้า​พูด​อย่าง​เปิดเผย

กิจการของอัครทูต ๑๔:๓
เปาโล​และ​บารนาบัส​อยู่​ที่​นั่น​เป็น​เวลา​นาน และ​ประกาศ​เรื่อง​ของ​องค์​เจ้า​ชีวิต​อย่าง​กล้าหาญ และ​พระองค์​ก็​ให้​เปาโล​กับ​บารนาบัส​ทำ​สิ่ง​อัศจรรย์​และ​ปาฏิหาริย์​ต่างๆ​ได้ เพื่อ​ยืนยัน​ให้​คน​รู้​ว่า​พระคำ​เรื่อง​ความ​เมตตา​กรุณา​ของ​พระองค์​ที่​ทั้ง​สอง​คน​พูด​นั้น​เป็น​เรื่อง​จริง

กิจการของอัครทูต ๑๓:๔๖
แต่​เปาโล​และ​บารนาบัส​ก็​พูด​อย่าง​กล้าหาญ​ว่า “เรา​จำเป็น​ที่​จะ​ต้อง​ประกาศ​พระคำ​ของ​พระเจ้า​ให้​พวก​คุณ​ฟัง​ก่อน แต่​เมื่อ​คุณ​ไม่​ยอม​เชื่อ​และ​ตัดสิน​ว่า​ตนเอง​ไม่​สมควร​ที่​จะ​มี​ชีวิต​อยู่​กับ​พระเจ้า​ตลอด​ไป ตอนนี้​เรา​ก็​จะ​หัน​ไปหา​คน​ที่​ไม่​ใช่​ยิว

กิจการของอัครทูต ๑๙:๘
เป็น​เวลา​สาม​เดือน​ที่​เปาโล​ได้​เข้า​ไป​ใน​ที่​ประชุม​ชาว​ยิว ประกาศ​ถ้อย​คำ​ของ​พระเจ้า​ด้วย​ใจ​กล้า พูด​โต้ตอบ​กัน​และ​ชักชวน​ชาว​ยิว​ให้​มา​เชื่อ​เรื่อง​อาณาจักร​ของ​พระเจ้า

ฟีเลโมน ๑:๘
ถึง​แม้ว่า​ใน​พระคริสต์ ผม​กล้า​พอ​ที่​จะ​สั่ง​ให้​คุณ​ทำ​ใน​สิ่ง​ที่​คุณ​ควร​ทำ​ก็​จริง

กิจการของอัครทูต ๑๘:๒๖
อปอลโล เริ่ม​พูด​เรื่อง​ของ​พระเยซู​อย่าง​กล้าหาญ​ใน​ที่​ประชุม​ชาว​ยิว เมื่อ​ปริสสิลลา​และ​อาควิลลา​มา​ได้ยิน​เข้า ก็​พา​อปอลโล​หลบ​มา​ข้างๆ​และ​อธิบาย​เรื่อง​แนว​ทาง​ของ​พระเจ้า​ให้​เขา​รู้​อย่าง​ถูกต้อง​ยิ่ง​ขึ้น

มาระโก ๑๕:๔๓
โยเซฟ​จาก​เมือง​อาริมาเธีย​เป็น​สมาชิก​สภา​แซนฮีดริน​คน​หนึ่ง​ที่​คน​ให้​ความ​เคารพ​นับถือ เขา​กำลัง​คอย​อาณาจักร​ของ​พระเจ้า​อยู่ เขา​กล้า​ที่​จะ​เข้า​ไป​หา​ปีลาต​เพื่อ​ขอ​ศพ​ของ​พระเยซู

กิจการของอัครทูต ๒๘:๓๑
เขา​ประกาศ​เรื่อง​อาณาจักร​ของ​พระเจ้า และ​สั่งสอน​เกี่ยวกับ​องค์​เจ้า​ชีวิต​พระเยซู​ผู้​เป็น​กษัตริย์​ยิ่งใหญ่ อย่าง​เปิดเผย โดย​ไม่​มี​ใคร​ขัดขวาง

กิจการของอัครทูต ๔:๒๙-๓๐
[๒๙] ตอนนี้​องค์​เจ้า​ชีวิต ขอ​โปรด​ฟัง​คำ​ขู่​ของ​พวก​เขา และ​ช่วย​พวก​เรา​ผู้รับใช้​ของ​พระองค์​ให้​กล้า​ที่​จะ​ประกาศ​พระคำ​ของ​พระองค์​ด้วย​เถิด[๓๐] ขอ​โปรด​ยื่น​มือ​ของ​พระองค์​ออก​มา​รักษา​โรค และ​ทำ​เรื่อง​อัศจรรย์​และ​ปาฏิหาริย์ ผ่าน​ทาง​ชื่อ​ของ​พระเยซู ผู้รับใช้​ที่​ศักดิ์สิทธิ์​ของ​พระองค์”

สุภาษิต ๒๘:๑
คน​ชั่วช้า​วิ่ง​หนี ทั้งๆที่​ไม่​มี​ใคร​ไล่ตาม แต่​คนดีนั้น​กล้าหาญ​เหมือน​สิงโต

ปฐมกาล ๑๘:๒๓-๓๒
[๒๓] อับราฮัม​เข้า​มา​ใกล้​พระองค์​และ​พูด​ว่า “พระองค์​จะ​ทำลาย​คนดี​ไป​พร้อมๆ​กับ​คนชั่ว​จริงๆ​หรือ[๒๔] แล้ว​ถ้า​เกิด​มี​คนดี​สัก​ห้าสิบ​คน​ใน​เมือง​นั้นล่ะ พระองค์​จะ​ทำลาย​เมืองนั้น​อีก​หรือ พระองค์​จะ​ไม่​ยกโทษ​ให้​กับ​เมืองนั้น เพราะ​เห็น​แก่​คนดี​ห้าสิบ​คน​หรือ[๒๕] พระองค์​คง​จะ​ไม่​ทำ​อย่างนั้นแน่ ที่​จะ​ฆ่า​คนดีๆ​ไป​พร้อม​กับ​คนชั่ว ถ้า​เป็น​อย่างนั้น​คนดี​กับ​คนชั่ว​ก็​ไม่ต่างกัน​เลย พระองค์​คง​ไม่​ทำ​อย่างนั้น​แน่ ข้าพเจ้า​รู้​ว่า พระองค์​ผู้เป็น​ผู้พิพากษา​โลกนี้ จะ​ทำ​ใน​สิ่ง​ที่​ถูกต้อง​อย่าง​แน่นอน”[๒๖] แล้ว​พระยาห์เวห์​ก็​พูด​ว่า “ถ้า​เรา​เจอ​คนดี​ใน​เมือง​โสโดม​ห้าสิบ​คน เรา​ก็​จะ​ไว้​ชีวิต​คน​ใน​เมือง​นั้น​เพราะ​เห็น​แก่​ห้าสิบ​คนนั้น”[๒๗] แล้ว​อับราฮัม​ก็​พูด​ว่า “ดูเถอะ ข้าพเจ้า​นี่​ช่าง​บังอาจ​นัก​ที่​พูด​กับ​เจ้านาย​ของ​ข้าพเจ้า​อย่างนี้ ทั้งๆที่​ข้าพเจ้า​เป็น​แค่​ฝุ่น​และ​ขี้เถ้า[๒๘] แล้ว​ถ้า​เกิด​คนดี​ห้าสิบ​คนนั้น ขาด​ไป​สัก​ห้าคน​ล่ะ​ครับ พระองค์​ยัง​จะ​ทำลาย​เมือง​ทั้ง​เมือง เพราะ​ขาด​ไป​แค่​ห้า​คน​ไหม​ครับ​ท่าน” แล้ว​พระองค์​พูด​ว่า “เรา​จะ​ไม่​ทำลาย​เมือง​นั้น ถ้า​เรา​เจอ​คนดี​สี่สิบห้า​คน​ที่นั่น”[๒๙] แล้ว​อับราฮัม​ก็​พูด​กับ​พระองค์​อีก​ว่า “แล้ว​ถ้า​เจอ​แค่​สี่สิบ​คน​ที่นั่น​ล่ะ​ครับ​ท่าน” พระองค์​ตอบ​ว่า “เรา​ก็​จะ​ไม่​ทำลาย​มัน​เพราะ​เห็น​แก่​สี่สิบ​คนนั้น”[๓๐] แล้ว​อับราฮัม​พูด​ต่อไป​ว่า “ขอ​พระองค์​อย่า​ได้​โกรธ​ข้าพเจ้า​เลย ข้าพเจ้า​ขอ​ถาม​อีกคำ แล้ว​ถ้า​เจอ​แค่​สามสิบ​คน​ที่นั่น​ล่ะ​ครับท่าน” พระองค์​ตอบ​ว่า “เรา​ก็​จะ​ไม่​ทำลาย​มัน ถ้า​เรา​เจอ​คนดี​สามสิบ​คน​ที่นั่น”[๓๑] แล้ว​อับราฮัม​ก็​พูด​ว่า “ดูเถอะ ข้าพเจ้า​นี่​ช่าง​บังอาจ​จริง ที่​พูด​กับ​เจ้านาย​ของ​ข้าพเจ้า​อย่างนี้ แล้ว​ถ้า​เกิด​เจอ​แค่​ยี่สิบ​คน​ที่นั่น​ล่ะ​ครับท่าน” พระองค์​ตอบ​ว่า “เรา​ก็​จะ​ไม่​ทำลาย​มัน เพราะ​เห็น​แก่​ยี่สิบ​คนนั้น”[๓๒] แล้ว​อับราฮัม​พูด​ว่า “ขอ​พระองค์​อย่า​ได้​โกรธ​ข้าพเจ้า​เลย ขอ​ถาม​อีก​แค่​ครั้งเดียว แล้ว​ถ้า​เกิด​เจอ​แค่​สิบคน​ที่นั่น​ล่ะ​ครับท่าน” พระองค์​ตอบ​ว่า “เรา​ก็​จะ​ไม่​ทำลาย​มัน เพราะ​เห็น​แก่​สิบ​คนนั้น”

สดุดี ๑๓๘:๓
เมื่อ​ข้าพเจ้า​ร้องขอ​ความช่วยเหลือ​จากพระองค์ พระองค์ตอบ พระองค์​ทำให้​จิตใจ​ของข้าพเจ้า​กล้าหาญ​และเข้มแข็ง

เอเฟซัส ๓:๑๒
พวกเรา​ที่​มีส่วน​ใน​พระเยซู​คริสต์ กล้า​และ​มี​ความ​มั่นใจ​ที่​จะ​เข้าไป​อยู่​ต่อหน้า​พระเจ้า เพราะ​เรา​ไว้วางใจ​ใน​พระคริสต์

ยอห์น ๔:๑๗
เธอ​ตอบ​ว่า “ฉัน​ไม่​มี​สามี​ค่ะ” พระองค์​บอก​ว่า “เออ ก็​จริง​ของ​คุณ​ที่​บอก​ว่า​ไม่​มี​สามี

ฮีบรู ๑๐:๑๙
ดังนั้น พี่น้อง​ครับ เรา​มี​ความ​มั่นใจ​ที่​จะ​เข้าไป​ใน​ห้อง​ศักดิ์สิทธิ์​ที่สุด​โดย​เลือด​ของ​พระเยซู

ฮีบรู ๔:๑๖
ดังนั้น​ขอให้​เรา​ทุกคน​เข้ามา​ยืน​ด้วย​ความ​มั่นใจ​ต่อหน้า​บัลลังก์​ของ​พระเจ้า​ผู้​มี​ความ​เมตตา​กรุณา เพื่อ​เรา​จะ​ได้รับ​ความปรานี และ​พบ​กับ​ความ​เมตตา​กรุณา​ที่​พระเจ้า​จะ​ช่วย​เรา​ใน​เวลา​ที่​เรา​ต้องการ​ความ​ช่วยเหลือ

ฮีบรู ๑๓:๖
ดังนั้น เรา​จึง​พูด​ด้วย​ความ​มั่นใจ​ได้​ว่า “องค์​เจ้า​ชีวิต​เป็น​ผู้ช่วย​ของ​ผม ผม​จะ​ไม่​กลัว​อะไร มนุษย์​จะ​ทำ​อะไร​ผม​ได้”

เอเฟซัส ๖:๑๙-๒๐
[๑๙] ให้​อธิษฐาน​เผื่อ​ผม​ด้วย เพื่อ​เมื่อ​เวลา​ที่​ผม​เปิด​ปาก​พูด พระเจ้า​จะ​ให้​คำพูด​กับ​ผม เพื่อ​ผม​จะ​ได้​เปิดเผย​เรื่อง​ลึกลับ​ของ​ข่าวดี​นี้​อย่าง​กล้าหาญ[๒๐] ผม​ก็​เป็น​ทูต​ของ​พระเจ้า​ที่​กำลัง​ประกาศ​ข่าวดี​นี้​อยู่​ใน​คุก ช่วย​อธิษฐาน​ให้​ผม​กล้า​ที่​จะ​ประกาศ​ข่าวดี​นี้ ตาม​ที่​ผม​ควร​จะ​พูด​ด้วย

กิจการของอัครทูต ๔:๑๓
เมื่อ​พวก​ผู้นำ​ชาว​ยิว​เห็น​ถึง​ความ​กล้าหาญ​ของ​เปโตร​กับ​ยอห์น และ​เห็น​ว่า​ทั้ง​สอง​เป็น​แค่​คน​ธรรมดาๆ​ที่​ไม่​ได้รับ​การ​ศึกษา​หรือ​ฝึกฝน​อะไร​มา​เป็น​พิเศษ พวก​เขา​ก็​ยิ่ง​แปลกใจ พวก​เขา​ต่าง​ก็​นึก​ขึ้น​มา​ได้​ว่า เปโตร​และ​ยอห์น​เคย​อยู่​กับ​พระเยซู​มา​ก่อน

๑ ทิโมธี ๓:๑๓
เพราะ​คน​ที่​ทำ​หน้าที่​ผู้รับใช้​พิเศษ​นั้น​จะ​เป็น​ที่นับถือ และ​ตัว​เขา​เอง​จะ​มี​ความ​มั่นใจ​ใน​ความเชื่อ​ที่​เขา​มี​ต่อ​พระเยซู​คริสต์​มาก​ขึ้น

๑ เธสะโลนิกา ๒:๒
ตรงกันข้าม ถึงแม้​ก่อน​หน้านั้น​ที่​เมือง​ฟีลิปปี ​พวกเรา​ได้รับ​ความ​ทุกข์ยาก​และ​โดน​ดูถูก แต่​พระเจ้า​ได้​ทำให้​พวกเรา​สามารถ​ประกาศ​ข่าวดี​ที่​มา​จาก​พระองค์​ใน​ท่ามกลาง​พวกคุณ​อย่าง​กล้าหาญ ทั้งๆ​ที่​มี​คน​จำนวน​มาก​ต่อต้าน​พวกเรา​อย่าง​หนัก

ฟีลิปปี ๑:๒๐
ซึ่ง​ตรง​กับ​สิ่ง​ที่​ผม​คาดหวัง​อย่าง​ยิ่ง​ว่า ผม​จะ​ไม่​ต้อง​อับอาย​ใน​เรื่อง​อะไร​เลย แต่​จะ​กล้าหาญ​มาก (เหมือน​กับ​ที่​เคย​กล้าหาญ​มา​ตลอด) และ​พระเยซู​คริสต์​จะ​ได้รับ​เกียรติ​เพราะ​ตัว​ผม ไม่​ว่า​ผม​จะ​มี​ชีวิต​อยู่​ต่อ​ไป​หรือ​จะ​ตาย​ก็​ตาม

๒ ทิโมธี ๑:๗
เพราะ​พระวิญญาณ​ที่​พระเจ้า​ให้​กับ​เรา​นั้น​ไม่​ทำให้​เรา​ขี้ขลาด แต่​พระวิญญาณ​นี้​ทำให้​เรา​เต็ม​ไปด้วย​ฤทธิ์​อำนาจ ความรัก และ​การ​ควบคุม​ตนเอง

๑ โครินธ์ ๑๖:๑๓
ระวัง​ตัว​ให้​ดี จง​ยืนหยัด​มั่นคง​ใน​คำสอน​ที่​คุณ​ได้​ไว้วางใจ​แล้ว มี​ใจ​กล้า​เหมือน​ผู้ใหญ่ และ​เข้มแข็ง​ไว้

สุภาษิต ๑๔:๒๖
คน​ที่​ยำเกรง​พระยาห์เวห์​จะ​ปลอดภัย ความ​ยำเกรงนั้น​จะ​เป็น​ที่ลี้ภัย​สำหรับ​ลูกหลาน​ของ​เขา

สดุดี ๒๗:๑๔
ให้​ฝาก​ความหวัง​ไว้​กับ​พระยาห์เวห์ ให้​เข้มแข็ง​และ​กล้าหาญไว้ ให้​ฝาก​ความหวัง​ไว้​กับ​พระยาห์เวห์

โรม ๑:๑๖
ผม​ไม่​ละอาย​เกี่ยวกับ​ข่าวดีนี้​หรอก เพราะ​ข่าวดีนี้​เป็น​ฤทธิ์เดช​ของ​พระเจ้า​ที่​จะ​ช่วย​ชีวิต​ทุก​คน​ที่​ไว้วางใจ​ให้​รอด ช่วย​พวกยิว​ก่อน แล้ว​ต่อมา​ก็​ช่วย​คน​ที่​ไม่​ใช่​ยิว​ด้วย

๑ พงศาวดาร ๒๘:๒๐
แล้ว​ดาวิด​พูด​กับ​ซาโลมอน​ลูกชาย​ของ​เขา​ว่า “เข้มแข็ง​และ​กล้า​หาญ​ไว้ ลงมือ​ทำ​เถิด อย่า​กลัว​หรือ​ท้อถอย​เพราะ​พระยาห์เวห์​พระเจ้า​ของ​พ่อ​จะ​อยู่​กับ​เจ้า พระองค์​จะ​ไม่​ทิ้ง​ลูก​และ​ไม่​จาก​ลูก​ไป​ไหน แต่​พระองค์​จะ​ช่วย​เหลือ​ลูก​จน​กว่า​งาน​รับใช้​ทุก​อย่าง​ของ​วิหาร​ของ​พระยาห์เวห์​จะ​เสร็จสิ้น​ลง

๑ โครินธ์ ๑๕:๕๘
ดังนั้น พี่น้อง​ที่รัก ให้​มั่นคง อย่า​หวั่นไหว และ​ให้​ทุ่มเท​กับ​งาน​ของ​องค์​เจ้า​ชีวิต​ตลอด​เวลา เพราะ​คุณ​ก็​รู้​ว่า​จะ​ได้รับ​รางวัล​สำหรับ​งาน​หนัก​ที่​คุณ​ทำ​เพื่อ​องค์​เจ้า​ชีวิต​นั้น​แน่

เอเฟซัส ๖:๑๐
สุดท้ายนี้ ขอให้​เข้มแข็ง​ใน​องค์​เจ้า​ชีวิต และ​ใน​ฤทธิ์​อำนาจ​อัน​ยิ่งใหญ่​ของ​พระองค์

อิสยาห์ ๕๔:๔
ไม่ต้องกลัว เพราะ​เจ้า​จะ​ไม่ต้อง​อับอาย และ​ไม่ต้อง​หมดกำลังใจ​เพราะ​เจ้า​จะ​ไม่ต้อง​ขายหน้า เจ้า​จะ​ลืม​ความอับอาย​ในวัยสาว​ของเจ้า และ​เจ้า​ก็จะ​ไม่ต้อง​หวน​คิดถึง​ความอับอาย​ของเจ้า​ตอน​เป็นหม้าย​อีกต่อไป

ยอห์น ๑๔:๒๗
เรา​ได้​ให้​สันติสุข​ไว้​กับ​คุณ สันติสุข​ที่​เรา​ให้​นี้​ไม่​เหมือน​กับ​ที่​โลก​ให้ ดังนั้น​คุณ​จึง​ไม่​ต้อง​ทุกข์ใจ หรือ​หวาดกลัว​เลย

มาระโก ๕:๓๖
พระเยซู​ได้ยิน​ที่​พวก​เขา​คุย​กัน​จึง​บอก​ไยรัส​ว่า “ไม่​ต้อง​กลัว​หรอก ขอ​ให้​เชื่อ​เท่านั้น”

ฟีลิปปี ๑:๒๘
แล้ว​คุณ​ก็​จะ​ไม่​กลัว​คน​ที่​ต่อต้าน​คุณ​เลย​สัก​นิดเดียว เพราะ​ความ​เป็น​หนึ่งเดียว​และ​ความ​กล้า​ของ​คุณ จะ​ทำ​ให้​เห็น​ว่า​พวก​มัน​จะ​ถูก​ทำลาย แต่​พวก​คุณ​จะ​ได้รับ​ความรอด ซึ่ง​ทั้งหมด​นี้​มา​จาก​พระเจ้า

ยอห์น ๗:๒๖
แต่​ดูสิ เขา​กำลัง​พูด​อยู่​กลาง​ที่​สาธารณะ และ​พวก​ผู้นำ​ก็​ไม่​ได้​ว่า​อะไร​เขา​เลย หรือ​เป็นไปได้ไหม​ว่า​พวก​ผู้นำ​ตัดสินใจ​กัน​แล้ว​ว่า​เขา​คือ​พระคริสต์

กิจการของอัครทูต ๕:๒๙
เปโตร​และ​พวก​ศิษย์เอก​คน​อื่นๆ​ก็​ตอบ​ว่า “พวก​เรา​ต้อง​เชื่อฟัง​พระเจ้า​มาก​กว่า​เชื่อฟัง​มนุษย์

โยชูวา ๑:๗
ขอ​เพียง​แต่​ให้​เจ้า​เข้มแข็ง​และ​กล้าหาญ​ไว้ และ​ให้​ทำ​ตาม​คำ​สั่งสอน​ทั้งหมด​อย่าง​เคร่งครัด คือ​คำสั่ง​ที่​โมเสส​ผู้รับใช้​ของเรา​ได้​สั่ง​เจ้า​ไว้ เจ้า​ต้อง​ไม่​หัน​ซ้าย​หัน​ขวา​ไป​จาก​คำสอน​นั้น เพื่อ​เจ้า​จะได้​ประสบ​ความ​สำเร็จ​ใน​ทุกสิ่ง​ที่​เจ้าทำ

เอเสเคียล ๓:๙
เรา​จะ​ทำ​ให้​หัว​ของ​เจ้า​เหมือน​กับ​เพชร แข็ง​ยิ่งกว่า​หิน​เหล็ก​ไฟ อย่า​กลัว​พวกเขา หรือ​หวาดกลัว​ต่อ​สีหน้า​พวกเขา เพราะ​พวกเขา​เป็น​บ้าน​ที่​ชอบ​กบฏ”

กิจการของอัครทูต ๙:๒๙
เขา​พูด​โต้แย้ง​กับ​พวก​ยิว​ที่​พูด​ภาษา​กรีก แต่​พวก​นั้น​กลับ​พยายาม​ที่​จะ​ฆ่า​เขา

ฟีลิปปี ๑:๑
จาก​เปาโล​และ​ทิโมธี พวก​ทาส​ของ​พระเยซู​คริสต์ ถึง​คน​ของ​พระเจ้า​ทุก​คน​ที่​มี​ส่วน​ร่วม​ใน​พระเยซู​คริสต์​ใน​เมือง​ฟีลิปปี รวม​ทั้ง​พวก​ผู้​ดูแล และ​พวก​ผู้รับใช้​พิเศษ

๑ ทิโมธี ๓:๑
คำพูด​ต่อ​ไป​นี้​เป็น​จริง​และ​เชื่อถือ​ได้ คือ​คำพูด​ที่​ว่า ถ้า​ใคร​อยาก​จะ​เป็น​ผู้​ดูแล​หมู่ประชุม​ของ​พระเจ้า แสดงว่า​คน​นั้น​อยาก​จะ​ทำ​งาน​ที่​ดี

๑ โครินธ์ ๓:๑๒
ถ้า​ใคร​มา​ก่อสร้าง​บน​รากฐาน​นั้น ไม่ว่า​จะ​ด้วย​ทองคำ เงิน เพชร​พลอย ไม้ หญ้าแห้ง​หรือ​ฟาง

ฮีบรู ๑๐:๑
กฎ​ของ​โมเสส​เป็น​แค่​เงา​ของ​สิ่งดีๆ​ที่​กำลัง​จะ​มาถึง มัน​ไม่ใช่​ของจริง ดังนั้น​กฎ​ของ​โมเสส​ที่​สั่ง​ให้​คน​ต้อง​เอา​เครื่อง​บูชา​แบบ​เดิมๆ​มา​ถวาย​พระเจ้า​ซ้ำแล้ว​ซ้ำอีก​ใน​ทุกๆปี​นั้น ไม่มี​วัน​ทำให้​คน​ที่​มา​เข้าเฝ้า​พระเจ้า​สมบูรณ์แบบ​ได้

๑ เปโตร 5:10
พระเจ้า​ผู้​เป็น​แหล่ง​ของ​ความ​เมตตา​ทุกอย่าง​ได้​เรียก​คุณ​ผ่านทาง​พระเยซู​คริสต์ ให้​คุณ​เข้ามา​มี​ส่วนร่วม​ใน​เกียรติ​ของ​พระองค์​ที่​ไม่มี​วัน​หมด คุณ​จะ​ต้อง​ทนทุกข์​อยู่​ประเดี๋ยวหนึ่ง แล้ว​หลังจากนั้น​พระเจ้า​ก็​จะ​ช่วยให้​คุณ​กลับคืน​สู่​สภาพ​สมบูรณ์แบบ จะ​ให้​คุณ​เข้มแข็ง มี​กำลัง​มากขึ้น​และ​มั่นคง

Thai Bible (ERV) 2001
Copyright © 2001 by Bible League International