A A A A A

ตัวละครที่ดี: [ความเมตตา]

๒ ซามูเอล ๒๔:๑๔
ดาวิด​พูด​กับ​กาด​ว่า “เรา​กำลัง​ทุกข์​ทรมาน​อย่าง​หนัก ปล่อย​ให้​พวก​เรา​อยู่​ใน​กำ​มือ​ของ​พระยาห์เวห์​เถิด เพราะ​ความเมตตา​ของ​พระองค์​ยิ่งใหญ่ แต่​อย่า​ให้​เรา​ตก​อยู่​ใน​กำ​มือ​มนุษย์​เลย”

สดุดี 86:5
ข้าแต่​องค์​เจ้า​ชีวิต พระองค์​ช่างดีเลิศ และ​พร้อม​ที่จะ​ให้อภัย พระองค์​เต็ม​ไปด้วย​ความรักมั่นคง​ต่อ​ทุกคน​ที่​ร้องเรียก​หา​พระองค์

สดุดี 145:9
พระยาห์เวห์​ดี​กับ​ทุกคน และ​พระองค์​มีเมตตา​กับทุกอย่าง​ที่​พระองค์​สร้างขึ้นมา

ลูกา 6:36
ขอ​ให้​คุณ​แสดง​ความ​เมตตา​เหมือน​กับ​ที่​พระบิดา​แสดง​ความเมตตา

เอเฟซัส 2:4
แต่​พระเจ้า​เต็มเปี่ยม​ไป​ด้วย​ความ​เมตตา​กรุณา เพราะ​ความรัก​อัน​ยิ่งใหญ่​ที่​พระองค์​มี​ต่อเรา

ทิตัส 3:5
พระองค์​ได้​ช่วย​ให้​เรา​รอด ไม่​ใช่​เพราะ​เรา​ทำดี แต่​เป็น​เพราะ​ความ​เมตตา​กรุณา​ของ​พระองค์​ต่างหาก พระองค์​ได้​ชำระ​ล้าง​เรา ซึ่ง​ทำ​ให้​เรา​เกิด​ใหม่ และ​ถูก​สร้าง​ขึ้น​มา​ใหม่​ด้วย​ฤทธิ์เดช​ของ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์

ฮีบรู 4:16
ดังนั้น​ขอให้​เรา​ทุกคน​เข้ามา​ยืน​ด้วย​ความ​มั่นใจ​ต่อหน้า​บัลลังก์​ของ​พระเจ้า​ผู้​มี​ความ​เมตตา​กรุณา เพื่อ​เรา​จะ​ได้รับ​ความปรานี และ​พบ​กับ​ความ​เมตตา​กรุณา​ที่​พระเจ้า​จะ​ช่วย​เรา​ใน​เวลา​ที่​เรา​ต้องการ​ความ​ช่วยเหลือ

๑ ยอห์น 1:3
เพราะ​เรา​ได้​เห็น​และ​ได้ยิน​เรื่อง​ชีวิต​นั้น​แล้ว เรา​จึง​มา​บอก​ให้​พวกคุณ​รู้​เดี๋ยวนี้ หวังว่า​พวกคุณ​จะ​ได้​มี​สายสัมพันธ์​กับ​พวกเรา​เหมือนกับ​ที่​พวกเรา​มี​สายสัมพันธ์​กับ​พระบิดา​และ​กับ​พระเยซู​คริสต์​พระบุตร​ของ​พระองค์​ด้วย

Thai Bible (ERV) 2001
Copyright © 2001 by Bible League International