A A A A A

ตัวละครที่ดี: [รัก]

๑ โครินธ์ ๑๖:๑๔
ให้​ทำ​ทุก​อย่าง​ด้วย​ความรัก

๑ ยอห์น ๔:๘-๑๘
[๘] ส่วน​คน​ที่​ไม่มี​ความรัก ก็​ไม่รู้จัก​พระเจ้า เพราะว่า​พระเจ้า​เป็น​ความรัก[๙] นี่​คือ​วิธี​ที่​พระเจ้า​ได้​แสดง​ความรัก​ให้​กับ​เรา คือ​พระองค์​ได้​ส่ง​พระบุตร​เพียง​องค์​เดียว​มา​อยู่​ใน​โลก เพื่อ​เรา​จะ​ได้​มี​ชีวิต​โดย​ผ่าน​ทาง​พระบุตร​ของ​พระองค์​นั้น[๑๐] นี่แหละ​คือ​ความรัก​แท้ ไม่ใช่​ว่า​เรา​ไป​รัก​พระองค์ แต่​พระองค์​รัก​เรา​และ​ส่ง​พระบุตร​ของ​พระองค์​มา​เป็น​เครื่อง​บูชา เพื่อ​จัดการ​กับ​บาป​ของ​เรา​ให้​หมด​ไป[๑๑] เพื่อนๆ​ที่รัก ถ้า​พระเจ้า​รัก​เรา​ขนาดนี้ เรา​ก็​ควร​จะ​รัก​กัน​และ​กัน​ด้วย[๑๒] ไม่มี​ใคร​เคย​เห็น​พระเจ้า แต่​ถ้า​เรา​รัก​กัน​และ​กัน พระเจ้า​ก็​อยู่​ใน​เรา​และ​ความรัก​ของ​พระองค์​ก็​ได้​สำเร็จ​ใน​ชีวิต​ของเรา​ตาม​เป้าหมาย​ของ​พระองค์[๑๓] แบบนี้สิ​เรา​ถึง​รู้​ว่า​เรา​อยู่​ใน​พระองค์ และ​พระองค์​อยู่​ใน​เรา คือ​พระองค์​ได้​ยอม​ให้​เรา​มี​ส่วนร่วม​กับ​พระวิญญาณ​ของ​พระองค์[๑๔] เรา​ได้​เห็น​และ​เรา​ได้​เป็น​พยาน​ว่า พระบิดา​ได้​ส่ง​พระบุตร​ของ​พระองค์​มา​เป็น​ผู้ช่วย​ให้​โลกนี้​รอดพ้น​จาก​บาป[๑๕] คน​ที่​ยอมรับ​ว่า​พระเยซู​เป็น​พระบุตร​ของ​พระเจ้า พระเจ้า​ก็​อยู่​ใน​คนๆนั้น​และ​คนๆนั้น​ก็​อยู่​ใน​พระเจ้า[๑๖] ดังนั้น​เรา​จึง​แน่ใจ​และ​ไว้วางใจ​ใน​ความรัก​ที่​พระเจ้า​มี​ต่อ​เรา พระเจ้า​คือ​ความรัก​และ​คนที่​อยู่​ใน​ความรัก​ต่อไป​ก็​อยู่​ใน​พระเจ้า และ​พระเจ้า​ก็​อยู่​ใน​คนๆนั้น​ด้วย[๑๗] แบบนี้สิ ความรัก​ของ​พระเจ้า​ถึง​สำเร็จ​ตาม​เป้าหมาย​ของ​พระองค์​ใน​พวก​เรา เรา​จึง​มี​ความ​มั่นใจ​ใน​วัน​พิพากษา ที่​เรา​มี​ความ​มั่นใจ​อย่าง​เต็มเปี่ยม​ก็​เพราะ​ชีวิต​ที่​เรา​มี​ใน​โลก​นี้ เป็น​ชีวิต​ที่​เหมือน​กับ​ชีวิต​ของ​พระคริสต์[๑๘] ใน​ความรัก​นั้น​ไม่มี​ความกลัว​เพราะ​ความรัก​ที่​สำเร็จ​ตาม​เป้าหมาย​ของ​พระองค์​นั้น ได้​ไล่​ความกลัว​ออก​ไป​หมด​แล้ว ความ​กลัว​นั้น​เกี่ยวกับ​การ​ถูก​ลงโทษ และ​คน​ที่​ยัง​กลัว​การ​ถูก​ลงโทษ​ก็​เพราะ​ความรัก​นั้น​ยัง​ไม่​สำเร็จ​ตาม​เป้าหมาย​ของ​พระองค์​ใน​คนๆนั้น

ยอห์น ๓:๑๖
เพราะ​ว่า​พระเจ้า​รัก​ผูกพัน​กับ​มนุษย์​ใน​โลกนี้​มาก จน​ถึง​ขนาด​ยอม​สละ​พระบุตร​เพียง​องค์​เดียว​ของ​พระองค์ เพื่อ​ว่า​ทุก​คน​ที่​ไว้วางใจ​ใน​พระบุตร​นั้น​จะ​ไม่​สูญ​สิ้น แต่​จะ​มี​ชีวิต​กับ​พระเจ้า​ตลอด​ไป

๑ เปโตร ๔:๘
สิ่ง​ที่​สำคัญ​ที่สุด​คือ ให้​รัก​กัน​และ​กัน​อย่าง​ลึกซึ้ง เพราะ​ความรัก​จะ​ปกปิด​ความบาป​ได้​มากมาย

โคโลสี ๓:๑๔
นอกจากนี้​แล้ว ขอ​ให้​สวมใส่​ความรัก ความรัก​จะ​ผูกพัน​ความดี​ทุก​อย่าง​และ​ทำ​ให้​สิ่ง​เหล่านี้​สมบูรณ์

ยอห์น ๑๓:๓๔-๓๕
[๓๔] เรา​จะ​ให้​คำสั่ง​ใหม่​กับ​พวก​คุณ คือ​ให้​รัก​ซึ่ง​กัน​และ​กัน พวก​คุณ​ต้อง​รัก​กัน​เหมือน​กับ​ที่​เรา​รัก​คุณ[๓๕] ถ้า​พวก​คุณ​รัก​กัน ทุก​คน​ก็​จะ​รู้​ว่า​คุณ​เป็น​ศิษย์​ของ​เรา”

ยอห์น ๑๕:๑๓
ไม่​มี​ความรัก​ที่​ยิ่งใหญ่​กว่า​นี้​อีก​แล้ว คือ​การ​ที่​คนๆ​หนึ่ง​จะ​ยอม​ตาย​เพื่อ​เพื่อน​ของ​ตน

๑ โครินธ์ ๑๓:๑๓
แต่​ตอนนี้​เหลือ​อยู่​สาม​อย่าง​คือ​ความเชื่อ ความหวัง​และ​ความรัก แต่​ใน​สาม​อย่างนี้​ความรัก​ยิ่งใหญ่​ที่สุด

๑ ยอห์น ๔:๑๙
ที่​พวกเรา​มี​ความรัก​ก็​เพราะ​ว่า​พระเจ้า​รัก​เรา​ก่อน

สุภาษิต ๑๐:๑๒
ความ​เกลียดชัง​ย่อม​เร่งเร้า​ให้​เกิด​การ​ทะเลาะ​วิวาท แต่​ความรัก​ปกปิด​ความผิด​ทั้งปวง

๑ ยอห์น ๔:๗
เพื่อนๆ​ที่รัก ขอ​ให้​เรา​รัก​กัน​และ​กัน เพราะ​ความรัก​นั้น​มา​จาก​พระเจ้า ทุกคน​ที่​มี​ความรัก ก็​ได้​เกิด​เป็น​ลูก​ของ​พระเจ้า และ​รู้จัก​พระองค์

Thai Bible (ERV) 2001
Copyright © 2001 by Bible League International