A A A A A

ตัวละครที่ดี: [ถ่อมตัว]

โคโลสี 3:12
ดังนั้น​ใน​ฐานะ​ที่​เรา​เป็น​คน​ที่​พระเจ้า​ได้​เลือก เป็น​คน​ของ​พระเจ้า และ​เป็น​คน​ที่​พระองค์​รัก ก็​ให้​สวม​ใส่​ความ​เห็นอก​เห็นใจ ความ​มี​น้ำใจ ความ​ถ่อม​ตน ความ​สุภาพ​อ่อนโยน และ​ความอดทน

เอเฟซัส 4:2
คือ​ให้​สุภาพ​อ่อนน้อม​อยู่เสมอ รวมทั้ง​ให้​ใจเย็นๆ​และ​อดทน​ต่อกัน​และ​กัน​ด้วย​ความรัก

ยากอบ ๔:๖-๑๐
[๖] แต่​พระเจ้า​ได้​ให้​ความ​เมตตา​มาก​ยิ่ง​ขึ้น​ไป​อีก พระคัมภีร์​ถึง​ได้​พูด​ไว้​ว่า “พระเจ้า​ต่อต้าน​คน​หยิ่งยโส แต่​พระองค์​เมตตา​ปรานี​กับ​คน​ที่​อ่อน​น้อม​ถ่อมตน”[๗] ดังนั้น ให้​อุทิศ​ตัว​ต่อ​พระเจ้า​และ​ต่อสู้​กับ​มาร แล้ว​มัน​จะ​หนี​ไป​จาก​คุณ[๘] เข้า​มา​อยู่​ใกล้ชิด​กับ​พระเจ้า แล้ว​พระองค์​จะ​เข้า​มา​อยู่​ใกล้ชิด​กับ​คุณ พวก​คน​บาป​ทั้งหลาย ล้าง​มือ​ให้​สะอาด และ​คน​โลเล​ทั้งหลาย ทำใจ​ให้​บริสุทธิ์[๙] ให้​เศร้า​โศก​เสียใจ และ​ร้องไห้ ให้​เปลี่ยน​เสียง​หัวเราะ​เป็น​เสียง​คร่ำครวญ ให้​เปลี่ยน​ความสุข​สนุก​สนาน​เป็น​ความ​เศร้า​หมอง[๑๐] ให้​ถ่อมตัว​ลง​ต่อ​หน้า​องค์​เจ้า​ชีวิต แล้ว​พระองค์​จะ​ยก​คุณ​ขึ้น

๑ เปโตร ๕:๕
ใน​ทำนอง​เดียวกัน คน​ที่มี​อายุ​น้อยกว่า ก็​ให้​เชื่อฟัง​พวก​ผู้นำ​อาวุโส แต่​ความจริง​แล้ว ทุกๆคน​ควร​จะ​อ่อนน้อม​ถ่อมตัว​รับใช้​ซึ่งกัน​และ​กัน​เหมือนกับ​ที่​พระคัมภีร์​เขียน​ไว้​ว่า “พระเจ้า​ต่อต้าน​คน​ที่​เย่อหยิ่ง​จองหอง แต่​มี​ความ​เมตตา​กรุณา​ต่อ​คน​ที่​อ่อนน้อม​ถ่อมตน”

๒ พงศาวดาร ๗:๑๔
ถ้า​ประชาชน​ของ​เรา​ผู้ที่​เรา​ได้​ประทับ​ชื่อ​เราไว้ ถ่อมตัว​ลง​และ​อธิษฐาน และ​เริ่ม​แสวงหา​ใบ​หน้า​ของเรา และ​หันเห​ออก​จาก​วิถีทาง​ชั่ว​ทั้งหลาย​ของ​พวกเขา เรา​ก็​จะ​รับฟัง​จาก​สวรรค์ และ​จะ​ยกโทษ​บาป​ของ​พวกเขา​และ​จะ​รักษา​แผ่นดิน​ของ​พวกเขา

ลูกา ๑๔:๑๑
เพราะ​คน​ที่​ยก​ตัวเอง​จะ​ต้อง​ถูก​กด​ลง และ​คน​ที่​ถ่อมตัว​จะ​ถูก​ยก​ขึ้น”

มีคาห์ ๖:๘
เจ้ามนุษย์ พระยาห์เวห์ บอก​เจ้า​แล้ว​ถึง​สิ่ง​ที่ดี และ​สิ่ง​ที่​พระองค์​ต้องการ​จาก​เจ้า คือ ให้​ทำ​สิ่ง​ที่​ยุติธรรม รัก​ความเมตตา และ​เดิน​กับ​พระเจ้า​ของ​เจ้า​ด้วย​ความถ่อมใจ

สุภาษิต ๓:๓-๔
[๓] อย่า​ให้​ความ​จงรัก​ภักดี​และ​ความซื่อสัตย์​ละทิ้ง​เจ้า​ไป ผูก​มัน​ไว้​รอบ​คอ​ของ​เจ้า​เหมือน​กับ​สร้อยคอ เขียน​มัน​ลง​ไป​บน​แผ่นใจ​ของ​เจ้า[๔] แล้ว​เจ้า​จะ​เป็น​ที่​ยอมรับ​และ​ประสบ​ความสำเร็จ​อย่าง​ดี​ยิ่ง ใน​สายตา​ของ​พระเจ้า​และ​ผู้คน​ทั่วไป

สุภาษิต ๑๑:๒
ความหยิ่ง​มา​เมื่อ​ไหร่ ความ​อับอาย​ก็​ตาม​มา แต่​สติปัญญา​จะ​มา​กับ​คน​ที่​อ่อนน้อม​ถ่อมตน

สุภาษิต ๑๒:๑๕
หนทาง​ของ​คนโง่นั้น​ก็​ดู​เหมือน​ว่า​ถูกต้อง​ใน​สายตา​ของ​เขา​เอง แต่​คน​ที่​ฟัง​คำ​แนะนำ​เป็น​คนฉลาด

สุภาษิต 15:33
ความ​ยำเกรง​พระยาห์เวห์ สั่งสอน​ให้​ฉลาด ความ​นอบน้อม​ถ่อมตน ต้อง​มา​ก่อน​เกียรติยศ

สุภาษิต 18:12
จิตใจ​ที่​เย่อหยิ่ง​จะ​มา​ก่อน​ความ​พินาศ ความ​นอบน้อม​ถ่อม​ตน​จะ​มา​ก่อน​เกียรติยศ

สุภาษิต ๒๒:๔
ความ​ถ่อมสุภาพ​อัน​ได้แก่ การ​ยำเกรง​พระยาห์เวห์ จะ​นำ​มา​ซึ่ง ความ​มั่งคั่ง เกียรติยศ และ​ชีวิต​ยืนยาว

สุภาษิต ๒๗:๒
ให้​คนอื่น​เยินยอ​เจ้า ไม่ใช่​จาก​ปาก​ของ​เจ้าเอง ให้​คนอื่น​เยินยอ ไม่​ใช่​ออก​มา​จาก​ริมฝีปาก​ของ​เจ้าเอง

สดุดี ๒๕:๙
พระองค์​นำ​คน​ถ่อมสุภาพ​ให้​ทำ​สิ่งที่​ถูกต้อง​ยุติธรรม พระองค์​สอน​ทาง​ของ​พระองค์​ให้กับ​คนถ่อมสุภาพ

สดุดี ๑๔๙:๔
พระยาห์เวห์​ชื่นชม​คนของพระองค์ พระองค์​ให้เกียรติ​กับ​คนต่ำต้อย​ของพระองค์​โดย​ให้​พวกเขา​มีชัย​เหนือศัตรู

โรม ๑๒:๓
ตาม​พรสวรรค์​ที่​ผม​ได้รับ​มา​ให้​เป็น​ศิษย์เอก ผม​อยาก​จะ​ขอ​เตือน​พวก​คุณ​ทุก​คน​ว่า อย่า​คิด​ว่า​ตนเอง​สำคัญ​กว่า​ที่​ควร คิด​ให้​สมเหตุ​สมผล​กับ​ขนาด​ของ​พรสวรรค์​ที่​พระเจ้า​ได้​มอบ​ให้​กับ​คุณ​แต่​ละ​คน

โรม ๑๒:๑๖
ให้​เป็น​น้ำหนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน อย่า​ได้​ถือตัว​แต่​ให้​คบค้า​กับ​คน​ที่​ต่ำต้อย และ​อย่า​คิด​ว่า​ตัวเอง​ฉลาด

๒ โครินธ์ ๑๒:๙-๑๐
[๙] แต่​พระองค์​ก็​บอก​ว่า “ความ​เมตตา​กรุณา​ของ​เรา​มี​เพียงพอ​แล้ว​สำหรับ​เจ้า เมื่อ​เจ้า​อ่อนแอ​ฤทธิ์​อำนาจ​ของเรา​ก็​ทำงาน​ได้​อย่าง​เต็มที่” ดังนั้น​ผม​จึง​ยินดี​ที่​จะ​โอ้อวด​ถึง​ความ​อ่อนแอ​ของ​ผม เพื่อ​ฤทธิ์เดช​ของ​พระคริสต์​จะ​ได้​อยู่​ใน​ผม[๑๐] ถ้า​เมื่อไหร่​ที่​ผม​อ่อนแอ ถูก​ดูหมิ่น เจอ​กับ​ความ​ทุกข์ยาก ถูก​ข่มเหง​และ​เจอ​กับ​ความ​ยุ่งยาก​ต่างๆ​เพื่อ​พระคริสต์ ผม​ก็​ยินดี เพราะ​ผม​อ่อนแอ​เมื่อไหร่ เมื่อนั้น​ผม​ก็​กลับ​เข้มแข็ง

ฟีลิปปี ๒:๓-๔
[๓] อย่า​ทำ​อะไร​ที่​ชิงดี​ชิงเด่น​กัน หรือ​เพราะ​หลง​คิด​ว่า​ตัวเอง​เก่ง แต่​ให้​ถ่อมตัว​ลง และ​มอง​คน​อื่น​ว่า​สำคัญ​กว่า​ตัวเอง[๔] อย่า​ให้​ใคร​คิด​เห็น​แต่​ประโยชน์​ส่วนตัว แต่​ให้​คิดถึง​ประโยชน์​ของ​คน​อื่น​ด้วย

มัทธิว ๒๓:๑๐-๑๒
[๑๐] และ​อย่า​ให้​ใคร​มา​เรียก​คุณ​ว่า ‘ครู’ เพราะ​คุณ​มี​ครู​เพียง​คน​เดียว​คือ​พระคริสต์[๑๑] คน​ที่​ยิ่งใหญ่​ที่สุด​ใน​หมู่​พวก​คุณ​ต้อง​เป็น​ผู้รับใช้[๑๒] คน​ที่​ยก​ตัวเอง​ให้​ใหญ่​กว่า​คน​อื่น จะ​ถูก​กด​ให้​ต่ำต้อย​ลง คน​ที่​ถ่อมตัว​ลง จะ​ถูก​เชิดชู​ให้​ยิ่งใหญ่​ขึ้น

ยากอบ ๔:๑๔-๑๖
[๑๔] ตัว​คุณ​เอง​ก็​ยัง​ไม่​รู้​เลย​ว่า พรุ่งนี้​ชีวิต​ของ​คุณ​จะ​เป็น​อย่าง​ไร​บ้าง เพราะ​คุณ​เป็น​เพียง​แค่​หมอก ที่​เกิด​ขึ้น​ประ​เดี๋ยว​เดียว แล้ว​ก็​จาง​หาย​ไป[๑๕] คุณ​ควร​จะ​พูด​ว่า “ถ้า​เป็น​ความ​ต้องการ​ของ​องค์​เจ้า​ชีวิต เรา​ก็​จะ​มี​ชีวิต​อยู่​และ​ทำ​สิ่ง​นั้น​สิ่ง​นี้”[๑๖] แต่​ตอน​นี้ คุณ​กำลัง​คุย​โม้​โอ้อวด ถึง​ความ​เก่งกาจ​ของ​คุณ ซึ่ง​เป็น​สิ่ง​ที่​ชั่วร้าย​นัก

ฟีลิปปี ๒:๕-๘
[๕] ใช้​ชีวิต​ด้วย​กัน โดย​คิด ทำ และ​รู้สึก​อย่าง​นี้ เช่น​เดียว​กัน​กับ​พระเยซู​คริสต์[๖] คือ​ถึง​แม้​พระองค์​จะ​มี​สภาพ​เป็น​พระเจ้า พระองค์​ก็​ไม่​ได้​คิด​ที่​จะ​ใช้​ความ​เท่าเทียม​กับ​พระเจ้า​ของ​พระองค์​เพื่อ​ผล​ประโยชน์​ของ​พระองค์​เอง​เลย[๗] แต่​พระองค์​ได้​ทิ้ง​ความ​เป็น​ตัว​ของ​พระองค์​เอง​ไป​จน​หมด คือ​ยอมรับ​สภาพ​เป็น​ทาส และ​ได้​มา​เกิด​เป็น​มนุษย์[๘] เมื่อ​พระองค์​ได้​มา​ปรากฏ​ตัว​ใน​ร่าง​มนุษย์​แล้ว พระองค์​ได้​ถ่อมตัว​ของ​พระองค์​ลง ยอม​เชื่อฟัง​พระเจ้า​ทุก​อย่าง ถึง​ขนาด​ยอม​ตาย แม้​กระทั่ง​ต้อง​ตาย​บน​ไม้​กางเขน

Thai Bible (ERV) 2001
Copyright © 2001 by Bible League International