A A A A A

พระเจ้า: [ความรักของพระเจ้า]

๑ โครินธ์ 13:13
แต่​ตอนนี้​เหลือ​อยู่​สาม​อย่าง​คือ​ความเชื่อ ความหวัง​และ​ความรัก แต่​ใน​สาม​อย่างนี้​ความรัก​ยิ่งใหญ่​ที่สุด

๑ ยอห์น 3:1
ดูสิ ความรัก​ที่​พระบิดา​มี​ต่อ​พวกเรา​นั้น มัน​มากมาย​มหาศาล​แค่ไหน ถึง​ขนาด​ได้​เรียก​เรา​ว่า​เป็น​ลูก​ของ​พระองค์ และ​เรา​ก็​เป็น​อย่างนั้น​จริงๆ โลก​นี้​ไม่รู้จัก​พระองค์ ซึ่ง​เป็น​เหตุ​ที่​โลก​ไม่รู้จัก​เรา​เหมือนกัน

๑ ยอห์น ๔:๗-๘
[๗] เพื่อนๆ​ที่รัก ขอ​ให้​เรา​รัก​กัน​และ​กัน เพราะ​ความรัก​นั้น​มา​จาก​พระเจ้า ทุกคน​ที่​มี​ความรัก ก็​ได้​เกิด​เป็น​ลูก​ของ​พระเจ้า และ​รู้จัก​พระองค์[๘] ส่วน​คน​ที่​ไม่มี​ความรัก ก็​ไม่รู้จัก​พระเจ้า เพราะว่า​พระเจ้า​เป็น​ความรัก

๑ ยอห์น ๔:๑๖-๑๙
[๑๖] ดังนั้น​เรา​จึง​แน่ใจ​และ​ไว้วางใจ​ใน​ความรัก​ที่​พระเจ้า​มี​ต่อ​เรา พระเจ้า​คือ​ความรัก​และ​คนที่​อยู่​ใน​ความรัก​ต่อไป​ก็​อยู่​ใน​พระเจ้า และ​พระเจ้า​ก็​อยู่​ใน​คนๆนั้น​ด้วย[๑๗] แบบนี้สิ ความรัก​ของ​พระเจ้า​ถึง​สำเร็จ​ตาม​เป้าหมาย​ของ​พระองค์​ใน​พวก​เรา เรา​จึง​มี​ความ​มั่นใจ​ใน​วัน​พิพากษา ที่​เรา​มี​ความ​มั่นใจ​อย่าง​เต็มเปี่ยม​ก็​เพราะ​ชีวิต​ที่​เรา​มี​ใน​โลก​นี้ เป็น​ชีวิต​ที่​เหมือน​กับ​ชีวิต​ของ​พระคริสต์[๑๘] ใน​ความรัก​นั้น​ไม่มี​ความกลัว​เพราะ​ความรัก​ที่​สำเร็จ​ตาม​เป้าหมาย​ของ​พระองค์​นั้น ได้​ไล่​ความกลัว​ออก​ไป​หมด​แล้ว ความ​กลัว​นั้น​เกี่ยวกับ​การ​ถูก​ลงโทษ และ​คน​ที่​ยัง​กลัว​การ​ถูก​ลงโทษ​ก็​เพราะ​ความรัก​นั้น​ยัง​ไม่​สำเร็จ​ตาม​เป้าหมาย​ของ​พระองค์​ใน​คนๆนั้น[๑๙] ที่​พวกเรา​มี​ความรัก​ก็​เพราะ​ว่า​พระเจ้า​รัก​เรา​ก่อน

กาลาเทีย ๒:๒๐
ผม​ได้​ถูก​ตรึง​บน​ไม้กางเขน​จน​ตาย​ไป​พร้อม​กับ​พระคริสต์ คน​ที่​มี​ชีวิต​อยู่​ตอนนี้​ไม่ใช่​ตัว​ผม​แล้ว​แต่​เป็น​พระคริสต์​ต่างหาก​ที่​อยู่​ใน​ตัว​ผม ชีวิต​ที่​มี​อยู่​เดี๋ยวนี้​ก็​เป็น​ชีวิต​ที่​ไว้วางใจ​ใน​พระบุตร​ของ​พระเจ้า ผู้​ที่รัก​ผม​และ​เสียสละ​ชีวิต​ให้​ผม

เยเรมีย์ ๒๙:๑๑
พระยาห์เวห์​พูด​ว่า “เพราะ​เรา​รู้​แผนงาน​ต่างๆ​ที่​เรา​วางไว้​ให้​กับเจ้า เป็น​แผนงาน​สำหรับ​ความ​เจริญ​รุ่งเรือง ไม่ใช่​สำหรับ​ความ​หายนะ เพื่อ​จะ​ให้​อนาคต​และ​ความหวัง​กับเจ้า

เยเรมีย์ ๓๑:๓
พระยาห์เวห์​ปรากฏ​ให้​เขาเห็น​จาก​ที่​ไกลๆ พระองค์​พูด​ว่า “เรา​รักเจ้า​แล้ว​ด้วย​ความรัก​ที่​ไม่มีวัน​เสื่อมคลาย ดังนั้น เรา​ถึง​ยัง​แสดง​ความรัก​ความเมตตา​กับ​เจ้าอยู่

ยอห์น ๓:๑๖
เพราะ​ว่า​พระเจ้า​รัก​ผูกพัน​กับ​มนุษย์​ใน​โลกนี้​มาก จน​ถึง​ขนาด​ยอม​สละ​พระบุตร​เพียง​องค์​เดียว​ของ​พระองค์ เพื่อ​ว่า​ทุก​คน​ที่​ไว้วางใจ​ใน​พระบุตร​นั้น​จะ​ไม่​สูญ​สิ้น แต่​จะ​มี​ชีวิต​กับ​พระเจ้า​ตลอด​ไป

ยอห์น ๑๕:๑๓
ไม่​มี​ความรัก​ที่​ยิ่งใหญ่​กว่า​นี้​อีก​แล้ว คือ​การ​ที่​คนๆ​หนึ่ง​จะ​ยอม​ตาย​เพื่อ​เพื่อน​ของ​ตน

สดุดี ๘๖:๑๕
ข้าแต่​องค์​เจ้า​ชีวิต พระองค์​ช่าง​เป็น​พระเจ้า​ที่​อดทน มี​เมตตากรุณา เต็ม​ไปด้วย​ความรักมั่นคง​และ​ความสัตย์ซื่อ

สดุดี ๑๓๖:๒๖
ให้​ขอบคุณ​พระเจ้า​แห่งฟ้าสวรรค์ ความรักมั่นคง​ของพระองค์​คงอยู่​ตลอดไป

โรม ๕:๘
แต่​พระเจ้า​ได้​แสดง​ความรัก​ต่อ​เรา โดย​ยอม​ส่ง​พระคริสต์​มา​ตาย​เพื่อ​เรา ทั้งๆ​ที่​เรา​ยัง​เป็น​คน​บาป​อยู่

เฉลยธรรมบัญญัติ ๗:๙
ดังนั้น​ให้​รู้​ไว้​ว่า​พระยาห์เวห์​พระเจ้า​ของ​ท่าน​เป็น​พระเจ้า​แต่​เพียง​องค์​เดียว เป็น​พระเจ้า​ที่​ซื่อสัตย์​ที่​รักษา​คำ​สัญญา พระองค์​รัก​คน​เหล่านั้น​ที่รัก​พระองค์ และ​เชื่อฟัง​คำ​สั่งสอน​ของ​พระองค์ พระองค์​จะ​รัก​พวกเขา​ไป​อีก​เป็น​พันๆ​รุ่น

เศฟันยาห์ ๓:๑๗
พระยาห์เวห์​พระเจ้า​ของเจ้า​อยู่​ท่ามกลาง​เจ้า พระองค์​เป็น​นักรบ​ผู้ช่วย​กู้​ชีวิต​เจ้า พระองค์​จะ​ร้องเพลง​และ​เฉลิม​ฉลอง​เพราะ​ตัวเจ้า พระองค์​จะ​รื้อฟื้น​ความรัก​ที่​มีต่อ​เจ้า​ขึ้นใหม่ พระองค์​จะ​ชื่นชม​ยินดี​ใน​ตัวเจ้า​ด้วย​เสียงเพลง​แห่งความสุข

เอเฟซัส ๒:๔-๕
[๔] แต่​พระเจ้า​เต็มเปี่ยม​ไป​ด้วย​ความ​เมตตา​กรุณา เพราะ​ความรัก​อัน​ยิ่งใหญ่​ที่​พระองค์​มี​ต่อเรา[๕] พระองค์​จึง​ให้​เรา​มีชีวิต​อยู่​คู่​กับ​พระคริสต์ ทั้งๆ​ที่​เรา​เคย​ตาย​ไปแล้ว เพราะ​ไม่​เชื่อฟัง (ที่​พวกคุณ​รอด​นั้น ก็​เพราะ​ความ​เมตตา​กรุณา​ของ​พระเจ้า)

๑ เปโตร ๕:๖-๗
[๖] ถ้า​อย่างนั้น ให้​พวกคุณ​อ่อนน้อม​ถ่อมตัว​ลง​ใต้​อำนาจ​ที่​ยิ่งใหญ่​ของ​พระเจ้า เพื่อ​พระเจ้า​จะ​ได้​ยก​คุณ​ขึ้น​เมื่อ​ถึง​เวลาที่​เหมาะสม[๗] ให้​เอา​ความ​กังวล​ทั้งหมด​ของ​คุณ​ฝากไว้​กับ​พระเจ้า เพราะ​พระองค์​ห่วงใย​คุณ

โรม ๘:๓๗-๓๙
[๓๗] แต่​ใน​ทุก​สิ่ง​ทุก​อย่างนี้ เรา​ก็​ได้รับ​ชัยชนะ​อัน​ยิ่งใหญ่​ผ่าน​ทาง​พระองค์​ผู้​ได้​แสดง​ความรัก​กับ​เรา[๓๘] เพราะ​ผม​มั่นใจ​ว่า ไม่ว่า​จะ​เป็น​ความตาย​หรือ​ชีวิต ทูตสวรรค์​หรือ​เทพเจ้า สิ่ง​ที่​เป็น​อยู่​ใน​ปัจจุบัน​หรือ​สิ่ง​ที่​จะ​เกิด​ขึ้น​ใน​อนาคต พวก​วิญญาณ​ที่​มี​ฤทธิ์​อำนาจ[๓๙] สิ่ง​ที่​อยู่​เหนือ​เรา หรือ​สิ่ง​ที่​อยู่​ต่ำ​กว่า​เรา หรือ​อะไรก็​ตาม​ที่​ถูก​สร้าง​ขึ้น​มา พวก​มัน​ก็​ไม่​มี​ทาง​แยก​เรา​ออก​จาก​ความรัก​ของ​พระเจ้า​ที่​เรา​เห็น​ใน​พระเยซู​คริสต์เจ้า​ของ​เรา

Thai Bible (ERV) 2001
Copyright © 2001 by Bible League International