English
A A A A A

พระเจ้า: [ไวรัส / โรค]

อิสยาห์ ๒๖:๒๐
มาเถิด คนของเรา​เข้าไป​ใน​ห้องส่วนตัว​และ​ปิดประตูซะ ซ่อนตัว​สักพัก​จนกว่า​ความโกรธ​ของพระยาห์เวห์​จะ​ผ่านพ้นไป

เยเรมีย์ ๒๕:๓๒-๓๓
[๓๒] พระยาห์เวห์​ผู้​มี​ฤทธิ์ทั้งสิ้น​พูดว่า “ความ​ชั่วช้า​กำลัง​แพร่​กระจาย​จาก​ชนชาติ​หนึ่ง​ไป​ยัง​อีก​ชนชาติ​หนึ่ง พายุ​ร้าย​กำลัง​พัด​มา​จาก​ขอบโลก”[๓๓] ใน​เวลานั้น​จะ​มี​คน​ตั้งแต่​ขอบโลก​ด้าน​หนึ่ง​ไป​ถึง​ขอบโลก​อีก​ด้าน​หนึ่ง​ถูก​พระยาห์เวห์​ฆ่า จะ​ไม่มีใคร​ร้องไห้​ให้​พวกมัน และ​จะ​ไม่มีใคร​เก็บ​ศพ​พวกมัน​มา​ฝัง พวกมัน​จะ​เป็น​เหมือน​มูลสัตว์​บนดิน

๒ พงศาวดาร ๗:๑๓-๑๔
[๑๓] เมื่อ​เรา​ปิด​สวรรค์​เพื่อ​ไม่​ให้​มี​ฝน​ตก หรือ​สั่ง​ฝูง​ตั๊กแตน​ให้​มา​กลืน​กิน​แผ่นดิน​ของเจ้า หรือ​ส่ง​โรค​ระบาด​ให้​ลง​มา​ใน​หมู่​ประชาชน​ของเรา[๑๔] ถ้า​ประชาชน​ของ​เรา​ผู้ที่​เรา​ได้​ประทับ​ชื่อ​เราไว้ ถ่อมตัว​ลง​และ​อธิษฐาน และ​เริ่ม​แสวงหา​ใบ​หน้า​ของเรา และ​หันเห​ออก​จาก​วิถีทาง​ชั่ว​ทั้งหลาย​ของ​พวกเขา เรา​ก็​จะ​รับฟัง​จาก​สวรรค์ และ​จะ​ยกโทษ​บาป​ของ​พวกเขา​และ​จะ​รักษา​แผ่นดิน​ของ​พวกเขา

วิวรณ์ ๖:๓-๘
[๓] เมื่อ​ลูกแกะ​เปิด​ผนึก​ที่สอง​ออก ผม​ได้ยิน​เสียง​ของ​สิ่งมีชีวิต​ตัว​ที่​สอง​พูด​ว่า “ออก​มา​เถิด”[๔] จากนั้น​ม้า​อีก​ตัวหนึ่ง​สี​แดง​เพลิง​ก็​ออก​มา ผู้ที่​ขี่​อยู่​บน​หลัง​ม้า​ได้รับ​อำนาจ​ที่​จะ​เอา​สันติภาพ​ไป​จาก​โลก และ​ทำให้​คน​ฆ่า​กันเอง ผู้​ขี่​ม้า​ได้รับ​ดาบใหญ่​เล่ม​หนึ่ง[๕] เมื่อ​ลูกแกะ​เปิด​ผนึก​ที่​สาม​ออก ผม​ได้ยิน​เสียง​ของ​สิ่งมีชีวิต​ตัว​ที่​สาม​พูด​ว่า “ออก​มา​เถิด” ผม​เห็น​ม้า​สี​ดำ และ​ผู้ที่​ขี่​ม้า​นั้น​ถือ​ตราชั่ง​ไว้​ใน​มือ[๖] ผม​ได้ยิน​เสียง​ซึ่ง​ฟัง​ดู​คล้าย​กับ​ว่า​มา​จาก​ท่ามกลาง​สิ่งมีชีวิต​ทั้ง​สี่​ว่า “ข้าวสาลี​หนึ่ง​ลิตร​มีค่า​เท่ากับ​ค่าแรง​หนึ่งวัน ข้าว​บาร์เลย์​สาม​ลิตร​มีค่า​เท่ากับ​ค่าแรง​หนึ่ง​วัน แต่​อย่า​ทำ​ให้​น้ำมัน​และ​เหล้า​องุ่น​เสียหาย”[๗] เมื่อ​ลูกแกะ​เปิด​ผนึก​ที่​สี่​ออก ผม​ได้ยิน​เสียง​ของ​สิ่งมีชีวิต​ตัว​ที่​สี่​พูด​ว่า “ออก​มา​เถิด”[๘] แล้ว​ผม​ก็​เห็น​ม้า​สีซีด​ตัว​หนึ่ง​อยู่​ต่อหน้า​ผม ผู้ที่​ขี่ม้า​มี​ชื่อ​ว่า “ความตาย” และ​แดน​คนตาย​ก็​ตาม​หลัง​ความตาย​มา​ติดๆ ทั้งสอง​ได้รับ​อำนาจ​ที่​จะ​ฆ่า​หนึ่ง​ใน​สี่​ของ​มนุษย์​ใน​โลก​นี้ ด้วย​คมดาบ ความ​อดอยาก โรคระบาด และ​พวก​สัตว์ร้าย​ต่างๆ​ที่​อยู่​บน​โลก

๑ ซามูเอล ๕:๖
มือ​ของ​พระยาห์เวห์​ได้​ทำ​ให้​ชีวิต​ของ​คน​อัชโดด​และ​เพื่อน​บ้าน​ลำบาก พระองค์​ทำให้​พวก​เขา​เจอ​กับ​ปัญหา​มาก​มาย​และ​มี​ฝี​เกิด​ขึ้น พระองค์​ยัง​ส่ง​หนู​มา​ให้​กับ​พวก​เขา​ด้วย ตาม​พวก​เรือ​ของ​พวก​เขา​มี​หนู​วิ่ง​พล่าน​ไป​หมด และ​หนู​เหล่า​นั้น​ก็​ยัง​ขึ้น​มา​บน​บก​ด้วย คน​ใน​เมือง​ต่าง​พา​กัน​หวาด​กลัว​มาก

๒ โครินธ์ ๔:๗
แต่​เรา​เป็น​เหมือน​โถดิน​ที่​เก็บ​สมบัติ​อัน​ล้ำค่า​นี้​ไว้​ข้างใน เพื่อ​ให้​เห็น​ว่า​พลัง​วิเศษ​นี้​มา​จาก​พระเจ้า ไม่ใช่​เรา

อพยพ ๒๐:๓
เจ้า​ต้อง​ไม่มี​พระ​อื่นๆ​นอกจาก​เรา

ยากอบ ๔:๑๐
ให้​ถ่อมตัว​ลง​ต่อ​หน้า​องค์​เจ้า​ชีวิต แล้ว​พระองค์​จะ​ยก​คุณ​ขึ้น

มัทธิว ๖:๒๔
ไม่​มี​ใคร​รับใช้​นาย​สอง​นาย​ได้ เพราะ​เขา​จะ​เกลียด​นาย​คน​หนึ่ง และ​รัก​อีก​คน​หนึ่ง หรือ​ไม่​ก็​จะ​ทุ่มเท​ให้​กับ​นาย​คน​หนึ่ง และ​จะ​ดูถูก​นาย​อีก​คน​หนึ่ง คุณ​จะ​รับใช้​พระเจ้า​และ​เงินทอง​พร้อมๆ​กัน​ไม่​ได้​หรอก

ฟีลิปปี ๔:๖
เลิก​กังวล​ได้​แล้ว แต่​ให้​อธิษฐาน​ใน​ทุกๆ​สถานการณ์ และ​ขอ​ใน​สิ่ง​ที่​คุณ​ต้องการ​จาก​พระเจ้า และ​เมื่อ​อธิษฐาน​ก็​ให้​ขอบคุณ​พระเจ้า​ด้วย

สดุดี ๑๐๓:๒-๓
[๒] จิตใจ​ของ​ข้าพเจ้า​เอ๋ย สรรเสริญ​พระยาห์เวห์เถิด และ​อย่า​ลืม​บุญคุณทั้งสิ้น​ของพระองค์[๓] พระองค์​คือ​ผู้ที่​อภัย​ให้กับ​ความผิดบาป​ทั้งสิ้น​ของเจ้า พระองค์​คือ​ผู้ที่​รักษาเจ้า​ให้หาย​จาก​ความเจ็บป่วย​ทั้งสิ้น

กันดารวิถี ๑๑:๓๑-๓๓
[๓๑] มี​ลม​พัด​มา​จาก​พระยาห์เวห์ และ​ได้​พา​เอา​นกคุ่ม​มา​จาก​ทะเล​มา​ตก​กระจัด​กระจาย​อยู่​รอบ​ค่าย มี​นกคุ่ม​มากมาย​ทั่ว​ทุกทิศ มี​ระยะทาง​ยาว​เท่ากับ​คน​เดิน​หนึ่ง​วัน และ​มัน​ตก​ทับถม​กัน​สูง​ถึง​สอง​ศอก[๓๒] ผู้คน​ต่าง​ออก​ไป​เก็บ​นกคุ่ม​พวกนั้น​ตลอด​ทั้งวัน​ทั้งคืน​ไป​จนกระทั่ง​ถึง​อีก​วัน​หนึ่ง​เต็มๆ พวกเขา​เก็บ​ได้​อย่าง​น้อย​คนละ​สองพัน​สองร้อย​ลิตร พวกเขา​ตาก​นกคุ่ม​ไป​ทั่ว​ค่าย[๓๓] ใน​ระหว่าง​ที่​เนื้อ​ยัง​อยู่​ระหว่าง​ฟัน ยัง​ไม่​ทัน​กัด​กิน​กัน​เลย พระยาห์เวห์​ก็​โกรธ​พวกเขา พระองค์​ทำ​ให้​พวกเขา​เป็น​โรค​ระบาด​อย่าง​ร้ายแรง

อพยพ ๙:๘-๑๑
[๘] พระยาห์เวห์​บอก​โมเสส​และ​อาโรน​ว่า ให้​เอา​เขม่า​จาก​เตาหลอม​มา​หนึ่ง​กำมือ และ​โยน​ขึ้นไป​บน​ท้องฟ้า ต่อหน้า​ฟาโรห์[๙] มัน​จะ​กลาย​เป็น​ฝุ่น​ฟุ้งตลบ​ไป​ทั่ว​แผ่นดิน​อียิปต์ มัน​จะ​ทำให้​เกิด​ฝี​พุพอง​บน​ผิวหนัง​คน​และ​สัตว์​ไป​ทั่ว​แผ่นดิน​อียิปต์[๑๐] พวกเขา​จึง​ไป​หยิบ​เขม่า​จาก​เตาหลอม และ​ไป​ยืน​ต่อหน้า​ฟาโรห์ โมเสส​โยน​เขม่านั้น​ขึ้นไป​บน​ท้องฟ้า มัน​กลาย​เป็น​ฝี​พุพอง​ไป​ทั่ว​ตัว​คน​และ​สัตว์​ทั้งหลาย[๑๑] แม้แต่​พวกพระ​ที่​มี​เวทมนตร์​คาถา ก็​ไม่​สามารถ​ที่​จะ​ยืน​อยู่​ต่อหน้า​โมเสส​ได้ เพราะ​เกิด​ฝี​พุพอง​ตามตัว​พวกเขา​และ​คน​อียิปต์​ทุกคน

ยากอบ ๑:๒-๖
[๒] พี่น้อง​ครับ เมื่อ​คุณ​ถูก​ลองใจ​ใน​เรื่อง​ต่างๆ ก็​ให้​ถือ​ว่า​เป็น​เรื่อง​ที่​น่ายินดี[๓] เพราะ​คุณ​ก็​รู้​อยู่​แล้ว​ว่า การ​ถูก​ลองใจ​นั้น​จะ​ทดสอบ​ความเชื่อ​ของ​คุณ ซึ่ง​จะ​ช่วย​ให้​คุณ​เกิด​ความ​อดทน​อดกลั้น[๔] คุณ​ต้อง​เรียนรู้​ที่​จะ​อดทน​อดกลั้น​กับ​ทุก​อย่าง เพื่อ​จะ​ได้​เติบโต​เป็น​ผู้ใหญ่​เต็มที่ จะ​ได้​ไม่​ขาด​ตกบกพร่อง​อะไร​เลย[๕] แต่​ถ้า​คน​ไหน​ใน​พวก​คุณ​ขาด​ความ​ฉลาด ก็​ให้​ขอ​จาก​พระเจ้า แล้ว​พระองค์​จะ​ให้ เพราะ​พระองค์​ใจดี​และ​จะ​ให้​กับ​ทุก​คน​โดย​ไม่​ต่อว่า​เลย[๖] แต่​คน​นั้น​จะ​ต้อง​ขอ​ด้วย​ความเชื่อ อย่า​สงสัย​เลย เพราะ​คน​ที่​สงสัย​พระเจ้า​ก็​เหมือน​กับ​คลื่น​ใน​ทะเล​ที่​ถูก​ลม​พัด​ซัดไป​ซัดมา

วิวรณ์ ๙:๑๕-๑๙
[๑๕] ดังนั้น​ทูต​องค์​ที่​หก​ได้​ไป​ปล่อย​ทูตสวรรค์​ทั้ง​สี่ ซึ่ง​พระเจ้า​ได้​เตรียม​ไว้​พร้อม​แล้ว​สำหรับ​ชั่วโมงนี้ วันนี้ เดือนนี้ และ​ปีนี้ เพื่อ​ทูตสวรรค์​ทั้ง​สี่​องค์​นี้​จะ​ได้​ฆ่า​หนึ่ง​ใน​สาม​ของ​ผู้คน​เสีย[๑๖] ผม​ได้ยิน​ว่า จำนวน​ของ​กองทัพ​ทหารม้า​มี​อยู่​สองร้อย​ล้าน​นาย[๑๗] ใน​นิมิต​ของ​ผม ลักษณะ​ของ​ม้า​และ​คน​ขี่​นั้น​เป็น​อย่างนี้​คือ คน​ที่​นั่ง​บน​หลัง​ม้า​มี​เกราะ​บัง​อก​สี​แดง​เหมือน​ไฟ สี​น้ำเงิน​เหมือน​พลอย​น้ำเงิน​เข้ม และ​สี​เหลือง​เหมือน​กำมะถัน และ​หัว​ของ​ม้า​เหมือน​กับ​หัว​สิงโต ปาก​ของ​มัน​มี​ไฟ ควัน และ​กำมะถัน​พุ่ง​ออก​มา[๑๘] ภัยพิบัติ​ทั้ง​สาม​อย่างนี้ คือ ไฟ ควัน และ​กำมะถัน​ที่​พุ่ง​ออก​มา​จาก​ปาก​ของ​ม้า​พวกนั้น​ได้​ฆ่า​หนึ่ง​ใน​สาม​ของ​มนุษย์[๑๙] เพราะ​ฤทธิ์​ของ​ม้า​อยู่​ที่​ปาก​และ​หาง​ของ​มัน หาง​ของ​มัน​เหมือน​งู​ที่​มี​หัว​ไว้​ทำร้าย​คน

มาระโก ๑๓:๓๒-๓๗
[๓๒] ไม่​มี​ใคร​รู้​วัน​เวลา​นั้น แม้แต่​หมู่​ทูตสวรรค์​หรือ​พระบุตร​เอง​ก็​ไม่​รู้ มี​แต่​พระบิดา​เท่านั้น​ที่​รู้[๓๓] พวก​คุณ​ไม่​รู้​ว่า​เวลา​นั้น​จะ​มา​ถึง​เมื่อไหร่ ดังนั้น​ให้​ระวัง​ตัว​อยู่​เสมอ อย่า​ประมาท[๓๔] เหมือน​กับ​ที่​ชาย​คน​หนึ่ง​กำลัง​จะ​เดิน​ทาง​ไป​ที่​อื่น​พร้อม​กับ​สั่ง​งาน​ให้​ทาส​แต่​ละ​คน​ใน​บ้าน​ทำ และ​ได้​สั่ง​ยาม​ให้​เฝ้า​ประตู​บ้าน​ดีๆ[๓๕] พวก​คุณ​ก็​ต้อง​พร้อม​อยู่​เสมอ เพราะ​ไม่​รู้​ว่า​เจ้าของ​บ้าน​จะ​กลับ​มา​เมื่อไหร่ อาจ​จะ​เป็น​ตอน​เย็น ตอน​เที่ยงคืน ตอน​ไก่​ขัน​เช้ามืด หรือ​ตอน​สายๆ[๓๖] เพื่อ​ว่า​เมื่อ​เขา​กลับ​มา​อย่าง​กระทันหัน เขา​จะ​ได้​ไม่​พบ​ว่า​พวก​คุณ​กำลัง​นอนหลับ​อยู่[๓๗] สิ่ง​ที่​เรา​สั่ง​พวก​คุณ​ไว้​เรา​ก็​ได้​สั่ง​กับ​ทุกๆ​คน​ด้วย คือ ‘ให้​ระวัง​อยู่​เสมอ’”

สดุดี ๙๑:๒-๑๔
[๒] ให้​พูด​กับ​พระยาห์เวห์​ว่า “พระองค์​คือ​ที่ลี้ภัย​และ​ป้อม​ปราการ​ของข้าพเจ้า เป็น​พระเจ้า​ของ​ข้าพเจ้า​ผู้ที่​ข้าพเจ้า​ไว้วางใจ”[๓] พระองค์​จะ​ช่วย​ท่าน​ให้พ้น​จาก​ตาข่าย​ของ​นักล่านก พระองค์​จะ​ช่วย​ท่าน​ให้พ้น​จาก​โรคร้ายแรง[๔] พระองค์​จะ​กางปีกออก​เหนือท่าน​และ​ให้ท่าน​หลบภัย​อยู่​ใต้ปีก​ของ​พระองค์นั้น ความสัตย์ซื่อ​ของ​พระองค์​จะ​เป็นโล่​และ​กำแพง​ป้องกันภัย​ให้กับ​ท่าน[๕] ท่าน​จะ​ไม่ต้อง​กลัว​การโจมตี​ใน​ตอนกลางคืน หรือ​การจู่โจม​ด้วย​ลูกธนู​ใน​ตอนกลางวัน[๖] ท่าน​จะ​ไม่ต้อง​กลัว​โรค​ที่​ย่อง​เข้ามา​ตอนกลางคืน หรือ​ความเจ็บป่วย​ที่​เข้ามา​ปล้น​ใน​ตอนกลางวัน[๗] คน​เป็นพัน​อาจจะ​ล้มตาย​อยู่​ข้างท่าน คน​เป็นหมื่น​อาจจะ​ล้มตาย​อยู่​ทางขวา​ของท่าน แต่​จะ​ไม่มี​อันตราย​ย่างกราย​เข้ามาหา​ท่านเลย[๘] ใช่แล้ว ท่าน​จะ​เห็น​สิ่งเหล่านี้​กับตา​ท่านเอง ท่าน​จะได้​เห็น​คนชั่วร้าย​ได้รับ​ผลตอบแทน​อย่างสาสม[๙] เพราะ​ท่าน​เอา​พระยาห์เวห์​เป็น​ที่ลี้ภัย​ของท่าน ท่าน​ให้​พระเจ้า​ผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุด​เป็น​ที่ปลอดภัย​ของท่าน[๑๐] ดังนั้น จึง​ไม่มี​ความหายนะใดๆ​แตะต้อง​ท่าน ไม่มี​โรคระบาดใดๆ​เข้าไป​ในเต็นท์​ของท่าน​ได้[๑๑] เพราะ​ไม่ว่า​ท่าน​จะ​ไป​ที่ไหน​ก็ตาม พระเจ้า​จะ​มอบหมาย​ให้​พวกทูตสวรรค์​คอย​คุ้มครอง​ท่าน[๑๒] ทูตสวรรค์​เหล่านั้น​จะเอา​มือ​ยกท่านขึ้น เพื่อ​เท้าท่าน​จะได้​ไม่ต้อง​กระแทก​ก้อนหิน[๑๓] ท่าน​จะ​เดิน​บน​พวกสิงโต​และ​งูเห่า และ​เหยียบย่ำ​พวกสิงโต​ดุร้าย​และ​พวกงูพิษ​ได้[๑๔] พระยาห์เวห์​พูดว่า “เขา​รักเรา ดังนั้น เรา​จะ​ช่วยเหลือ​เขา เรา​จะ​วาง​เขาไว้​บน​ที่สูง​ที่ปลอดภัย​เพราะ​เขา​รู้จักเรา​จริงๆ

ลูกา ๒๑:๕-๓๘
[๕] ศิษย์​บางคน​ได้​พูด​ถึง​ความสวยงาม​ของ​วิหาร พูด​ถึง​หิน​แต่​ละ​ก้อน​และ​ของ​ถวาย​แต่​ละ​ชิ้น ว่า​ช่าง​สวยงาม​เหลือเกิน พระเยซู​จึง​พูด​ขึ้น​มา​ว่า[๖] “ทั้งหมด​ที่​คุณ​เห็น​นี้ วัน​หนึ่ง​จะ​ถูก​ทำลาย​จน​หมด​สิ้น ไม่​เหลือ​แม้แต่​ซาก​หิน​วาง​ซ้อน​ทับ​กัน​เลย”[๗] พวก​เขา​ก็​เลย​ถาม​ว่า “อาจารย์ เรื่อง​พวกนี้​จะ​เกิด​ขึ้น​เมื่อไหร่ แล้ว​จะ​มี​อะไร​บอก​เหตุ​ไหม​ครับ​ว่า​มัน​จะ​เกิด​ขึ้น​แล้ว”[๘] พระเยซู​ตอบ​ว่า “ระวัง​ตัว​ให้​ดี อย่า​ให้​ใคร​มา​หลอก​เอา​ได้ เพราะ​จะ​มี​หลาย​คน​มา​แอบ​อ้าง​ว่า​เป็น​เรา และ​ยัง​บอก​อีก​ว่า ‘เวลา​นั้น​มา​ถึง​แล้ว’ อย่า​ไป​หลง​เชื่อ​เขา[๙] เมื่อ​พวก​คุณ​ได้ยิน​ว่า​เกิด​สงคราม และ​เกิด​จลาจล​วุ่นวาย ก็​ไม่​ต้อง​ตกใจ​กลัว เพราะ​เรื่อง​พวกนี้​จะ​ต้อง​เกิด​ขึ้น​ก่อน แต่​วัน​สุดท้าย​นั้น​จะ​ยัง​ไม่​มา​ถึง​ทันที​หรอก”[๑๐] แล้ว​พระองค์​ก็​พูด​ว่า “ชนชาติ​ต่างๆ​และ​แผ่นดิน​ต่างๆ​จะ​ลุก​ขึ้น​มา​ต่อสู้​กัน[๑๑] จะ​เกิด​แผ่นดิน​ไหว​อย่าง​รุนแรง​ใน​ที่​ต่างๆ เกิด​กันดารอาหาร เกิด​โรคระบาด​ร้ายแรง​ขึ้น จะ​มี​เรื่อง​ที่​น่ากลัว​และ​สิ่ง​แปลก​ประหลาด​มากมาย​จะ​เกิด​ขึ้น​บน​ท้องฟ้า[๑๒] แต่​ก่อน​ที่​สิ่ง​เหล่านี้​จะ​เกิด​ขึ้น พวก​คุณ​จะ​ถูก​จับ​ไป​ทรมาน ถูก​นำ​ตัว​ไป​ใน​ที่​ประชุม​ชาวยิว​และ​ถูก​จับ​ขัง​คุก และ​จะ​ถูก​สอบสวน​อยู่​ต่อหน้า​กษัตริย์​และ​เจ้าเมือง เพราะ​พวก​คุณ​เป็น​ศิษย์​ของ​เรา[๑๓] นี่​จะ​เป็น​โอกาส​ดี​ของ​คุณ​ที่​จะ​ได้​พูด​เรื่อง​ของ​เรา​ให้​พวก​เขา​ฟัง[๑๔] พวก​คุณ​ไม่​ต้อง​กังวล​ล่วงหน้า​ว่า​จะ​พูด​แก้ตัว​ยังไง[๑๕] เพราะ​เรา​จะ​ให้​สติปัญญา​และ​คำพูด​ที่​เฉียบคม​กับ​คุณ เมื่อ​ศัตรู​ของ​คุณ​ฟัง​แล้ว จะ​ไม่​มี​ทาง​คัดค้าน​หรือ​โต้แย้ง​ได้​เลย[๑๖] แม้แต่​คน​ที่​ใกล้ชิด​กับ​คุณ ทั้ง​พ่อ​แม่ พี่น้อง ญาติๆ​และ​เพื่อนฝูง ก็​จะ​หักหลัง​คุณ และ​พวก​คุณ​บางคน​ก็​จะ​ถูก​ฆ่า​ด้วย[๑๗] ทุก​คน​จะ​เกลียด​พวก​คุณ เพราะ​พวก​คุณ​เป็น​ศิษย์​ของ​เรา[๑๘] แต่​ไม่​ต้อง​กลัว เพราะ​แม้แต่​ผม​สัก​เส้น​บน​หัว​ของ​พวก​คุณ​ก็​จะ​ไม่​ถูก​ทำลาย[๑๙] ให้​อดทน​ไว้​จน​ถึง​ที่สุด แล้ว​คุณ​จะ​ได้รับ​ความรอด”[๒๐] “เมื่อ​พวก​คุณ​เห็น​กองทัพ​มา​ล้อม​เมือง​เยรูซาเล็ม ก็​ให้​รู้​ว่า​เมืองนี้​ใกล้​จะ​ถูก​ทำลาย​แล้ว[๒๑] ถ้า​ตอน​นั้น​คุณ​อยู่​ใน​แคว้น​ยูเดีย ก็​ให้​รีบ​หนี​ขึ้น​ไป​บน​ภูเขา ถ้า​คุณ​อยู่​ใน​เมือง​เยรูซาเล็ม ก็​ให้​รีบ​หนี​ออก​ไป​นอก​เมือง คน​ที่​อยู่​นอก​เมือง ก็​อย่า​ได้​เข้า​มา​ใน​เมือง[๒๒] เพราะ​วัน​นั้น​จะ​เป็น​วัน​ของ​การลงโทษ​เมือง​เยรูซาเล็ม เพื่อ​ทุก​อย่าง​จะ​ได้​เป็น​จริง​ตาม​ที่​ได้​เขียน​ไว้​แล้ว[๒๓] ใน​วันนั้น​จะ​น่ากลัว​มาก​สำหรับ​คน​ท้อง​และ​แม่​ลูก​อ่อน​ที่​ให้​นม​ลูก เพราะ​จะ​เกิด​ภัยพิบัติ​ใน​แผ่นดิน​ยูเดีย และ​พระเจ้า​จะ​ลงโทษ​ชนชาติ​อิสราเอล​เหล่านี้[๒๔] พวก​เขา​จะ​ถูก​ฆ่า​ฟัน และ​จะ​ถูก​จับ​ไป​เป็น​เชลย​ของ​ชนชาติ​อื่นๆ คน​ต่าง​ชาติ​จะ​บุกรุก​ย่ำยี​เมือง​เยรูซาเล็ม ไป​จน​กว่า​จะ​ถึง​เวลา​ที่​พระเจ้า​กำหนด​ไว้”[๒๕] “จะ​มี​สิ่ง​แปลก​ประหลาด​เกิด​ขึ้น​กับ​ดวง​อาทิตย์ ดวงจันทร์ และ​ดวงดาว​ต่างๆ ส่วน​ใน​โลกนี้ ชนชาติ​ต่างๆ​ก็​จะ​หวาดกลัว และ​สับสน​วุ่นวาย​กับ​เสียง​ร้อง​กึกก้อง​ของ​คลื่น​ใน​ทะเล[๒๖] คน​จะ​เป็น​ลมล้ม​พับ​ไป​เพราะ​กลัว​สิ่ง​ที่​จะ​เกิด​ขึ้น​กับ​โลกนี้ พวก​ผู้​มี​อำนาจ​ใน​ฟ้า​สวรรค์​ก็​จะ​ถูก​สั่นคลอน[๒๗] แล้ว​พวก​เขา​จะ​เห็น​บุตร​มนุษย์​เสด็จ​มา​ใน​หมู่​เมฆ เต็ม​ไป​ด้วย​ฤทธิ์​อำนาจ​และ​สง่าราศี​อัน​ยิ่งใหญ่[๒๘] เมื่อ​สิ่ง​เหล่านี้​เริ่ม​เกิด​ขึ้น ขอ​ให้​ลุก​ขึ้น​ด้วย​ความมั่นใจ เพราะ​ใกล้​ถึง​เวลา​ที่​พระเจ้า​จะ​ทำ​ให้​พวก​คุณ​เป็น​อิสระ​แล้ว”[๒๙] แล้ว​พระองค์​ก็​เล่า​เรื่อง​เปรียบเทียบ​ให้​ฟัง​ว่า “เมื่อ​พวก​คุณ​เห็น​ต้น​มะเดื่อ​หรือ​ต้น​ไม้​อื่นๆ[๓๐] แตก​ใบอ่อน​ออก​มา คุณ​ก็​รู้​ว่า​ใกล้​ถึง​ฤดู​ร้อน​แล้ว[๓๑] ก็​เหมือน​กัน เมื่อ​คุณ​เห็น​สิ่ง​เหล่านี้​ที่​เรา​พูด​ไว้​เกิด​ขึ้น คุณ​บอก​ได้​เลย​ว่า​อาณาจักร​ของ​พระเจ้า​ใกล้​เข้า​มา​แล้ว[๓๒] เรา​จะ​บอก​ให้​รู้​ว่า สิ่ง​เหล่านี้​ทั้งหมด​จะ​เกิด​ขึ้น​ก่อน​ที่​คน​รุ่นนี้​จะ​ตาย​ไป[๓๓] สวรรค์​และ​โลก​จะ​สูญสิ้น​ไป แต่​ถ้อยคำ​ของ​เรา​จะ​ไม่​มี​วัน​สูญหาย​ไป[๓๔] ระวัง​ตัว​ให้​ดี อย่า​ให้​ใจ​หมกมุ่น​อยู่​แต่​เรื่อง​การดื่มกิน​กัน​หรือ​เมาเหล้า​กัน หรือ​มัว​แต่​ห่วงกังวล​เกี่ยวกับ​ชีวิตนี้ เพราะ​ถ้า​ทำ​อย่าง​นั้น วัน​นั้น​จะ​มา​ถึง​โดย​ไม่ทัน​ตั้งตัว​เหมือน​กับ​ดัก[๓๕] เพราะ​วัน​นั้น​จะ​มา​ถึง​ทุก​คน​ที่​อยู่​บน​โลกนี้[๓๖] คุณ​ต้อง​ระวัง​ตัว​ทุก​เวลา และ​อธิษฐาน​ให้​ผ่านพ้น​ไป​อย่าง​ปลอดภัย​จาก​สิ่ง​ต่างๆ​เหล่านี้​ที่​จะ​เกิด​ขึ้น และ​จะ​ได้​สามารถ​มา​ยืน​อยู่​ต่อหน้า​บุตร​มนุษย์”[๓๗] พระเยซู สั่งสอน​อยู่​ใน​วิหาร​ทุก​วัน และ​กลับ​ไป​นอน​ที่​ภูเขา​มะกอกเทศ​ทุก​คืน[๓๘] ทุก​คน​จะ​ตื่น​แต่​เช้า​มา​ฟัง​พระองค์​สอน​ที่​วิหาร

มัทธิว ๒๔:๑-๓๕
[๑] เมื่อ​พระเยซู​กำลัง​เดิน​ออก​จาก​วิหาร พวก​ศิษย์​มา​ชี้​ให้​พระองค์​ดู​ตึก​ต่างๆ​ของ​วิหาร[๒] พระองค์​จึง​พูด​กับ​พวก​เขา​ว่า “เห็น​ตึก​พวกนี้​ไหม เรา​จะ​บอก​ให้​รู้​ว่า ตึก​พวกนี้​จะ​ถูก​ทำลาย​จน​หมด​สิ้น ไม่​เหลือ​แม้แต่​ซาก​หิน​เรียง​ซ้อน​ทับ​กัน​อีก​เลย”[๓] ใน​ขณะ​ที่​พระเยซู​กำลัง​นั่ง​อยู่​บน​ภูเขา​มะกอกเทศ พวก​ศิษย์​มา​หา​พระองค์​เป็น​การ​ส่วนตัว และ​พูด​ว่า “ช่วย​บอก​หน่อย​ครับ​ว่า สิ่ง​เหล่านี้​จะ​เกิด​ขึ้น​เมื่อไหร่ แล้ววัน​ที่​อาจารย์​จะ​กลับ​มา​และ​วัน​สิ้นยุค​นั้น จะ​เกิด​ขึ้น​เมื่อ​ไหร่ แล้ว​จะ​มี​อะไร​บอก​เหตุ​ให้​รู้​ก่อน​ไหม​ครับ​ว่า​มัน​จะ​เกิด​ขึ้น​แล้ว”[๔] พระเยซู​ตอบ​ว่า “ระวัง​อย่า​ให้​ใคร​หลอก​ได้​ล่ะ[๕] เพราะ​จะ​มี​หลาย​คน​มา​แอบ​อ้าง​ชื่อ​ของ​เรา เขา​จะ​บอก​ว่า​ตัวเขา​เป็น​พระคริสต์ และ​ทำ​ให้​หลาย​คน​หลง​เชื่อ[๖] เมื่อ​คุณ​ได้ยิน​เสียง​สงคราม​เกิด​ขึ้น​ใกล้ๆ​และ​ได้​ข่าว​ว่า​มี​สงคราม​ที่​อื่น ไม่​ต้อง​ตกใจ เพราะ​มัน​จะ​ต้อง​เกิด​ขึ้น​อย่าง​แน่นอน แต่​นั่น​ยัง​ไม่​ใช่​วัน​สุดท้าย​ของ​โลก[๗] ชนชาติ​หนึ่ง​จะ​ลุกฮือ​ขึ้น​ต่อสู้​กับ​อีก​ชนชาติ​หนึ่ง อาณาจักรนี้​จะ​ลุกฮือ​ขึ้น​ต่อสู้​กับ​อาณาจักร​โน้น จะ​เกิด​การ​กันดารอาหาร และ​เกิด​แผ่นดิน​ไหว​หลาย​แห่ง[๘] แต่​นี่​เป็น​แค่​จุด​เริ่มต้น​ของ​ปัญหา​เหมือน​เจ็บ​ท้อง​เตือน​ก่อน​คลอด​ลูก[๙] พวก​คุณ​จะ​ถูก​จับ​ไป​ทรมาน​และ​ถูก​ฆ่า คน​ทุก​ประเทศ​จะ​เกลียด​คุณ เพราะ​พวก​คุณ​เป็น​ศิษย์​ของ​เรา[๑๐] เมื่อ​ถึง​เวลา​นั้น จะ​มี​หลาย​คน​ทิ้ง​ความ​เชื่อ​ไป มี​การหักหลังกัน​และ​เกลียดชังกัน[๑๑] จะ​มี​คน​มากมาย​มา​ปลอม​ตัว​เป็น​ผู้พูดแทนพระเจ้า และ​มา​หลอกลวง​คน​จำนวน​มาก[๑๒] ความชั่ว​ที่​แพร่​ไป จะ​ทำ​ให้​ความรัก​ของ​หลาย​คน​มอด​ไป[๑๓] แต่​คน​ที่​ทน​ได้​จน​ถึง​ที่สุด​จะ​ได้รับ​ความรอด[๑๔] ข่าวดี​เรื่อง​อาณาจักร​ของ​พระเจ้า​จะ​ถูก​ป่าว​ประกาศ​ไป​ทั่วโลก เพื่อ​ทุก​ชาติ​จะ​ได้ยิน​เกี่ยวกับ​ข่าว​ดีนี้ แล้ว​ใน​ที่สุด​ก็​จะ​ถึง​วัน​สิ้น​ยุค[๑๕] ‘สิ่ง​ที่​น่า​ขยะแขยง’ ที่​ทำลาย​วิหาร​จน​ราบเรียบ​เป็น​หน้ากลอง ตาม​ที่​ดาเนียล​ผู้พูดแทนพระเจ้า​ได้​บอก​ไว้​นั้น คุณ​จะ​ได้​เห็น​ตั้ง​อยู่​ใน​สถานที่​ศักดิ์สิทธิ์” (คน​อ่าน​ต้อง​ทำ​ความ​เข้าใจ​กับ​สิ่งนี้​ให้​ดี)[๑๖] “เมื่อ​ถึง​เวลา​นั้น ให้​คน​ที่​อยู่​ใน​แคว้น​ยูเดีย​วิ่ง​หนี​ไป​ที่​ภูเขา[๑๗] อย่า​ให้​คน​ที่​อยู่​บน​ดาดฟ้า​กลับ​เข้า​ไป​เก็บ​ของ​ใน​บ้าน[๑๘] อย่า​ให้​คน​ที่​อยู่​ใน​ไร่นา กลับ​ไป​เอา​เสื้อคลุม[๑๙] ใน​วัน​นั้น​จะ​น่ากลัว​มาก​สำหรับ​ผู้หญิง​ท้อง​และ​แม่​ลูกอ่อน​ที่​ให้​นม​ลูก[๒๐] อธิษฐาน​ขอ​ให้​เวลา​ที่​จะ​ต้อง​หนี​นั้น​ไม่​ใช่​หน้า​หนาว​หรือ​วันหยุด​ทาง​ศาสนา[๒๑] เพราะ​ใน​เวลา​นั้น​จะ​เกิด​ความ​ทุกข์ยาก​อย่าง​ใหญ่​หลวง​ชนิด​ที่​ไม่​เคย​เกิด​ขึ้น​มา​ก่อน​นับ​ตั้งแต่​โลก​ได้​เกิด​ขึ้น​จน​ถึง​เดี๋ยวนี้ และ​จะ​ไม่​มี​อะไร​ที่​แย่​ไป​กว่า​นี้​อีก​แล้ว​ใน​อนาคต[๒๒] ยิ่ง​ไป​กว่า​นั้น ถ้า​พระเจ้า​ไม่​ทำ​ให้​วัน​เวลา​เหล่า​นั้น​สั้น​ลง ก็​จะ​ไม่​มี​ใคร​รอด​ชีวิต​เลย แต่​เพราะ​พระองค์​เห็นแก่​คน​ที่​พระองค์​ได้​เลือก​ไว้ พระองค์​จึง​ทำ​ให้​วัน​เวลา​เหล่า​นั้น​สั้น​ลง[๒๓] ใน​เวลา​นั้น​ถ้า​มี​ใคร​มา​บอก​ว่า ‘ดู​สิ นี่​ไง​พระคริสต์’ หรือ ‘โน่น​ไง​พระองค์’ ก็​อย่า​ไป​หลง​เชื่อ[๒๔] เพราะ​จะ​มี​พวก​พระคริสต์​จอม​ปลอม​และ​พวก​ผู้พูดแทนพระเจ้า​จอม​ปลอม​เกิด​ขึ้น และ​พวก​เขา​ก็​จะ​ทำ​อิทธิฤทธิ์​ปาฏิหาริย์​กัน ถ้า​เป็น​ไป​ได้​พวก​เขา​ก็​จะ​หลอก​แม้​กระทั่ง​คน​ที่​พระเจ้า​ได้​เลือก​ไว้​แล้ว[๒๕] จำ​ไว้​นะ เรา​ได้​เตือน​พวก​คุณ​ไว้​ก่อน​ล่วงหน้า​แล้ว[๒๖] ดังนั้น ถ้า​มี​ใคร​มา​บอก​ว่า ‘นั่น​ไง​พระคริสต์ อยู่​ใน​ที่​เปล่าเปลี่ยว’ ก็​อย่า​ออก​ไป หรือ​ถ้า​คน​บอก​ว่า ‘พระคริสต์​อยู่​นี่​ไง ใน​ห้อง​ข้าง​ใน​นั้น’ ก็​อย่า​ไป​หลง​เชื่อ[๒๗] เพราะ​เมื่อ​บุตร​มนุษย์​เสด็จ​มา​ปรากฏ​ตัว จะ​เหมือน​กับ​ฟ้าแลบ​ทาง​ทิศ​ตะวันออก ที่​สามารถ​มอง​เห็น​ได้​ใน​ทาง​ทิศตะวันตก[๒๘] และ​ก็​เหมือน​กับ​ที่​ซาก​ศพ​อยู่​ที่​ไหน ก็​จะ​เห็น​ฝูง​แร้ง​อยู่​ที่​นั่น[๒๙] ‘ทันที​ที่​วัน​แห่ง​ความ​ทุกข์ยาก​นั้น​สิ้นสุด​ลง ดวง​อาทิตย์​จะ​มืด​มิด ดวงจันทร์​จะ​ไม่​ส่อง​แสง ดวงดาว​จะ​ร่วง​หล่น​จาก​ท้องฟ้า พวก​ผู้​มี​อำนาจ​ใน​ฟ้า​สวรรค์​จะ​ถูก​สั่นคลอน’[๓๐] ใน​เวลา​นั้น​จะ​มี​สัญญาณ​บน​ท้องฟ้า​บอก​ให้​รู้​ว่า​บุตร​มนุษย์​กำลัง​จะ​เสด็จ​มา ประชาชน​ทั้งหมด​บน​โลก​จะ​ร้องไห้​คร่ำครวญ และ​จะ​มองเห็น​บุตร​มนุษย์​มา​บน​เมฆ​ใน​ท้องฟ้า มี​ฤทธิ์​อำนาจ​ที่​ยิ่งใหญ่​และ​บารมี​อัน​เจิดจ้า[๓๑] แล้ว​พระองค์​จะ​ส่ง​ทูตสวรรค์​ของ​พระองค์​ออก​ไป​ด้วย​เสียง​แตร​อัน​ดัง พวก​ทูตสวรรค์​จะ​รวบรวม​คน​ที่​พระองค์​เลือก​ไว้​แล้ว จาก​ทั่ว​ทุก​ทิศ จาก​ขอบ​ฟ้า​ด้าน​หนึ่ง​ไป​สุด​ขอบ​ฟ้า​อีก​ด้าน​หนึ่ง[๓๒] ให้​เรียนรู้​จาก​ต้น​มะเดื่อ​กัน​เถอะ เมื่อ​ต้น​มะเดื่อ​เริ่ม​แตก​กิ่งก้าน​และ​ใบ​อ่อน พวก​คุณ​ก็​ว่า​ใกล้​ถึง​หน้า​ร้อน​แล้ว[๓๓] เช่น​เดียว​กัน​เมื่อ​พวก​คุณ​เห็น​สิ่ง​เหล่านี้​ทั้งหมด​เกิด​ขึ้น พวก​คุณ​ก็​รู้​ว่า​เวลา​นั้น​ใกล้​มา​ถึง​แล้ว อยู่​ที่​หน้า​ประตู​นี่​เอง[๓๔] เรา​จะ​บอก​ให้​รู้​ว่า สิ่ง​เหล่านี้​ทั้งหมด​จะ​เกิด​ขึ้น​ก่อน​ที่​คน​ใน​รุ่นนี้​จะ​ตาย[๓๕] สวรรค์​และ​โลก​จะ​สูญสิ้น​ไป แต่​ถ้อยคำ​ของ​เรา​จะ​ไม่​มี​วัน​สูญหาย

Thai Bible (ERV) 2001
Copyright © 2001 by Bible League International