A A A A A

พระเจ้า: [ความรักที่ไม่มีเงื่อนไข]

๑ ยอห์น ๔:๑๖-๑๘
[๑๖] ดังนั้น​เรา​จึง​แน่ใจ​และ​ไว้วางใจ​ใน​ความรัก​ที่​พระเจ้า​มี​ต่อ​เรา พระเจ้า​คือ​ความรัก​และ​คนที่​อยู่​ใน​ความรัก​ต่อไป​ก็​อยู่​ใน​พระเจ้า และ​พระเจ้า​ก็​อยู่​ใน​คนๆนั้น​ด้วย[๑๗] แบบนี้สิ ความรัก​ของ​พระเจ้า​ถึง​สำเร็จ​ตาม​เป้าหมาย​ของ​พระองค์​ใน​พวก​เรา เรา​จึง​มี​ความ​มั่นใจ​ใน​วัน​พิพากษา ที่​เรา​มี​ความ​มั่นใจ​อย่าง​เต็มเปี่ยม​ก็​เพราะ​ชีวิต​ที่​เรา​มี​ใน​โลก​นี้ เป็น​ชีวิต​ที่​เหมือน​กับ​ชีวิต​ของ​พระคริสต์[๑๘] ใน​ความรัก​นั้น​ไม่มี​ความกลัว​เพราะ​ความรัก​ที่​สำเร็จ​ตาม​เป้าหมาย​ของ​พระองค์​นั้น ได้​ไล่​ความกลัว​ออก​ไป​หมด​แล้ว ความ​กลัว​นั้น​เกี่ยวกับ​การ​ถูก​ลงโทษ และ​คน​ที่​ยัง​กลัว​การ​ถูก​ลงโทษ​ก็​เพราะ​ความรัก​นั้น​ยัง​ไม่​สำเร็จ​ตาม​เป้าหมาย​ของ​พระองค์​ใน​คนๆนั้น

๑ เปโตร ๔:๘
สิ่ง​ที่​สำคัญ​ที่สุด​คือ ให้​รัก​กัน​และ​กัน​อย่าง​ลึกซึ้ง เพราะ​ความรัก​จะ​ปกปิด​ความบาป​ได้​มากมาย

โคโลสี ๓:๑๔
นอกจากนี้​แล้ว ขอ​ให้​สวมใส่​ความรัก ความรัก​จะ​ผูกพัน​ความดี​ทุก​อย่าง​และ​ทำ​ให้​สิ่ง​เหล่านี้​สมบูรณ์

เอเฟซัส ๒:๘
ที่​พวกคุณ​รอด​นั้น​เป็น​เพราะ​ความ​เมตตา​กรุณา​ของ​พระเจ้า ผ่าน​มา​ทาง​ความเชื่อ​ของ​คุณ ไม่ได้​มา​จาก​ตัว​ของ​คุณ​เอง แต่​เป็น​ของขวัญ​ที่​มา​จาก​พระเจ้า

เอเฟซัส ๕:๒๕
พวกคุณ​ที่​เป็น​สามี ให้​รัก​ภรรยา​ของ​ตน​เหมือนกับ​ที่​พระคริสต์​รัก​หมู่ประชุม​ของ​พระองค์ และ​ได้​สละ​พระองค์​เอง​เพื่อ​ประโยชน์​ของ​หมู่ประชุม

เยเรมีย์ ๓๑:๓
พระยาห์เวห์​ปรากฏ​ให้​เขาเห็น​จาก​ที่​ไกลๆ พระองค์​พูด​ว่า “เรา​รักเจ้า​แล้ว​ด้วย​ความรัก​ที่​ไม่มีวัน​เสื่อมคลาย ดังนั้น เรา​ถึง​ยัง​แสดง​ความรัก​ความเมตตา​กับ​เจ้าอยู่

ยอห์น ๓:๑๖
เพราะ​ว่า​พระเจ้า​รัก​ผูกพัน​กับ​มนุษย์​ใน​โลกนี้​มาก จน​ถึง​ขนาด​ยอม​สละ​พระบุตร​เพียง​องค์​เดียว​ของ​พระองค์ เพื่อ​ว่า​ทุก​คน​ที่​ไว้วางใจ​ใน​พระบุตร​นั้น​จะ​ไม่​สูญ​สิ้น แต่​จะ​มี​ชีวิต​กับ​พระเจ้า​ตลอด​ไป

๑ โครินธ์ ๑๓:๗
ความรัก​ปกป้อง​เสมอ ไว้วางใจ​เสมอ มี​ความหวัง​เสมอ และ​ทน​ต่อ​ทุกอย่าง​เสมอ

๑ โครินธ์ ๑๓:๑๓
แต่​ตอนนี้​เหลือ​อยู่​สาม​อย่าง​คือ​ความเชื่อ ความหวัง​และ​ความรัก แต่​ใน​สาม​อย่างนี้​ความรัก​ยิ่งใหญ่​ที่สุด

๑ ยอห์น ๓:๑
ดูสิ ความรัก​ที่​พระบิดา​มี​ต่อ​พวกเรา​นั้น มัน​มากมาย​มหาศาล​แค่ไหน ถึง​ขนาด​ได้​เรียก​เรา​ว่า​เป็น​ลูก​ของ​พระองค์ และ​เรา​ก็​เป็น​อย่างนั้น​จริงๆ โลก​นี้​ไม่รู้จัก​พระองค์ ซึ่ง​เป็น​เหตุ​ที่​โลก​ไม่รู้จัก​เรา​เหมือนกัน

๑ ยอห์น ๓:๑๖
แบบนี้สิ​เรา​ถึง​รู้​ว่า​ความรัก​เป็น​อย่างไร คือ​พระคริสต์​ได้​ให้​ชีวิต​ของ​พระองค์​เพื่อ​เรา เรา​จึง​ควร​ให้​ชีวิต​ของเรา เพื่อ​พี่น้อง​ของเรา​ด้วย

๑ ยอห์น ๔:๘
ส่วน​คน​ที่​ไม่มี​ความรัก ก็​ไม่รู้จัก​พระเจ้า เพราะว่า​พระเจ้า​เป็น​ความรัก

ยอห์น ๑๔:๒๑
คน​ที่​รู้จัก​คำ​สั่งสอน​ของ​เรา​และ​ทำ​ตาม​ก็​เป็น​คน​ที่​รัก​เรา พระบิดา​จะ​รัก​คน​ที่​รัก​เรา​ด้วย เรา​ก็​จะ​รัก​พวก​เขา​และ​จะ​ปรากฏ​ตัว​ให้​พวก​เขา​เห็น”

ยอห์น ๑๕:๑๒-๑๓
[๑๒] คำสั่ง​ของ​เรา​คือ​ให้​รัก​กัน​เหมือน​กับ​ที่​เรา​รัก​คุณ[๑๓] ไม่​มี​ความรัก​ที่​ยิ่งใหญ่​กว่า​นี้​อีก​แล้ว คือ​การ​ที่​คนๆ​หนึ่ง​จะ​ยอม​ตาย​เพื่อ​เพื่อน​ของ​ตน

ลูกา ๖:๒๗
แต่​เรา​จะ​บอก​พวก​คุณ​ที่​กำลัง​ฟัง​อยู่​ว่า ให้​รัก​ศัตรู​และ​ทำ​ดี​กับ​คน​ที่​เกลียด​คุณ

สุภาษิต ๑๐:๑๒
ความ​เกลียดชัง​ย่อม​เร่งเร้า​ให้​เกิด​การ​ทะเลาะ​วิวาท แต่​ความรัก​ปกปิด​ความผิด​ทั้งปวง

สุภาษิต ๑๗:๑๗
เพื่อน​แท้​ก็​รักกัน​อยู่​เสมอ ส่วน​พี่น้องนั้น​ก็​เกิด​มา​เพื่อ​ช่วยเหลือกัน​ใน​ยาม​ทุกข์ยาก

โรม ๓:๒๓
เพราะ​ทุก​คน​ทำ​บาป​เหมือน​กัน​หมด และ​เสื่อม​จาก​พระบารมี​ของ​พระเจ้า

โรม ๕:๕-๘
[๕] ความหวัง​นั้น​ไม่​เคย​ทำ​ให้​เรา​ผิดหวัง​เลย เพราะ​พระเจ้า​ได้​เท​ความรัก​ของ​พระองค์​เข้า​มา​ใน​จิตใจ​ของ​เรา ผ่าน​ทาง​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​ที่​พระองค์​ได้​ให้​กับ​เรา​ไว้[๖] เพราะ​ใน​เวลา​ที่​เรา​ยัง​ช่วยเหลือ​ตัวเอง​ไม่​ได้​นั้น​เอง พระเยซู​ก็​ได้​มา​ตาย​เพื่อ​เป็น​ประโยชน์​กับ​คน​ชั่ว​อย่าง​เรา[๗] คน​ที่​ยอม​ตาย​เพื่อ​คน​ซื่อสัตย์​นั้น​หา​ยาก​มาก แต่​อาจ​จะ​มี​บาง​คน​กล้า​ตาย​เพื่อ​คน​ที่​ดีๆ[๘] แต่​พระเจ้า​ได้​แสดง​ความรัก​ต่อ​เรา โดย​ยอม​ส่ง​พระคริสต์​มา​ตาย​เพื่อ​เรา ทั้งๆ​ที่​เรา​ยัง​เป็น​คน​บาป​อยู่

โรม ๘:๓๕
ใคร​จะ​แยก​เรา​ออก​จาก​ความรัก​ที่​พระคริสต์​มี​ต่อ​เรา​ได้ ไม่​มี​เลย แม้แต่​ความ​ทุกข์ยาก​หรือ​ความ​ลำบาก หรือ​การ​ถูก​กดขี่​ข่มเหง หรือ​ความ​อดอยาก​หิวโหย หรือ​การ​เปลือยกาย หรือ​อันตราย​ต่างๆ หรือ​แม้แต่​การ​ถูก​ฆ่า​ฟัน ก็​ไม่​มี​ทาง​แยก​เรา​ออก​จาก​ความรัก​ที่​พระคริสต์​มี​ต่อ​เรา​ได้

โรม ๑๒:๙-๑๐
[๙] ให้​รัก​คน​อื่น​ด้วย​ความ​จริงใจ เกลียด​สิ่ง​ชั่วร้าย ยึด​มั่น​สิ่ง​ที่​ดี[๑๐] ให้​รัก​กัน​ฉัน​พี่น้อง ให้​เกียรติ​กับ​คน​อื่น​มาก​กว่า​ตัวเอง

ทิตัส ๓:๔-๕
[๔] เมื่อ​พระเจ้า​ผู้ช่วย​ให้​รอด​ของ​เรา แสดง​ความรัก​และ​ความ​เมตตา​ให้​เรา​เห็น[๕] พระองค์​ได้​ช่วย​ให้​เรา​รอด ไม่​ใช่​เพราะ​เรา​ทำดี แต่​เป็น​เพราะ​ความ​เมตตา​กรุณา​ของ​พระองค์​ต่างหาก พระองค์​ได้​ชำระ​ล้าง​เรา ซึ่ง​ทำ​ให้​เรา​เกิด​ใหม่ และ​ถูก​สร้าง​ขึ้น​มา​ใหม่​ด้วย​ฤทธิ์เดช​ของ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์

๑ ยอห์น ๔:๙-๑๐
[๙] นี่​คือ​วิธี​ที่​พระเจ้า​ได้​แสดง​ความรัก​ให้​กับ​เรา คือ​พระองค์​ได้​ส่ง​พระบุตร​เพียง​องค์​เดียว​มา​อยู่​ใน​โลก เพื่อ​เรา​จะ​ได้​มี​ชีวิต​โดย​ผ่าน​ทาง​พระบุตร​ของ​พระองค์​นั้น[๑๐] นี่แหละ​คือ​ความรัก​แท้ ไม่ใช่​ว่า​เรา​ไป​รัก​พระองค์ แต่​พระองค์​รัก​เรา​และ​ส่ง​พระบุตร​ของ​พระองค์​มา​เป็น​เครื่อง​บูชา เพื่อ​จัดการ​กับ​บาป​ของ​เรา​ให้​หมด​ไป

ยอห์น ๑๓:๓๔-๓๕
[๓๔] เรา​จะ​ให้​คำสั่ง​ใหม่​กับ​พวก​คุณ คือ​ให้​รัก​ซึ่ง​กัน​และ​กัน พวก​คุณ​ต้อง​รัก​กัน​เหมือน​กับ​ที่​เรา​รัก​คุณ[๓๕] ถ้า​พวก​คุณ​รัก​กัน ทุก​คน​ก็​จะ​รู้​ว่า​คุณ​เป็น​ศิษย์​ของ​เรา”

๑ โครินธ์ ๑๓:๔-๗
[๔] ความรัก​นั้น​ก็​อดทน​นาน มี​เมตตากรุณา ไม่​อิจฉา​ริษยา ไม่​โอ้อวด[๕] ไม่​หยิ่ง​จองหอง ไม่​หยาบคาย ไม่​เห็นแก่ตัว ไม่​ฉุนเฉียว ไม่​จดจำ​ความผิด​ของ​คนอื่น[๖] ความรัก​ไม่​ยินดี​เมื่อ​เห็น​คนอื่น​ทำชั่ว​แต่​ยินดี​กับ​ความจริง[๗] ความรัก​ปกป้อง​เสมอ ไว้วางใจ​เสมอ มี​ความหวัง​เสมอ และ​ทน​ต่อ​ทุกอย่าง​เสมอ

มัทธิว ๕:๔๓-๔๘
[๔๓] พวก​คุณ​คง​เคย​ได้ยิน​คำ​พูด​ที่​ว่า ‘รัก​เพื่อน​บ้าน และ​เกลียดชัง​ศัตรู’[๔๔] แต่​เรา​ขอ​บอก​คุณ​ว่า ให้​รัก​ศัตรู​ของ​คุณ และ​อธิษฐาน​เผื่อ​คน​ที่​ข่มเหง​คุณ[๔๕] เพราะ​ถ้า​ทำ​อย่างนี้ คุณ​ก็​จะ​เป็น​ลูก​ที่​แท้จริง​ของ​พระบิดา​ใน​สวรรค์ พระองค์​ทำ​ให้​ดวง​อาทิตย์​ส่อง​สว่าง​ให้​ทั้ง​คน​ดี​และ​คน​ชั่ว ให้​ฝน​ตก​กับ​ทั้ง​คน​ที่​ทำ​ถูก​และ​คน​ที่​ทำ​ผิด​เหมือน​กัน[๔๖] ถ้า​คุณ​รัก​แต่​คน​ที่​รัก​คุณ แล้ว​มัน​มี​อะไร​พิเศษ​ตรง​ไหน แม้​แต่​คน​เก็บ​ภาษี ก็​ยัง​รัก​คน​ที่​รัก​เขา​เหมือน​กัน[๔๗] ถ้า​ทักทาย​แต่​เพื่อน คุณ​ได้​ทำ​อะไร​พิเศษ​ไป​กว่า​คน​อื่นๆ​หรือ เพราะ​คน​ที่​ไม่​รู้จัก​พระเจ้า ก็​ทำ​อย่าง​นั้น​เหมือน​กัน[๔๘] ดังนั้น​พระบิดา​ของ​พวก​คุณ​บน​สวรรค์​ดี​พร้อม​ขนาด​ไหน ก็​ให้​พวก​คุณ​ดีพร้อม​ขนาด​นั้น​ด้วย

๑ โครินธ์ ๑:๑-๑๓
[๑] จาก​เปาโล คน​ที่​พระเจ้า​ตัดสินใจ​เรียก​ให้​มา​เป็น​ศิษย์เอก​ของ​พระเยซู​คริสต์ และ​จาก โสสเธเนส พี่น้อง​ของ​เรา[๒] ถึง​หมู่ประชุม​ของ​พระเจ้า​ใน​เมือง​โครินธ์ พระเจ้า​ทำ​ให้​พวกคุณ​เป็น​ของ​พระองค์​เพราะ​พวกคุณ​ได้​เข้าส่วน​ใน​พระเยซู​คริสต์ พระเจ้า​เรียก​คุณ​ให้​มา​เป็น​คน​ของ​พระองค์ เหมือนกับ​ที่​พระองค์​ได้​ทำ​กับ​ทุกคน​ใน​ทุกที่ ที่​อธิษฐาน​ใน​นาม​ของ​พระเยซู​คริสต์​องค์​เจ้า​ชีวิต​ของ​เขา​และ​ของ​เรา[๓] ขอให้​พระเจ้า​พระบิดา​ของ​เรา และ​พระเยซู​คริสต์เจ้า​ของ​เรา ให้​ความ​เมตตา​กรุณา​และ​สันติสุข​กับ​พวกคุณ[๔] ผม​ขอบคุณ​พระเจ้า​ของ​ผม​เสมอ​สำหรับ​พวกคุณ เพราะ​พระเจ้า​เมตตากรุณา​พวกคุณ ผ่าน​ทาง​พระเยซู​คริสต์[๕] ใน​พระเยซู​คริสต์​นั้น พระเจ้า​อวยพร​คุณ​อย่าง​ล้นเหลือ​ใน​ทุกๆ​ด้าน ไม่ว่า​จะ​เป็น​ด้าน​คำพูด​ทุกชนิด​หรือ​ความรู้​ทุกอย่าง[๖] ที่​พวกคุณ​เป็น​อย่างนี้ ก็​แสดง​ให้​เห็น​ว่า​ทุกอย่าง​ที่​เรา​บอก​เกี่ยวกับ​พระคริสต์​นั้น​เป็น​ความจริง[๗] ตอนนี้​คุณ​จึง​มี​พรสวรรค์​ทุกอย่าง​ที่​พระเจ้า​ให้ โดย​ไม่ขาด​อะไรเลย ใน​ขณะที่​คุณ​กำลัง​คอย​พระเยซู​คริสต์เจ้า​ของ​เรา​กลับมา[๘] พระองค์​จะ​ทำ​ให้​คุณ​ยืนหยัด​มั่นคง​อยู่​ได้​จน​ถึง​ที่สุด เพื่อ​คุณ​จะได้​ไม่มี​ข้อ​เสื่อม​เสีย​ใน​วันที่​พระเยซู​คริสต์เจ้า​ของ​เรา​กลับมา[๙] พระเจ้า​นั้น​ไว้ใจ​ได้​แน่นอน พระองค์​เรียก​ให้​พวกคุณ​เข้า​มา​มี​ส่วนร่วม​กับ​พระเยซู​คริสต์​พระบุตร​ของ​พระองค์[๑๐] พี่น้อง​ครับ ผม​ขอร้อง​พวกคุณ​ใน​นาม​ของ​พระเยซู​คริสต์เจ้า​ของ​เรา ขอให้​สามัคคี​กันไว้ อย่า​แบ่งพรรค​แบ่งพวก​กันเลย แต่​ขอให้​มี​แนว​ความคิด​และ​เป้าหมาย​เดียวกัน[๑๑] เพราะ​มี​บางคน​ใน​พวก​ของ​นาง​คะโลเอ มา​บอก​ผม​ว่า พวกคุณ​ทะเลาะ​วิวาท​กัน[๑๒] ผม​หมายถึง​ว่า พวกคุณ​ต่างคน​ต่าง​ก็​พูด​กัน​ว่า “ผม​เป็น​ของ​เปาโล” หรือ “ผม​เป็น​ของ​อปอลโล” หรือ “ผม​เป็น​ของ​เปโตร” หรือ “ผม​เป็น​ของ​พระคริสต์”[๑๓] พระคริสต์​ถูก​แยก​ออก​เป็น​กลุ่มๆ​แล้วหรือ เปาโล​ถูก​ตรึง​บน​ไม้กางเขน​เพื่อ​พวกคุณ​หรือ​อย่างไร พวกคุณ​เข้า​พิธี​จุ่มน้ำ​เพื่อ​จะ​เป็น​ของ​เปาโล​หรือ​อย่างไร

Thai Bible (ERV) 2001
Copyright © 2001 by Bible League International