English
A A A A A

พระเจ้า: [ชื่อของพระเจ้า]

อพยพ ๓:๑๔-๑๕
[๑๔] พระเจ้า​ตอบ​โมเสส​ว่า “เราเป็น​ผู้ที่​เราเป็น” พระองค์​พูด​ว่า “ให้​บอก​กับ​ลูกหลาน​อิสราเอล​ว่า ‘เราเป็น ส่งผม​มาหา​พวกท่าน’”[๑๕] พระองค์​พูด​กับ​โมเสส​อีก​ว่า “ให้​บอก​กับ​ลูกหลาน​อิสราเอล​ว่า ‘พระยาห์เวห์​พระเจ้า​ของ​บรรพบุรุษ​พวกท่าน พระเจ้า​ของ​อับราฮัม พระเจ้า​ของ​อิสอัค​และ​พระเจ้า​ของ​ยาโคบ ส่งผม​มาหา​พวกท่าน’ ยาห์เวห์​จะเป็น​ชื่อ​ของเรา​ตลอดไป คน​ทุกรุ่น​จะ​รู้จัก​เรา​ใน​ชื่อนี้

อพยพ ๒๐:๗
เจ้า​ต้อง​ไม่​อ้าง​ชื่อ​พระยาห์เวห์​พระเจ้า​ของเจ้า​เล่นๆ เพราะ​พระยาห์เวห์​จะ​ไม่​ถือ​ว่า​คนนั้น​ไร้ความผิด ที่​อ้าง​ชื่อ​ของ​พระองค์​มา​สาบาน​กัน​เล่นๆ

อพยพ ๓๔:๑๔
เจ้า​จะต้อง​ไม่​ก้มกราบ​พระ​อื่นใด เพราะ​ชื่อ​ของเรา​คือ ยาห์เวห์​ผู้​หึงหวง เรา​เป็น​พระเจ้า​ที่​หึงหวง

ปฐมกาล ๑:๑
ใน​ปฐมกาล​นั้น เมื่อ​พระเจ้า​สร้าง​แผ่นดิน​และ​ท้องฟ้า

ปฐมกาล ๑๗:๑
เมื่อ​อับราม​มี​อายุ​เก้าสิบเก้า​ปี พระยาห์เวห์​ได้​มา​ปรากฏ​ต่อ​อับราม​และ​พูด​กับ​เขา​ว่า “เรา​คือ​พระเจ้า​ผู้​ทรง​ฤทธิ์ ให้​เชื่อฟัง​เรา​และ​ทำ​ตัว​ไร้ที่ติ

อิสยาห์ ๗:๑๔
เพราะ​อย่างนี้แหละ องค์​เจ้า​ชีวิตเอง​จะให้​สิ่งที่​พิสูจน์​กับเจ้า ดูนะ หญิงสาว​คนนั้น ตั้งท้องอยู่ และ​กำลัง​จะคลอด​ลูกชาย เธอ​จะ​ตั้งชื่อลูก​ว่า อิมมานูเอล

อิสยาห์ ๔๒:๘
เรา​คือ​ยาห์เวห์ นั่นคือ​ชื่อของเรา เรา​จะ​ไม่แบ่ง​เกียรติ​ที่​เรา​ควร​จะ​ได้รับ​กับ​ผู้อื่น จะ​ไม่แบ่ง​คำสรรเสริญ​ของเรา​กับ​พวกรูปเคารพ

อิสยาห์ ๔๕:๕
เรา​คือ​ยาห์เวห์ ไม่มีพระ​อื่นอีก นอกจาก​เราแล้ว ก็​ไม่มี​พระเจ้า​อื่นอีก เรา​ติด​อาวุธ​ให้เจ้า ถึงแม้​เจ้า​จะ​ไม่รู้จัก​เรา

อิสยาห์ ๕๕:๖
ให้​แสวงหา​พระยาห์เวห์​ใน​ขณะที่​ยังสามารถ​หาพระองค์เจอ ให้​เรียก​พระองค์ ใน​ขณะที่​พระองค์​ยังอยู่ใกล้

เยเรมีย์ ๑๖:๒๑
“ดังนั้น ตอนนี้​เรา​จะ​สอน​พวกเขา ครั้งนี้​เรา​จะ​สอน​พวกเขา​เกี่ยวกับ​ฤทธิ์​อำนาจ​และ​ความ​แข็งแกร่ง​ของเรา แล้ว​พวกเขา​จะ​ได้​รู้​ว่า​ชื่อ​ของเรา​คือ​ยาห์เวห์”

ยอห์น ๑:๑
ตอน​เริ่มต้น​ก่อน​ที่​โลกนี้​จะ​เกิด​ขึ้น​ก็​มี​พระคำ​อยู่​แล้ว พระคำนี้​อยู่​กับ​พระเจ้า และ​เป็น​พระเจ้า​ด้วย

ยอห์น ๑๔:๖
พระเยซู​บอก​ว่า “เรา​เป็น​ทาง​นั้น เป็น​ความจริง​และ​เป็น​ชีวิต ไม่​มี​ใคร​ไป​ถึง​พระบิดา​ได้​นอก​จาก​มา​ทาง​เรา

ผู้วินิจฉัย ๑๓:๑๘
ทูต​ของ​พระยาห์เวห์​ตอบ​เขา​ว่า “ท่าน​ถาม​ชื่อ​เรา​ทำไม ชื่อ​ของ​เรา​วิเศษ​เกิน​กว่า​ที่​ท่าน​จะ​เข้าใจ​ได้”

เลวีนิติ ๑๙:๑๒
เจ้า​ต้อง​ไม่เอา​ชื่อ​ของ​เรา​ไป​สาบาน​อย่าง​ไม่​จริงใจ นั่น​เป็น​การ​ลบหลู่​ชื่อ​ของ​พระเจ้า​ของ​เจ้า เรา​คือ​ยาห์เวห์

มัทธิว 6:9
คุณ​ควร​จะ​อธิษฐาน​อย่างนี้​ว่า ‘พระบิดา​ของ​เรา​ที่​อยู่​บน​สวรรค์ ขอ​ให้​ชื่อ​ของ​พระองค์​เป็น​ที่​เคารพ​นับถือ​อยู่​เสมอ

มัทธิว ๒๘:๑๙
ดังนั้น​ให้​ออก​ไป​ทำ​ให้​คน​ทุก​ชาติ​มา​เป็น​ศิษย์​ของ​เรา ให้​เขา​เข้า​พิธี​จุ่มน้ำ เพื่อ​จะ​ได้​กลาย​เป็น​ของ​พระบิดา พระบุตร และ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์

กิจการของอัครทูต 4:12
นอกจาก​พระเยซู​แล้ว ไม่​มี​ใคร​ที่​จะ​ให้​ความ​รอด​กับ​เรา​ได้ ไม่​มี​ชื่อ​อื่น​ภายใต้​ฟ้านี้ ที่​จะ​ทำ​ให้​มนุษย์​รอด​ได้”

สุภาษิต 18:10
พระนาม​ของ​พระยาห์เวห์​เป็น​ป้อม​อัน​แข็งแกร่ง คน​ที่​ทำ​ตามใจ​พระเจ้า​วิ่ง​เข้า​ไป​ใน​ป้อม​แล้ว​ปลอดภัย

สุภาษิต 30:4
มี​ใคร​บ้าง​หรือ​ที่​ได้​ขึ้น​ไป​บน​สวรรค์​แล้ว​ลง​มา มี​ใคร​บ้าง​หรือ​ที่​ได้​กำ​สายลม​ทั้งหมด ไว้​ใน​อุ้งมือ​ของ​เขา มี​ใคร​บ้าง​หรือ​ที่​ได้​ห่อ​มหาสมุทร ไว้​ใน​เสื้อ​ของ​เขา มี​ใคร​บ้าง​หรือ​ที่​ได้​ตั้ง​ขอบเขต​ของ​โลกนี้ คนนั้น​มี​ชื่อ​ว่า​อะไร และ​ลูกชาย​ของ​เขา​ชื่อ​ว่า​อะไร บอก​ข้า​หน่อย ถ้า​เจ้า​รู้

สดุดี 61:8
แล้ว​ข้าพเจ้า​จะ​ร้องเพลง​สรรเสริญ​ชื่อ​ของ​พระองค์​เสมอ และ​จะ​แก้บน​ต่างๆ​ของ​ข้าพเจ้า​ใน​แต่ละวัน

วิวรณ์ 1:8
พระเจ้า​องค์​เจ้า​ชีวิต​พูดว่า “เรา​คือ​จุดเริ่มต้น​และ​จุดจบ พระเจ้า​ผู้ที่​เป็น​อยู่​ใน​ปัจจุบัน ใน​อดีต และ​กำลัง​จะ​มา​ใน​อนาคต พระเจ้า​ผู้​มี​ฤทธิ์​ทั้งสิ้น”

โรม 8:15
เพราะ​พระวิญญาณ​ที่​คุณ​ได้รับ​นั้น​ไม่​ได้​ทำ​ให้​คุณ​เป็น​ทาส​ที่​ต้อง​กลัว​อีก แต่​ทำ​ให้​คุณ​เป็น​ลูกๆ​ของ​พระเจ้า และ​พระวิญญาณนี้​ทำ​ให้​เรา​ร้อง​ดังๆ​ว่า “อับบา พ่อ”

สดุดี 20:7-8
[7] บางคน​โอ้อวด​รถรบ​ของ​พวกเขา บางคน​โอ้อวด​ม้า​ของเขา แต่​พวกเรา​โอ้อวด​พระยาห์เวห์​พระเจ้า​ของ​พวกเรา[8] คน​พวกนั้น​จะ​ล้มลง​และ​พ่ายแพ้ แต่​พวกเรา​จะ​ลุกขึ้น​และ​ยืนหยัด​มั่นคง

ฟีลิปปี 2:10-11
[10] เพื่อ​ทุกๆ​คน​ที่​อยู่​ใน​สวรรค์​ก็​ดี ใน​โลก​นี้​ก็​ดี หรือ​ใต้​โลก​นี้​ก็​ดี จะ​ได้​คุกเข่า​ลง​ให้​เกียรติ​กับ​พระเยซู[11] ทุกๆ​คน​จะ​ยอมรับ​ว่า พระเยซู​คริสต์​คือ​องค์​เจ้า​ชีวิต แล้ว​พระเจ้า​พระบิดา​ก็​จะ​ได้รับ​เกียรติยศ

อพยพ ๓:๑๓-๑๕
[๑๓] โมเสส​พูด​กับ​พระเจ้า​ว่า “ถ้า​ข้าพเจ้า​ไป​พบ​ลูกหลาน​ชาว​อิสราเอล​และ​บอก​กับ​พวกเขา​ว่า ‘พระเจ้า​ของ​บรรพบุรุษ​พวกท่าน ได้ส่ง​ผม​มา​ช่วย​พวกท่าน’ แล้ว​พวกเขา​ย้อนถาม​ข้าพเจ้า​ว่า ‘พระองค์​ชื่อ​อะไร’ แล้ว​จะ​ให้​ข้าพเจ้า​ตอบ​พวกเขา​ว่า​อย่างไร”[๑๔] พระเจ้า​ตอบ​โมเสส​ว่า “เราเป็น​ผู้ที่​เราเป็น” พระองค์​พูด​ว่า “ให้​บอก​กับ​ลูกหลาน​อิสราเอล​ว่า ‘เราเป็น ส่งผม​มาหา​พวกท่าน’”[๑๕] พระองค์​พูด​กับ​โมเสส​อีก​ว่า “ให้​บอก​กับ​ลูกหลาน​อิสราเอล​ว่า ‘พระยาห์เวห์​พระเจ้า​ของ​บรรพบุรุษ​พวกท่าน พระเจ้า​ของ​อับราฮัม พระเจ้า​ของ​อิสอัค​และ​พระเจ้า​ของ​ยาโคบ ส่งผม​มาหา​พวกท่าน’ ยาห์เวห์​จะเป็น​ชื่อ​ของเรา​ตลอดไป คน​ทุกรุ่น​จะ​รู้จัก​เรา​ใน​ชื่อนี้

Thai Bible (ERV) 2001
Copyright © 2001 by Bible League International