A A A A A

พระเจ้า: [ฉันจะไม่มีวันทิ้งคุณ]

๑ พงศาวดาร ๒๘:๒๐
แล้ว​ดาวิด​พูด​กับ​ซาโลมอน​ลูกชาย​ของ​เขา​ว่า “เข้มแข็ง​และ​กล้า​หาญ​ไว้ ลงมือ​ทำ​เถิด อย่า​กลัว​หรือ​ท้อถอย​เพราะ​พระยาห์เวห์​พระเจ้า​ของ​พ่อ​จะ​อยู่​กับ​เจ้า พระองค์​จะ​ไม่​ทิ้ง​ลูก​และ​ไม่​จาก​ลูก​ไป​ไหน แต่​พระองค์​จะ​ช่วย​เหลือ​ลูก​จน​กว่า​งาน​รับใช้​ทุก​อย่าง​ของ​วิหาร​ของ​พระยาห์เวห์​จะ​เสร็จสิ้น​ลง

๑ โครินธ์ ๑๐:๑๓
การ​ทดลอง​ที่​พวกคุณ​มี​นั้น​ก็​ไม่ได้​แตกต่าง​ไป​จาก​ที่​คนอื่น​มี​หรอกครับ แต่​พระเจ้า​นั้น​ซื่อสัตย์ พระองค์​จะ​ไม่​ปล่อย​ให้​คุณ​ถูก​ทดลอง​จน​ทน​ไม่ไหว แต่​พระองค์​จะ​มี​ทาง​ออก​ให้ เพื่อ​คุณ​จะ​ทนได้

๑ พงศ์กษัตริย์ ๘:๕๗
ขอให้​พระยาห์เวห์ พระเจ้า​ของ​พวก​เรา​อยู่​กับ​พวก​เรา​เหมือน​ที่​พระองค์​เคย​อยู่​กับ​บรรพบุรุษ​ของ​พวกเรา ขอให้​พระองค์​อย่า​ได้​ละทิ้ง​พวก​เรา​ไปเลย

๑ เปโตร ๕:๗
ให้​เอา​ความ​กังวล​ทั้งหมด​ของ​คุณ​ฝากไว้​กับ​พระเจ้า เพราะ​พระองค์​ห่วงใย​คุณ

๒ ทิโมธี ๑:๗
เพราะ​พระวิญญาณ​ที่​พระเจ้า​ให้​กับ​เรา​นั้น​ไม่​ทำให้​เรา​ขี้ขลาด แต่​พระวิญญาณ​นี้​ทำให้​เรา​เต็ม​ไปด้วย​ฤทธิ์​อำนาจ ความรัก และ​การ​ควบคุม​ตนเอง

เฉลยธรรมบัญญัติ ๔:๓๑
เพราะ​พระยาห์เวห์​พระเจ้า​ของ​ท่านนั้น​เป็น​พระเจ้า​ที่​มี​เมตตา พระองค์​จะ​ไม่​ทอดทิ้ง​ท่าน​และ​พระองค์​ก็​จะ​ไม่​ทำลาย​ท่าน พระองค์​จะ​ไม่​ลืม​ข้อตกลง​ที่​พระองค์​ได้​สัญญา​ไว้​กับ​บรรพบุรุษ​ของ​ท่าน

เฉลยธรรมบัญญัติ ๓๑:๖-๘
[๖] ให้​เข้มแข็ง​และ​กล้าหาญ​ไว้ ไม่​ต้อง​กลัว​หรือ​ตื่นตกใจ​เพราะ​พวกนั้น เพราะ​พระยาห์เวห์​พระเจ้า​ของ​ท่าน​คือ​ผู้ที่​จะ​ไป​กับ​ท่าน พระองค์​จะ​ไม่​ละ​ท่าน​ไป​หรือ​ทอดทิ้ง​ท่าน​หรอก”[๗] แล้ว​โมเสส​ก็​เรียก​โยชูวา​มา​ต่อหน้า​ประชาชน​ชาว​อิสราเอล โมเสส​พูด​กับ​โยชูวา​ว่า “ให้​เข้มแข็ง​และ​กล้าหาญ เพราะ​เจ้า​จะ​ต้อง​นำ​ประชาชน​เหล่านี้​เข้า​สู่​แผ่นดิน​ที่​พระยาห์เวห์​สัญญา​ว่า​จะ​ยก​ให้​กับ​บรรพบุรุษ​ของ​พวกเขา และ​เจ้า​จะ​ต้อง​จัดสรร​ปัน​ส่วน​ที่ดินนั้น​ให้​กับ​พวกเขา[๘] พระยาห์เวห์​จะ​เป็น​ผู้ที่​นำ​เจ้า พระองค์​จะ​อยู่​กับ​เจ้า พระองค์​จะ​ไม่​ละ​เจ้า​ไป​หรือ​ทอดทิ้ง​เจ้า ไม่​ต้อง​กลัว​หรือ​ตื่นตกใจ”

ปฐมกาล ๒๘:๑๕
และ​ดูเถิด เรา​จะ​อยู่​กับ​เจ้า เรา​จะ​ปกป้อง​เจ้า​ใน​ทุกที่​ที่​เจ้า​ไป เรา​จะ​นำ​เจ้า​กลับมา​ยัง​แผ่นดิน​นี้ เพราะ​เรา​จะ​ไม่​ทอดทิ้ง​เจ้า แต่​เรา​จะ​ทำ​สิ่ง​ที่​เรา​ได้​สัญญา​ไว้​กับ​เจ้า”

ฮีบรู ๔:๑๖
ดังนั้น​ขอให้​เรา​ทุกคน​เข้ามา​ยืน​ด้วย​ความ​มั่นใจ​ต่อหน้า​บัลลังก์​ของ​พระเจ้า​ผู้​มี​ความ​เมตตา​กรุณา เพื่อ​เรา​จะ​ได้รับ​ความปรานี และ​พบ​กับ​ความ​เมตตา​กรุณา​ที่​พระเจ้า​จะ​ช่วย​เรา​ใน​เวลา​ที่​เรา​ต้องการ​ความ​ช่วยเหลือ

ฮีบรู ๑๓:๔-๖
[๔] ขอให้​ทุกคน​ให้เกียรติ​กับ​ชีวิต​สมรส และ​ขอให้​เตียง​สมรส​นั้น​บริสุทธิ์ เพราะ​พระเจ้า​จะ​ลงโทษ​คน​ที่​มีชู้​และ​ทำผิด​ทาง​เพศ[๕] อย่า​เป็น​คน​ที่​รักเงิน แต่​ให้​พอใจ​ใน​สิ่ง​ที่​ตนเอง​มีอยู่ เพราะว่า​พระเจ้า​ได้​พูดว่า “เรา​จะ​ไม่​ทอดทิ้ง​เจ้า เรา​จะ​ไม่​หนี​เจ้า​ไป”[๖] ดังนั้น เรา​จึง​พูด​ด้วย​ความ​มั่นใจ​ได้​ว่า “องค์​เจ้า​ชีวิต​เป็น​ผู้ช่วย​ของ​ผม ผม​จะ​ไม่​กลัว​อะไร มนุษย์​จะ​ทำ​อะไร​ผม​ได้”

โยชูวา ๑:๕-๙
[๕] ตลอด​ชีวิต​ของเจ้า​จะ​ไม่มี​ใคร​สามารถ​ขัดขวาง​เจ้า​ได้ เรา​จะ​อยู่​กับเจ้า​เหมือน​กับ​ที่​เรา​อยู่​กับ​โมเสส เรา​จะ​ไม่​ละทิ้ง​เจ้า​หรือ​จาก​เจ้า​ไป[๖] โยชูวา​ให้​เข้มแข็ง​และ​กล้า​หาญ​ไว้ เพราะ​เจ้า​จะ​เป็น​ผู้นำ​คน​พวก​นี้​ให้​เข้า​ไป​ครอบ​ครอง​แผ่นดิน​นั้น ที่​เรา​ได้​สัญญา​ไว้​กับ​บรรพบุรุษ​ของ​พวกเขา ว่า​จะ​ยก​ให้​กับ​พวกเขา[๗] ขอ​เพียง​แต่​ให้​เจ้า​เข้มแข็ง​และ​กล้าหาญ​ไว้ และ​ให้​ทำ​ตาม​คำ​สั่งสอน​ทั้งหมด​อย่าง​เคร่งครัด คือ​คำสั่ง​ที่​โมเสส​ผู้รับใช้​ของเรา​ได้​สั่ง​เจ้า​ไว้ เจ้า​ต้อง​ไม่​หัน​ซ้าย​หัน​ขวา​ไป​จาก​คำสอน​นั้น เพื่อ​เจ้า​จะได้​ประสบ​ความ​สำเร็จ​ใน​ทุกสิ่ง​ที่​เจ้าทำ[๘] เจ้า​ต้อง​ไม่หยุด​พูด​ถึง​กฎ​ใน​หนังสือ​เล่มนี้ และ​เจ้า​ต้อง​ไตร่ตรอง​มัน​ทั้งวัน​ทั้งคืน เพื่อ​เจ้า​จะได้​ทำ​ตาม​สิ่ง​ที่​ได้​เขียน​ไว้​ใน​กฎ​นั้น​อย่าง​เคร่งครัด แล้ว​เจ้า​จะได้​เจริญ​รุ่งเรือง​และ​ประสบ​ความ​สำเร็จ[๙] อย่าลืม​ว่า​เรา​ได้​สั่ง​เจ้า​ให้​เข้มแข็ง​และ​กล้าหาญ​ไว้ อย่า​ได้​หวาดกลัว​หรือ​ท้อถอย เพราะ​เรา ยาห์เวห์ พระเจ้า​ของเจ้า จะ​อยู่​กับเจ้า​ใน​ทุกที่​ที่​เจ้าไป”

มีคาห์ ๗:๘
ศิโยน​พูดว่า ศัตรู​ของข้า อย่า​ได้​ดีใจ​ไป ที่ข้าต้องพบ​กับ​ความยาก​ลำบาก ถึง​ข้า​ล้ม ข้า​ก็​จะ​ลุก​ขึ้น​มา​อีก ถึงแม้​ตอนนี้​ข้า​จะ​นั่ง​อยู่​ใน​ความมืด พระยาห์เวห์​จะ​เป็น​แสงสว่าง​ให้​กับ​ข้า

มัทธิว ๒๘:๒๐
สอน​พวก​เขา​ให้​เชื่อฟัง​ทุก​สิ่ง​ที่​เรา​ได้​สั่ง​ไว้ จำ​ไว้​ว่า เรา​จะ​อยู่​กับ​พวก​คุณ​เสมอ จนกว่า​จะ​สิ้นยุค”

สดุดี ๕๕:๒๒
มอบ​ภาระ​ของเจ้า​ไว้​กับ​พระยาห์เวห์​สิ แล้ว​พระองค์​จะ​ดูแลเจ้า พระองค์​ไม่เคย​ปล่อย​ให้​คนดี​ลื่นล้ม

สดุดี ๙๔:๑๔
พระยาห์เวห์​จะ​ไม่ทอดทิ้ง​คน​ของ​พระองค์ พระองค์​จะ​ไม่ละทิ้ง​ชนชาติ​ของ​พระองค์

วิวรณ์ ๓:๑๐
เจ้า​ได้​รักษา​คำสั่ง​ที่​บอก​ให้​อดทน ดังนั้น​เรา​จะ​รักษา​เจ้า​ให้​พ้น​จาก​ช่วงเวลา​ของ​ความ​ทุกข์ยาก​ที่​จะ​ทำ​ให้​คนชั่ว​ใน​โลกนี้​เดือด​ร้อน

โรม ๘:๒๘
เรา​รู้​ว่า​พระเจ้า​ทำ​ให้​ทุก​อย่าง​เกิด​ผลดี​สำหรับ​คน​ที่รัก​พระองค์ พวก​เขา​เป็น​คน​ที่​พระเจ้า​เรียก​ตาม​แผนงาน​ของ​พระองค์

ฟีลิปปี ๔:๖-๗
[๖] เลิก​กังวล​ได้​แล้ว แต่​ให้​อธิษฐาน​ใน​ทุกๆ​สถานการณ์ และ​ขอ​ใน​สิ่ง​ที่​คุณ​ต้องการ​จาก​พระเจ้า และ​เมื่อ​อธิษฐาน​ก็​ให้​ขอบคุณ​พระเจ้า​ด้วย[๗] แล้ว​สันติสุข​ที่​มา​จาก​พระเจ้า ซึ่ง​ดี​กว่า​สันติสุข​ที่​มา​จาก​แผน​งาน​ต่างๆ​ของ​มนุษย์ จะ​ปกป้อง​รักษา​จิตใจ และ​ความคิด​ของ​คุณ​ไว้​ใน​พระเยซู​คริสต์

สดุดี ๗๓:๒๓-๒๖
[๒๓] แต่​ข้าพเจ้า​ยังคง​อยู่กับ​พระองค์​เสมอ พระองค์​จับ​มือขวา​ของ​ข้าพเจ้าไว้[๒๔] พระองค์​นำทาง​ข้าพเจ้า​ด้วย​คำชี้แนะ​ของ​พระองค์ และ​หลังจากนั้น​พระองค์​จะ​นำ​ข้าพเจ้า​เข้าไป​สู่​เกียรติยศ[๒๕] ใน​ฟ้าสวรรค์ ข้าพเจ้า​ไม่มี​ใครเลย​นอกจาก​พระองค์ ใน​โลกนี้ มีแต่​พระองค์​เท่านั้น​ที่​ข้าพเจ้า​อยากได้[๒๖] กายใจ​ของ​ข้าพเจ้า​อาจ​อ่อนแอลง แต่​พระเจ้า​คือ​หินกำบัง​แห่ง​จิตใจ​ของ​ข้าพเจ้า​และ​เป็น​มรดก​ของ​ข้าพเจ้า​ตลอดไป

อิสยาห์ ๔๑:๑๐-๑๓
[๑๐] ไม่ต้องกลัว เพราะ​เรา​อยู่​กับเจ้า อย่ากลัวเลย เพราะ​เรา​เป็น​พระเจ้า​ของเจ้า เรา​จะ​ทำให้​เจ้า​มีกำลัง ใช่แล้ว เรา​จะ​ช่วยเจ้า เรา​จะ​พยุงเจ้า​ด้วย​มือขวา​แห่ง​ชัยชนะ​ของเรา[๑๑] ดูสิ คน​ทั้งหลาย​ที่​โกรธเคืองเจ้า​จะ​ได้รับ​ความอับอายขายหน้า พวกนั้น​ที่​ต่อต้านเจ้า​จะ​เป็น​อย่างกับ​ศูนย์​และ​พินาศไป[๑๒] เจ้า​จะ​มองหา​คนพวกนั้น​ที่​ต่อสู้​กับเจ้า​แต่​จะ​หาไม่เจอ คนพวกนั้น​ที่​ทำ​สงคราม​กับเจ้า​จะ​เป็น​อย่างกับ​ศูนย์​ไปเลย[๑๓] เพราะ​เรา ยาห์เวห์​พระเจ้า​ของเจ้า​กำลัง​จับ​มือขวา​ของเจ้าไว้ เป็น​เราเอง ที่​กำลัง​พูด​กับเจ้า​ว่า ‘ไม่ต้องกลัว เรา​จะ​ช่วยเจ้า’”

Thai Bible (ERV) 2001
Copyright © 2001 by Bible League International