English
A A A A A

โบสถ์: [พระวิญญาณบริสุทธิ์]

ผู้วินิจฉัย ๓:๑๐-๑๔
[๑๐] พระวิญญาณ​ของ​พระยาห์เวห์​ได้​ลง​มา​อยู่​กับ​โอทนีเอล และ​เขา​ได้​กลาย​เป็น​ผู้นำ​ของ​อิสราเอล เขา​ออก​ไป​ทำ​สงคราม และ​พระยาห์เวห์​ได้​ทำ​ให้​กษัตริย์​คูชัน-ริชาธาอิม​ตก​อยู่​ใน​เงื้อม​มือ​ของ​เขา และ​เขา​มี​ชัย​เหนือ​กษัตริย์​คูชัน[๑๑] จาก​นั้น​แผ่นดิน​ก็​สงบสุข​เป็น​เวลา​สี่สิบ​ปี จน​โอทนีเอล​ลูกชาย​เคนัส​ตาย​ไป[๑๒] ต่อมา​ชาว​อิสราเอล​ได้​ทำ​สิ่ง​ชั่วร้าย​ใน​สายตา​ของ​พระยาห์เวห์​อีก พระองค์​ก็เลย​ทำ​ให้​กษัตริย์​เอกโลน​ของ​เมือง​โมอับ​มี​กำลัง​เข้มแข็ง และ​มา​โจม​ตี​ชาว​อิสราเอล เพราะ​คน​อิสราเอล​ได้​ทำ​สิ่ง​ชั่วร้าย​ใน​สายตา​ของ​พระยาห์เวห์[๑๓] กษัตริย์​เอกโลน​ได้​ชวน​คน​อัมโมน​และ​อามาเลค มา​เข้า​พวก​กับ​เขา และ​ไป​โจม​ตี​อิสราเอล และ​พวก​เขา​ได้​ยึดครอง​เมือง​ดง​อินทผลัม​ไว้​ได้[๑๔] ดังนั้น​ชาว​อิสราเอล​จึง​ต้อง​รับใช้​กษัตริย์​เอกโลน ของ​เมือง​โมอับ​อยู่​สิบแปด​ปี

มัทธิว 12:31-33
[31] ดังนั้น​เรา​จะ​บอก​คุณ​ว่า พระเจ้า​จะ​ยกโทษ​ให้​กับ​ความบาป​ทุก​ชนิด และ​คำ​หมิ่นประมาท​ทุก​อย่าง แต่​พระเจ้า​จะ​ไม่​ยกโทษ​ให้​กับ​คน​ที่​หมิ่นประมาท​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์[32] พระเจ้า​จะ​ยกโทษ​ให้​กับ​คน​ที่​ใส่ร้าย​บุตรมนุษย์ แต่​พระเจ้า​จะ​ไม่​ยกโทษ​ให้​คน​ที่​ใส่ร้าย​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์ ทั้ง​เดี๋ยวนี้​และ​ตลอด​ไป”[33] “ถ้า​อยาก​รู้​ชนิด​ของ​ต้นไม้ ก็​ให้​ดู​ที่​ผล​ของ​มัน ถ้า​ต้น​ดี​ผล​ก็​จะ​ออก​มา​ดี ถ้า​ต้น​เลว​ผล​ก็​จะ​ออก​มา​เลว

ลูกา ๒๔:๔๕-๔๙
[๔๕] แล้ว​พระองค์​เปิดใจ​พวก​เขา​ให้​เข้าใจ​พระคัมภีร์[๔๖] พระองค์​บอก​พวก​เขา​ว่า “พระคัมภีร์​เขียน​ไว้​ว่า พระคริสต์​จะ​ต้อง​ทนทุกข์ทรมาน และ​จะ​ฟื้นขึ้นมา​จาก​ความตาย​ใน​วันที่​สาม[๔๗] แล้ว​เรื่อง​การกลับตัว​กลับใจ​เพื่อ​จะ​ได้รับ​การอภัยโทษ​จาก​บาป​จะ​ต้อง​ถูกประกาศ​ไป​ใน​นาม​ของ​เรา​ให้​คน​ทุก​ชาติ​รู้ เริ่ม​จาก​เมือง​เยรูซาเล็ม​ก่อน[๔๘] พวก​คุณ​จะ​ต้อง​เป็น​พยาน​เล่า​เรื่อง​ทั้งหมดนี้​ที่​คุณ​เห็น[๔๙] แล้ว​เรา​จะ​ส่ง​พระวิญญาณ​มา​ให้ เป็น​พระวิญญาณ​ที่​พระบิดา​ของ​เรา​ได้​สัญญา​ว่า​จะ​ให้​กับ​พวก​คุณ แต่​พวก​คุณ​ต้อง​คอย​อยู่​ใน​เมือง​เยรูซาเล็ม​ก่อน จน​กว่า​จะ​ได้รับ​ฤทธิ์​อำนาจ​นั้น​จาก​สวรรค์”

ยอห์น ๓:๖-๘
[๖] พ่อ​แม่​ให้​เรา​เกิด​มา​เป็น​ได้​แค่​ลูก​ของ​มนุษย์ แต่​พระวิญญาณ​ของ​พระเจ้า​ทำ​ให้​เรา​เกิด​มา​เป็น​ลูก​ของ​พระเจ้า[๗] ไม่​ต้อง​แปลกใจ​หรอก​ที่​เรา​บอก​ว่า ‘พวก​คุณ​จะ​ต้อง​เกิด​ใหม่’[๘] ลม อยาก​พัด​ไป​ทาง​ไหน​มัน​ก็​พัด​ไป คุณ​ได้ยิน​เสียง​ลม แต่​ไม่​รู้​หรอก​ว่า​พัด​มา​จาก​ไหน​หรือ​จะ​พัด​ไป​ไหน คน​ที่​เกิด​จาก​พระวิญญาณ​ก็​จะ​เป็น​อย่าง​นั้น​เหมือน​กัน”

โรม ๘:๒-๖
[๒] เพราะ​ใน​พระเยซู​คริสต์ กฎ​ที่​มา​จาก​พระวิญญาณ​ที่​ให้​ชีวิต​นั้น ได้​ปลดปล่อย​ให้​คุณ ​เป็น​อิสระ​จาก​กฎ​แห่ง​บาป​ที่​นำ​ไป​สู่​ความตาย​แล้ว[๓] สิ่ง​ที่​กฎ​ของ​โมเสส​ช่วย​ไม่​ได้ เพราะ​สันดาน​ของ​เรา​ทำ​ให้​กฎ​อ่อนแอ​ไป พระเจ้า​ก็​ได้​ทำ​แล้ว พระองค์​ได้​ส่ง​พระบุตร​ของ​พระองค์​มา​เป็น​มนุษย์​เหมือน​กับ​เรา​ที่​เป็น​คน​บาป และ​ส่ง​มา​เพื่อ​จัดการ​กับ​บาป พระเจ้า​ได้​ตัดสิน​ลงโทษ​บาป​โดย​ใช้​ร่าง​ที่​เป็น​มนุษย์​ของ​พระเยซู[๔] เพื่อ​สิ่ง​ที่​กฎ​สั่ง​ไว้​จะ​ได้​สำเร็จ​ใน​ชีวิต​ของ​เรา​ผู้​ที่​ไม่​ได้​ใช้​ชีวิต​ตาม​สันดาน แต่​ตาม​พระวิญญาณ[๕] เพราะ​คน​ที่​ใช้​ชีวิต​ตาม​สันดาน​ก็​มัว​แต่​คิด​ถึง​ความ​ต้องการ​ของ​กิเลส แต่​คน​ที่​ใช้​ชีวิต​ตาม​พระวิญญาณ​ก็​จะ​คิดถึง​แต่​เรื่อง​ที่​พระวิญญาณ​ต้องการ[๖] จิตใจ​ที่​สันดาน​ควบคุม​อยู่​นั้น​นำ​ไป​สู่​ความตาย แต่​จิตใจ​ที่​พระวิญญาณ​ควบคุม​นำ​ไป​สู่​ชีวิต​และ​สันติสุข

๒ โครินธ์ 5:16-18
[16] เพราะ​อย่างนี้ จากนี้ไป​เรา​จะ​ไม่​มอง​ใคร​ตาม​มาตรฐาน​ของ​โลก​นี้​อีกแล้ว แม้ว่า​ครั้งหนึ่ง​เรา​เคย​มอง​พระคริสต์​อย่างนั้น[17] ถ้า​ใคร​ก็ตาม​มีส่วน​ใน​พระคริสต์ คนนั้น​ได้​เข้า​สู่​โลกใหม่​ที่​พระเจ้า​ได้​สร้าง​ขึ้นมา​แล้ว สิ่ง​เก่าๆ​หายไป​หมดแล้ว ดูสิ สิ่ง​ใหม่ๆ​ก็​เกิดขึ้น[18] ทั้งหมด​นี้​ก็​เกิด​มา​จาก​พระเจ้า พระเจ้า​ทำ​ให้​เรา​กลับ​มา​คืนดี​กับ​พระองค์​ใหม่ โดย​ผ่าน​ทาง​พระคริสต์ และ​พระเจ้า​ได้​มอบหมาย​งาน​ให้​กับ​เรา​ทำ​คือ​ไป​นำ​คน​อื่นๆ​กลับ​มา​คืนดี​กับ​พระองค์​ด้วย

๑ พงศาวดาร ๑๒:๑๘-๒๐
[๑๘] แล้ว​พระวิญญาณ​ก็​ลง​มา​ที่​ตัว​อามาสัย​ซึ่ง​เป็น​หัวหน้า​ของ​กองทัพ​ที่​แบ่ง​ทหาร​พิเศษ​ออก​เป็น​หน่วยๆ​หน่วย​ละ​สามคน และ​เขา​ก็​พูด​ออก​มาว่า “พวกเรา​อยู่​ฝ่าย​ของ​ท่าน ดาวิด พวกเรา​ล้วน​อยู่​กับ​ท่าน ลูกชาย​ของ​เจสซี ความสงบสุข ความสงบสุข​จง​อยู่​กับ​ท่านเถิด และ​ความสงบสุข​จง​อยู่​กับ​ผู้ที่​ช่วย​เหลือ​ท่านเถิด เพราะ​พระเจ้า​ของ​ท่าน​ได้​ช่วย​เหลือ​ท่านแล้ว” ดาวิด​จึง​ต้อนรับ​พวกเขา​และ​แต่งตั้ง​ให้​พวกเขา​เป็น​ผู้นำ​ของ​กอง​ทหาร​ของ​ดาวิด[๑๙] คน​จาก​เผ่า​มนัสเสห์​บางคน​ได้​หลบหนี​ไป​เข้า​กับ​พวก​ของ​ดาวิดด้วย ตอน​ที่​ดาวิด​ได้​ยกทัพ​มา​กับ​พวก​ฟีลิสเตีย​เพื่อ​ต่อสู้​กับ​ซาอูล (แต่​ดาวิด​ยัง​ไม่ทัน​ได้​ช่วย​พวก​ฟีลิสเตีย​รบ เพราะ​พวก​หัวหน้า​ของ​ชาว​ฟีลิสเตีย​ได้​ปรึกษา​กัน​แล้ว​เห็น​ว่า​ควร​ส่ง​ตัว​ดาวิด​กลับไป พวก​เขา​คุย​กัน​แล้วว่า “ดาวิด​จะ​หนี​ทัพ​ไป​หา​ซาอูล​นาย​ของ​เขา​และ​มัน​จะ​ทำ​ให้​หัว​ของ​พวกเรา​หลุด​ออก​จาก​บ่าได้”)[๒๐] เมื่อ​ดาวิด​ไป​ถึง​ศิกลาก ก็​มี​คน​จาก​เผ่า​มนัสเสห์​หลบ​หนี​ทัพ​มา​เข้า​ร่วม​กับเขา คือ อัดนาห์ โยซาบาด เยดียาเอล มีคาเอล โยซาบาด เอลีฮู​และศิลเลธัย​ซึ่ง​เป็น​บรรดา​หัวหน้า​กองพัน​ของ​เผ่า​มนัสเสห์

สดุดี ๕๒:๑-๓
[๑] ถึง​หัวหน้า​นักร้อง บทกวี​แห่ง​มัสคิล ของ​กษัตริย์​ดาวิด จาก​ตอนที่​โดเอก คนเอโดม​ไป​บอก​กับ​กษัตริย์ซาอูล​ว่า “ดาวิด​ได้​เข้าไป​ใน​บ้าน​ของ​อาคีเมเลค” เฮ้ย เจ้า​นักเลงโต ทำไม​เจ้า​ถึงได้​โอ้อวด​ถึง​เรื่องชั่วๆ​ที่​เจ้าทำ ใน​ขณะที่​พระเจ้า​แสดง​ความรักมั่นคง​ของ​พระองค์​ตลอดเวลา[๒] ไอ้​จอม​ลวงโลก เจ้า​ชอบ​วางแผน​ทำลาย​ล้าง​ผู้อื่น ลิ้น​ของเจ้า​อันตราย​เหมือน​มีดโกน​ที่​คมกริบ[๓] เจ้า​รัก​ความชั่ว​มากกว่า​ความดี และ​พูด​โกหก​มากกว่า​พูด​ความจริง เซลาห์

มีคาห์ ๓:๘-๑๐
[๘] ส่วน​ผม ผม​เต็มเปี่ยม​ไปด้วย​เรี่ยวแรง คือ ด้วย​พระวิญญาณ​ของ​พระยาห์เวห์ รวมทั้ง​ความถูกต้อง​และ​กำลัง เพื่อที่ ผม​จะได้​ประกาศ​ให้​ยาโคบ​รู้​ถึง​การกบฏ​ของเขา และ​ประกาศ​ให้​อิสราเอล​รู้​ถึง​ความบาป​ของเขา[๙] ฟัง​ผม​ให้ดี พวกผู้นำ​ของ​ครอบครัว​ยาโคบ​และ​พวก​ผู้ปกครอง​ของ​ครอบครัว​อิสราเอล พวกเจ้า​เกลียดชัง​ความถูกต้อง พวกเจ้า​ทำ​ทุกอย่าง​ที่​ตรงอยู่​ให้​บิดเบี้ยว​ไป[๑๐] พวกเจ้า​สร้าง​ศิโยน​ด้วย​เลือด​ของ​คนบริสุทธิ์ พวกเจ้า​สร้าง​เยรูซาเล็ม​ด้วย​การโกง

กิจการของอัครทูต ๒:๑-๕
[๑] เมื่อ​ถึง​วัน​เพ็นเทคอสต์ พวก​ศิษย์​ของ​พระเยซู​ก็​มา​รวม​ตัว​กัน​ใน​ที่​แห่ง​หนึ่ง[๒] จู่ๆ​ก็​มี​เสียง​จาก​ท้องฟ้า​คล้าย​กับ​เสียง​พายุ​พัด​อย่าง​แรง ดัง​สนั่น​หวั่นไหว​ไป​ทั่ว​บ้าน​ที่​พวก​เขา​กำลัง​นั่ง​กัน​อยู่[๓] จาก​นั้น​พวก​เขา​ก็​เห็น​บาง​อย่าง​คล้าย​เปลว​ไฟ​ที่​มี​รูปร่าง​เหมือน​ลิ้น​ได้​กระจาย​ออก​ไป​อยู่​เหนือ​พวก​เขา​แต่​ละ​คน[๔] แล้ว​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​ก็​ได้​เข้า​ไป​อยู่​ใน​ตัว​พวก​เขา​อย่าง​บริบูรณ์ แล้ว​พวก​เขา​ทุก​คน​ก็​เริ่ม​พูด​ภาษา​ต่างๆ​ตาม​แต่​ที่​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​จะ​ให้​เขา​พูด​ได้[๕] ชาว​ยิว​ที่​นับถือ​พระเจ้า​จาก​ชาติ​ต่างๆ​ทั่ว​โลก มา​อยู่​ใน​เมือง​เยรูซาเล็ม​เวลา​นั้น

ลูกา ๒๔:๔๕-๔๗
[๔๕] แล้ว​พระองค์​เปิดใจ​พวก​เขา​ให้​เข้าใจ​พระคัมภีร์[๔๖] พระองค์​บอก​พวก​เขา​ว่า “พระคัมภีร์​เขียน​ไว้​ว่า พระคริสต์​จะ​ต้อง​ทนทุกข์ทรมาน และ​จะ​ฟื้นขึ้นมา​จาก​ความตาย​ใน​วันที่​สาม[๔๗] แล้ว​เรื่อง​การกลับตัว​กลับใจ​เพื่อ​จะ​ได้รับ​การอภัยโทษ​จาก​บาป​จะ​ต้อง​ถูกประกาศ​ไป​ใน​นาม​ของ​เรา​ให้​คน​ทุก​ชาติ​รู้ เริ่ม​จาก​เมือง​เยรูซาเล็ม​ก่อน

๑ ยอห์น ๒:๑๙-๒๗
[๑๙] ศัตรู​พวกนี้​เป็น​พวก​ที่​ได้​เดิน​ออก​ไป​จาก​พวกเรา แต่​ความจริง​แล้ว​พวกเขา​ไม่ได้​เป็น​คน​ของ​พวกเรา​หรอก เพราะ​ถ้า​เป็น​พวกเรา​จริง​ก็​ต้อง​อยู่​กับ​เรา​ตลอดไป แต่​พวกเขา​ได้​ออก​ไป​จาก​พวกเรา​แล้ว แสดง​ว่า​ไม่มี​ใคร​สักคน ใน​พวกเขา​ที่​เป็น​คน​ของ​พวกเรา[๒๐] พระคริสต์​ผู้​บริสุทธิ์​ได้​เจิม​พวกคุณ​ด้วย​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์ ทำ​ให้​พวกคุณ​ทุกคน​รู้​ความจริง[๒๑] ที่​ผม​เขียน​จดหมาย​มา​หา​พวกคุณ ไม่ใช่​เพราะ​พวกคุณ​ไม่รู้​ความจริง​นี้ แต่​เพราะ​พวกคุณ​รู้แล้ว และ​รู้​ด้วย​ว่า​ไม่มี​คำ​หลอกลวง​ออก​มา​จาก​ความจริง[๒๒] แล้ว​คน​โกหก​คือ​ใคร คน​โกหก​ก็​คือ​คน​ที่​พูด​ว่า​พระเยซู​ไม่ใช่​พระคริสต์ คนนี้แหละ​คือ​ศัตรู​ของ​พระคริสต์​และ​เป็น​คน​ที่​ปฏิเสธ​ทั้ง​พระบิดา​และ​พระบุตร​ด้วย[๒๓] ทุกคน​ที่​ปฏิเสธ​พระบุตร​ก็​ไม่มี​พระบิดา แต่​คน​ที่​ยอมรับ​พระบุตร​อย่าง​เปิดเผย​ก็​มี​พระบิดา​ด้วย[๒๔] ขอให้​พวกคุณ​เก็บ​รักษา​คำ​สั่งสอน​ที่​คุณ​ได้ยิน​มา​ตั้งแต่​ต้น เพราะ​ถ้า​คุณ​เก็บ​รักษา​คำ​สั่งสอน​นี้​ไว้ คำ​สั่งสอน​นี้​ก็​จะ​เก็บ​รักษา​คุณ​ไว้​ใน​พระบุตร​และ​พระบิดา​ด้วย[๒๕] นี่​เป็น​สิ่ง​ที่​พระเจ้า​สัญญา​ว่า​จะ​ให้​กับ​เรา คือ​ชีวิต​ที่​อยู่​กับ​พระเจ้า​ตลอดไป[๒๖] ทั้งหมด​ที่​ผม​เขียน​มา​นี้ เป็น​เรื่อง​เกี่ยวกับ​การ​ที่​มี​คน​พยายาม​จะ​มา​หลอกลวง​พวกคุณ[๒๗] พระคริสต์​ได้​เจิม​พวก​คุณ​ด้วย​พระวิญญาณ และ​พระวิญญาณ​ก็​ยัง​อยู่​กับ​พวกคุณ คุณ​ก็​เลย​ไม่ต้อง​ให้​ใคร​มา​สอน​อีก เพราะ​พระวิญญาณ​นั้น​ได้​สอน​ให้​คุณ​รู้​เกี่ยวกับ​ทุกสิ่ง พระวิญญาณ​นั้น​เป็น​ความจริง​และ​จะ​ไม่​หลอกลวง ดังนั้น​พวกคุณ​ควร​จะ​ตั้ง​มั่นคง​อยู่​ใน​พระคริสต์​เหมือนกับ​ที่​พระวิญญาณ​ได้​สอน​นั้น

Thai Bible (ERV) 2001
Copyright © 2001 by Bible League International