A A A A A

โบสถ์: [กำเนิดของพระเยซู]

มัทธิว ๑:๑๘-๒๓
[๑๘] เรื่องราว​ที่​พระเยซู​กษัตริย์​ผู้​ยิ่งใหญ่​มา​เกิด​นั้น​มี​อยู่​ว่า มารีย์ ซึ่ง​เป็น​แม่​ของ​พระเยซู ได้​หมั้น​กับ​โยเซฟ แต่​ก่อน​ที่​เขา​จะ​แต่งงาน​กัน มารีย์​ก็​ตั้ง​ท้อง​ขึ้น​มา​โดย​ฤทธิ์เดช​ของ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์[๑๙] โยเซฟ​คู่หมั้น​ของ​มารีย์​นั้น​เป็น​คนดี ไม่​อยาก​ให้​นาง​ต้อง​อับอาย​ขายหน้า จึง​ได้​ตัดสินใจ​ที่​จะ​ถอน​หมั้น​กับ​นาง​อย่าง​เงียบๆ[๒๐] ใน​ขณะ​ที่​โยเซฟ​กำลัง​คิด​เรื่องนี้​อยู่ ทูต​ของ​องค์​เจ้า​ชีวิต​มา​เข้า​ฝัน​โยเซฟ และ​บอก​ว่า “โยเซฟ ลูกหลาน​ของ​ดาวิด ไม่​ต้อง​กลัว​ที่​จะ​รับ​มารีย์​มา​เป็น​ภรรยา​หรอก เพราะ​เด็ก​ใน​ท้อง​ของ​นาง​นั้น เกิด​จาก​ฤทธิ์เดช​ของ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์[๒๑] มารีย์​จะ​คลอด​ลูกชาย ให้​ตั้งชื่อ​เด็ก​นั้น​ว่า ‘เยซู’ เพราะ​เขา​จะ​ช่วย​คน​ของ​เขา​ให้​พ้น​จาก​บาป​ทั้งหลาย​ของ​พวก​เขา”[๒๒] เรื่อง​ทั้งหมดนี้​เกิดขึ้น​เพื่อ​จะ​ได้​เป็น​ไป​ตาม​ที่​องค์​เจ้า​ชีวิต​เคย​พูด​ผ่าน​มา​ทาง​ผู้​พูด​แทน​พระเจ้า ที่​ว่า[๒๓] “จะ​มี​หญิง​พรหมจารี​ตั้ง​ท้อง และ​คลอด​ลูกชาย ซึ่ง​คน​จะ​เรียก​เขา​ว่า ‘อิมมานูเอล’ ที่​แปล​ว่า ‘พระเจ้า​อยู่​กับ​เรา’”

ลูกา ๒:๗-๒๑
[๗] มารีย์​คลอด​ลูก​เป็น​ผู้ชาย นาง​จึง​เอา​ผ้าอ้อม​พัน​เด็ก​ทารก​นั้น​วาง​ไว้​บน​รางหญ้า เพราะ​ไม่​มี​ที่​ไหน​ว่าง​ให้​พวก​เขา​พัก​เลย[๘] ที่​ทุ่ง​หญ้า​นอก​หมู่บ้าน​มี​คน​เลี้ยง​แกะ​ที่​กำลัง​ดูแล​ฝูง​แกะ​อยู่​ใน​ตอน​กลาง​คืน[๙] ทูตสวรรค์​องค์​หนึ่ง​ของ​องค์​เจ้า​ชีวิต​มา​ปรากฏ​ตัว​ให้​พวก​เขา​เห็น และ​รัศมี​ของ​องค์​เจ้า​ชีวิต​ส่อง​สว่าง​ล้อมรอบ​พวก​เขา พวก​เขา​ตกใจ​กลัว​มาก[๑๐] แต่​ทูตสวรรค์​พูด​ว่า “ไม่​ต้อง​กลัว เรา​มี​ข่าวดี​มา​บอก เป็น​ข่าว​ที่​จะ​ทำ​ให้​ทุก​คน​ยินดีร่าเริง[๑๑] เพราะ​วันนี้​พระผู้ช่วย​ให้​รอด​มา​เกิด​แล้ว​ที่​เมือง​ของ​ดาวิด พระองค์​คือ​พระคริสต์​องค์​เจ้า​ชีวิต[๑๒] สิ่ง​ที่​จะ​บอก​ให้​เจ้า​รู้​ว่า​เป็น​พระองค์​คือ เจ้า​จะ​พบ​เด็ก​ทารก​ที่​นอน​อยู่​ใน​ราง​หญ้า​และ​มี​ผ้า​อ้อม​ห่อ​ตัว​ไว้”[๑๓] ใน​ทันใด​นั้น​ก็​มี​ทูตสวรรค์​หมู่​ใหญ่​ลง​มา​จาก​สวรรค์ มา​รวม​กับ​ทูตสวรรค์​องค์​แรก​นั้น และ​พา​กัน​ร้อง​สรรเสริญ​พระเจ้า​ว่า[๑๔] “สรรเสริญ​พระเจ้า​บน​สวรรค์​สูงสุด และ​ขอ​ให้​คน​ที่​พระเจ้า​ภูมิใจ​ได้รับ​สันติสุข​ใน​โลกนี้”[๑๕] เมื่อ​ทูตสวรรค์​กลับ​สู่​สวรรค์​แล้ว คน​เลี้ยง​แกะ​ก็​พูด​กัน​ว่า “ไป​เมือง​เบธเลเฮม​กัน​เถอะ จะ​ได้​ไป​ดู​สิ่ง​ที่​องค์​เจ้า​ชีวิต​บอก​กับ​พวก​เรา”[๑๖] พวก​เขา​รีบ​ไป และ​ได้​พบ​มารีย์​กับ​โยเซฟ​พร้อม​กับ​เด็ก​ทารก​นอน​อยู่​ใน​รางหญ้า[๑๗] เมื่อ​เห็น​เด็ก​ทารก​แล้ว พวก​เขา​ก็​เล่า​ให้​คน​ที่​อยู่​ที่​นั่นฟัง​ว่า​ทูตสวรรค์​พูด​อะไร​เกี่ยวกับ​เด็ก​คนนี้[๑๘] เมื่อ​พวก​เขา​ได้ยิน​อย่าง​นั้น ก็​ประหลาดใจ​มาก[๑๙] แต่​มารีย์​ก็​เก็บ​เรื่องนี้​ไว้​ใน​ใจ​และ​นึก​ถึง​เรื่องนี้​อยู่​เสมอๆ[๒๐] เมื่อ​คน​เลี้ยง​แกะ​กลับ​ไป​แล้ว พวก​เขา​ก็​ยกย่อง​สรรเสริญ​พระเจ้า​สำหรับ​สิ่ง​ที่​พวก​เขา​ได้ยิน​และ​ได้​เห็น​มา ซึ่ง​เกิด​ขึ้น​จริง​ตาม​ที่​ทูตสวรรค์​ได้​บอก​ไว้[๒๑] เมื่อ​เด็ก​เกิด​มา​ครบ​แปด​วัน​ก็​ได้​เข้า​พิธีขลิบ และ​ได้​ชื่อ​ว่า “เยซู” ซึ่ง​เป็น​ชื่อ​ที่​ทูตสวรรค์​บอก​มารีย์​ไว้​ก่อน​ที่​จะ​ตั้ง​ท้อง

มัทธิว ๒:๑-๑๒
[๑] พระเยซู เกิด​ที่​หมู่บ้าน​เบธเลเฮม​ใน​แคว้น​ยูเดีย ใน​สมัย​ของ​กษัตริย์​เฮโรด ต่อมา​มี​พวก​โหราจารย์​เดินทาง​มา​จาก​ทิศ​ตะวันออก​เข้า​มา​ที่​เมือง​เยรูซาเล็ม[๒] มา​ถาม​ว่า “รู้​หรือ​เปล่า​ว่า​เด็ก​คน​นั้น​ที่​เกิด​มา​เป็น​กษัตริย์​ของ​ชาวยิว​อยู่​ที่​ไหน พวกเรา​เห็น​ดวงดาว​ของ​พระองค์​ขึ้น​อยู่​ทาง​ทิศ​ตะวันออก จึง​เดินทาง​มา​เพื่อ​กราบ​ไหว้​บูชา​พระองค์”[๓] เมื่อ​กษัตริย์​เฮโรด​ได้ยิน​ก็​วุ่นวาย​ใจ​มาก รวม​ถึง​ชาว​เมือง​เยรูซาเล็ม​ทุกคน​ด้วย[๔] กษัตริย์​เฮโรด​จึง​เรียก​ให้​พวก​หัวหน้า​นักบวช และ​พวก​ครู​สอน​กฎปฏิบัติ​ทุกคน​มา​ประชุม​กัน และ​ถาม​ว่า “พระคริสต์ ควร​จะ​เกิด​ที่​ไหน”[๕] พวกเขา​ตอบ​ว่า “ที่​เบธเลเฮม ใน​แคว้น​ยูเดีย​ครับ​ท่าน เพราะ​ผู้พูดแทนพระเจ้า เขียน​ไว้​ว่า[๖] ‘หมู่บ้าน​เบธเลเฮม​ใน​แผ่นดิน​ยูดาห์ พวกเจ้า​ไม่ใช่​แค่​หมู่บ้าน​กระจอกๆ​หมู่บ้าน​หนึ่ง​ใน​แผ่นดิน​ยูดาห์ เพราะ​จะ​มี​ผู้นำ​คน​หนึ่ง​ออก​มา​จาก​พวก​เจ้า เป็น​ผู้ที่​จะ​มา​เลี้ยงดู​อิสราเอล ประชาชน​ของ​เรา’”[๗] กษัตริย์​เฮโรด จึง​เชิญ​พวก​โหราจารย์​มา​พบ​อย่าง​ลับๆ​และ​ถาม​พวก​เขา​ว่า​ได้​เห็น​ดาว​ดวง​นั้น​ครั้ง​แรก​เมื่อไหร่[๘] แล้ว​กษัตริย์​เฮโรด​ส่ง​พวก​โหราจารย์​ไป​ที่​หมู่บ้าน​เบธเลเฮม และ​สั่ง​ว่า “ไป​ตาม​หา​เด็ก​คน​นั้น เจอ​เมื่อไหร่​ให้​รีบ​กลับ​มา​บอก เรา​จะ​ได้​ไป​นมัสการ​เด็ก​คน​นั้น​ด้วย”[๙] เมื่อ​กษัตริย์​เฮโรด​สั่ง​เสร็จ​แล้ว พวก​โหราจารย์​ก็​ตาม​ดาว​ดวง​นั้น​ที่​พวก​เขา​เห็น​ขึ้น​อยู่​ทาง​ทิศ​ตะวันออก​ไป ดาว​ดวง​นั้น​นำ​พวก​เขา​ไป​หยุด​อยู่​เหนือ​ที่​ที่​เด็ก​ชาย​คน​นั้น​อยู่[๑๐] เมื่อ​พวก​โหราจารย์​เห็น​อย่าง​นั้น​ก็​ดีใจ​มาก[๑๑] จึง​พา​กัน​เข้า​ไป​ใน​บ้าน และ​พบ​เด็ก​ชาย​กับ​มารีย์​แม่​ของ​เด็ก พวก​เขา​จึง​กราบ​ไหว้​บูชา​เด็ก​นั้น พร้อม​กับ​เอา​ทองคำ กำยาน และ​มดยอบ ออก​มา​ให้​เป็น​ของขวัญ​กับ​เด็ก​ชาย[๑๒] พระเจ้า​ได้​มา​เตือน​พวก​โหราจารย์​ใน​ความฝัน ไม่​ให้​กลับ​ไป​หา​กษัตริย์​เฮโรด พวก​เขา​จึง​ใช้​เส้นทาง​อื่น​กลับ​ไป​บ้าน​เมือง​ของ​ตน

กาลาเทีย ๔:๔
แต่​เมื่อ​ถึง​เวลา​ที่​เหมาะสม พระเจ้า​ก็​ได้​ส่ง​พระบุตร​ของ​พระองค์​โดย​คลอด​ออก​มา​จาก​ผู้หญิง และ​มีชีวิต​อยู่​ภายใต้​กฎ

ลูกา ๒:๑-๔
[๑] ใน​เวลา​นั้น​จักรพรรดิ ​ออกัสตัส ออก​คำสั่ง​ให้​ประชาชน​ทุก​คน​ทั่ว​ทั้ง​อาณาจักร​โรมัน​กลับ​ไป​บ้าน​เกิด​ของ​ตน​เพื่อ​จด​ทะเบียน​สำมะโน​ครัว[๒] ครั้งนี้​เป็น​การจด​ทะเบียน​สำมะโน​ครัว​ครั้งแรก เกิด​ขึ้น​ใน​สมัย​คีรินิอัส​เป็น​เจ้าเมือง​ซีเรีย[๓] ทุก​คน​จึง​กลับ​ไป​ที่​บ้านเกิด​ของ​ตน[๔] โยเซฟ​ซึ่ง​สืบ​เชื้อสาย​มา​จาก​กษัตริย์​ดาวิด จึง​ต้อง​ออก​เดิน​ทาง​จาก​เมือง​นาซาเร็ธ ใน​แคว้น​กาลิลี ไป​เมือง​เบธเลเฮม​ใน​แคว้น​ยูเดีย ซึ่ง​เป็น​บ้านเกิด​ของ​กษัตริย์​ดาวิด

วิวรณ์ ١٢:١-٥
[١] หลังจากนั้น​ผม​เห็น​สิ่ง​ที่​ยิ่งใหญ่​และ​มหัศจรรย์​เกิดขึ้น​บน​สวรรค์ คือ​มี​หญิง​คนหนึ่ง​มี​ดวง​อาทิตย์​เป็น​เสื้อผ้า มี​ดวงจันทร์​อยู่​ใต้เท้า และ​บนหัว​ของ​เธอ​มี​มงกุฎ​ที่​ทำ​ด้วย​ดาว​สิบสอง​ดวง[٢] เธอ​ตั้งท้อง​อยู่ เธอ​ร้อง​ด้วย​ความ​เจ็บปวด​เพราะ​ใกล้​จะ​คลอด​แล้ว[٣] ผม​ได้​เห็น​สิ่ง​ที่​ยิ่งใหญ่​และ​มหัศจรรย์​อีก​อย่างหนึ่ง​เกิดขึ้น​บน​สวรรค์ โอ้โห​ดูสิ มี​พญานาค​สีแดง​ตัวใหญ่​ตัวหนึ่ง มี​เจ็ด​หัว​และ​สิบ​เขา​โผล่​ออก​มา แต่ละ​หัว​มี​มงกุฎ​สวม​อยู่[٤] หาง​ของ​มัน​ตวัด​เอา​หนึ่ง​ใน​สาม​ของ​ดวงดาว​บน​ท้องฟ้า​ตกลง​มา​บน​โลก และ​มัน​ก็​ยืน​อยู่​ตรงหน้า​หญิง​ที่​กำลัง​จะ​คลอด​ลูก​คนนั้น เพื่อ​จะ​กิน​ลูก​ของ​นาง​ทันที​ที่​คลอด​ออกมา[٥] หญิง​คนนั้น​ได้​คลอด​ลูกชาย ผู้ที่​จะ​ครอบ​ครอง​ประชาชาติ​ทั้งปวง​ด้วย​คทา​เหล็ก แต่​พระเจ้า​ก็​ได้​คว้า​ลูก​ของ​เธอ​ไป​อยู่​กับ​พระองค์​บน​บัลลังก์​ของ​พระองค์

Thai Bible (ERV) 2001
Copyright © 2001 by Bible League International