English
A A A A A

ตัวละครไม่ดี: [บ่น]

สดุดี ๑๔๔:๑๔
ขอให้​ฝูงวัว​ของเรา​แบก​ผลผลิต​มากมาย​บนหลัง​ของพวกมัน ขออย่าให้​ศัตรู​ของเรา​เจาะกำแพง​บุกเข้ามา ขอให้​ไม่มีใคร​ถูกต้อน​ไปเป็นเชลย ขออย่าให้​มี​เสียง​กรีดร้อง​ตกใจกลัว​ข้าศึก​ตาม​ถนนต่างๆ​ของพวกเรา

เนหะมีย์ ๘:๑
ทุกคน​ได้​มา​ประชุม​กัน​ที่​ลาน​เมือง ที่​อยู่​ตรง​ด้านหน้า​ของ​ประตูน้ำ พวกเขา​บอก​เอสรา​ผู้​เป็น​อาจารย์ ให้​เอา​กฎบัญญัติ​ของ​โมเสส​มา​ด้วย ซึ่ง​พระยาห์เวห์​ได้​มอบ​ไว้​ให้​กับ​คน​อิสราเอล

อิสยาห์ ๒๔:๑๑
ตาม​ท้องถนน​ก็​มี​เสียงร้อง​เพราะ​ขาด​เหล้าองุ่น​ดื่ม ความสนุก​สนาน​ได้​จางหายไป ความยินดี​ของโลก ​ถูก​กวาด​ต้อนไป

เยเรมีย์ ๑๔:๒
“ยูดาห์​ร้องไห้​เศร้าโศก ประตู​เมือง​ต่างๆ​ของเธอ​ก็​ทรุดโทรม ความมืด​ปกคลุม​แผ่นดิน และ​เสียง​ร้องไห้​ขมขื่น​ของ​เยรูซาเล็ม​ก็​ดังขึ้น

สุภาษิต ๒๓:๒๙
ใครล่ะ​ที่​ร้อง​ครวญคราง ใครล่ะ​ที่​คร่ำครวญ ใครล่ะ​ที่​ทะเลาะ​วิวาท ใครล่ะ​ที่​กลุ้มใจ ใครล่ะ​ที่​มี​บาดแผล​ฟกช้ำ​โดย​ไม่​จำเป็น ใครล่ะ​ที่​มี​ดวงตา​แดงก่ำ

ฟีลิปปี ๔:๖-๗
[๖] เลิก​กังวล​ได้​แล้ว แต่​ให้​อธิษฐาน​ใน​ทุกๆ​สถานการณ์ และ​ขอ​ใน​สิ่ง​ที่​คุณ​ต้องการ​จาก​พระเจ้า และ​เมื่อ​อธิษฐาน​ก็​ให้​ขอบคุณ​พระเจ้า​ด้วย[๗] แล้ว​สันติสุข​ที่​มา​จาก​พระเจ้า ซึ่ง​ดี​กว่า​สันติสุข​ที่​มา​จาก​แผน​งาน​ต่างๆ​ของ​มนุษย์ จะ​ปกป้อง​รักษา​จิตใจ และ​ความคิด​ของ​คุณ​ไว้​ใน​พระเยซู​คริสต์

Thai Bible (ERV) 2001
Copyright © 2001 by Bible League International