English
A A A A A

ตัวละครไม่ดี: [การทรยศ]

มัทธิว ๒๗:๓-๔
[๓] เมื่อ​ยูดาส​คน​ที่​หักหลัง​พระเยซู​เห็น​ว่า​พระองค์​ถูก​ตัดสิน​ลงโทษ​ถึง​ตาย ก็​รู้สึก​เสียใจ​มาก เขา​จึง​คืน​เงิน​สามสิบ​เหรียญ​ให้​กับ​หัวหน้า​นักบวช​และพวก​ผู้นำ​อาวุโส[๔] ยูดาส​คร่ำครวญ​ว่า “ผม​ทำ​บาป​ไป​แล้ว​ที่​หักหลัง​คน​ที่​บริสุทธิ์” พวก​หัวหน้า​นักบวช​และพวก​ผู้นำ​อาวุโส​ตอบ​ว่า “แล้ว​มัน​เกี่ยว​อะไร​กับ​เรา​ด้วย นั่น​มัน​เรื่อง​ของ​แก”

มัทธิว ๖:๑๔-๑๕
[๑๔] ถ้า​คุณ​ยกโทษ​ให้​กับ​คน​ที่​ทำ​บาป​ต่อ​คุณ พระบิดา​ของ​คุณ​ที่​อยู่​บน​สวรรค์ ก็​จะ​ยกโทษ​ให้​คุณ​ด้วย[๑๕] แต่​ถ้า​คุณ​ไม่​ยอม​ยกโทษ​ให้​คน​อื่น พระบิดา​ของ​คุณ​ก็​จะ​ไม่​ยกโทษ​ให้​กับ​บาป​ของ​คุณ​เหมือน​กัน

มาระโก ๑๑:๒๕
ตอน​ที่​คุณ​อธิษฐาน ถ้า​โกรธ​ใคร​อยู่​ก็​ต้อง​ยกโทษ​ให้​กับ​เขา​ก่อน แล้ว​พระบิดา​ของ​คุณ​ที่​อยู่​บน​สวรรค์​ก็​จะ​ยกโทษ​ให้​กับ​ความบาป​ของ​คุณ​เหมือน​กัน”

มัทธิว ๗:๑๒
ดังนั้น​ให้​ทำ​กับ​คน​อื่น​เหมือน​กับ​ที่​คุณ​อยาก​ให้​คน​อื่น​ทำ​กับ​คุณ​ใน​ทุก​เรื่อง เพราะ​กฎปฏิบัติ​ของ​โมเสส และ​คำสอน​ของ​พวก​ผู้พูดแทนพระเจ้า ก็​สรุป​ได้​อย่างนี้​แหละ

ฮีบรู ๔:๑๕
เพราะ​หัวหน้า​นักบวช​สูงสุด​ของเรา​คนนี้​เข้าใจ​และ​เห็นใจ​ใน​จุดอ่อน​ทั้งหลาย​ของเรา เพราะ​พระองค์​ก็​เคย​ถูก​ทดลอง​เหมือนกับ​เรา​ทุกอย่าง แต่​ไม่ได้​ทำบาป​เลย

ปฐมกาล ๑๒:๓
เรา​จะ​อวยพร​คนที่​อวยพร​เจ้า และ​จะ​สาปแช่ง​คนที่​สาปแช่ง​เจ้า คนทั้งหลาย​บน​โลกนี้​จะ​ได้รับ​พร​จาก​เจ้า​ด้วย ”

โรม ๓:๒๓
เพราะ​ทุก​คน​ทำ​บาป​เหมือน​กัน​หมด และ​เสื่อม​จาก​พระบารมี​ของ​พระเจ้า

Thai Bible (ERV) 2001
Copyright © 2001 by Bible League International