English
A A A A A

เพิ่มเติม: [อารมณ์]

เอเฟซัส ๕:๑๘
อย่า​เมา​เหล้า​องุ่น มัน​จะ​ทำให้​คุณ​เสียคน​ได้ แต่​ให้​เต็ม​ไป​ด้วย​พระวิญญาณ​ดีกว่า

โคโลสี 3:1-2
[1] พระเจ้า​ได้​ทำ​ให้​คุณ​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความตาย​กับ​พระคริสต์​แล้ว อย่าง​นั้น​ให้​แสวงหา​สิ่ง​ต่างๆ​ที่​อยู่​เบื้องบน ซึ่ง​เป็น​ที่​ที่​พระคริสต์​นั่ง​อยู่​ทาง​ขวา​มือ​ของ​พระเจ้า[2] ให้​ใจ​ของ​คุณ​จดจ่อ​อยู่​กับ​สิ่ง​ที่​อยู่​เบื้องบน ไม่​ใช่​สิ่ง​ที่​อยู่​ใน​โลก

กาลาเทีย ๕:๑๙-๒๓
[๑๙] การ​กระทำ​ที่​เกิด​จาก​สันดาน​มนุษย์​ก็​เห็น​ได้​ชัดเจน​คือ ความ​ผิดบาป​ทาง​เพศ ความ​ไม่​บริสุทธิ์ ความ​คิด​สกปรก กิเลสตัณหา[๒๐] การ​นับถือ​รูปเคารพ การ​ใช้​เวทมนตร์​คาถา การ​เป็น​ศัตรู​กัน การ​ขัดแย้ง​กัน การ​ริษยา​อาฆาต​กัน การ​โกรธเคือง​กัน การ​ชิงดี​ชิงเด่น​กัน การ​ไม่​ลงรอย​กัน การ​แบ่งพรรค​แบ่งพวก[๒๑] การ​อิจฉา การ​เมาเหล้า การ​มั่วสุม​กัน​ใน​งานเลี้ยง เป็นต้น ขอเตือน​อีกครั้ง​อย่าง​ที่​เคย​เตือน​มา​แล้ว​ว่า คน​ที่​ทำ​อย่างนี้​จะ​ไม่​ได้รับ​อาณาจักร​ของ​พระเจ้า​เป็น​มรดก​อย่าง​แน่นอน[๒๒] แต่​ผล​ของ​พระวิญญาณ​คือ ความรัก ความ​ชื่นชม​ยินดี สันติสุข ความ​อดทน การ​มี​น้ำใจ ความดี ความ​ซื่อสัตย์[๒๓] ความ​อ่อนโยน และ​การ​รู้จัก​ควบคุม​ตนเอง สิ่ง​เหล่านี้​ไม่​ขัดแย้ง​กับ​กฎ​ข้อไหน

ยากอบ 1:20
เพราะ​ความ​โกรธนั้น ไม่​ได้​ช่วย​ทำ​ให้​ใคร​มี​ชีวิต​ที่​พระเจ้า​ชอบใจ​หรอก

สุภาษิต ๑๖:๓๒
ความ​อดทน​ดี​กว่า​พละกำลัง ควบคุม​ตัวเอง​ได้ ดี​กว่า​ยึด​เมือง​ได้

โรม ๘:๒๘
เรา​รู้​ว่า​พระเจ้า​ทำ​ให้​ทุก​อย่าง​เกิด​ผลดี​สำหรับ​คน​ที่รัก​พระองค์ พวก​เขา​เป็น​คน​ที่​พระเจ้า​เรียก​ตาม​แผนงาน​ของ​พระองค์

โรม ๑๕:๑๓
ขอ​ให้​พระเจ้า​ผู้​เป็น​แหล่ง​ของ​ความหวัง ช่วย​เติม​ให้​คุณ​เต็มเปี่ยม​บริบูรณ์​ไป​ด้วย​ความ​ชื่นชม​ยินดี​และ​สันติสุข ตาม​ความ​ไว้วางใจ​ที่​คุณ​มี​ใน​พระองค์ เพื่อ​คุณ​จะ​ได้​มี​ความหวัง​อย่าง​เหลือล้น ด้วย​อำนาจ​ของ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์

ยอห์น ๑๗:๑๗
คำสอน​ของ​พระองค์​เป็น​ความจริง ขอ​ให้​คำสอนนี้​ทำ​ให้​พวก​เขา​เป็น​คน​ของ​พระองค์​แต่​ผู้​เดียว

ยอห์น ๔:๒๔
พระเจ้า​เป็น​พระวิญญาณ ดังนั้น​คน​ที่​กราบไหว้บูชา​พระองค์​จะ​ต้อง​กราบไหว้บูชา​ด้วย​อำนาจ​ของ​พระวิญญาณ​และ​ด้วย​ความ​จริง”

กาลาเทีย ๕:๑๖-๒๔
[๑๖] แต่​ผม​ขอ​บอก​ว่า ให้​ใช้ชีวิต​ตาม​พระวิญญาณ แล้ว​คุณ​จะ​ไม่ทำ​ตาม​กิเลสตัณหา​ของ​สันดาน[๑๗] ความ​ต้องการ​ของ​พระวิญญาณ​นั้น​ขัดแย้ง​กับ​กิเลสตัณหา​ของ​สันดาน ทั้งสอง​จึง​ต่อต้าน​กัน​โดยตรง เพื่อ​ขัดขวาง​ไม่ให้​คุณ​ทำ​ใน​สิ่ง​ที่​คุณ​อยาก​จะ​ทำ[๑๘] แต่​ถ้า​คุณ​ยอม​ให้​พระวิญญาณ​นำ​ชีวิต​ของ​คุณ คุณ​ก็​ไม่​อยู่​ภายใต้​กฎ​อีก​ต่อไป[๑๙] การ​กระทำ​ที่​เกิด​จาก​สันดาน​มนุษย์​ก็​เห็น​ได้​ชัดเจน​คือ ความ​ผิดบาป​ทาง​เพศ ความ​ไม่​บริสุทธิ์ ความ​คิด​สกปรก กิเลสตัณหา[๒๐] การ​นับถือ​รูปเคารพ การ​ใช้​เวทมนตร์​คาถา การ​เป็น​ศัตรู​กัน การ​ขัดแย้ง​กัน การ​ริษยา​อาฆาต​กัน การ​โกรธเคือง​กัน การ​ชิงดี​ชิงเด่น​กัน การ​ไม่​ลงรอย​กัน การ​แบ่งพรรค​แบ่งพวก[๒๑] การ​อิจฉา การ​เมาเหล้า การ​มั่วสุม​กัน​ใน​งานเลี้ยง เป็นต้น ขอเตือน​อีกครั้ง​อย่าง​ที่​เคย​เตือน​มา​แล้ว​ว่า คน​ที่​ทำ​อย่างนี้​จะ​ไม่​ได้รับ​อาณาจักร​ของ​พระเจ้า​เป็น​มรดก​อย่าง​แน่นอน[๒๒] แต่​ผล​ของ​พระวิญญาณ​คือ ความรัก ความ​ชื่นชม​ยินดี สันติสุข ความ​อดทน การ​มี​น้ำใจ ความดี ความ​ซื่อสัตย์[๒๓] ความ​อ่อนโยน และ​การ​รู้จัก​ควบคุม​ตนเอง สิ่ง​เหล่านี้​ไม่​ขัดแย้ง​กับ​กฎ​ข้อไหน[๒๔] คน​ที่​เป็น​ของ​พระเยซู​คริสต์ ได้​เอา​สันดาน​มนุษย์​พร้อม​กับ​กิเลสตัณหา​และ​ความ​ใคร่​ที่​มา​จาก​มัน ไป​ตรึง​ไว้​บน​ไม้กางเขน​แล้ว

ปฐมกาล ๑:๒๗
แล้ว​พระเจ้า​ได้​สร้าง​มนุษย์​ขึ้น​ตาม​รูปแบบ​ของ​พระองค์ พระองค์​สร้าง​เขา​ขึ้น​ตาม​รูปแบบ​ของ​พระเจ้า พระองค์​สร้าง​พวกเขา​เป็น​ชาย​และ​หญิง

ฮีบรู ๓:๑๓
แต่​ให้​กำลังใจ​กัน​และ​กัน​ทุกๆวัน ตราบ​เท่าที่​ยัง​มี​ชีวิต​อยู่​ใน “วันนี้” เพื่อ​บาป​จะ​ไม่​หลอก​ใจ​พวกคุณ​ให้​แข็งกระด้าง​ไป

ฟีลิปปี ๔:๖-๗
[๖] เลิก​กังวล​ได้​แล้ว แต่​ให้​อธิษฐาน​ใน​ทุกๆ​สถานการณ์ และ​ขอ​ใน​สิ่ง​ที่​คุณ​ต้องการ​จาก​พระเจ้า และ​เมื่อ​อธิษฐาน​ก็​ให้​ขอบคุณ​พระเจ้า​ด้วย[๗] แล้ว​สันติสุข​ที่​มา​จาก​พระเจ้า ซึ่ง​ดี​กว่า​สันติสุข​ที่​มา​จาก​แผน​งาน​ต่างๆ​ของ​มนุษย์ จะ​ปกป้อง​รักษา​จิตใจ และ​ความคิด​ของ​คุณ​ไว้​ใน​พระเยซู​คริสต์

สุภาษิต ๑๕:๑๘
คน​โมโห​ร้าย​ย่อม​ก่อ​เหตุ​ทะเลาะ​วิวาท แต่​คน​ใจเย็น​ย่อม​ระงับ​การ​โต้เถียงกัน

โรม ๑๒:๒
อย่า​ทำ​ตาม​อย่าง​คน​ใน​โลกนี้ แต่​ขอ​ยอม​ให้​พระเจ้า​เปลี่ยน​แปลง​คุณ คือ​พระองค์​จะ​ให้​จิตใจ​ใหม่​กับ​คุณ​เพื่อ​จะ​ได้​รู้​ว่า​พระเจ้า​ต้อง​การ​อะไร สิ่ง​ไหน​ดี สิ่ง​ไหน​พระองค์​ชอบใจ และ​สิ่ง​ไหน​สมบูรณ์แบบ

สดุดี ๗:๑๑
พระเจ้า​เป็น​ผู้ตัดสิน​ที่ยุติธรรม พระองค์​ลงโทษ​คนชั่ว​ทุกวัน

เอเฟซัส ๔:๒๖-๒๗
[๒๖] “ถ้า​โกรธ ก็​อย่า​ทำ​บาป” ควร​กำจัด​ความโกรธ​นั้น​ให้​หมดไป​ก่อน​ดวง​อาทิตย์​ตกดิน[๒๗] อย่า​เปิด​โอกาส​ให้​มาร​เอาชนะ​พวกคุณ​ได้

เยเรมีย์ ๓๑:๓
พระยาห์เวห์​ปรากฏ​ให้​เขาเห็น​จาก​ที่​ไกลๆ พระองค์​พูด​ว่า “เรา​รักเจ้า​แล้ว​ด้วย​ความรัก​ที่​ไม่มีวัน​เสื่อมคลาย ดังนั้น เรา​ถึง​ยัง​แสดง​ความรัก​ความเมตตา​กับ​เจ้าอยู่

๑ เปโตร ๕:๑๐
พระเจ้า​ผู้​เป็น​แหล่ง​ของ​ความ​เมตตา​ทุกอย่าง​ได้​เรียก​คุณ​ผ่านทาง​พระเยซู​คริสต์ ให้​คุณ​เข้ามา​มี​ส่วนร่วม​ใน​เกียรติ​ของ​พระองค์​ที่​ไม่มี​วัน​หมด คุณ​จะ​ต้อง​ทนทุกข์​อยู่​ประเดี๋ยวหนึ่ง แล้ว​หลังจากนั้น​พระเจ้า​ก็​จะ​ช่วยให้​คุณ​กลับคืน​สู่​สภาพ​สมบูรณ์แบบ จะ​ให้​คุณ​เข้มแข็ง มี​กำลัง​มากขึ้น​และ​มั่นคง

ฟีลิปปี ๑:๖
พระเจ้า​ได้​เริ่มต้น​การงาน​ที่​ดี​ใน​พวก​คุณ และ​ผม​แน่ใจ​ว่า​พระองค์​จะ​ทำ​งาน​นี้​ต่อไป​จน​กว่า​จะ​สำเร็จ​ใน​วัน​ที่​พระเยซู​คริสต์​กลับ​มา

สดุดี ๓๔:๑๗
เมื่อ​คน​ที่​ทำ​ตามใจ​พระเจ้า​ร้องขอ​ความช่วยเหลือ พระองค์​รับฟัง และ​ช่วย​ให้​พวกเขา​รอดพ้น​จาก​ความ​ทุกข์ยาก​ทั้งหมด​ของเขา

ฮีบรู ١٢:١
ดังนั้น เมื่อ​เรา​มี​พยาน​มากมาย​ล้อมรอบ​เรา​อยู่​อย่างนี้​แล้ว ขอให้​เรา​ละทิ้ง​ทุกอย่าง​ที่​ถ่วง​เรา​ไว้ และ​บาป​ที่​เกาะติด​เรา​แน่น และ​ขอให้​วิ่งแข่ง​ด้วย​ความ​มานะ​อดทน​ไป​ตาม​ทาง​ที่​อยู่​ข้างหน้า​เรา

Thai Bible (ERV) 2001
Copyright © 2001 by Bible League International