English
A A A A A

เพิ่มเติม: [รอยสัก]

เลวีนิติ ๑๙:๒๘
เจ้า​ต้อง​ไม่​เฉือน​เนื้อ​ตัวเอง​ใน​พิธี​บูชา​คนตาย และ​ต้อง​ไม่​สัก​เครื่อง​หมาย​ใดๆ​ลง​บน​ตัว เรา​คือ​ยาห์เวห์

๑ โครินธ์ ๖:๑๘-๒๐
[๑๘] ให้​หลีกเลี่ยง​จาก​บาป​ทางเพศนี้ บาป​อื่นๆ​ทั้งหมด​ที่​คน​ทำ​นั้น​เป็น​บาป​ภายนอก​ร่างกาย แต่​คน​ทำ​ผิด​ทาง​เพศ​ได้​ทำบาป​ต่อ​ร่าง​ของ​เขา​เอง[๑๙] พวกคุณ​ไม่รู้​หรือว่า​ร่างกาย​ของ​พวกคุณ​เป็น​วิหาร​ของ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์ พระเจ้า​ให้​พระวิญญาณนี้​อยู่​ใน​ตัว​พวกคุณ พวกคุณ​ก็​เลย​ไม่ได้​เป็น​เจ้าของ​ตัวเอง​อีกต่อไป[๒๐] เพราะ​พระเจ้า​ซื้อ​พวกคุณ​มา​ด้วย​ราคา​แพง ดังนั้น​ขอ​ให้​ใช้​ร่างกาย​ของ​คุณ​ให้​เกียรติ​กับ​พระเจ้า

วิวรณ์ ๑๙:๑๖
มี​ชื่อ​เขียน​อยู่​ที่​เสื้อคลุม​และ​ที่​ต้นขา​ของ​พระองค์​ว่า “กษัตริย์​เหนือ​กษัตริย์​ทั้งปวง องค์​เจ้า​ชีวิต​เหนือ​เจ้า​ทั้งปวง”

๑ โครินธ์ ๑๐:๒๓-๓๑
[๒๓] บางคน​พูด​ว่า “ฉัน​มี​สิทธิ์​ที่​จะ​ทำ​อะไร​ก็ได้” แต่​ผม​ว่า​ไม่ใช่​ทุกอย่าง​ที่​ทำ​ไป​นั้น​จะ​เป็น​ประโยชน์ บางคน​ว่า “ฉัน​มี​สิทธิ์​จะ​ทำ​อะไร​ก็​ได้” แต่​ผม​ว่า​ไม่ใช่​ทุกอย่าง​ที่​จะ​ทำให้​คน​เข้มแข็ง​ขึ้น[๒๔] อย่า​เห็นแก่ตัว ให้​คิดถึง​คนอื่น[๒๕] เนื้อ​ที่​วาง​ขาย​อยู่​ตาม​ท้องตลาด​นั้น​กิน​ได้​หมด ไม่ต้อง​ไป​ถาม​ซอกแซก​ว่า​เนื้อ​มา​จาก​ไหน เพื่อ​ความ​สบายใจ​ของ​คุณเอง[๒๖] เพราะ​พระคัมภีร์​บอก​ไว้​ว่า “โลก​และ​ทุกสิ่ง​ใน​โลกนี้​เป็น​ของ​องค์​เจ้า​ชีวิต”[๒๗] ถ้า​คน​ที่​ไม่​ไว้วางใจ​พระเจ้า​ได้​เชิญ​คุณ​ไป​กิน​อาหาร และ​คุณ​ก็​อยากไป ก็​ให้​กิน​ทุกอย่าง​ที่​เขา​จัด​มา​ให้ ไม่ต้อง​ถาม​อะไร​เพื่อ​ความ​สบายใจ​ของ​ตัว​คุณ​เอง[๒๘] แต่​ถ้า​มี​คน​มา​บอก​คุณ​ว่า “เนื้อนี้​เอา​ไป​บูชา​มา” ก็​อย่า​กิน​เลย เพื่อ​เห็น​กับ​คน​ที่​บอก​คุณ​นั้น และ​เพื่อ​ความ​สบายใจ​ด้วย[๒๙] ผม​ไม่ได้​หมายถึง​ความ​สบายใจ​ของ​คุณ​นะ แต่​หมายถึง​ความ​สบายใจ​ของ​คนนั้น​ที่​คิดว่า ถ้า​คุณ​กิน​ก็​ผิด​แน่ พวกคุณ​บางคน​อาจจะ​ย้อน​ถาม​ผม​ว่า “ทำไม​สิทธิ์​ของ​ผม​จะ​ต้อง​ถูก​จำกัด​ด้วย​ความคิด​ของ​คนอื่น​ด้วย[๓๐] ถ้า​ผม​กิน​ร่วมกับ​พวกเขา​และ​ขอบคุณ​พระเจ้า​แล้ว ทำไม​ผม​จะ​ต้อง​ถูก​ต่อว่า​ใน​สิ่ง​ที่​อย่างน้อย​ผม​ได้​ขอบคุณ​พระเจ้า​แล้ว”[๓๑] คำตอบ​คือ ไม่ว่า​จะกิน หรือ​จะดื่ม หรือ​จะ​ทำ​อะไร​ก็​ตาม ให้​ทำ​ทุกอย่าง​เพื่อ​ถวาย​เกียรติ​กับ​พระเจ้า

เอเฟซัส ๕:๑๐
ให้​พยายาม​ค้นหา​ว่า​องค์​เจ้า​ชีวิต​ชอบใจ​อะไรบ้าง

เฉลยธรรมบัญญัติ ๑๔:๑
พวกท่าน​เป็น​ลูกๆ​ของ​พระยาห์เวห์​พระเจ้า​ของ​ท่าน เมื่อ​มี​ใคร​ตาย พวกท่าน​ต้อง​ไม่​เชือด​เนื้อ​ตัวเอง​หรือ​โกน​ผม​บน​หน้าผาก​เพื่อ​แสดง​ความ​เศร้าโศก

๑ โครินธ์ ๓:๑๖-๑๗
[๑๖] พวกคุณ​ไม่​รู้​หรือ​ว่า​พวกคุณ​เป็น​วิหาร​ของ​พระเจ้า และ​พระวิญญาณ​ของ​พระเจ้า​ก็​อยู่​ใน​หมู่​พวกคุณ[๑๗] ถ้า​ใคร​มา​ทำลาย​วิหาร​ของ​พระเจ้า พระเจ้า​ก็​จะ​ทำลาย​คนๆนั้น เพราะ​วิหาร​ของ​พระเจ้า​นั้น​ศักดิ์สิทธิ์ และ​พวกคุณ​ก็​เป็น​วิหาร​นั้น

๑ โครินธ์ ๙:๒๗
แต่​ผม​ฝึกฝน​ร่างกาย​อย่างหนัก​จน​ควบคุม​มัน​ได้ เพื่อ​เมื่อ​ผม​ประกาศ​ข่าวดี​ให้​กับ​คนอื่น​แล้ว ตัว​ผม​เอง​จะ​ไม่​ถูก​พระเจ้า​ปฏิเสธ

โรม ๑๒:๑
ดังนั้น​พี่น้อง​ครับ พระเจ้า​ได้​เมตตากรุณา​ต่อ​เรา ผม​ก็​เลย​ขอ​ร้อง​ให้​คุณ​มอบ​ร่างกาย​ของ​คุณ​เป็น​เครื่อง​บูชา​ที่​มี​ชีวิต​อยู่ เป็น​เครื่อง​บูชา​ที่​บริสุทธิ์ และ​เป็น​ที่​พอใจ​ของ​พระเจ้า การ​ทำ​อย่างนี้​เป็น​การ​นมัสการ​ซึ่ง​สม​กับ​ที่​พระเจ้า​ได้​อวยพร​คุณ

Thai Bible (ERV) 2001
Copyright © 2001 by Bible League International