A A A A A

இறைவன்: [சாபம்]


லேவியர் ௨௦:௯
than thagappanaiyaavathu than thaayaiyaavathu sabikki'ra evanum kolaiseyyappadakkadavan; avan than thagappanaiyum than thaayaiyum sabiththaan, avan iraththappazhi avanmeal iruppathaaga.

இணைச் சட்டம் ௨௮:௧௫
in'ru naan unakku vithikki'ra un theavanaagiya karththarudaiya ellaak ka'rpanaiga'linpadiyum katta'laiga'linpadiyum nadakkak kavanamaayirukki'ratha'rku, avar saththaththi'rkuch sevikodaatheapoavaayaagil, ippozhuthu sollappadum saabangga'lellaam unmeal vanthu, unakkup palikkum.

விடுதலைப் பயணம் ௨௧:௧௭
than thagappanaiyaavathu than thaayaiyaavathu sabikki'ravan nichchayamaayk kolaiseyyappadakkadavan.

புலம்பல் ௧௫:௧௦
en thaayea, theasaththukkellaam vazhakkukkum vaathukkum u'l'laanavanaayirukkumpadi ennai nee pet'raayea; aiyoa! naan avarga'lukku vattikkuk koduththathumillai, avarga'l enakku vattikkuk koduththathumillai; aanaalum, ellaarum ennaich sabikki'raarga'l.

கலாத்தியர் ௩:௧௩
maraththilea thookkappatta evanum sabikkappattavan en'ru ezhuthiyirukki'rapadi, ki'risthu namakkaagach saabamaagi, niyaayappiramaa'naththin saabaththi'rku nammai neenggalaakki meettukko'ndaar.

விடுதலைப் பயணம் ௩௪:௭
aayiram thalaimu'raiga'lukku irakkaththaik kaakki'ravar; akkiramaththaiyum mee'ruthalaiyum paavaththaiyum mannikki'ravar; kut'ravaa'liyaik kut'ramat'ravanaaga vidaamal, pithaakka'l seytha akkiramaththaip pi'l'laiga'lidaththilum, pi'l'laiga'ludaiya pi'l'laiga'lidaththilum moon'raam naangaam thalaimu'raimattum visaarikki'ravar en'ru koo'rinaar.

லூக்கா ௬:௨௮
ungga'laich sabikki'ravarga'lai aaseervathiyungga'l; ungga'lai ninthikki'ravarga'lukkaaga jebam pa'n'nungga'l.

எண்ணிக்கை ௧௪:௧௮
en aa'ndavarudaiya vallamai perithaay vi'langguvathaaga.

தொடக்க நூல் ௩:௧௭
pinbu avar aathaamai noakki: nee un manaiviyin vaarththaikkuch sevikoduththu, pusikkavea'ndaam en'ru naan unakku vilakkina virudchaththin kaniyaip pusiththapadiyinaalea, boomi un nimiththam sabikkappattirukkum; nee uyiroadirukkum naa'lellaam varuththaththoadea athin palanaip pusippaay.

பிரசங்கி ௨௬:௨
adaikkalaan kuruvi alainthupoavathupoalum, thagaivilaan kuruvi pa'ranthupoavathupoalum, kaara'namillaamalitta saabam thanggaathu.

இணைச் சட்டம் ௫:௯
nee avaiga'lai namaskarikkavum seavikkavum vea'ndaam; un theavanaagiya karththaraayirukki'ra naan erichchalu'l'la theavanaayirunthu, ennaip pagaikki'ravarga'laik ku'riththup pithaakka'ludaiya akkiramaththaip pi'l'laiga'lidaththil moon'raam naangaam thalaimu'raimattum visaarikki'ravaraayirukki'rean.

கலாத்தியர் ௫:௧
aanapadiyinaalea, neengga'l ma'rupadiyum adimaiththanaththin nugaththukkudpadaamal, ki'risthu namakku u'ndaakkina suyaatheena nilaimaiyilea nilaiko'ndirungga'l.

விடுதலைப் பயணம் ௨௦:௫
nee avaiga'lai namaskarikkavum seavikkavum vea'ndaam; un theavanaagiya karththaraayirukki'ra naan erichchalu'l'la theavanaayirunthu, ennaip pagaikki'ravarga'laik ku'riththup pithaakka'ludaiya akkiramaththaip pi'l'laiga'lidaththil moon'raam naangaam thalaimu'raimattum visaarikki'ravaraayirukki'rean.

௨ கொரிந்தியர் ௫:௧௭
ippadiyirukka, oruvan ki'risthuvukku'l'lirunthaal puthuchsirushdiyaayirukki'raan; pazhaiyavaiga'l ozhinthupoayina, ellaam puthithaayina.

௧ யோவான் ௪:௪
pi'l'laiga'lea, neengga'l theavanaal u'ndaayirunthu, avarga'lai jeyiththeerga'l; eanenil ulagaththilirukki'ravanilum ungga'lilirukki'ravar periyavar.

௧ அரசர்கள் ௧௬:௫-௮
[௫] thaaveethuraajaa bagoorimmattum vanthapoathu, ithoa, savul veettu vamsaththaanaayirukki'ra kearaavin kumaaranaagiya seemeayi ennum pearu'l'la oru manushan anggeayirunthu pu'rappattu, thooshiththukko'ndea nadanthuvanthu,[௬] sagala janangga'lum, sagala balasaaliga'lum, thaaveethin valathupu'ramaagavum idathupu'ramaagavum nadakkaiyil, thaaveethinmealum, thaaveethuraajaavudaiya sagala oozhiyakkaararmealum ka'rka'lai e'rinthaan.[௭] seemeayi avanaith thooshiththu: iraththappiriyanea, bealiyaa'lin manushanea, tholainthupoa, tholainthupoa.[௮] savulin sthalaththil raajaavaana unmeal karththar savul veettaarin iraththappazhiyaith thirumbappa'n'ninaar; karththar raajyabaaraththai un kumaaranaagiya absaloamin kaiyil oppukkoduththaar; ippoathum ithoa, un akkiramaththil agappattaay; nee iraththappiriyanaana manushan en'raan.

இணைச் சட்டம் ௨௧:௨௩
iravilea avan pireatham maraththilea thonggalaagaathu; annaa'lileathaanea athai adakkampa'n'navea'ndum; thookkippoadappattavan theavanaal sabikkappattavan; aagaiyaal un theavanaagiya karththar unakkuch suthantharamaagak kodukkum un theasaththaith theettuppaduththaayaaga.

விடுதலைப் பயணம் ௨௦:௫-௬
[௫] nee avaiga'lai namaskarikkavum seavikkavum vea'ndaam; un theavanaagiya karththaraayirukki'ra naan erichchalu'l'la theavanaayirunthu, ennaip pagaikki'ravarga'laik ku'riththup pithaakka'ludaiya akkiramaththaip pi'l'laiga'lidaththil moon'raam naangaam thalaimu'raimattum visaarikki'ravaraayirukki'rean.[௬] ennidaththil anbukoornthu, en ka'rpanaiga'laik kaikko'l'lugi'ravarga'lukkoa aayiram thalaimu'raimattum irakkagnseygi'ravaraayirukki'rean.

௨ சாமுவேல் ௧௭:௪௩
pelisthan thaaveethaip paarththu: nee thadiga'loadea ennidaththil vara naan naayaa en'ru solli, avan than theavarga'laikko'ndu thaaveethaich sabiththaan.

எசேக்கியேல் ௧௮:௨௦
paavagnseygi'ra aaththumaavea saagum; kumaaran thagappanudaiya akkiramaththaich sumappathumillai, thagappan kumaaranudaiya akkiramaththaich sumappathumillai; neethimaanudaiya neethi avanmealthaan irukkum, thunmaarkkanudaiya thunmaarkkamum avanmealthaan irukkum.

புலம்பல் ௩௧:௨௯-௩௦
[௨௯] pithaakka'l thiraadchakkaayga'laith thin'raarga'l, pi'l'laiga'lin pa'rka'l koosippoayina en'ru annaadka'lil sollamaattaarga'l.[௩௦] avanavan thanthan akkiramaththinimiththamea saavaan; entha manushan thiraadchakkaayga'laith thinbaanoa avanudaiya pa'rka'lea koosippoagum.

விடுதலைப் பயணம் ௨௦:௬
ennidaththil anbukoornthu, en ka'rpanaiga'laik kaikko'l'lugi'ravarga'lukkoa aayiram thalaimu'raimattum irakkagnseygi'ravaraayirukki'rean.

இணைச் சட்டம் ௧௮:௧௦-௧௨
[௧௦] than maganaiyaavathu than maga'laiyaavathu theekkadakkappa'n'nugi'ravanum, ku'risollugi'ravanum, naa'lpaarkki'ravanum, agnchanam paarkki'ravanum, sooniyakkaaranum,[௧௧] manthiravaathiyum, sannathakkaaranum, maayaviththaikkaaranum, seththavarga'lidaththil ku'rikeadki'ravanum ungga'lukku'l'lea irukkavea'ndaam.[௧௨] ippadippattavaiga'laich seygi'ravan evanum karththarukku aruvaruppaanavan; ippadippatta aruvaruppuga'lin nimiththam un theavanaagiya karththar avarga'lai un munnin'ru thuraththividugi'raar.

ரோமர் ௮:௩௭-௩௯
[௩௭] ivaiyellaavat'rileayum naam nammil anbukoorugi'ravaraalea mut'rum jeyangko'l'lugi'ravarga'laayirukki'roamea.[௩௮] mara'namaanaalum, jeevanaanaalum, theavathootharga'laanaalum, athigaarangga'laanaalum, vallamaiga'laanaalum, nigazhkaariyangga'laanaalum, varungkaariyangga'laanaalum,[௩௯] uyarvaanaalum, thaazhvaanaalum, vea'renthach sirushdiyaanaalum nammudaiya karththaraagiya ki'risthu iyeasuvilu'l'la theavanudaiya anbaivittu nammaip pirikkamaattaathen'ru nichchayiththirukki'rean.

௧ பேதுரு ௫:௮-௯
[௮] the'lintha buththiyu'l'lavarga'laayirungga'l, vizhiththirungga'l; eanenil, ungga'l ethiraa'liyaagiya pisaasaanavan kerchchikki'ra singgampoal evanai vizhunggalaamoa en'ru vagaitheadich sut'riththirigi'raan.[௯] visuvaasaththil u'ruthiyaayirunthu, avanukku ethirththu nillungga'l; ulagaththilu'l'la ungga'l sagoathararidaththilea appadippatta paaduga'l ni'raivea'rivarugi'rathen'ru a'rinthirukki'reerga'lea.

தொடக்க நூல் ௩:௧௭-௧௯
[௧௭] pinbu avar aathaamai noakki: nee un manaiviyin vaarththaikkuch sevikoduththu, pusikkavea'ndaam en'ru naan unakku vilakkina virudchaththin kaniyaip pusiththapadiyinaalea, boomi un nimiththam sabikkappattirukkum; nee uyiroadirukkum naa'lellaam varuththaththoadea athin palanaip pusippaay.[௧௮] athu unakku mu'l'lum kurukkum mu'laippikkum; ve'liyin payirvagaiga'laip pusippaay.[௧௯] nee boomiyilirunthu edukkappattapadiyaal, nee boomikkuth thirumbumattum un mugaththin vearvaiyaal aagaaram pusippaay; nee ma'n'naayirukki'raay, ma'n'nukkuth thirumbuvaay en'raar.

தொடக்க நூல் ௪:௧௦-௧௨
[௧௦] atha'rku avar: enna seythaay? un sagoatharanudaiya iraththaththin saththam boomiyilirunthu ennai noakkik kooppidugi'rathu.[௧௧] ippozhuthu un sagoatharanudaiya iraththaththai un kaiyilea vaanggikko'l'lath than vaayaith thi'rantha inthap boomiyil nee sabikkappattiruppaay.[௧௨] nee nilaththaip payiridumpoathu, athu than palanai ini unakkuk kodaathu; nee boomiyil nilaiyat'ru alaigi'ravanaayiruppaay en'raar.

தொடக்க நூல் ௯:௧௮-௨௭
[௧௮] peazhaiyilirunthu pu'rappatta noavaavin kumaarar, seam kaam yaappeath enbavarga'lea. kaam kaanaanukkuth thagappan.[௧௯] immoovarum noavaavin kumaarar; ivarga'laalea boomiyenggum janangga'l parambinaarga'l.[௨௦] noavaa payiridugi'ravanaagi, thiraadchaththoattaththai naattinaan.[௨௧] avan thiraadcharasaththaik kudiththu, ve'riko'ndu, than koodaaraththil vasthiram vilagip paduththirunthaan.[௨௨] appozhuthu kaanaanukkuth thagappanaagiya kaam than thagappanudaiya nirvaa'naththaik ka'ndu, ve'liyil iruntha than sagoatharar iruvarukkum a'riviththaan.[௨௩] appozhuthu seamum yaappeaththum oru vasthiraththai eduththuth thangga'l iruvarudaiya thoa'lmealum poattukko'ndu, pinnittu vanthu, thangga'l thagappanudaiya nirvaa'naththai moodinaarga'l; avarga'l ethirmugamaayp poagaathapadiyinaal, thangga'l thagappanudaiya nirvaa'naththaik kaa'navillai.[௨௪] noavaa thiraadcharasaththin ve'rithe'linthu vizhiththapoathu, than i'laiya kumaaran thanakkuch seythathai a'rinthu:[௨௫] kaanaan sabikkappattavan, than sagoathararidaththil adimaiga'lukku adimaiyaayiruppaan en'raan.[௨௬] seamudaiya theavanaagiya karththarukku sthoaththiram u'ndaavathaaga; kaanaan avanukku adimaiyaayiruppaan.[௨௭] yaappeaththai theavan virththiyaakkuvaar; avan seamudaiya koodaarangga'lil kudiyiruppaan; kaanaan avanukku adimaiyaayiruppaan en'raan.

௨ அரசர்கள் ௨:௩௨-௪௬
[௩௨] avan thannaippaarkkilum neethiyum na'rku'namumu'l'la ira'ndupearaagiya nearin kumaaran abnear ennum isravealin padaiththalaivanmealum, eathearin kumaaran amaasaa ennum yoothaavin padaiththalaivanmealum vizhunthu, en thagappanaagiya thaaveethukkuth theriyaamal avarga'laip pattayaththaal kon'ra avanudaiya iraththappazhiyaik karththar avanudaiya thalaiyinmeal thirumbappa'n'nuvaaraaga.[௩௩] ippadiyea avarga'ludaiya iraththappazhi en'rum yoavaabudaiya thalaiyin mealum, avan santhathiyaarin thalaiyin mealum thirumbavum, thaaveethukkum avar santhathiyaarukkum avar veettaarukkum avar singgaasanaththi'rkum en'ren'raikkum karththaraalea samaathaanam u'ndaayirukkavum kadavathu en'raan.[௩௪] appadiyea yoaythaavin kumaaran benaayaa poay, avanmeal vizhunthu avanaik kon'rupoattaan; avan vanaantharaththilirukki'ra thannudaiya veettilea adakkampa'n'nappattaan.[௩௫] avanukkup bathilaaga raajaa yoaythaavin kumaaran benaayaavai iraa'nuvaththinmealum, aasaariyanaagiya saathoakkai abiyaththaarin sthaanaththilum vaiththaan.[௩௬] pinbu raajaa seemeayiyai azhaippiththu, avanai noakki: nee erusaleamilea unakku oru veettaik katti, anggeayirunthu enggeayaavathu ve'liyea poagaamal, anggeathaanea kudiyiru.[௩௭] nee ve'liyea poayk keetharoan aat'raik kadakkum naa'lil, nee saagavea saavaay; appozhuthu un iraththappazhi un thalaiyinmeal irukkum enbathai nee nichchayamaay a'rinthuko'l en'raan.[௩௮] seemeayi raajaavaip paarththu: athu nalla vaarththai; raajaavaagiya en aa'ndavan sonnapadiyea, umathu adiyaanaagiya naan seyvean en'ru solli, seemeayi aneaganaa'l erusaleamilea kudiyirunthaan.[௩௯] moon'ru varusham sen'rapoathu, seemeayiyin vealaikkaarar ira'ndupear maakkaavin kumaaranaagiya aakees ennum kaaththin raajaavinidaththukku oadippoanaarga'l; un vealaikkaarar kaath ooril irukki'raarga'l en'ru seemeayikku a'riviththaarga'l.[௪௦] appozhuthu seemeayi ezhunthu, than kazhuthaiyinmeal sea'namvaiththu, than vealaikkaararaith theada, kaath oorilirukki'ra aakeesidaththukkup pu'rappattuppoanaan; ippadich seemeayi poay, than vealaikkaararaik kaath oorilirunthu ko'nduvanthaan.[௪௧] seemeayi erusaleamilirunthu kaath oorukkup poay, thirumbivanthaan en'ru saalomoanukku a'rivikkappattapoathu,[௪௨] raajaa seemeayiyai azhaippiththu: nee ve'liyea pu'rappattu enggeayaavathu poagi'ranaa'lilea saagavea saavaay enbathai nee nichchayamaay a'rinthuko'l en'ru naan unnaik karththarmeal aa'naiyidach seythu, unakkuth thidachsaadchiyaagach solliyirukka, atha'rku nee: naan keatta vaarththai nallathen'ru sollavillaiyaa?[௪௩] nee karththarin aa'naiyaiyum, naan unakkuk ka'rpiththa katta'laiyaiyum kaikko'l'laathea poanathenna? en'ru solli,[௪௪] pinnum raajaa seemeayiyaip paarththu: nee en thagappanaagiya thaaveethukkuch seythathum un manathukkuth therinthirukki'rathumaana ellaap pollaappaiyum a'rinthirukki'raay; aagaiyaal karththar un pollaappai un thalaiyinmeal thirumbappa'n'nuvaar.[௪௫] raajaavaagiya saalomoanoa aaseervathikkappattavanaayiruppaan; thaaveethin singgaasanam en'raikkum karththarukku munbaaga u'ruthiyaayirukkum en'ru solli,[௪௬] raajaa yoaythaavin kumaaranaagiya benaayaavukkuk katta'laikoduththaan; avan ve'liyea poay, avanmeal vizhunthu avanaik kon'rupoattaan. raajyabaaram saalomoanin kaiyilea sthirappattathu.

திருப்பாடல்கள் ௨:௯
appozhuthu avan manaivi avanaip paarththu: neer innum ummudaiya uththamaththil u'ruthiyaay ni'rki'reeroa? theavanaith thooshiththu jeevanai vidum en'raa'l.

திருப்பாடல்கள் ௧௯:௧௭
en suvaasam en manaivikku vea'rupattirukki'rathu; en karppaththin pi'l'laiga'lukkaagap parithabikki'rean.

திருப்பாடல்கள் ௧:௧௦
neer avanaiyum avan veettaiyum avanukku u'ndaana ellaavat'raiyum sut'ri vealiyadaikkavillaiyoa? avan kaiga'lin kiriyaiyai aaseervathiththeer; avanudaiya sambaththu theasaththil perugit'ru.

எபேசியர் 6:10-17
[10] kadaisiyaaga, en sagoathararea, karththarilum avarudaiya saththuvaththin vallamaiyilum balappadungga'l.[11] neengga'l pisaasin thanthirangga'loadu ethirththuni'rkath thiraa'niyu'l'lavarga'laagumpadi, theavanudaiya sarvaayuthavarkkaththaiyum thariththukko'l'lungga'l.[12] eanenil, maamsaththoadum iraththaththoadumalla, thuraiththanangga'loadum, athigaarangga'loadum, ippirapagnchaththin anthagaara loagaathibathiga'loadum, vaanama'ndalangga'lilu'l'la pollaatha aaviga'lin seanaiga'loadum namakkup poaraattam u'ndu.[13] aagaiyaal, theenggunaa'lilea avaiga'lai neengga'l ethirkkavum, sagalaththaiyum seythumudiththavarga'laay ni'rkavum thiraa'niyu'l'lavarga'laagumpadikku, theavanudaiya sarvaayuthavarkkaththaiyum eduththukko'l'lungga'l.[14] saththiyam ennum kachchaiyai ungga'l araiyil kattinavarga'laayum, neethiyennum maarkkavasaththaith thariththavarga'laayum;[15] samaathaanaththin suviseashaththi'rkuriya aayaththam ennum paatharadchaiyaik kaalga'lilea thoduththavarga'laayum;[16] pollaanggan eyyum akkiniyaasthirangga'laiyellaam aviththuppoadaththakkathaay, ellaavat'ri'rkum mealaaga visuvaasamennum keadagaththaip pidiththukko'ndavarga'laayum nillungga'l.[17] iradcha'niyamennum thalaichseeraavaiyum, theavavasanamaagiya aaviyin pattayaththaiyum eduththukko'l'lungga'l.

மத்தேயு ௫:௨௨
naan ungga'lukkuch sollugi'rean; than sagoatharanai niyaayamillaamal koabiththukko'lbavan niyaayaththeerppukku eathuvaayiruppaan; than sagoatharanai vee'nanen'ru sollugi'ravan aaloasanaich sanggaththeerppukku eathuvaayiruppaan; moodanea en'ru sollugi'ravan erinaragaththukku eathuvaayiruppaan.

ரோமர் 3:23
ellaarum paavagnseythu, theavamagimaiyat'ravarga'laagi,

ரோமர் ௬:௨௩
paavaththin samba'lam mara'nam; theavanudaiya kirubaivaramoa nammudaiya karththaraagiya iyeasuki'risthuvinaal u'ndaana niththiyajeevan.

தொடக்க நூல் ௯:௨௫
kaanaan sabikkappattavan, than sagoathararidaththil adimaiga'lukku adimaiyaayiruppaan en'raan.

நீதிமொழிகள் ௧௦௪:௯
avaiga'l thirumbavum vanthu boomiyai moodikko'l'laathapadi kadavaathirukkum ellaiyai avaiga'lukku ea'rpaduththineer.

தொடக்க நூல் ௬:௧௨
theavan boomiyaip paarththaar; ithoa athu seerkettathaayirunthathu; maamsamaana yaavarum boomiyinmeal thangga'l vazhiyaik keduththukko'ndirunthaarga'l.

தொடக்க நூல் ௭:௨௦
moodappatta malaiga'lukku mealaayp pathinainthumuzha uyaraththi'rku jalam perugit'ru.

தொடக்க நூல் ௮:௫-௯
[௫] paththaam maatham mattum jalam vadinthuko'ndeavanthathu; paththaam maatham muthal theathiyilea malaichsigarangga'l kaa'nappattana.[௬] naa'rpathu naa'l sen'rapin, noavaa thaan peazhaiyil seythiruntha jannalaith thi'ranthu,[௭] oru kaagaththai ve'liyea vittaan; athu pu'rappattup boomiyinmeal iruntha jalam vat'rippoagumvaraikkum poagi'rathum varugi'rathumaay irunthathu.[௮] pinbu boomiyinmeal jalam ku'rainthu poayit'roa en'ru a'riyumpadi, oru pu'raavaith thannidaththilirunthu ve'liyea vittaan.[௯] boomiyinmeethenggum jalam irunthapadiyaal, anthap pu'raa than u'l'langkaal vaiththu i'laippaa'ra idam kaa'naamal, thirumbip peazhaiyilea avanidaththil vanthathu; avan than kaiyai neetti athaip pidiththuth thannidamaagap peazhaikku'l searththukko'ndaan.

தொடக்க நூல் ௯:௧௧
ini maamsamaanavaiga'lellaam jalappira'layaththinaal sanggarikkappaduvathillaiyen'rum, boomiyai azhikka ini jalappira'layam u'ndaavathillaiyen'rum, ungga'loadea en udanpadikkaiyai ea'rpaduththugi'rean en'raar.

ரோமர் ௧௨:௧௪
ungga'laith thunbappaduththugi'ravarga'lai aaseervathiyungga'l; aaseervathikkavea'ndiyatheayan'rich sabiyaathirungga'l.

Tamil Bible Romanised 2017
No Data