A A A A A

Synder: [Otrohet]


1 Korinthierbrevet 6:18
Fly sexuell omoral! All annan synd som en människa begår är utanför kroppen, men den sexuellt omoraliske syndar mot sin egen kropp.

2 Mosebok 20:14
Du ska inte begå äktenskapsbrott.

Hebreerbrevet 13:4
Äktenskapet ska hållas i ära hos alla och den äkta sängen bevaras obefläckad, för Gud ska döma dem som är sexuellt omoraliska och äktenskapsbrytare.

Jakobsbrevet 4:17
Den som alltså förstår att göra det goda men inte gör det, han syndar.

Jeremia 13:27
ditt äktenskapsbrott, ditt liderliga frustande, din skamliga otukt. På höjderna och på fältet har jag sett dina vidrigheter. Ve dig, Jerusalem! Hur länge ska det dröja innan du blir ren?

1 Johannesbrevet 1:9
Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

Lukas 16:18
Den som skiljer sig från sin hustru och gifter sig med en annan begår äktenskapsbrott, och den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott.

Matteus 19:9
Jag säger er: Den som skiljer sig från sin hustru av annat skäl än sexuell synd och gifter sig med en annan, han begår äktenskapsbrott."

Ordspråksboken 6:32
Den som begår äktenskapsbrott saknar vett, den som gör så fördärvar sitt liv.

Romarbrevet 7:2-3
[2] En gift kvinna är genom lagen bunden vid sin man så länge han lever. Men om mannen dör, är hon fri från den lag som band henne vid mannen.[3] Om hon ger sig åt en annan man medan hennes man lever, kallas alltså hon äktenskapsbryterska. Men om mannen dör är hon fri från lagen, och då är hon ingen äktenskapsbryterska om hon ger sig åt en annan man.

Markus 10:11-12
[11] Han svarade dem: "Den som skiljer sig från sin hustru och gifter sig med en annan begår äktenskapsbrott mot henne.[12] Och om hon skiljer sig från sin man och gifter sig med en annan, begår hon äktenskapsbrott."

Matteus 5:27-32
[27] Ni har hört att det är sagt: Du ska inte begå äktenskapsbrott.[28] Jag säger er: Den som ser med begär på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta.[29] Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig! Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna.[30] Och om din högra hand förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig! Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela din kropp hamnar i Gehenna.[31] Det är sagt: Den som skiljer sig från sin hustru ska ge henne skilsmässobrev.[32] Jag säger er: Den som skiljer sig från sin hustru av annat skäl än sexuell synd, han blir orsak till att äktenskapsbrott begås med henne. Och den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott.

1 Korinthierbrevet 6:9-16
[9] Vet ni inte att orättfärdiga inte ska få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken sexuellt omoraliska eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller som låter sig utnyttjas för sådant,[10] varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare ska ärva Guds rike.[11] Sådana har några av er varit. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande.[12] "Allt är tillåtet för mig", men allt är inte nyttigt. "Allt är tillåtet för mig", men jag ska inte låta något ta makten över mig.[13] "Maten är till för magen och magen för maten", men Gud ska göra slut på dem båda. Men kroppen är inte till för omoral utan för Herren, och Herren för kroppen.[14] Gud har uppväckt Herren, och genom sin makt ska han uppväcka även oss.[15] Vet ni inte att era kroppar är delar i Kristi kropp? Ska jag ta delar av Kristi kropp och göra dem till ett med en prostituerads kropp? Verkligen inte![16] Eller vet ni inte att den som förenar sig med en prostituerad blir en enda kropp med henne? Det heter: De två ska bli ett kött.

Lukas 18:18-20
[18] En högt uppsatt man frågade Jesus: "Gode Mästare! Vad ska jag göra för att få evigt liv?"[19] Jesus sade till honom: "Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud.[20] Buden kan du: Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte mörda. Du ska inte stjäla. Du ska inte vittna falskt. Hedra din far och din mor. "

1 Thessalonikerbrevet 4:3-5
[3] Detta är Guds vilja: att ni helgas, att ni avhåller er från sexuell omoral,[4] att ni var och en vet att vinna er en hustru på ett helgat och hedervärt sätt.[5] Det får inte ske i lidelser och begär som bland hedningarna som inte känner Gud,

Markus 7:20-23
[20] Och han fortsatte: "Det är det som kommer ut ur människan som gör henne oren.[21] Inifrån, från människornas hjärtan, kommer de onda tankarna: sexuell omoral, stöld, mord,[22] äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, orgier, avund, hädelse, högmod och dårskap.[23] Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren."

Matteus 15:17-20
[17] Inser ni inte att allt som går in i munnen hamnar i magen och kommer ut på avträdet?[18] Men det som går ut ur munnen kommer från hjärtat, och det gör människan oren.[19] För från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, sexuell omoral, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser.[20] Sådant gör människan oren. Men att äta utan att tvätta händerna gör inte människan oren."

Ordspråksboken 5:18-23
[18] Må din källa vara välsignad, och gläd dig över din ungdoms hustru,[19] den älskliga hinden, den sköna gasellen. Låt hennes bröst alltid tillfredsställa dig, hennes kärlek ständigt berusa dig.[20] Min son, varför låta dig berusas av en främmande kvinna och famna en som inte är din?[21] Inför HERRENS ögon är människans vägar uppenbara, han betraktar alla hennes steg.[22] Den gudlöse fångas av sina egna missgärningar och fastnar i sina synders snaror.[23] Han dör av brist på förmaning, i sin stora dårskap går han vilse.

Johannes 8:4-11
[4] och sade: "Mästare, den här kvinnan greps på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott.[5] I lagen har Mose befallt oss att stena sådana. Vad säger då du?"[6] Detta sade de för att pröva honom och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och började skriva med fingret på marken.[7] När de fortsatte fråga honom, reste han sig och sade: "Den av er som är utan synd kan kasta första stenen på henne."[8] Sedan böjde han sig ner igen och skrev på marken.[9] När de hörde detta började de gå därifrån en efter en, de äldste först. Han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där.[10] Jesus reste sig upp och sade till henne: "Kvinna, var är de? Har ingen dömt dig?"[11] Hon svarade: "Nej, Herre." Då sade Jesus: "Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda nu inte mer!"

Ordspråksboken 6:20-35
[20] Min son, håll fast vid din fars bud och förkasta inte din mors undervisning.[21] Bär dem alltid bundna vid ditt hjärta, fäst dem vid din hals.[22] Låt dem leda dig när du går, vaka över dig när du ligger och tala till dig när du vaknar.[23] Budet är en lykta och undervisningen ett ljus, förmanande tillrättavisning är en väg till livet.[24] De ska bevara dig från den onda kvinnan, från den främmandes hala tunga.[25] Ha inte begär i ditt hjärta till hennes skönhet och låt henne inte fånga dig med sina blickar,[26] för en prostituerad kan ta din sista brödbit, men en gift kvinna jagar din dyrbara själ.[27] Kan man bära eld i sin famn utan att kläderna blir brända?[28] Eller kan man gå på glödande kol utan att fötterna blir svedda?[29] Så går det den som går in till sin nästas hustru, ingen som rör henne blir ostraffad.[30] Föraktar man inte tjuven som stjäl för att äta sig mätt när han är hungrig?[31] Blir han ertappad får han betala sjufalt och ge ifrån sig allt han har i sitt hus.[32] Den som begår äktenskapsbrott saknar vett, den som gör så fördärvar sitt liv.[33] Plåga och skam är vad han vinner, hans vanära utplånas aldrig,[34] för mannens vrede är svartsjuk, han skonar inte på hämndens dag.[35] Han tar inte emot några försoningsgåvor, han bryr sig inte om dina stora mutor.

Ordspråksboken 5:3-22
[3] För en trolös kvinnas läppar dryper av honung, hennes mun är halare än olja,[4] men till sist blir hon bitter som malört, vass som ett tveeggat svärd.[5] Hennes fötter styr ner mot döden, till dödsriket drar hennes steg.[6] På livets väg tänker hon inte, hennes stigar leder vilse utan att hon märker det.[7] Lyssna nu på mig, barn, vik inte bort från min muns ord.[8] Låt din väg gå långt från henne, kom inte nära dörren till hennes hus.[9] Annars får du ge din kraft åt andra, dina år åt en grym herre.[10] Främlingar mättar sig av din rikedom och ditt arbetes frukt hamnar i en annans hus.[11] Till slut ska du sucka, när din kropp och ditt hull tynar bort,[12] och säga: ”Hur kunde jag hata förmaning, hur kunde mitt hjärta förakta tillrättavisning![13] Varför lyssnade jag inte till mina lärares röst? Varför vände jag inte mitt öra till dem som undervisade mig?[14] Hur nära var det inte att jag drabbades av allt ont mitt i den samlade församlingen!”[15] Drick vatten ur din egen brunn, det som rinner ur din egen källa.[16] Ska dina källor rinna ut på gatan, dina vattenbäckar på torgen?[17] Nej, de ska tillhöra dig, bara dig, och inga främlingar jämte dig.[18] Må din källa vara välsignad, och gläd dig över din ungdoms hustru,[19] den älskliga hinden, den sköna gasellen. Låt hennes bröst alltid tillfredsställa dig, hennes kärlek ständigt berusa dig.[20] Min son, varför låta dig berusas av en främmande kvinna och famna en som inte är din?[21] Inför HERRENS ögon är människans vägar uppenbara, han betraktar alla hennes steg.[22] Den gudlöse fångas av sina egna missgärningar och fastnar i sina synders snaror.

1 Korinthierbrevet 7:1-40
[1] När det gäller det ni skrev: Det är visserligen bra för en man att inte röra en kvinna.[2] Men för att undvika sexuella synder ska varje man ha sin hustru och varje hustru sin man.[3] Mannen ska ge sin hustru vad han är skyldig henne, och på samma sätt hustrun sin man.[4] Hustrun bestämmer inte över sin kropp, det gör mannen. På samma sätt bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrun.[5] Håll er inte ifrån varandra, utom möjligen för en tid med bådas samtycke för att kunna ägna er åt bönen. Kom sedan tillsammans igen så att Satan inte frestar er, eftersom ni inte kan leva avhållsamt.[6] Men detta säger jag som ett råd, inte som en befallning.[7] Helst skulle jag vilja att alla människor var som jag. Men var och en har sin gåva från Gud, den ene på ett sätt, den andre på ett annat.[8] Till de ogifta och till änkorna säger jag: det är bäst för dem om de förblir som jag.[9] Men kan de inte leva avhållsamt ska de gifta sig, för det är bättre att gifta sig än att brinna av begär.[10] De gifta ger jag en befallning som inte är min utan Herrens: En hustru får inte skilja sig från sin man —[11] skiljer hon sig ska hon förbli ogift eller försonas med sin man — och en man får inte överge sin hustru.[12] Till de andra säger jag, inte Herren: om en broder har en hustru som inte är troende och hon är villig att leva med honom, får han inte överge henne.[13] Och om en hustru har en man som inte är troende och han är villig att leva med henne, får hon inte överge honom.[14] Mannen som inte tror är nämligen helgad genom sin hustru, och hustrun som inte tror är helgad genom sin troende man. Annars skulle era barn vara orena, men nu är de heliga.[15] Men om den som inte tror vill skiljas, så låt honom skiljas. I sådana fall är brodern eller systern inte bunden som en slav. Gud har kallat er att leva i frid.[16] För hur vet du, hustru, om du kommer att frälsa din man? Och hur vet du, man, om du kommer att frälsa din hustru?[17] Men var och en ska leva i den ställning som Herren har tilldelat honom, så som Gud har kallat honom. Det föreskriver jag i alla församlingar.[18] Blev någon kallad som omskuren ska han inte ändra på det. Har någon blivit kallad som oomskuren ska han inte låta omskära sig.[19] Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Vad som betyder något är att man håller Guds bud.[20] Var och en ska bli kvar i den ställning han hade när han blev kallad.[21] Blev du kallad som slav, så bekymra dig inte över det. Men kan du bli fri, bli hellre det.[22] Den som var slav när han blev kallad av Herren är Herrens frigivne, och den som var fri när han blev kallad är Kristi slav.[23] Ni är köpta till ett högt pris. Bli inte slavar under människor.[24] Bröder, var och en ska inför Gud förbli som han var när han blev kallad.[25] När det gäller de kvinnor som lever ogifta har jag ingen befallning från Herren. Men jag ger ett råd som en som genom Herrens barmhärtighet är trovärdig.[26] Jag menar att i det svåra läge som nu råder är det bäst för människor att förbli som de är.[27] Är du bunden vid en hustru, sök då inte bli fri. Är du inte bunden, så sök inte någon hustru.[28] Men om du gifter dig syndar du inte, och om en ogift kvinna gifter sig syndar hon inte. De som gör så kommer dock att få lida här i livet, och jag vill gärna skona er.[29] Men det säger jag, bröder: Tiden är kort. Nu måste även de som har hustru leva som om de inte hade det,[30] och de som gråter som om de inte grät, de som är glada som om de inte var det, de som köper något som om de inte fick behålla det,[31] och de som brukar den här världen som om de inte brukade den. Den här världens ordning går nämligen mot sin undergång,[32] och jag vill att ni ska vara fria från bekymmer. Den ogifte tänker på det som hör till Herren, hur han ska glädja Herren.[33] Den gifte tänker på det som hör till världen, hur han ska glädja sin hustru,[34] och så blir han splittrad. Den ogifta kvinnan och jungfrun tänker på det som hör till Herren, att vara helig till både kropp och själ. Den gifta kvinnan tänker på det som hör till världen, hur hon ska glädja sin man.[35] Detta säger jag för ert eget bästa, inte för att lägga band på er utan för att ni ska kunna leva anständigt för Herren utan att slitas hit och dit.[36] Men om någon tycker sig göra fel mot sin flicka som är giftasvuxen och vill gifta sig, då ska han göra som hon vill. Han syndar inte. Låt dem gifta sig.[37] Den däremot som står fast i sitt sinne och inte är under tvång utan har frihet att följa sin egen vilja och har bestämt sig för att låta sin flicka förbli ogift, han gör något som är bra.[38] Alltså: den som gifter bort sin flicka gör något bra, och den som inte gifter bort henne gör något som är ännu bättre.[39] En hustru är bunden så länge hennes man lever. Men om mannen dör, är hon fri att gifta om sig med vem hon vill, bara det sker i Herren.[40] Men lyckligare är hon om hon förblir som hon är. Det är min mening, och jag tror att även jag har Guds Ande.

Swedish Bible (SFB) 2015
Svenska Folkbibeln 2015 Reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten © 1998, 2015