A A A A A

Matematiska tecken: [Nummer 10]


1 Kungaboken 7:23
Hiram gjorde också havet i gjutet arbete. Det var tio alnar från ena kanten till den andra, helt runt och fem alnar högt. Ett snöre som var trettio alnar långt mätte omkretsen.

4 Mosebok 11:11
Och Mose sade till HERREN: ”Varför har du gjort så illa mot din tjänare? Varför har jag inte funnit nåd inför dina ögon? Du har ju lagt bördan av hela detta folk på mig!

5 Mosebok 1:11
Må HERREN, era fäders Gud, föröka er tusenfalt och välsigna er, så som han har lovat er.

3 Mosebok 20:13
Om en man ligger med en annan man som en man ligger med en kvinna, begår de en avskyvärd handling. De ska straffas med döden. De bär på blodskuld.

1 Korinthierbrevet 6:9-11
[9] Vet ni inte att orättfärdiga inte ska få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken sexuellt omoraliska eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller som låter sig utnyttjas för sådant,[10] varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare ska ärva Guds rike.[11] Sådana har några av er varit. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande.

1 Korinthierbrevet 10:13
Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Och Gud är trofast, han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Samtidigt med frestelsen kommer han också att ge en utväg, så att ni kan härda ut.

Romarbrevet 1:20
Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur, genom de verk han har skapat. Därför är de utan ursäkt.

Filipperbrevet 4:19
Så ska min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt ni behöver.

Psaltaren 55:22
Hans mun är halare än smör, men han har strid i sitt hjärta. Hans ord är lenare än olja, men de är dragna svärd.

2 Timotheosbrevet 3:16
Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet,

Lukas 23:34
Men Jesus sade: "Far, förlåt dem, för de vet inte vad de gör." Och de delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem.

1 Mosebok 1:31
Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott. Och det blev afton och det blev morgon, den sjätte dagen.

Psaltaren 104:9
Du satte en gräns som vattnen inte får gå över, aldrig mer ska de täcka jorden.

1 Mosebok 6:12
Gud såg på jorden, och se, den var fördärvad, eftersom alla människor levde i fördärv på jorden.

1 Mosebok 7:20
Femton alnar över topparna steg vattnet, och bergen blev övertäckta.

1 Mosebok 8:5-9
[5] Vattnet fortsatte att minska fram till den tionde månaden. Första dagen i den månaden blev bergstopparna synliga.[6] Efter fyrtio dagar öppnade Noa luckan som han hade gjort på arken[7] och lät en korp flyga ut. Den flög fram och tillbaka, tills vattnet hade torkat bort från jorden.[8] Sedan lät han en duva flyga ut för att få se om vattnet hade sjunkit undan från jordens yta.[9] Men duvan hittade ingen plats där hon kunde vila sin fot utan kom tillbaka till honom i arken, eftersom vatten täckte hela jorden. Då räckte Noa ut handen och tog in duvan till sig i arken.

1 Mosebok 9:11
Jag ska upprätta mitt förbund med er: Aldrig mer ska allt liv utrotas genom flodens vatten. Aldrig mer ska en flod komma och fördärva jorden.”

5 Mosebok 11:11
Nej, det land dit ni nu drar för att ta det i besittning är ett land med berg och dalar som får vatten att dricka genom himlens regn.

Lukas 11:11
Finns det någon far bland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk?

4 Mosebok 1:11
från Benjamin: Abidan, Gideonis son,

Josua 1:11
”Gå igenom lägret och säg till folket: Gör i ordning färdkost åt er. För om tre dagar ska ni gå över Jordan för att komma in i och inta det land som HERREN er Gud har gett er till besittning.”

1 Korinthierbrevet 6:9
Vet ni inte att orättfärdiga inte ska få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken sexuellt omoraliska eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller som låter sig utnyttjas för sådant,

Johannes 1:8
Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset.

4 Mosebok 10:29
Mose sade till Hobab, som var son till midjaniten Reguel, Moses svärfar: ”Vi bryter nu upp och går till det land som HERREN har lovat att ge oss. Följ med oss, så ska vi göra gott mot dig. HERREN har lovat Israel allt gott.”

Swedish Bible (SFB) 2015
Svenska Folkbibeln 2015 Reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten © 1998, 2015