Instagram
English
A A A A A

Liv: [Åldrande]
1 Timotheosbrevet 5:8
Om någon inte tar hand om sina närmaste, och särskilt sin egen familj, så har han förnekat tron och är värre än den som inte tror.

2 Korinthierbrevet 4:16
Därför ger vi inte upp. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag.

5 Mosebok 32:7
Kom ihåg forna dagar. Ge akt på gångna släktens år. Fråga din far, han ska berätta för dig, dina äldste, de ska säga dig det.

5 Mosebok 34:7
Mose var hundratjugo år när han dog. Hans ögon var inte skumma, hans livskraft inte försvunnen.

Predikaren 7:10
Var inte snar till vrede, för vrede bor i dårars bröst.

2 Mosebok 20:12
Hedra din far och din mor, så att du får leva länge i det land som HERREN din Gud ger dig.

1 Mosebok 6:3
Då sade HERREN: ”Min Ande ska inte bli kvar i människorna för alltid på grund av deras förvillelse. De är kött och deras tid ska vara hundratjugo år.”

1 Mosebok 25:8
Sedan gav han upp andan och dog i en god ålder, gammal och mätt på livet, och samlades till sitt folk.

Jesaja 40:29
Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka.

Jesaja 46:4
Jag Är densamme tills ni blir gamla, och jag ska bära er ända tills ni blir grå. Jag har gjort det förut, och jag kommer att lyfta, bära och rädda er.

Job 5:26
Du kommer i graven när du nått full mognad, som sädeskärven bärgas när tiden är inne.

Job 12:12-20
[12] Hos de gamla finns vishet, långt liv ger förstånd.[13] Hos Gud finns vishet och makt, hos honom finns råd och förstånd.[14] Se, han river ner och ingen kan bygga upp, han låser in och ingen kan öppna.[15] Se, han håller vattnen tillbaka och de torkar ut, han släpper dem lösa och de ödelägger landet.[16] Hos honom är kraft och klokhet, den förvillade och förvillaren tillhör honom.[17] Rådsherrar för han barfota bort, och domare gör han till dårar.[18] Han lossar kungars bojor och binder rep om deras höfter.[19] Präster för han barfota bort och störtar mäktiga män.[20] Han tystar de betroddas läppar och tar bort de äldstes insikt.

Job 32:7
Jag tänkte: ”Åldern ska tala och de många åren förkunna vishet.”

Joel 2:28
Och det ska ske därefter att jag utgjuter min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, era gamla ska ha drömmar och era unga ska se syner.

3 Mosebok 19:32
För ett grått huvud ska du resa dig upp, och den gamle ska du ära. Du ska frukta din Gud. Jag är HERREN.

Filemonbrevet 1:9
vill jag hellre vädja för kärlekens skull. Jag, Paulus, en gammal man och nu en Kristi Jesu fånge,

Psaltaren 71:9
Förkasta mig inte när jag blir gammal, överge mig inte när min kraft tar slut,

Psaltaren 71:18
Överge mig inte, Gud, när jag blir gammal och grå, innan jag fått förkunna din makt för nya släkten, din kraft för alla som ska komma.

Psaltaren 73:26
När min kropp och mitt hjärta ger upp, är Gud mitt hjärtas klippa och min lott för evigt.

Psaltaren 90:10-12
[10] Vårt liv varar sjuttio år, eller åttio om krafterna räcker. När det är som bäst är det möda och bekymmer. Snart är det slut och vi flyger bort.[11] Vem känner din vredes kraft och din harm så att han fruktar dig?[12] Lär oss att våra dagar är räknade, så att vi får visa hjärtan.

Psaltaren 91:16
Jag ska mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning."

Ordspråksboken 17:6
Barnbarn är de gamlas krona, barnens stolthet är deras fäder.

Ordspråksboken 20:29
De ungas stolthet är deras styrka, de gamlas ära är deras grå hår.

Ordspråksboken 23:22
Lyssna till din far som gett dig livet och förakta inte din mor när hon blir gammal.

Psaltaren 37:35
Jag såg en gudlös tyrann, han bredde ut sig som ett frodigt rotat träd.

1 Krönikeboken 29:28
Han dog i en god ålder, mätt på att leva och mätt på rikedom och ära. Hans son Salomo blev kung efter honom.

1 Kungaboken 3:14
Om du går på mina vägar och håller fast vid mina stadgar och bud, så som din far David gjorde, då ska jag ge dig ett långt liv.”

Psaltaren 103:5
han mättar ditt begär med sitt goda så att du blir ung på nytt som en örn.

Titusbrevet 2:3
Äldre kvinnor ska på samma sätt bete sig som det anstår de heliga, inte sprida skvaller eller missbruka vin. De ska vara lärare i det som är gott,

1 Timotheosbrevet 5:1-2
[1] Var inte hård mot en äldre man. När du förmanar honom, tala som till en far. Förmana yngre män som bröder,[2] äldre kvinnor som möd-rar och yngre kvinnor som systrar i all renhet.

Psaltaren 71:8-9
[8] Min mun ska fyllas av ditt lov, av din ära dagen lång.[9] Förkasta mig inte när jag blir gammal, överge mig inte när min kraft tar slut,

Filipperbrevet 3:20-21
[20] Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare.[21] Han ska förvandla vår bräckliga kropp och göra den lik hans härlighetskropp, för han har makt att lägga allt under sig.

Jesaja 46:3-4
[3] Så hör på mig, ni av Jakobs hus, alla ni som är kvar av Israels folk, ni som har varit lagda på mig från moderlivet, burna av mig ända från modersskötet.[4] Jag Är densamme tills ni blir gamla, och jag ska bära er ända tills ni blir grå. Jag har gjort det förut, och jag kommer att lyfta, bära och rädda er.

Psaltaren 92:12-15
[12] Mina ögon får se mina förföljare falla, mina öron får höra om de onda som reste sig mot mig.[13] De rättfärdiga grönskar som palmer, de växer som cedrar på Libanon,[14] planterade i HERRENS hus, grönskande på vår Guds förgårdar.[15] Även vid hög ålder bär de frukt, de frodas och grönskar

Predikaren 12:1-7
[1] Tänk på din Skapare i din ungdoms dagar, innan de onda dagarna kommer och åren då du säger: ”De ger mig ingen glädje” —[2] innan solen och ljuset och månen och stjärnorna förmörkas och molnen kommer åter efter regnet,[3] då husets väktare darrar och de starka männen sviker, då malerskorna slutat mala eftersom de blivit så få och spejarna har det mörkt i sina gluggar,[4] då båda portarna mot gatan stängs till och ljudet från kvarnen försvagas, då man vaknar av fågelsång och sångens alla döttrar sänker rösten,[5] då man är rädd för var backe och farorna på vägen, då mandelträdet blommar, gräshoppan släpar sig fram och kaprisknoppen saknar kraft, då människan går till sin eviga boning och gråtarna går omkring på gatan,[6] innan silvertråden brister och guldskålen slås sönder, innan krukan vid källan krossas och hjulet går sönder vid brunnen,[7] då stoftet vänder åter till jorden det kom från och anden vänder åter till Gud som gav den.

Swedish Bible (SFB) 2015
Svenska Folkbibeln 2015 Reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten © 1998, 2015