A A A A A

Bra Karaktär: [Nykterhet]


2 Korinthierbrevet 12:21
Ja, jag är rädd att min Gud ska förödmjuka mig inför er när jag kommer tillbaka, och att jag måste sörja över många som tidigare har syndat och inte omvänt sig från den orenhet, otukt och omoral som de har ägnat sig åt.

2 Timotheosbrevet 2:22
Fly ungdomens onda begär och sträva efter rättfärdighet, tro, kärlek och frid tillsammans med dem som åkallar Herren av rent hjärta.

Apostlagärningarna 15:20
utan bara skriva till dem att hålla sig borta från sådant som blivit orent genom avgudadyrkan, från sexuell omoral, från kött av kvävda djur och från blod.

Kolosserbrevet 3:5
Döda därför era jordiska begär: sexuell omoral, orenhet, lusta, ont begär, och girigheten som är avgudadyrkan.

Efesierbrevet 5:3
Men sexuell omoral och all orenhet eller girighet ska inte ens nämnas bland er, det anstår inte de heliga.

Galaterbrevet 5:19
Köttets gärningar är uppenbara: sexuell omoral, orenhet, orgier,

1 Korinthierbrevet 6:18-19
[18] Fly sexuell omoral! All annan synd som en människa begår är utanför kroppen, men den sexuellt omoraliske syndar mot sin egen kropp.[19] Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige Ande som bor i er och som ni har fått av Gud? Ni tillhör inte er själva,

1 Korinthierbrevet 7:2
Men för att undvika sexuella synder ska varje man ha sin hustru och varje hustru sin man.

1 Korinthierbrevet 10:13
Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Och Gud är trofast, han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Samtidigt med frestelsen kommer han också att ge en utväg, så att ni kan härda ut.

1 Petrusbrevet 2:11
Mina älskade, jag uppmanar er som främlingar och gäster att hålla er borta från de köttsliga begären som för krig mot själen.

Hebreerbrevet 13:4
Äktenskapet ska hållas i ära hos alla och den äkta sängen bevaras obefläckad, för Gud ska döma dem som är sexuellt omoraliska och äktenskapsbrytare.

Judasbrevet 1:7
Så är det också med Sodom och Gomorra och städerna däromkring, som på samma sätt kastade sig ut i sexuell omoral och följde onaturliga begär. De står som ett varnande exempel och får sitt straff i evig eld.

Matteus 5:8
Saliga är de renhjärtade, för de ska se Gud.

Ordspråksboken 31:30
Charm är bedräglig och skönhet förgänglig, men prisas ska den kvinna som vördar HERREN.

Romarbrevet 12:1
Därför uppmanar jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud — er andliga gudstjänst.

Romarbrevet 13:13
Låt oss leva värdigt, som på dagen, inte med vilda fester och fylleri, inte med otukt och orgier, inte med strid och avund.

1 Thessalonikerbrevet 4:3-4
[3] Detta är Guds vilja: att ni helgas, att ni avhåller er från sexuell omoral,[4] att ni var och en vet att vinna er en hustru på ett helgat och hedervärt sätt.

Galaterbrevet 5:19-21
[19] Köttets gärningar är uppenbara: sexuell omoral, orenhet, orgier,[20] avgudadyrkan, ockultism, fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar, irrläror,[21] illvilja, fylleri, vilda fester och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så ska inte ärva Guds rike.

1 Mosebok 39:7-10
[7] Efter en tid hände det att hans herres hustru kastade sina blickar på honom och sade: ”Ligg med mig!”[8] Men han vägrade och sade till sin herres hustru: ”När min herre har mig i sin tjänst bekymrar han sig inte om något i huset. Allt han äger har han lämnat i mina händer.[9] Här i huset har han inte större makt än jag, och han har inte nekat mig någonting, utom dig eftersom du är hans hustru. Hur skulle jag då kunna göra något så ont och synda mot Gud?”[10] Och fast hon talade så till Josef dag efter dag, lyssnade han inte på henne. Han ville inte ligga hos henne eller vara tillsammans med henne.

Swedish Bible (SFB) 2015
Svenska Folkbibeln 2015 Reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten © 1998, 2015