Instagram
English
A A A A A

Kyrka: [Kyrkans förföljelse]
Apostlagärningarna 8:1
Samma dag utbröt en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem, och alla utom apostlarna skingrades över Judeen och Samarien.

Matteus 5:44
Jag säger er: Älska era fiender och be för dem som förföljer er.

2 Timotheosbrevet 3:12
Så kommer alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att bli förföljda.

Johannes 15:20
Kom ihåg vad jag sagt: tjänaren är inte större än sin herre. Har de förföljt mig, ska de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord, ska de också bevara ert ord.

Uppenbarelseboken 2:10
Var inte rädd för vad du ska få utstå. Se, djävulen kommer att sätta några av er i fängelse för att ni ska prövas, och ni kommer att lida i tio dagar. Var trogen intill döden, så ska jag ge dig livets krona.

Romarbrevet 8:35
Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd?

Matteus 5:11
Saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull.

Romarbrevet 12:14
Välsigna dem som förföljer er, välsigna och förbanna inte.

Johannes 5:16
Därför började judarna förfölja Jesus, eftersom han gjorde sådant på sabbaten.

Matteus 5:10-12
[10] Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, för dem tillhör himmelriket.[11] Saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull.[12] Gläd er och jubla, för er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er.

2 Korinthierbrevet 12:10
Och därför gläder jag mig över svaghet, misshandel, nöd, förföljelser och ångest för Kristi skull. För när jag är svag, då är jag stark.

Apostlagärningarna 13:50
Men judarna hetsade upp de förnäma kvinnorna som vördade Gud och de ledande männen i staden. De satte i gång en förföljelse mot Paulus och Barnabas och drev bort dem från sitt område.

Apostlagärningarna 7:52
Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? De dödade dem som förutsade den Rättfärdiges ankomst, och nu har ni förrått och mördat honom,

Markus 4:17
men de har ingen rot inom sig utan tror bara för en tid. När de sedan möter lidande eller förföljelse för ordets skull så kommer de genast på fall.

Galaterbrevet 4:29
Och som det var då, att han som var född på mänsklig väg förföljde den som var född på Andens sätt, så är det också nu.

Markus 10:30
utan att få hundrafalt igen. Här i världen får de hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar, mitt under förföljelser, och sedan i den kommande världen evigt liv.

Matteus 13:21
men han har ingen rot inom sig utan tror bara för en tid. När han möter lidande eller förföljelse för ordets skull så kommer han genast på fall.

Apostlagärningarna 22:4
Jag förföljde den Vägen ända till döds och grep både män och kvinnor och satte dem i fängelse.

Matteus 5:10
Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, för dem tillhör himmelriket.

Galaterbrevet 6:12
De som vill göra ett gott intryck genom det yttre försöker tvinga er till omskärelse bara för att inte bli förföljda för Kristi kors.

Lukas 21:12
Men innan allt detta händer ska man gripa och förfölja er. Man ska utlämna er åt synagogor och fängelser och ställa er inför kungar och ståthållare för mitt namns skull.

Markus 10:29-30
[29] Jesus sade: "Jag säger er sanningen: Ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min och för evangeliets skull[30] utan att få hundrafalt igen. Här i världen får de hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar, mitt under förföljelser, och sedan i den kommande världen evigt liv.

Romarbrevet 8:35-37
[35] Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd?[36] Det står ju skrivet: För din skull dödas vi dagen lång, vi räknas som slaktfår.[37] Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss.

Apostlagärningarna 11:19-21
[19] De som hade skingrats genom förföljelsen som började med Stefanus kom ända till Fenicien, Cypern och Antiokia, och de förkunnade ordet endast för judar.[20] Men bland dem fanns några från Cypern och Kyrene, och när de kom till Antiokia började de tala även till grekerna och förkunna evangeliet om Herren Jesus.[21] Och Herrens hand var med dem, och ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren.

Apostlagärningarna 9:4-5
[4] Han föll till marken och hörde en röst som sade till honom: "Saul! Saul! Varför förföljer du mig?"[5] Då frågade han: "Vem är du, Herre?" Rösten svarade: "Jag är Jesus, den du förföljer.

Galaterbrevet 5:11
Bröder, om jag fortfarande predikade omskärelse, varför blir jag då förföljd? I så fall vore korsets anstöt borta.

Matteus 10:23
Och när man förföljer er i en stad, så fly till en annan. Jag säger er sanningen: Ni hinner inte igenom Israels städer innan Människosonen kommer.

Matteus 5:12
Gläd er och jubla, för er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er.

1 Timotheosbrevet 1:13
jag som förr var en hädare, förföljare och våldsman. Men jag mötte barmhärtighet därför att jag i min otro inte visste vad jag gjorde.

Matteus 5:11-12
[11] Saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull.[12] Gläd er och jubla, för er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er.

Lukas 11:49
Därför har också Guds vishet sagt: Jag ska sända dem profeter och apostlar, och en del av dem ska de mörda och förfölja.

1 Thessalonikerbrevet 3:3-4
[3] så att ingen vacklar under dessa lidanden. Ni vet ju själva att det är bestämt att vi ska utstå sådant.[4] Redan när vi var hos er sade vi er i förväg att vi skulle få lida, och så har det också gått som ni vet.

Hebreerbrevet 11:36-38
[36] Andra fick utstå hån och piskrapp, ja, även bojor och fängelse.[37] De blev stenade, söndersågade, dödade med svärd. De gick runt i fårskinn och gethudar, nödlidande, plågade och misshandlade.[38] Världen var inte värdig att ta emot dem. De irrade omkring i öknar och bergstrakter, i grottor och hålor.

Johannes 15:20-21
[20] Kom ihåg vad jag sagt: tjänaren är inte större än sin herre. Har de förföljt mig, ska de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord, ska de också bevara ert ord.[21] Men allt detta kommer de att göra mot er för mitt namns skull, därför att de inte känner honom som har sänt mig.

Matteus 10:21-23
[21] En bror ska utlämna sin bror till att dödas och en far sitt barn, och barn ska göra uppror mot sina föräldrar och döda dem.[22] Ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst.[23] Och när man förföljer er i en stad, så fly till en annan. Jag säger er sanningen: Ni hinner inte igenom Israels städer innan Människosonen kommer.

Matteus 24:8-10
[8] Men allt detta är bara början på födslovåndorna.[9] Då ska man utlämna er åt lidande och döda er, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull.[10] Och då ska många komma på fall, och de ska förråda varandra och hata varandra.

Lukas 21:12-19
[12] Men innan allt detta händer ska man gripa och förfölja er. Man ska utlämna er åt synagogor och fängelser och ställa er inför kungar och ståthållare för mitt namns skull.[13] Då får ni tillfälle att vittna.[14] Bestäm er för att inte förbereda några försvarstal,[15] för jag ska ge er en mun och en vishet som ingen av era fiender ska kunna stå emot eller säga emot.[16] Ni kommer att bli förrådda till och med av föräldrar och syskon och släktingar och vänner, och en del av er ska man döda.[17] Och ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull.[18] Men inte ett hår på ert huvud ska gå förlorat.[19] Genom att stå fasta ska ni vinna era själar.

1 Korinthierbrevet 4:8-13
[8] Ni är redan mätta, ni är redan rika, ni har blivit kungar och det utan oss. Jag skulle önska att ni verkligen hade blivit kungar, så att vi kunde regera tillsammans med er![9] Det verkar som om Gud har ställt oss apostlar sist, som dödsdömda. Vi har blivit ett skådespel för världen, för både änglar och människor.[10] Vi är dårar för Kristus, ni är kloka i Kristus. Vi är svaga, ni är starka. Ni är aktade, vi är föraktade.[11] Ännu i denna stund är vi hungriga och törstiga, vi är nakna, misshandlade och hemlösa.[12] Vi sliter och arbetar med våra händer. När vi blir hånade välsignar vi, när vi blir förföljda härdar vi ut,[13] när folk talar illa om oss talar vi väl om dem. Vi har blivit som världens skräp, som mänsklighetens avskrap, och så är det än i dag.

Hebreerbrevet 10:32-34
[32] Kom ihåg den första tiden när ljuset nådde er. Ni fick utstå hård kamp och mycket lidande.[33] Dels blev ni hånade och plågade och gjorda till offentligt åtlöje, dels stod ni sida vid sida med andra som behandlades så.[34] Ni led med fångarna och accepterade med glädje att bli fråntagna era ägodelar, eftersom ni visste att ni ägde något som är bättre och bestående.

Hebreerbrevet 11:33-38
[33] Genom tron besegrade de kungariken, skipade rätt, fick löften uppfyllda, stängde lejons gap,[34] släckte rasande eld och undkom svärdets egg. De var svaga men fick kraft, de blev starka i strid och drev främmande härar på flykten.[35] Kvinnor fick sina döda tillbaka genom uppståndelse. Andra blev torterade och accepterade ingen befrielse, för de ville nå en bättre uppståndelse.[36] Andra fick utstå hån och piskrapp, ja, även bojor och fängelse.[37] De blev stenade, söndersågade, dödade med svärd. De gick runt i fårskinn och gethudar, nödlidande, plågade och misshandlade.[38] Världen var inte värdig att ta emot dem. De irrade omkring i öknar och bergstrakter, i grottor och hålor.

Apostlagärningarna 12:1-19
[1] Vid den tiden lät kung Herodes gripa och misshandla några i församlingen.[2] Han lät avrätta Jakob, Johannes bror, med svärd.[3] När han såg att judarna gillade detta, fortsatte han och grep även Petrus. Detta hände under det osyrade brödets högtid.[4] Efter gripandet satte han honom i fängelse och lät honom bevakas av fyra vaktskift med fyra man var. När påsken var över tänkte han ställa honom inför folket.[5] Petrus hölls därför kvar i fängelset medan församlingen bad ihärdigt till Gud för honom.[6] Natten innan Herodes skulle ställa honom inför rätta låg Petrus och sov mellan två soldater, bunden med två kedjor, och utanför dörren stod vakter som bevakade fängelset.[7] Plötsligt stod där en Herrens ängel, och ett ljussken lyste upp rummet. Ängeln stötte Petrus i sidan och väckte honom och sade: "Skynda dig upp!" Då föll kedjorna från hans händer,[8] och ängeln sade till honom: "Sätt på dig bältet och sandalerna." Petrus gjorde så, och ängeln sade: "Ta på dig manteln och följ mig."[9] Petrus gick ut och följde honom, men han förstod inte att det som hände genom ängeln var verkligt utan trodde att det var en syn han såg.[10] De gick förbi den första vakten och så den andra och kom sedan till järnporten som ledde ut till staden, och den öppnades för dem av sig själv. Så kom de ut och gick längs en gata, och plötsligt lämnade ängeln honom.[11] När Petrus blev sig själv igen sade han: "Nu vet jag verkligen att Herren har sänt sin ängel och räddat mig från Herodes hand och från allt som det judiska folket hade väntat sig."[12] När han nu insett vad som hänt gick han till Marias hus, hon som var mor till Johannes som kallades Markus. Där var många samlade och bad.[13] Petrus bultade på porten, och en tjänsteflicka som hette Rhode gick för att öppna.[14] När hon kände igen Petrus röst blev hon så glad att hon i stället för att öppna porten sprang in och berättade: "Petrus står utanför porten!"[15] De sade till henne: "Du är tokig!" Men hon försäkrade att det var så, och då sade de: "Det är hans ängel."[16] Under tiden fortsatte Petrus att bulta, och när de öppnade såg de till sin häpnad att det var han.[17] Han gav tecken åt dem med handen att vara tysta, och så berättade han för dem hur Herren hade fört honom ut ur fängelset. Han sade: "Berätta det för Jakob och de andra bröderna." Sedan gick han ut och begav sig till en annan plats.[18] På morgonen blev det stor förvirring bland soldaterna. Vad hade hänt med Petrus?[19] När Herodes lät söka efter honom och inte fick tag i honom, förhörde han vakterna och befallde att de skulle föras bort. Därefter reste han ner från Judeen till Caesarea och stannade där.

Apostlagärningarna 9:1-14
[1] Saulus, som fortfarande andades hot och mordlust mot Herrens lärjungar, gick till översteprästen[2] och bad att få med sig brev till synagogorna i Damaskus. Om han kunde finna några som tillhörde Vägen, män eller kvinnor, skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem.[3] Men när han på sin resa närmade sig Damaskus, strålade plötsligt ett ljus från himlen omkring honom.[4] Han föll till marken och hörde en röst som sade till honom: "Saul! Saul! Varför förföljer du mig?"[5] Då frågade han: "Vem är du, Herre?" Rösten svarade: "Jag är Jesus, den du förföljer.[6] Men res dig och gå in till staden, så ska du få veta vad du måste göra."[7] Männen som reste med honom stod där förstummade. De hörde ljudet men såg ingen.[8] Saulus reste sig upp från marken, och när han öppnade sina ögon kunde han inte se. Då tog de honom i handen och ledde honom in i Damaskus.[9] Under tre dagar såg han ingenting, och han varken åt eller drack.[10] I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sade Herren i en syn: "Ananias!" Han svarade: "Här är jag, Herre."[11] Då sade Herren till honom: "Res dig och gå till Raka gatan och fråga i Judas hus efter en som heter Saulus från Tarsus, för han ber.[12] I en syn har han sett hur en man som heter Ananias kommer in och lägger händerna på honom så att han kan se igen."[13] Ananias svarade: "Herre, jag har hört av många hur mycket ont den mannen har gjort mot dina heliga i Jerusalem.[14] Och nu är han här med fullmakt från översteprästerna att gripa alla som åkallar ditt namn."

Galaterbrevet 1:13
Ni har ju hört hur jag betedde mig förr inom judendomen, hur våldsamt jag förföljde Guds församling och försökte utrota den.

Uppenbarelseboken 2:8-10
[8] Och skriv till ängeln för församlingen i Smyrna: Så säger den förste och den siste, han som var död och som lever igen:[9] Jag känner ditt lidande och din fattigdom — men du är rik! — och hur du hånas av dem som kallar sig judar men inte är annat än en Satans synagoga.[10] Var inte rädd för vad du ska få utstå. Se, djävulen kommer att sätta några av er i fängelse för att ni ska prövas, och ni kommer att lida i tio dagar. Var trogen intill döden, så ska jag ge dig livets krona.

Apostlagärningarna 26:9-11
[9] Själv såg jag det som min plikt att göra allt för att bekämpa Jesu nasaréns namn,[10] och det gjorde jag också i Jerusalem. Många av de heliga satte jag i fängelse med fullmakt från översteprästerna, och när man ville avrätta dem röstade jag för det.[11] Överallt i synagogorna straffade jag dem gång på gång och tvingade dem att häda. I mitt vilda raseri förföljde jag dem ända till utländska städer.

1 Korinthierbrevet 4:12
Vi sliter och arbetar med våra händer. När vi blir hånade välsignar vi, när vi blir förföljda härdar vi ut,

Apostlagärningarna 12:1
Vid den tiden lät kung Herodes gripa och misshandla några i församlingen.

Filipperbrevet 3:6
i iver en förföljare av församlingen, i rättfärdighet genom lagen en oklanderlig man.

Swedish Bible (SFB) 2015
Svenska Folkbibeln 2015 Reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten © 1998, 2015