Instagram
English
A A A A A

Kyrka: [Födelse av Jesus]
Matteus ൧:൧൮-൨൩
[൧൮] Med Jesu Kristi födelse gick det till så: hans mor Maria var trolovad med Josef, men innan de hade varit tillsammans visade det sig att hon var havande genom den helige Ande.[൧൯] Hennes man Josef var rättfärdig och ville inte dra skam över henne, och därför beslöt han att skilja sig från henne i hemlighet.[൨൦] Men när han funderade över detta, då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sade: "Josef, Davids son! Var inte rädd för att ta till dig Maria som din hustru, för barnet i henne har blivit till genom den helige Ande.[൨൧] Hon ska föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder."[൨൨] Allt detta hände för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas:[൨൩] Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder: Gud med oss.

Lukas 2:7-21
[7] och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem i gästrummet.[8] I samma trakt fanns några herdar som låg ute och vaktade sin hjord om natten.[9] Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de blev mycket rädda.[10] Men ängeln sade: "Var inte rädda! Jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket:[11] I dag har en Frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren.[12] Och detta är tecknet för er: Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba."[13] Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud:[14] "Ära åt Gud i höjden, och frid på jorden bland människor som han älskar."[15] När änglarna hade lämnat dem och återvänt till himlen, sade herdarna till varandra: "Vi måste gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren låtit oss veta!"[16] De skyndade i väg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban.[17] När de hade sett det, berättade de vad som var sagt till dem om detta barn.[18] Alla som hörde det förundrades över vad herdarna berättade för dem.[19] Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta.[20] Och herdarna vände hem och prisade och lovade Gud för allt de fått höra och se, just så som det hade blivit sagt till dem.[21] När åtta dagar hade gått och barnet skulle omskäras fick han namnet Jesus, det namn som ängeln hade gett honom innan han blev till i sin mors liv.

Matteus ൧:൧൮-൨൩
[൧൮] Med Jesu Kristi födelse gick det till så: hans mor Maria var trolovad med Josef, men innan de hade varit tillsammans visade det sig att hon var havande genom den helige Ande.[൧൯] Hennes man Josef var rättfärdig och ville inte dra skam över henne, och därför beslöt han att skilja sig från henne i hemlighet.[൨൦] Men när han funderade över detta, då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sade: "Josef, Davids son! Var inte rädd för att ta till dig Maria som din hustru, för barnet i henne har blivit till genom den helige Ande.[൨൧] Hon ska föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder."[൨൨] Allt detta hände för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas:[൨൩] Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder: Gud med oss.

Lukas 2:7-21
[7] och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem i gästrummet.[8] I samma trakt fanns några herdar som låg ute och vaktade sin hjord om natten.[9] Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de blev mycket rädda.[10] Men ängeln sade: "Var inte rädda! Jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket:[11] I dag har en Frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren.[12] Och detta är tecknet för er: Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba."[13] Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud:[14] "Ära åt Gud i höjden, och frid på jorden bland människor som han älskar."[15] När änglarna hade lämnat dem och återvänt till himlen, sade herdarna till varandra: "Vi måste gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren låtit oss veta!"[16] De skyndade i väg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban.[17] När de hade sett det, berättade de vad som var sagt till dem om detta barn.[18] Alla som hörde det förundrades över vad herdarna berättade för dem.[19] Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta.[20] Och herdarna vände hem och prisade och lovade Gud för allt de fått höra och se, just så som det hade blivit sagt till dem.[21] När åtta dagar hade gått och barnet skulle omskäras fick han namnet Jesus, det namn som ängeln hade gett honom innan han blev till i sin mors liv.

Matteus 2:1-12
[1] När Jesus var född i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid, då kom vise män från Östern till Jerusalem[2] och frågade: "Var är judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och har kommit för att tillbe honom."[3] När kung Herodes fick höra det blev han förskräckt, och hela Jerusalem med honom.[4] Och han samlade folkets alla överstepräster och skriftlärda och frågade dem var Messias skulle födas.[5] De svarade: "I Betlehem i Judeen, för så är skrivet genom profeten:[6] Du Betlehem i Juda land, du är alls inte minst bland Juda furstar, för från dig ska utgå en furste som ska vara en herde för mitt folk Israel."[7] Då kallade Herodes i hemlighet till sig de vise männen och frågade noga ut dem om tiden då stjärnan hade visat sig.[8] Sedan skickade han dem till Betlehem och sade: "Gå och sök noga efter barnet. När ni har funnit det, meddela då mig så att också jag kan komma och tillbe det."[9] De lyssnade till kungen och gav sig i väg. Och stjärnan som de hade sett gå upp gick nu före dem, tills den stannade över platsen där barnet var.[10] När de såg stjärnan fylldes de av mycket stor glädje,[11] och de gick in i huset och fick se barnet med Maria, dess mor. Då föll de ner och tillbad honom, och de öppnade sina skattkistor och bar fram gåvor till honom: guld, rökelse och myrra.[12] Och sedan de i en dröm blivit varnade för att vända tillbaka till Herodes, tog de en annan väg hem till sitt land.

Galaterbrevet ൪:൪
Men när tiden var inne sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen,

Lukas 2:1-4
[1] Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas.[2] Detta var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius styrde i Syrien.[3] Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad.[4] Så reste också Josef från staden Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad som kallas Betlehem, eftersom han var av Davids hus och släkt.

Uppenbarelseboken ൧൨:൧-൫
[൧] Ett stort tecken visade sig i himlen: en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krona av tolv stjärnor på sitt huvud.[൨] Hon var havande och ropade i barnsnöd och födslovärkar.[൩] Och ett annat tecken visade sig i himlen, och se: en stor eldröd drake med sju huvuden och tio horn och sju kronor på sina huvuden.[൪] Hans stjärt svepte med sig en tredjedel av himlens stjärnor, och han kastade ner dem på jorden. Och draken stod framför kvinnan som skulle föda, för att sluka hennes barn så snart hon hade fött det.[൫] Och hon födde ett barn, en Son som ska styra alla folk med järnspira, och hennes barn rycktes upp till Gud och hans tron.

Swedish Bible (SFB) 2015
Svenska Folkbibeln 2015 Reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten © 1998, 2015